Yêu cầu đối với hoạt động phân phối ứng dụng tại các quốc gia/khu vực cụ thể

Để phân phối ứng dụng tại một số quốc gia hoặc khu vực nhất định, bạn có thể cần phải hoàn tất các yêu cầu bổ sung để tuân thủ quy định của các cơ quan quản lý.

Lưu ý: Đây không phải là danh sách các yêu cầu pháp lý hoàn chỉnh để phát hành ứng dụng trên Google Play. Bạn có thể tham khảo các yêu cầu này nhưng không nên dựa hoàn toàn vào các nội dung bên dưới để xác định xem ứng dụng của bạn có tuân thủ pháp luật hoặc chính sách của Google Play hay không.

Yêu cầu đối với hoạt động phân phối ứng dụng tại Nhật Bản

Để tuân thủ luật pháp Nhật Bản, các nhà phát triển hiện đang phân phối ứng dụng trên Google Play có thể cần phải cung cấp thêm thông tin thông qua Play Console.

Yêu cầu

Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn phân phối ứng dụng phải trả phí hoặc cho phép người dùng tại Nhật Bản mua hàng trong ứng dụng, bạn cần hiển thị một số thông tin nhất định cho người dùng theo yêu cầu của Tokuteishotorihiki-ho (Đạo luật giao dịch thương mại cụ thể). Sau đây là thông tin bạn cần thêm vào trang Chi tiết tài khoản: tên, địa chỉ và số điện thoại của nhà điều hành doanh nghiệp.

Lưu ý: Bạn có thể thêm thông tin này vào trang danh sách cửa hàng ứng dụng của mình hoặc thêm địa chỉ của trang web chứa thông tin bắt buộc.

Thêm thông tin bắt buộc vào trang Chi tiết tài khoản

Dưới đây là nơi bạn có thể thêm thông tin tài khoản bắt buộc của mình trên Play Console.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Trên trang Chi tiết tài khoản, hãy nhập thông tin bắt buộc.
 4. Ở gần đầu trang, hãy nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web của Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng.

Yêu cầu đối với hoạt động phân phối ứng dụng tại Hàn Quốc

Yêu cầu dành cho tất cả nhà phát triển

Ủy ban quản lý và xếp hạng trò chơi (GRAC) Hàn Quốc: Trò chơi

GRAC Hàn Quốc là cơ quan đánh giá và cấp phép trò chơi ở Hàn Quốc. Theo luật Hàn Quốc, chỉ có thể phát hành trò chơi không phù hợp với vị thành niên dưới 18 tuổi nếu GRAC cấp chứng nhận xếp hạng.

Đối với trò chơi dành cho người lớn, bạn phải tuân thủ yêu cầu về xếp hạng và công bố khác theo Đạo luật quảng cáo ngành trò chơi của Hàn Quốc. Nếu trò chơi của bạn không bị GRAC coi là người lớn (18+), bạn không cần phải thực hiện hành động nào để hoàn tất yêu cầu cụ thể này.

Dưới đây là danh mục nội dung mà GRAC sẽ xem xét để xác định xem trò chơi có phù hợp với vị thành niên dưới 18 tuổi hay không:

 • Tình dục
 • Bạo lực
 • Tội phạm và ma túy
 • Ngôn ngữ không phù hợp
 • Cờ bạc

Trò chơi kiểu cờ bạc và sòng bạc

Mọi trò chơi có chức năng mô phỏng đánh bạc bị coi là không phù hợp với vị thành niên dưới 18 tuổi.

Nếu bạn có các thành phần kiểu đánh bạc hoặc sòng bạc trong trò chơi, bạn cần yêu cầu chứng nhận xếp hạng GRAC trước khi trò chơi của bạn được phân phối ở Hàn Quốc.

Nếu bạn không nhận được chứng nhận xếp hạng của GRAC trước khi phân phối trò chơi của mình ở Hàn Quốc, trò chơi của bạn có thể không đủ tiêu chuẩn để phân phối ở Hàn Quốc hoặc bị xóa khỏi Google Play.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web GRAC.

Bộ bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc (MOGEF): Xác minh tuổi

MOGEF là cơ quan chính phủ có nhiệm vụ giám sát và triển khai các chính sách và quy định về nội dung ở Hàn Quốc liên quan đến bình đẳng giới, gia đình và thanh niên. Theo Đạo luật bảo vệ vị thành niên của Hàn Quốc, nhà cung cấp mọi ứng dụng hoặc nội dung mà MOGEF coi là “có hại cho vị thành niên” cần phải xác minh tuổi và tên thật của người dùng trước khi cấp quyền truy cập vào nội dung người lớn.

Nếu bạn có nội dung bị coi là "có hại cho vị thành niên" trong ứng dụng, bạn phải tuân thủ các yêu cầu về xếp hạng và công bố khác được quy định trong Đạo luật bảo vệ vị thành niên của Hàn Quốc.

Trên Google Play, chúng tôi đã sử dụng hệ thống xác minh độ tuổi ở Hàn Quốc yêu cầu người dùng xác minh tuổi và tên thật trước khi có thể truy cập vào ứng dụng hoặc nội dung bị coi là "có hại cho vị thành niên".

Nếu ứng dụng của bạn tuân thủ các chính sách dành cho nhà phát triển của Google Play, nhưng được MOGEF chỉ định là "có hại với vị thành niên", thì người dùng ở Hàn Quốc vẫn có thể truy cập vào ứng dụng nếu xác minh được họ 19 tuổi trở lên. Nếu MOGEF chỉ định ứng dụng hoặc nội dung của bạn thuộc cấp độ dành cho người lớn bất hợp pháp theo luật Hàn Quốc, thì ứng dụng hoặc nội dung đó sẽ không đủ điều kiện để phân phối ở Hàn Quốc hoặc sẽ bị xóa khỏi Google Play.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web MOGEF.

Ủy ban truyền thông Hàn Quốc (KCC): Yêu cầu vị trí

KCC là cơ quan chính phủ có nhiệm vụ giám sát và triển khai các chính sách và quy định liên quan đến truyền thông và truyền phát ở Hàn Quốc. Theo Đạo luật sử dụng và bảo vệ thông tin vị trí của Hàn Quốc, nhà phát triển thu thập thông tin vị trí từ người dùng Hàn Quốc cho các dịch vụ dựa vào vị trí cần phải nhận được giấy phép của KCC.

Nếu bạn nhận được hoặc sử dụng thông tin vị trí để cung cấp dịch vụ dựa vào vị trí, bạn cần báo cáo chi tiết về dịch vụ cho KCC. Thông tin này bao gồm các điều khoản và điều kiện có liên quan của dịch vụ vị trí, chi tiết về thu thập và sử dụng thông tin vị trí cùng mọi khoản phí liên quan đến doanh nghiệp và dịch vụ.

Theo luật Hàn Quốc, nhà phát triển có trách nhiệm nhận được sự đồng ý của người dùng Hàn Quốc khi thu thập thông tin hoặc cung cấp dịch vụ dựa vào vị trí.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web KCC.

Thông tin tài khoản bổ sung bắt buộc dành cho nhà phát triển ở Hàn Quốc

Để tuân thủ luật Hàn Quốc, nhà phát triển ở Hàn Quốc phân phối ứng dụng trên Google Play cần cung cấp thêm thông tin qua Play Console.

Yêu cầu

Nếu bạn là nhà phát triển cư trú ở Hàn Quốc, dưới đây là thông tin bổ sung bạn cần thêm vào trang Chi tiết tài khoản của mình. Thông tin này là bắt buộc để người dùng có thể liên hệ với bạn khi có thắc mắc về sản phẩm của bạn.

 • Doanh nghiệp: Địa chỉ liên hệ và số điện thoại
 • Cá nhân: Số điện thoại liên hệ

Lưu ý: Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của mình cũng phân phối ứng dụng hoặc ứng dụng trả tiền cùng mua hàng trong ứng dụng, bạn cũng cần bao gồm:

 • Số đăng ký kinh doanh
 • Số giấy phép thương mại điện tử
 • Tên cơ quan cấp giấy phép thương mại điện tử

Thêm thông tin bắt buộc vào trang Chi tiết tài khoản

Dưới đây là nơi bạn có thể thêm thông tin tài khoản bắt buộc của mình trên Play Console.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Trên trang Chi tiết tài khoản, bên cạnh "Chi tiết liên hệ của doanh nghiệp", nhập thông tin của bạn.
 4. Ở gần đầu trang, hãy nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Thông tin đã thêm vào phần "Chi tiết liên hệ của doanh nghiệp" sẽ chỉ hiển thị cho người dùng ở Hàn Quốc trên trang Danh sách cửa hàng của ứng dụng trên Google Play.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?