Izrada kampanja u Google Adsu za aplikacije

Da biste promovirali aplikaciju putem oglasa, možete izraditi univerzalne kampanje za aplikacije u Google Adsu ili upravljati postojećim kampanjama sa svoje Play konzole.

O univerzalnim kampanjama za aplikacije

Da biste saznali gdje se vaši oglasi mogu pojaviti i kako se prikazuju s univerzalnom kampanjom za aplikacije, posjetite centar za pomoć za Google Ads.

Izrada kampanje

Da bi korisnici mogli izrađivati kampanje u Google Adsu, vlasnik računa treba izraditi prvu kampanju ili se povezati s postojećim Google Ads računom. Buduće će kampanje moći izrađivati i drugi korisnici koji imaju dopuštenje za izradu kampanja u Google Adsu.

Napomena: da biste povezali postojeći Google Ads račun sa svojim računom razvojnog programera na Google Playu, odaberite Postavke Postavke > Povezani računi.

Da biste izradili kampanju:

  1. Prijavite se na Play konzolu.
  2. Odaberite aplikaciju.
  3. Na lijevom izborniku odaberite Akvizicija korisnika > Kampanje u Google Adsu > Nova kampanja.
    • Ako nemate Google Ads račun, odaberite Izradi novi račun.
  4. Otvorit će se Google Ads. Da biste dovršili kampanju, slijedite upute na zaslonu.

Pojedinosti o tome kako prenijeti slikovne materijale, postaviti tekst oglasa i ostalo možete pronaći u centru za pomoć za Google Ads.

Prijevodi kampanja

Da biste kupili prijevode oglasa, pregledajte upute za prevođenje i lokaliziranje aplikacije.

Upravljanje kampanjama

Nakon što izradite kampanju u Google Adsu, možete pregledavati proračune, troškove, statuse i instaliranja aplikacije.

  1. Prijavite se na Play konzolu.
  2. Odaberite aplikaciju.
  3. Na lijevom izborniku kliknite Akvizicija korisnika > Kampanje u Google Adsu. Ako trebate napraviti izmjene kampanje, kliknite vezu kampanje u tablici. Povezat ćete se s Google Adsom radi upravljanja postavkama kampanje.

Povezani sadržaj

Pregledajte najbolje primjere iz prakse za izradu univerzalnih kampanja za aplikacije.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?