Executar proves A/B a la fitxa de Play Store

Per optimitzar la teva fitxa de Play Store a Google Play, pots executar experiments per trobar les imatges i el text localitzat més eficaços per a l'aplicació. Això és possible tant per a les fitxes personalitzades com per a les principals.

En el cas de les aplicacions publicades, pots comparar-ne variants amb la versió actual per veure quina té un rendiment millor en funció de les dades d'instal·lació. Abans de configurar una prova, consulta les pràctiques recomanades per executar experiments efectius.

Nota: els experiments mundials ara s'anomenen "experiments de gràfics predeterminats". Continuen tenint les mateixes funcions que ja tenien abans del canvi de nom.

Tipus d'experiments

Pots executar un experiment de gràfics predeterminats o fins a cinc experiments localitzats alhora per a cada aplicació.

Gràfics predeterminats 

Pots utilitzar un experiment de gràfics predeterminats per provar diferents imatges en l'idioma predeterminat de la fitxa de Play Store de l'aplicació. Pots incloure-hi variants de la icona de l'aplicació, de la imatge destacada, de les captures de pantalla i del vídeo promocional.

 • Si la fitxa de Play Store de l'aplicació només està disponible en un idioma: els experiments de gràfics predeterminats es mostraran a tots els usuaris.
 • Si has afegit recursos gràfics localitzats en un idioma concret: els usuaris que vegin l'aplicació en aquest idioma queden exclosos dels experiments de gràfics predeterminats de l'aplicació. Per exemple, si l'idioma predeterminat de l'aplicació és l'anglès i té una imatge destacada localitzada en francès, els usuaris que vegin l'aplicació en francès quedaran exclosos de l'experiment (encara que estiguis fent proves amb la icona).
Localitzat (per a imatges i text)

Amb un experiment localitzat, pots fer proves amb la icona de l'aplicació, la imatge destacada, les captures de pantalla, el vídeo promocional i les descripcions de l'aplicació en un màxim de cinc idiomes. Les variants de l'experiment només es mostraran als usuaris que vegin la fitxa de Play Store de l'aplicació en els idiomes que triïs.

Si la fitxa de Play Store de l'aplicació només està disponible en un idioma, els experiments localitzats només es mostraran als usuaris que vegin l'aplicació en l'idioma predeterminat.

Pas 1: crea un experiment

Pots crear un experiment amb Play Console. Quan estiguis a punt per revisar i aplicar els resultats, pots fer servir Play Console o l'aplicació Play Console.

Gràfics predeterminats
 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Experiments de fitxes de Play Store.
 4. Fes clic a Nou experiment.
 5. A "Gràfics predeterminats", fes clic a Crea.
 6. Ves a les instruccions de la secció "Pas 2: configura l'experiment".
Localitzat
 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Experiments de fitxes de Play Store.
 4. Fes clic a Nou experiment.
 5. A "Localitzat," tria un idioma.
 6. Fes clic a Crea.
 7. Vés a les instruccions de la secció "Pas 2: configura l'experiment".

Un cop hagis publicat un experiment localitzat en un idioma, podràs afegir fins a quatre idiomes més. Per afegir més experiments, segueix aquests passos:

 1. Torna a la pàgina Experiments de la fitxa de Play Store.
 2. Selecciona Nou experiment.
  • Si no pots seleccionar Nou experiment, comprova que no hagis desat un experiment com a esborrany. Has de publicar tots els esborranys per poder afegir idiomes.

Pas 2: configura l'experiment

Un cop creat l'experiment, pots seleccionar la fitxa de Play Store, les variants i els atributs que vols provar.

Per configurar l'experiment, segueix aquests passos:

 1. Segueix les instruccions en pantalla per seleccionar una fitxa de Play Store i afegir la informació de segmentació, els atributs i les variants de l'aplicació.
  • Per obtenir més informació i consells, consulta la taula que hi ha més avall.
 2. Per iniciar l'experiment, vés a la part superior de la pàgina i fes clic a Executa l'experiment. Si vols acabar de configurar l'experiment més endavant, fes clic a Desa.
Consulta descripcions dels camps, exemples i consells.
Camp Descripció Exemples i consells
Nom
 • El nom de l'experiment només és visible a Play Console per identificar l'experiment; els usuaris no el poden veure.
 • "Experiment de la icona clara"
 • "Imatge destacada del logotip"
 • "Descripció breu amb eslògan nou"
Nom de la fitxa de Play Store
 • La fitxa de Play Store (sigui la principal o una de personalitzada) per a la qual vols executar l'experiment.
 • Un cop ha començat un experiment, el nom de la fitxa personalitzada que es mostra és el mateix que tenia abans de començar. Si, quan ja hagi començat l'experiment, actualitzes el nom de la fitxa personalitzada, no es modificarà dins de l'experiment.
 • Per evitar confusions a l'hora d'executar experiments, et recomanem que suprimeixis totes aquelles fitxes personalitzades que no fas servir i en creïs de noves quan sigui necessari.
Públic
 • El percentatge d'usuaris que veuen una variant de l'experiment.
 • El percentatge de públic es dividirà de manera equitativa entre les variants de l'experiment.
 • Si fixes el públic en un 30%, el 70% de visitants restants de la teva pàgina de la fitxa de Play Store en veuran la versió actual.
 • Si tens un 30% de públic i dues variants a l'experiment, cada variant es mostrarà al 15% dels usuaris.
 • Durant un experiment, cada usuari només veurà una única variant o la versió actual de la teva pàgina.
Atributs
 • Selecciona el tipus d'element que vols comparar amb la fitxa actual.
 • Per executar experiments de manera més eficaç, prova els atributs d'un en un.
 • Només pots provar la descripció breu i la descripció completa en un experiment localitzat.
 • Si proves recursos gràfics, has de seguir els requisits de mida i tipus de fitxer.
Variants
 • Per afegir una nova versió a l'experiment, fes clic a Afegeix una altra variant.
 • Pots afegir fins a tres variants per experiment, a més de la versió actual.

Pas 3: revisa i aplica els resultats

Després de configurar experiments, veuràs els detalls següents a la pàgina Experiments de fitxes de Play Store. Per obtenir més informació sobre un experiment, selecciona'l.

Experiments en directe

 • Experiment: nom de l'experiment
 • Estat: nombre de variants mostrades a un percentatge d'usuaris
 • Data d'inici: fa referència a l'inici de l'experiment
 • Resultats: estat de les dades o resultats de l'experiment

Experiments completats

 • Experiment: nom de l'experiment.
 • Tipus: experiment localitzat o de gràfics predeterminats.
 • Data d'inici: fa referència a l'inici de l'experiment.
 • Data de finalització: fa referència a la finalització de l'experiment
 • Resultats: aplicats o no aplicats
Amb el lloc web de Play Console
 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Experiments de fitxes de Play Store.
 4. Selecciona l'experiment que vulguis revisar.
 5. Al costat de "Mètrica", selecciona una mètrica.
 6. Consulta els resultats.
  • Per aplicar una variant que hagi tingut un rendiment millor que la versió actual de l'aplicació, selecciona Aplica la millor. Pots revisar els canvis fets a la fitxa de Play Store abans que es publiquin.
  • Per conservar la versió actual, selecciona Conserva. S'actualitzarà la fitxa de Play Store perquè faci servir la versió actual, i l'experiment finalitzarà.
  • Si el resultat de l'experiment és un empat, selecciona Atura l'experiment.
  • Nota: en funció de la mètrica que seleccionis, és possible que els resultats de rendiment de cadascuna de les variants siguin diferents. Per obtenir els millors resultats, revisa totes les mètriques disponibles abans de triar-ne una.
Amb l'aplicació Play Console
 1. Obre l'aplicació Play Console Aplicació Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Desplaça't cap avall fins a la targeta "Experiments". Per obtenir més informació sobre els experiments de la teva aplicació, toca Mostra els detalls. A la visualització detallada, toca una variant per consultar el públic i les instal·lacions actuals i en escala de l'experiment.
  • Per aplicar una variant que hagi tingut un rendiment millor que la versió actual de l'aplicació, selecciona Aplica la millor. Pots revisar els canvis fets a la fitxa de Play Store abans que es publiquin.
  • Per conservar la versió actual, selecciona Conserva l'actual. S'actualitzarà la fitxa de Play Store perquè faci servir la versió actual, i l'experiment finalitzarà.
  • Nota: els resultats de rendiment es basen en els instal·ladors nous. Per veure resultats basats en altres mètriques, ves al lloc web de Play Console.
Consultar descripcions d'estadístiques, mètriques i exemples

Després de seleccionar un experiment, pots veure mètriques sobre els usuaris i les instal·lacions, amb les quals pots tenir una visió resumida del rendiment de cada variant.

Mètriques sobre els usuaris

Mètrica Definició
Instal·ladors nous
 • Usuaris únics que han instal·lat l'aplicació per primera vegada durant l'experiment. Les dades s'ajusten segons el percentatge de públic.
Instal·ladors retinguts (1 dia): només està disponible al lloc web de Play Store
 • Usuaris únics que han instal·lat l'aplicació per primera vegada durant l'experiment i l'han conservat com a mínim 1 dia. Les dades s'ajusten segons el percentatge de públic.

Resultats

Pots consultar mètriques que mostren els resultats de l'experiment de dues maneres diferents:

 • Dades actuals: nombre d'usuaris únics
 • Dades ajustades: nombre d'usuaris únics dividit pel percentatge de públic

Si vols revisar les dades absolutes sobre instal·ladors, fes servir les dades actuals. En cas que t'interessi revisar les dades que s'han adaptat segons els diferents percentatges de públic (per exemple, si el 90% del públic ha vist una versió i el 10% n'ha vist una altra), fes servir les dades ajustades.

Mètrica Definició i exemples
Instal·ladors
 • Nombre d'usuaris únics que han instal·lat l'aplicació per primera vegada.
Usuaris retinguts
 • Nombre d'usuaris únics que han instal·lat l'aplicació per primera vegada i l'han conservat com a mínim 1 dia.
Rendiment
 • Canvi estimat en el rendiment d'instal·lació en comparació amb la versió actual. Hi ha un 90% de possibilitats que la variant rendeixi dins de l'interval mostrat amb el temps. Com que l'interval es basa en el rendiment de la variant, aquests números variaran durant l'experiment.
 • La mitjana entre el canvi més alt i més baix aproximat de la variant en el rendiment d'instal·lació representa el canvi estimat en el rendiment de la variant.
 • Exemple: si una de les variants ha tingut un interval de rendiment de +5% a +15%, el canvi més probable en el rendiment seria el número mitjà entre els dos, aproximadament +10%.
 • El rendiment només es mostrarà quan l'experiment tingui prou dades. En general, si un experiment té més temps per executar-se i recollir dades, l'interval de rendiment de la variant serà més ajustat i precís.
Instal·lacions (ajustades): mètrica obsoleta
 • Nombre d'instal·lacions durant l'experiment dividit pel percentatge de públic.
 • S'inclou per als experiments que s'han iniciat abans del 24 de gener de 2019.
 • Per exemple, si executes un experiment amb dues variants que utilitzin el 90%/10% de públic i les instal·lacions per a cada variant són d'A = 900 i B = 200, les instal·lacions en escala estàndard es mostraran com a A = 1.000 (900/0,9) i B = 2.000 (200/0,1).
Instal·lacions (actuals): mètrica obsoleta
 • Nombre d'instal·lacions que continuen instal·lades avui.
 • S'inclou per als experiments que s'han iniciat abans del 24 de gener de 2019.

Mètriques sobre les instal·lacions (obsoletes)

Les mètriques següents es feien servir per als experiments iniciats abans del 24 de gener de 2019. Els experiments iniciats abans d'aquesta data encara inclouen aquestes estadístiques, però els experiments nous només fan servir les mètriques sobre els usuaris "Instal·ladors nous" i "Instal·ladors retinguts (1 dia)".

Mètrica Definició i exemples
Instal·lacions en dispositius actius
 • Nombre de dispositius actius en què cada variant de l'aplicació està instal·lada actualment, ajustat segons els diversos nivells de públic.
Instal·lacions per usuari
 • Nombre d'usuaris únics que han instal·lat cada variant de l'aplicació en un dia concret, ajustat segons els diversos nivells de públic.
Desinstal·lacions per usuari
 • Nombre de vegades que s'ha desinstal·lat cada variant de l'aplicació en un dia concret, ajustat segons els diversos nivells de públic.

Registrar-se per rebre notificacions d'experiments

Configura les preferències de notificacions per rebre notificacions a Play Console i per correu electrònic quan finalitzin els experiments.

Per obtenir més informació sobre les notificacions per correu electrònic, ves a la pàgina Gestionar la informació del compte de desenvolupador.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?