ทำการทดสอบ A/B กับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store

คุณสามารถเรียกใช้การทดสอบเพื่อหากราฟิกและข้อความแปลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับแอปเพื่อช่วยปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Google Play Store โดยอาจเรียกใช้การทดสอบได้ทั้งหน้าหลักและหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่กําหนดเอง

สำหรับแอปที่เผยแพร่แล้ว คุณทดสอบเวอร์ชันต่างๆ กับเวอร์ชันปัจจุบันได้ เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพที่สุดโดยอิงตามข้อมูลการติดตั้ง ก่อนตั้งค่าการทดสอบ โปรดอ่านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: การทดสอบเวอร์ชันสากลได้เปลี่ยนชื่อเป็นการทดสอบกราฟิกเริ่มต้นแล้ว ซึ่งจะยังมีฟังก์ชันการทำงานเหมือนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อ

ประเภทของการทดสอบ

สำหรับแต่ละแอป คุณเรียกใช้การทดสอบกราฟิกเริ่มต้นได้ 1 รายการ หรือการทดสอบเวอร์ชันแปลได้พร้อมกันสูงสุด 5 รายการ

กราฟิกเริ่มต้น

เมื่อใช้การทดสอบกราฟิกเริ่มต้น คุณจะทดสอบกราฟิกได้ในภาษาเริ่มต้นของข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอป คุณรวมไอคอนของแอป กราฟิกเด่น ภาพหน้าจอ และวิดีโอโปรโมตเวอร์ชันต่างๆ ของแอปไว้ได้

 • หากข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปมีให้บริการในภาษาเดียวเท่านั้น: ระบบจะแสดงการทดสอบกราฟิกเริ่มต้นให้กับผู้ใช้ทุกคน
 • หากคุณได้เพิ่มเนื้อหากราฟิกที่แปลแล้วในภาษาที่เจาะจง: ผู้ใช้ที่ดูแอปในภาษานั้นจะไม่รวมอยู่ในการทดสอบกราฟิกเริ่มต้นของแอป เช่น หากภาษาเริ่มต้นของแอปคือภาษาอังกฤษ และมีกราฟิกเด่นที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้ว ระบบจะไม่รวมผู้ใช้ที่ดูแอปในภาษาฝรั่งเศสอยู่ในการทดสอบครั้งนั้น (แม้ว่าคุณกำลังทดสอบไอคอนอยู่ก็ตาม)
เวอร์ชันแปล (สำหรับข้อความและกราฟิก)

เมื่อใช้การทดสอบเวอร์ชันแปล คุณสามารถทดสอบไอคอนของแอป กราฟิกเด่น ภาพหน้าจอ วิดีโอโปรโมต และ/หรือคำอธิบายแอปได้สูงสุด 5 ภาษา เวอร์ชันต่างๆ ในการทดสอบจะปรากฏต่อผู้ใช้ที่ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในภาษาที่คุณเลือกไว้เท่านั้น

หากข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปมีให้บริการในภาษาเดียว ระบบจะแสดงการทดสอบเวอร์ชันแปลให้กับผู้ใช้ที่ดูแอปในภาษาเริ่มต้นของแอปเท่านั้น

ขั้นที่ 1: สร้างการทดสอบ

คุณสร้างการทดสอบได้โดยใช้ Play Console และจะใช้ Play Console หรือแอป Play Console ก็ได้เมื่อพร้อมดูผลการทดสอบและนําไปใช้

กราฟิกเริ่มต้น
 1. เปิด Play Console
 2. เลือกแอป
 3. จากเมนูทางซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > การทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store
 4. คลิกการทดสอบใหม่
 5. ในส่วน "กราฟิกเริ่มต้น" ให้คลิกสร้าง
 6. ดำเนินการตามวิธีการในส่วน "ขั้นที่ 2: ตั้งค่าการทดสอบ"
เวอร์ชันแปล
 1. เปิด Play Console
 2. เลือกแอป
 3. จากเมนูทางซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > การทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store
 4. คลิกการทดสอบใหม่
 5. ภายใต้ "เวอร์ชันแปล" ให้เลือกภาษา
 6. คลิกสร้าง
 7. ดำเนินการตามวิธีการในส่วน "ขั้นที่ 2: ตั้งค่าการทดสอบ"

เมื่อเผยแพร่การทดสอบเวอร์ชันแปลในภาษาหนึ่งแล้ว จะเพิ่มเวอร์ชันภาษาอื่นๆ ได้อีกสูงสุด 4 ภาษา หากต้องการเพิ่มการทดสอบอื่นๆ ให้ทำดังนี้

 1. กลับไปที่หน้าการทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store
 2. เลือกการทดสอบใหม่
  • หากเลือกการทดสอบใหม่ไม่ได้ โปรดดูว่าคุณไม่ได้บันทึกการทดสอบเป็นฉบับร่าง คุณต้องเผยแพร่การทดสอบฉบับร่างทั้งหมดก่อนเพิ่มภาษาใหม่

ขั้นที่ 2: ตั้งค่าการทดสอบ

หลังจากที่สร้างการทดสอบแล้ว คุณจะเลือกข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store, เวอร์ชัน และแอตทริบิวต์ที่ต้องการทดสอบได้

วิธีตั้งค่าการทดสอบ

 1. ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อเลือกข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ตลอดจนเพิ่มข้อมูลการกำหนดเป้าหมาย แอตทริบิวต์ และเวอร์ชัน
 2. ในการเริ่มต้นการทดสอบ ให้ไปที่ด้านบนของหน้า แล้วคลิกเรียกใช้การทดสอบ
 3. หากต้องการตั้งค่าการทดสอบให้เสร็จสิ้นในภายหลัง ให้คลิกบันทึก
ดูคำอธิบายช่อง ตัวอย่าง และเคล็ดลับ
ช่อง คำอธิบาย ตัวอย่างและเคล็ดลับ
ชื่อ
 • ชื่อการทดสอบจะแสดงเฉพาะใน Play Console เพื่อระบุการทดสอบ แต่ผู้ใช้จะมองไม่เห็นชื่อนี้
 • "การทดสอบไอคอนสีสด"
 • "กราฟิกเด่นของโลโก้"
 • "คำอธิบายสั้นๆ พร้อมด้วยสโลแกนใหม่"
ชื่อข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store (หน้าหลักหรือหน้าที่กำหนดเอง) ที่ต้องการทดสอบ
 • หลังจากที่เริ่มการทดสอบ ชื่อของข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่กำหนดเองจะแสดงเป็นชื่อที่ใช้ตอนเริ่มต้นการทดสอบ หากคุณอัปเดตชื่อของข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่กำหนดเองหลังจากเริ่มการทดสอบ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อในการทดสอบ
 • เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนขณะทำการทดสอบ ขอแนะนำให้ลบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่กำหนดเองซึ่งไม่มีการใช้งาน จากนั้นสร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่กำหนดเองขึ้นมาใหม่เมื่อต้องการ
ผู้ชม
 • เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เห็นการทดสอบเวอร์ชันหนึ่งๆ ของคุณ
 • เปอร์เซ็นต์ผู้ชมจะแบ่งให้กับการทดสอบแต่ละเวอร์ชันเท่าๆ กัน
 • หากคุณพิมพ์ 30% เป็นผู้ชม ผู้เข้าชมหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store อีก 70% ที่เหลือจะเห็นหน้าในเวอร์ชันปัจจุบัน
 • ตัวอย่างเช่น หากคุณมีผู้ชม 30% และมี 2 เวอร์ชันในการทดสอบ แต่ละเวอร์ชันจะแสดงให้ผู้ใช้จำนวน 15% เห็น
 • ระหว่างการทดสอบ ผู้ใช้แต่ละคนจะเห็นแค่เวอร์ชันเดียวหรือเวอร์ชันปัจจุบันของหน้าเท่านั้น
แอตทริบิวต์
 • เลือกประเภทรายการที่คุณต้องการทดสอบโดยเปรียบเทียบกับรายการปัจจุบันของคุณ
 • เพื่อเรียกใช้การทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้ทดสอบแอตทริบิวต์ทีละรายการ
 • คุณทดสอบได้เฉพาะคำอธิบายแบบสั้นและคำอธิบายแบบเต็มในระหว่างที่ทดสอบเวอร์ชันแปล
 • หากกำลังทดสอบเนื้อหากราฟิก ให้ตรวจสอบว่ากราฟิกนั้นมีขนาดและประเภทไฟล์ตรงตามข้อกำหนด
เวอร์ชัน
 • หากต้องการเพิ่มเวอร์ชันใหม่ในการทดสอบ ให้คลิกเพิ่มเวอร์ชันอื่น
 • คุณสามารถเพิ่มเวอร์ชันได้สูงสุด 3 เวอร์ชันต่อการทดสอบ นอกเหนือจากเวอร์ชันปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและนำผลลัพธ์ไปใช้

หลังจากตั้งค่าการทดสอบ คุณจะเห็นรายละเอียดต่อไปนี้ในหน้าการทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เลือกการทดสอบที่ต้องการ

การทดสอบสด

 • การทดสอบ: ชื่อการทดสอบ
 • สถานะ: จำนวนเวอร์ชันที่แสดงแก่ผู้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์
 • วันที่เริ่มต้น: วันที่เริ่มการทดสอบ
 • ผลลัพธ์: ผลการทดสอบหรือสถานะข้อมูล

การทดสอบที่เสร็จสมบูรณ์

 • การทดสอบ: ชื่อการทดสอบ
 • ประเภท: กราฟิกเริ่มต้นหรือแปลแล้ว
 • วันที่เริ่มต้น: วันที่เริ่มการทดสอบ
 • วันที่สิ้นสุด: วันที่สิ้นสุดการทดสอบ
 • ผลลัพธ์: นำไปใช้หรือไม่นำไปใช้
เมื่อใช้เว็บไซต์ Play Console
 1. เปิด Play Console
 2. เลือกแอป
 3. จากเมนูด้านซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > การทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store
 4. เลือกการทดสอบที่คุณต้องการตรวจสอบ
 5. เลือกเมตริกข้างๆ “เมตริก”
 6. ดูผลลัพธ์
  • หากต้องการใช้เวอร์ชันที่ดีกว่าเวอร์ชันปัจจุบัน ให้เลือกใช้เวอร์ชันที่ชนะ คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนั้นมาใช้
  • หากต้องการใช้เวอร์ชันปัจจุบันต่อไป ให้เลือกเก็บไว้ ตัวเลือกนี้จะอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ให้ไปใช้เวอร์ชันปัจจุบันและสิ้นสุดการทดสอบ
  • หากผลการทดสอบออกมาเท่ากัน ให้เลือกหยุดการทดสอบ

หมายเหตุ: ผลด้านประสิทธิภาพของแต่ละเวอร์ชันอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเมตริกที่คุณเลือก ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบเมตริกที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนตัดสินใจเลือกเวอร์ชันที่จะใช้

เมื่อใช้แอป Play Console
 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลื่อนลงไปที่การ์ด "การทดสอบ" หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบแอป ให้แตะดูรายละเอียด จากมุมมองรายละเอียด ให้แตะที่เวอร์ชันเพื่อดูผู้ชม จำนวนการติดตั้งในปัจจุบัน และการติดตั้งแบบปรับส่วนของการทดสอบนั้น
  • หากต้องการใช้เวอร์ชันที่ดีกว่าเวอร์ชันปัจจุบัน ให้เลือกใช้เวอร์ชันที่ชนะ คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนั้นมาใช้
  • หากต้องการใช้เวอร์ชันปัจจุบันต่อไป ให้เลือกเก็บเวอร์ชันปัจจุบันไว้ ตัวเลือกนี้จะอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ให้ไปใช้เวอร์ชันปัจจุบันและสิ้นสุดการทดสอบ

หมายเหตุ: ผลด้านประสิทธิภาพจะอิงตามผู้ติดตั้งเป็นครั้งแรก หากต้องการดูผลลัพธ์ที่อิงตามเมตริกอื่นๆ เพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์ Play Console

 

ดูคำอธิบายสถิติ เมตริก และตัวอย่าง

หลังจากเลือกการทดสอบแล้ว คุณจะดูผู้ใช้และเมตริกการติดตั้งที่สรุปประสิทธิภาพของแต่ละเวอร์ชันได้

เมตริกผู้ใช้

เมตริก คำจำกัดความ
ผู้ติดตั้งเป็นครั้งแรก
 • ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่ติดตั้งแอปเป็นครั้งแรกระหว่างการทดสอบ มีการปรับขนาดข้อมูลเพื่อให้แสดงถึงส่วนแบ่งผู้ชม
ผู้ติดตั้งที่ยังไม่ถอนการติดตั้ง (1 วัน) - มีให้ใช้งานเฉพาะในเว็บไซต์ Play Store
 • ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่ติดตั้งแอปเป็นครั้งแรกและเก็บแอปไว้อย่างน้อย 1 วันหลังจากการติดตั้งระหว่างการทดสอบ มีการปรับขนาดข้อมูลเพื่อให้แสดงถึงส่วนแบ่งผู้ชม

ผลลัพธ์

คุณดูเมตริกที่แสดงผลการทดสอบได้ 2 วิธี ได้แก่

 • ปัจจุบัน: จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ
 • สัดส่วน: จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำหารด้วยส่วนแบ่งผู้ชม

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับผู้ติดตั้ง ให้ใช้ข้อมูลปัจจุบัน หากต้องการตรวจสอบข้อมูลที่มีการปรับขนาดเพื่อแสดงถึงส่วนแบ่งผู้ชมที่แตกต่างกัน (เช่น ในกรณีที่ 90% ของผู้ชมเห็นเวอร์ชันหนึ่ง และ 10% ของผู้ชมเห็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง) ให้ใช้ข้อมูลที่ปรับขนาด

เมตริก คําจํากัดความและตัวอย่าง
ผู้ติดตั้ง
 • จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่ติดตั้งแอปเป็นครั้งแรก
ผู้ติดตั้งที่ยังไม่ถอนการติดตั้ง
 • จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่ติดตั้งแอปเป็นครั้งแรกและเก็บแอปไว้อย่างน้อย 1 วันหลังการติดตั้ง
ประสิทธิภาพ
 • การเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพในการติดตั้งที่คาดการณ์ไว้เปรียบเทียบกับเวอร์ชันปัจจุบัน มีโอกาส 90% ที่เวอร์ชันดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพภายในช่วงที่แสดงเมื่อเวลาผ่านไป ตัวเลขเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในระหว่างการทดสอบ เนื่องจากช่วงดังกล่าวอิงตามประสิทธิภาพของแต่ละเวอร์ชัน
 • ค่าเฉลี่ยระหว่างการเปลี่ยนแปลงโดยประมาณสูงสุดและต่ำสุดของเวอร์ชันในด้านประสิทธิภาพการติดตั้งจะแสดงการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพที่คาดการณ์ไว้ของเวอร์ชันนั้นๆ
 • ตัวอย่างเช่น หากเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งมีช่วงประสิทธิภาพที่ +5% ถึง +15% การเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 ตัวเลขข้างต้น นั่นคือประมาณ +10%
 • ข้อมูลด้านประสิทธิภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อการทดสอบมีข้อมูลเพียงพอแล้วเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว เมื่อการทดสอบมีเวลาในการเรียกใช้และรวบรวมข้อมูลมากขึ้น ช่วงประสิทธิภาพของเวอร์ชันหนึ่งๆ จะแคบลงและมีความแม่นยำมากขึ้น
การติดตั้ง (ปรับขนาด) - เลิกใช้งานแล้ว
 • จำนวนการติดตั้งในช่วงการทดสอบหารด้วยส่วนแบ่งผู้ชม
 • รวมไว้สำหรับการทดสอบที่เริ่มก่อนวันที่ 24 มกราคม 2019
 • ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการทดสอบกับ 2 เวอร์ชันโดยมีส่วนแบ่งผู้ชมเป็น 90% และ 10% และจำนวนการติดตั้งของแต่ละเวอร์ชันเป็น ก = 900 และ ข = 200 ดังนั้น จำนวนการติดตั้งที่ปรับขนาดจะแสดงเป็น ก = 1000 (900/0.9) และ ข = 2000 (200/0.1)
การติดตั้ง (ปัจจุบัน) - เลิกใช้งานแล้ว
 • จำนวนการติดตั้งที่ยังคงติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน
 • รวมไว้สำหรับการทดสอบที่เริ่มก่อนวันที่ 24 มกราคม 2019

เมตริกการติดตั้ง (เลิกใช้งานแล้ว)

เมตริกต่อไปนี้ใช้สำหรับการทดสอบที่เริ่มก่อนวันที่ 24 มกราคม 2019 การทดสอบที่เริ่มก่อนวันที่นี้ยังคงมีสถิติเหล่านี้อยู่ แต่การทดสอบใหม่ๆ จะใช้เฉพาะเมตริกผู้ใช้ชื่อผู้ติดตั้งเป็นครั้งแรกและผู้ติดตั้งที่ยังไม่ถอนการติดตั้ง (1 วัน) เท่านั้น

เมตริก คําจํากัดความและตัวอย่าง
การติดตั้งในอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 • จำนวนอุปกรณ์ที่มีการใช้งานซึ่งติดตั้งแอปพลิเคชันแต่ละเวอร์ชันอยู่ในขณะนั้น โดยมีการปรับขนาดขึ้นเพื่อใช้แทนระดับผู้ชมที่แตกต่างกัน
การติดตั้งตามผู้ใช้
 • จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่ได้ติดตั้งแอปแต่ละเวอร์ชันในวันที่ระบุ โดยมีการปรับขนาดขึ้นเพื่อใช้แทนระดับผู้ชมที่แตกต่างกัน
การถอนการติดตั้งตามผู้ใช้
 • จำนวนครั้งในการถอนการติดตั้งแอปแต่ละเวอร์ชันในวันที่ระบุ โดยมีการปรับขนาดขึ้นเพื่อใช้แทนระดับผู้ชมที่แตกต่างกัน

การทดสอบโดยใช้เมตริกที่เลิกใช้งานแล้ว

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 เป็นต้นไป การทดสอบโดยใช้เมตริกที่เลิกใช้งานแล้วที่ระบุไว้ข้างต้นจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ในการวางแผนและใช้เมตริกล่าสุดสำหรับการทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store แทน 

คุณดูผลจากการทดสอบที่สิ้นสุดลงแล้วได้ในส่วนการทดสอบที่สิ้นสุดลงแล้วในหน้าการทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store

ลงชื่อสมัครรับการแจ้งเตือนการทดสอบ

หากต้องการรับการแจ้งเตือนและอีเมลเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น อย่าลืมตั้งค่ากำหนดการแจ้งเตือนใน Play Console

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้ไปที่จัดการข้อมูลบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
92637
false