Yêu cầu riêng đối với hoạt động phân phối ứng dụng tại một số quốc gia/khu vực

Để phân phối ứng dụng tại một số quốc gia/khu vực, có thể bạn phải hoàn tất các yêu cầu bổ sung để tuân thủ quy định của những cơ quan quản lý tại đó.

Lưu ý: Đây không phải là danh sách các yêu cầu pháp lý hoàn chỉnh để phát hành ứng dụng trên Google Play. Bạn có thể tham khảo những yêu cầu dưới đây (nhưng không nên dựa hoàn toàn vào đó) để xác định xem ứng dụng của mình có tuân thủ pháp luật hoặc tuân thủ chính sách của Google Play hay không.

Yêu cầu đối với hoạt động phân phối ứng dụng tại Brazil (chỉ áp dụng cho người bán)

Những người bán ứng dụng tại Brazil sẽ phải cung cấp một số thông tin về doanh nghiệp và nhân viên công ty của mình để có thể nhận các khoản thanh toán đối với doanh thu tại Brazil.

Quan trọng: Yêu cầu nêu trên về việc xác minh thông tin người bán áp dụng cho tất cả người bán trên toàn cầu, bao gồm những người bán có trụ sở và đăng ký hoạt động tại Brazil, cũng như áp dụng cho toàn bộ doanh thu (bán ứng dụng, bán hàng trong ứng dụng, v.v.) trên Google Play tại Brazil.

Yêu cầu

Những người bán ứng dụng trên Google Play tại Brazil phải cung cấp những tài liệu và thông tin doanh nghiệp sau đây:

 • Tên
 • Địa chỉ
 • Chủ sở hữu có quyền thụ hưởng: Tất cả cá nhân sở hữu hay kiểm soát trên 25% cổ phần hoặc có quyền biểu quyết trong doanh nghiệp. Nếu pháp nhân của bạn là công ty con của một pháp nhân khác, thì chủ sở hữu có quyền thụ hưởng gốc là các chủ sở hữu có quyền thụ hưởng thuộc công ty mẹ.
 • Người điều hành: Tất cả cá nhân kiểm soát quá trình điều hành hoặc có sức ảnh hưởng tới công ty hay quy trình vận hành liên quan đến Google Play trong công ty.
 • Người đại diện được ủy quyền: Những cá nhân chịu trách nhiệm và có quyền đại diện hợp pháp cho pháp nhân.
 • Thông tin xác thực địa chỉ: Tài liệu chứng minh địa chỉ của doanh nghiệp.
 • Thông tin khác: Bạn cũng có thể phải cung cấp thêm một số thông tin như ngày sinh hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
 • Các doanh nghiệp tại Brazil cũng phải nộp:
  • Số CPF (Cadastro de Pessoas Físas): Mã nhận dạng đăng ký thuế cấp cho người nộp thuế cá nhân
  • Số CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurádica): Mã số thuế cấp cho các công ty tại Brazil

Cách cung cấp thông tin

Nếu bạn thuộc diện phải cung cấp những thông tin theo quy định trên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email có tiêu đề "Thông tin quan trọng về Tài khoản Google của bạn" để yêu cầu những thông tin bạn cần cung cấp. Ngoài ra, bạn cũng sẽ thấy một biểu ngữ trên Play Console, cũng như trên payments.google.com, nhắc bạn cung cấp những thông tin bắt buộc này.

Thông tin khác

Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy tham khảo nội dung Các câu hỏi thường gặp về yêu cầu đối với hoạt động phân phối ứng dụng tại Brazil dưới đây.

Yêu cầu đối với hoạt động phân phối ứng dụng tại Nhật Bản

Để tuân thủ luật pháp Nhật Bản, các nhà phát triển hiện đang phân phối ứng dụng trên Google Play có thể cần phải cung cấp thêm thông tin thông qua Play Console.

Yêu cầu

Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn phân phối ứng dụng phải trả phí hoặc cho phép người dùng tại Nhật Bản mua hàng trong ứng dụng, bạn cần hiển thị một số thông tin nhất định cho người dùng theo yêu cầu của Tokuteishotorihiki-ho (Đạo luật giao dịch thương mại cụ thể). Sau đây là thông tin bạn cần thêm vào trang Chi tiết tài khoản: tên, địa chỉ và số điện thoại của nhà điều hành doanh nghiệp.

Lưu ý: Bạn có thể thêm thông tin này vào trang danh sách cửa hàng ứng dụng của mình hoặc thêm địa chỉ của trang web chứa thông tin bắt buộc.

Thêm thông tin bắt buộc vào trang Chi tiết tài khoản

Bạn có thể thêm thông tin bắt buộc về tài khoản trên Play Console bằng cách thực hiện như sau.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Trên trang Chi tiết tài khoản, hãy nhập thông tin bắt buộc.
 4. Ở gần đầu trang, hãy nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web của Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng.

Yêu cầu đối với hoạt động phân phối ứng dụng tại Hàn Quốc

Yêu cầu dành cho tất cả nhà phát triển

Ủy ban Quản lý và Phân loại trò chơi của Hàn Quốc (GRAC): Trò chơi

GRAC là cơ quan đánh giá và cấp phép cho các trò chơi ở Hàn Quốc. Theo luật Hàn Quốc, những trò chơi không phù hợp cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi chỉ được phát hành khi có chứng nhận phân loại do GRAC cấp.

Đối với trò chơi dành cho người lớn, bạn phải tuân thủ yêu cầu về xếp hạng và công bố khác theo Đạo luật quảng cáo ngành trò chơi của Hàn Quốc. Nếu trò chơi của bạn không bị GRAC coi là người lớn (18+), bạn không cần phải thực hiện hành động nào để hoàn tất yêu cầu cụ thể này.

Dưới đây là danh mục nội dung mà GRAC sẽ xem xét để xác định xem trò chơi có phù hợp với vị thành niên dưới 18 tuổi hay không:

 • Tình dục
 • Bạo lực
 • Tội phạm và ma túy
 • Ngôn ngữ không phù hợp
 • Cờ bạc

Trò chơi kiểu cờ bạc và sòng bạc

Mọi trò chơi có chức năng mô phỏng đánh bạc bị coi là không phù hợp với vị thành niên dưới 18 tuổi.

Nếu bạn có các thành phần kiểu đánh bạc hoặc sòng bạc trong trò chơi, bạn cần yêu cầu chứng nhận xếp hạng GRAC trước khi trò chơi của bạn được phân phối ở Hàn Quốc.

Nếu bạn chưa có chứng nhận phân loại của GRAC trước khi phân phối trò chơi tại Hàn Quốc, thì trò chơi của bạn có thể không đủ điều kiện để phân phối tại Hàn Quốc hoặc có thể bị xóa khỏi Google Play.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của GRAC.

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình của Hàn Quốc (MOGEF): Xác minh độ tuổi

MOGEF là cơ quan chính phủ có nhiệm vụ giám sát và triển khai các chính sách và quy định về nội dung ở Hàn Quốc liên quan đến bình đẳng giới, gia đình và thanh niên. Theo Đạo luật bảo vệ vị thành niên của Hàn Quốc, nhà cung cấp mọi ứng dụng hoặc nội dung mà MOGEF coi là “có hại cho vị thành niên” cần phải xác minh tuổi và tên thật của người dùng trước khi cấp quyền truy cập vào nội dung người lớn.

Nếu bạn có nội dung bị coi là "có hại cho vị thành niên" trong ứng dụng, bạn phải tuân thủ các yêu cầu về xếp hạng và công bố khác được quy định trong Đạo luật bảo vệ vị thành niên của Hàn Quốc.

Trên Google Play, chúng tôi đã sử dụng hệ thống xác minh độ tuổi ở Hàn Quốc yêu cầu người dùng xác minh tuổi và tên thật trước khi có thể truy cập vào ứng dụng hoặc nội dung bị coi là "có hại cho vị thành niên".

Nếu ứng dụng của bạn tuân thủ các chính sách dành cho nhà phát triển của Google Play, nhưng được MOGEF chỉ định là "có hại với vị thành niên", thì người dùng ở Hàn Quốc vẫn có thể truy cập vào ứng dụng nếu xác minh được họ 19 tuổi trở lên. Nếu MOGEF chỉ định ứng dụng hoặc nội dung của bạn thuộc cấp độ dành cho người lớn và bất hợp pháp theo luật Hàn Quốc, thì ứng dụng hoặc nội dung đó sẽ không đủ điều kiện để phân phối tại Hàn Quốc hoặc sẽ bị xóa khỏi Google Play.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của MOGEF.

Ủy ban Truyền thông của Hàn Quốc (KCC): Yêu cầu liên quan đến vị trí

KCC là cơ quan chính phủ có nhiệm vụ giám sát và triển khai các chính sách và quy định liên quan đến truyền thông và truyền phát ở Hàn Quốc. Theo Đạo luật Sử dụng và Bảo vệ Thông tin vị trí của Hàn Quốc, những nhà phát triển thu thập thông tin vị trí của người dùng Hàn Quốc cho các dịch vụ dựa trên vị trí sẽ phải có giấy phép của KCC.

Nếu bạn nhận được hoặc sử dụng thông tin vị trí để cung cấp dịch vụ dựa vào vị trí, bạn cần báo cáo chi tiết về dịch vụ cho KCC. Thông tin này bao gồm các điều khoản và điều kiện có liên quan của dịch vụ vị trí, chi tiết về thu thập và sử dụng thông tin vị trí cùng mọi khoản phí liên quan đến doanh nghiệp và dịch vụ.

Theo luật Hàn Quốc, nhà phát triển có trách nhiệm thu thập sự đồng ý của người dùng Hàn Quốc để có thể thu thập thông tin vị trí hoặc cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của KCC.

Thông tin tài khoản bổ sung bắt buộc dành cho nhà phát triển ở Hàn Quốc

Để tuân thủ luật Hàn Quốc, nhà phát triển ở Hàn Quốc phân phối ứng dụng trên Google Play cần cung cấp thêm thông tin qua Play Console.

Yêu cầu

Nếu bạn là nhà phát triển cư trú ở Hàn Quốc, dưới đây là thông tin bổ sung bạn cần thêm vào trang Chi tiết tài khoản của mình. Thông tin này là bắt buộc để người dùng có thể liên hệ với bạn khi có thắc mắc về sản phẩm của bạn.

 • Doanh nghiệp: Địa chỉ liên hệ và số điện thoại
 • Cá nhân: Số điện thoại liên hệ

Lưu ý: Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của mình cũng phân phối ứng dụng hoặc ứng dụng trả tiền cùng mua hàng trong ứng dụng, bạn cũng cần bao gồm:

 • Số đăng ký kinh doanh
 • Số giấy phép thương mại điện tử
 • Tên cơ quan cấp giấy phép thương mại điện tử

Thêm thông tin bắt buộc vào trang Chi tiết tài khoản

Bạn có thể thêm thông tin bắt buộc về tài khoản trên Play Console bằng cách thực hiện như sau.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Trên trang Chi tiết tài khoản, bên cạnh "Chi tiết liên hệ của doanh nghiệp", nhập thông tin của bạn.
 4. Ở gần đầu trang, hãy nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Thông tin đã thêm vào phần "Chi tiết liên hệ doanh nghiệp" sẽ chỉ hiển thị cho người dùng ở Hàn Quốc tại Trang thông tin của ứng dụng trên Cửa hàng Play.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi về các yêu cầu đối với hoạt động phân phối ứng dụng tại Brazil

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tuân thủ các yêu cầu xác minh thông tin người bán?

Nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu xác minh thông tin người bán, chúng tôi có thể sẽ giữ lại các khoản thanh toán và tạm ngưng tài khoản của bạn.

Ai sẽ xem được thông tin mà tôi chia sẻ với Google?

Việc sử dụng những tài liệu này sẽ tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Google.

Tại sao Google lại yêu cầu loại thông tin này trong khi các nền tảng ứng dụng khác không yêu cầu những thông tin tương tự?

Là một tổ chức thanh toán, Google Payments Brazil phải thu thập những thông tin và tài liệu này để tuân thủ các yêu cầu theo quy định của Brazil.

Tôi có nhiều tài khoản. Tôi nên cung cấp mã người bán của tài khoản nào?

Bạn nên cung cấp mã người bán của tài khoản nhận khoản thanh toán và giải ngân từ Cửa hàng Google Play. Bạn có thể tìm thấy mã này trong tài khoản của mình tại payments.google.com.

Tôi có thể tìm được mã người bán của tài khoản ở đâu?

Bạn có thể tìm được mã người bán của mình bằng cách thực hiện những bước sau.

Tôi biết là tôi phải cung cấp thông tin này, nhưng tôi không nhận được email cũng như không thấy biểu ngữ nào trong Play Console. Tôi nên làm gì trong trường hợp này?

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ theo thông tin dưới đây.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi khác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố