Köra A-/B-test på butiksuppgifterna

Du kan optimera sidorna med butiksuppgifter på Google Play genom att köra experiment så att du får veta vilken grafik och översättning som fungerar bäst för appen. Du kan köra experiment på sidorna med primära och anpassade butiksuppgifter.

Du kan testa olika varianter av butiksuppgifterna för publicerade appar och jämföra med de nuvarande så att du ser vilka som ger bäst resultat sett till antalet installationer. Läs igenom rekommendationerna för effektiva experiment innan du konfigurerar ett test.

Obs! Globala experiment har bytt namn till experiment med standardgrafik. De fungerar på samma sätt som tidigare.

Typer av experiment

Du kan köra ett experiment med standardgrafik eller upp till fem lokaliserade experiment för varje app samtidigt.

Standardgrafik 

Om du använder ett experiment med standardgrafik kan du experimentera med bildmaterial på standardspråket i appens butiksuppgifter. Du kan testa olika varianter av appens ikon, funktionsbild, skärmdumpar och reklamvideo.

 • Om appens butiksuppgifter endast är tillgängliga på ett språk: Experiment med standardgrafik visas för alla användare.
 • Om du har lagt till lokaliserad grafik på ett språk: Den som använder appen på det språket utesluts från experimentet med standardgrafik. Om appens standardspråk till exempel är engelska och funktionsbilden har översatts till franska kommer användare som ser appen på franska att uteslutas från experimentet, även om det är ikonen som testas.
Lokaliserade experiment (för text och grafik)

Om du använder ett lokaliserat experiment kan du experimentera med appens ikon, funktionsbild, skärmdumpar, reklamvideo och appens beskrivning på upp till fem språk. Varianterna i experimentet visas bara för användare som ser appens butiksuppgifter på språket som du har valt.

Om appens butiksuppgifter bara är tillgängliga på ett språk visas lokaliserade experiment endast för användare som visar appen på standardspråket.

Steg 1: Skapa ett experiment

Du kan skapa ett experiment med hjälp av Play Console. När du är klar att granska och tillämpa resultaten kan du använda Play Console eller appen Play Console.

Standardgrafik
 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Experiment med butiksuppgifter.
 4. Klicka på Nytt experiment.
 5. Klicka på Skapa under Standardgrafik.
 6. Fortsätt till anvisningarna under Steg 2: Konfigurera experimentet.
Lokaliserat
 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Experiment med butiksuppgifter.
 4. Klicka på Nytt experiment.
 5. Välj ett språk under Lokaliserad.
 6. Klicka på Skapa.
 7. Fortsätt till anvisningarna under Steg 2: Konfigurera experimentet.

När du har skapat ett lokaliserat experiment på ett språk kan du lägga till upp till fyra ytterligare språk. Så här lägger du till fler experiment:

 1. Återgå till sidan Experiment med butiksuppgifter.
 2. Välj Nytt experiment.
  • Om det inte går att välja Nytt experiment kontrollerar du att du inte har sparat ett experiment som utkast. Experimentet måste vara igång innan du kan lägga till flera språk.

Steg 2: Konfigurera experimentet

När du har skapat ett experiment kan du välja vilka butiksuppgifter, varianter och attribut du vill testa.

Så konfigurerar du experimentet:

 1. Välj butiksuppgifter och lägg till inriktningsinformationen, attribut och varianter enligt anvisningarna på skärmen.
  • Du hittar mer information och tips i tabellen nedan.
 2. Om du vill starta experimentet klickar du på Kör experimentet högst upp på sidan. Om du vill fortsätta med experimentet senare klickar du på Spara.
Visa fältbeskrivningar samt exempel och tips
Fält Beskrivning Exempel och tips
Namn
 • Namnet visas bara i Play Console så att du ser vilket experiment som är vilket. Det är inte synligt för användarna.
 • ”Experiment med ljus ikon”
 • ”Funktionsbild med logotyp”
 • ”Kort beskrivning med ny slogan”
Namn på butiksuppgifterna
 • De butiksuppgifter (primära eller anpassade) som du vill testa.
 • När du har startat ett experiment visas det namn på de anpassade butiksuppgifterna som de hade när experimentet startade. Om du byter namn på de anpassade butiksuppgifterna efter att experimentet startat ändras inte namnet i experimentet.
 • Det är bra att radera anpassade butiksuppgifter som inte används och sedan skapa nya efter behov så att det inte uppstår missförstånd när du kör experiment.
Målgrupp
 • Den procentandel av användarna som får se en av varianterna i experimentet.
 • Målgruppens procentandel fördelas lika mellan de olika varianterna i experimentet.
 • Om du anger att målgruppen ska vara 30 % visas den nuvarande versionen av sidan med butiksuppgifter för återstoden av besökarna (70 %).
 • Om du har 30 % som målgrupp och det finns två varianter i experimentet visas var och en av varianterna för 15 % av användarna.
 • Medan experimentet pågår ser den enskilda användaren endast en variant av sidans nuvarande version.
Attribut
 • Välj vilka attribut du vill testa mot de nuvarande butiksuppgifterna.
 • Experimenten blir mest effektiva om du testar ett attribut åt gången.
 • Den korta och den fullständiga beskrivningen går bara att testa i lokaliserade experiment.
 • Glöm inte kraven på storlek och filtyp om du testar grafik.
Varianter
 • Om du vill lägga till nya versioner i experimentet klickar du på Lägg till en version.
 • Du kan lägga till upp till tre varianter per experiment utöver den aktuella versionen.

Steg 3: Granska och tillämpa resultat

När experimenten har konfigurerats visas följande uppgifter på sidan Experiment med butiksuppgifter. Välj ett experiment om du vill läsa mer om det.

Pågående experiment

 • Experiment: Experimentets namn.
 • Status: Antalet varianter som visas för en procentandel av användarna.
 • Startdatum: När experimentet påbörjades.
 • Resultat: Resultat eller datastatus.

Slutförda experiment

 • Experiment: Experimentets namn.
 • Typ: Standardgrafik eller lokaliserat
 • Startdatum: När experimentet påbörjades.
 • Slutdatum: När experimentet avslutades.
 • Resultat: Om det tillämpades eller inte.
Med webbplatsen Play Console
 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Experiment med butiksuppgifter.
 4. Välj det experiment som du vill titta närmare på.
 5. Välj ett mätvärde vid Mätvärde.
 6. Granska resultatet.
  • Om du vill använda en variant som fick bättre resultat än din nuvarande version väljer du Använd vinnaren. Du kan granska de ändrade butiksuppgifterna innan du publicerar dem.
  • Om du vill behålla den nuvarande versionen väljer du Behåll. Då uppdateras butiksuppgifterna så att versionen används och experimentet avslutas.
  • Om det blir oavgjort väljer du Stoppa experimentet.
  • Obs! De olika varianterna kan ge olika resultat beroende på vilket mätvärde du väljer. Det bästa är att granska samtliga mätvärden innan du bestämmer vilken av varianterna du ska använda.
Med appen Play Console
 1. Öppna appen Play Console Console-appen.
 2. Välj en app.
 3. Rulla ned till kortet Experiment. Tryck på Visa information om du vill läsa mer om appens experiment. Från informationsvyn kan du trycka på en variant och visa användare och aktuella och skalade installationer för experimentet.
  • Om du vill använda en variant som fick bättre resultat än din nuvarande version väljer du Använd vinnaren. Du kan granska de ändrade butiksuppgifterna innan du publicerar dem.
  • Om du vill behålla den nuvarande versionen väljer du Behåll nuvarande. Då uppdateras butiksuppgifterna så att versionen används och experimentet avslutas.
  • Obs! Resultatet bygger på förstagångsinstallationer. Besök webbplatsen Play Console om du vill se statistik som bygger på fler mätvärden.
Se beskrivningar av statistik, mätvärden och exempel

När du har valt ett experiment visas användar- och installationsinriktad statistik som sammanfattar hur bra det gick för de olika varianterna.

Användarinriktade mätvärden

Mätvärde Definition
Förstagångsinstallationer
 • Antalet unika användare som installerade appen för första gången under experimentet. Uppgifterna visas efter skalning så att skillnaden mellan olika målgruppsandelar utjämnas.
Användarinstallationer som behållits (första dagen) – endast tillgängligt på webbplatsen Play Butik
 • Antalet unika användare som installerade appen för första gången och sedan hade den kvar i minst 1 dag under experimentet. Uppgifterna visas efter skalning så att skillnaden mellan olika målgruppsandelar utjämnas.

Resultat

Mätvärdena som visar hur experimentet gick kan visas på två sätt:

 • Nuvarande: Antalet unika användare.
 • Med skalning: Antalet unika användare delat med målgruppsandelen.

Om du vill se antalet installationer i absoluta tal använder du nuvarande data. Om du vill granska uppgifterna med skalning så att skillnaden mellan olika målgrupper utjämnas (t.ex. om 90 % av målgruppen såg en version och 10 % en annan) väljer du data med skalning.

Mätvärde Definition och exempel
Användarinstallationer
 • Antalet unika användare som installerade appen för första gången.
Användarinstallationer som behållits
 • Antalet unika användare som installerat appen för första gången och sedan haft den kvar i minst 1 dag.
Resultat
 • Beräknad förändring av installationsresultatet jämfört med den aktuella versionen. Det är 90 % chans att varianten ger resultat inom det angivna intervallet efter en viss tid. Eftersom intervallet baseras på resultaten för en variant varierar dessa siffror under experimentets gång.
 • Medeltalet mellan den högsta och den lägsta ungefärliga förändringen för varianten i installationsresultaten representerar den beräknade förändringen för varianten.
 • Om en av dina varianter till exempel har ett resultatintervall på +5 % till +15 % är den mest sannolika resultatförändringen numret mitt emellan de två, dvs. ca +10 %.
 • Resultatet visas bara när tillräckligt mycket data har samlats in för experimentet. Ju längre tid ett experiment körs, desto mer avgränsat och exakt blir variantens resultat, generellt sett.
Installationer (efter skalning) – utfasat
 • Antalet installationer under experimentet delat med målgruppsandelen.
 • Finns med för experiment som påbörjades före 24 januari 2019.
 • Om du t.ex. körde ett experiment med två varianter med målgruppsandelarna 90 % respektive 10 %, och antalet installationer per variant var A = 900 och B = 200, skulle antalet installationer efter skalning vara A = 1 000 (900/0,9) och B = 2 000 (200/0,1).
Installationer (nuvarande) – utfasat
 • Antalet installationer där användaren fortfarande har appen installerad.
 • Finns med för experiment som påbörjades före 24 januari 2019.

Installationsinriktade mätvärden (utfasade)

Följande mätvärden användes i experiment som påbörjades före 24 januari 2019. Denna statistik redovisas fortfarande för experiment som påbörjades före det datumet, men i nya experiment används bara de användarinriktade mätvärdena Förstagångsinstallationer och Användarinstallationer som behållits (första dagen).

Mätvärde Definition och exempel
Installationer på aktiva enheter
 • Antalet aktiva enheter som alla varianter av appen är installerade på för tillfället. Värdet har skalats upp för att kompensera för de olika målgruppsnivåerna.
Installationer efter användare
 • Antalet unika användare som har installerat alla varianter av appen en viss dag. Värdet har skalats upp för att kompensera för olika målgruppsnivåer.
Avinstallationer efter användare
 • Antalet avinstallationer av var och en av appvarianterna en viss dag. Värdet har skalats upp för att kompensera för olika målgruppsnivåer.

Registrera dig för aviseringar om experiment

Om du vill få aviseringar på Play Console och via e-post när ett experiment är klart kan du konfigurera detta i aviseringsinställningarna.

Läs mer om e-postaviseringar i Hantera uppgifterna i ditt utvecklarkonto.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt