Požiadavky na distribúciu aplikácií v konkrétnych krajinách alebo regiónoch

Ak chcete distribuovať svoje aplikácie v určitých krajinách alebo regiónoch, možno budete musieť splniť ďalšie požiadavky na dosiahnutie súladu s regulačnými orgánmi.

Poznámka: Toto nie je vyčerpávajúci zoznam právnych požiadaviek na zverejňovanie aplikácií v službe Google Play. Tieto požiadavky uvádzame iba pre vašu informáciu. Pri posúdení, či je vaša aplikácia v súlade so zákonmi alebo pravidlami služby Google Play, by ste sa nemali spoliehať výlučne na požiadavky, ktoré tu sú uvedené.

Požiadavky na distribúciu aplikácií v Japonsku

Na základe japonských zákonov možno budú musieť vývojári distribuujúci aplikácie v službe Google Play poskytnúť ďalšie informácie prostredníctvom konzoly Play Console.

Požiadavky

Ak vy alebo vaša firma distribuujete platené aplikácie alebo ponúkate nákupy v aplikácii spotrebiteľom v Japonsku, musíte im podľa zákona Tokuteishotorihiki-ho (zákon o špecifikovaných komerčných transakciách) zobraziť určité informácie. Na stránku Podrobnosti o účte musíte pridať tieto údaje: meno, adresu a telefónne číslo firemného operátora.

Poznámka: Tieto informácie môžete pridať na stránku so záznamom aplikácie v obchode, prípadne môžete pridať adresu webu, na ktorom sú požadované informácie uvedené.

Pridanie požadovaných informácií na stránku Podrobnosti o účte

Postup pridania požadovaných informácií o účte v konzole Play Console.

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Kliknite na Nastavenia Nastavenia.
 3. Na stránke Podrobnosti o účte zadajte požadované informácie.
 4. V hornej časti stránky kliknite na Uložiť.

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete na webe agentúry pre styk so zákazníkmi.

Požiadavky na distribúciu aplikácií v Kórei

Požiadavky na všetkých vývojárov

Kórejský výbor pre hodnotenie a správu hier (Game Rating and Administrative Committee – GRAC): hry

Kórejská organizácia GRAC má na starosti hodnotenie a licencovanie hier v Kórei. Podľa kórejských zákonov môžu byť hry, ktoré nie sú vhodné pre deti a mládež do 18 rokov, zverejnené iba vtedy, ak získajú hodnotiaci certifikát od organizácie GRAC.

V prípade hier s obsahom s vysokým hodnotením zrelosti sa požaduje, aby boli v súlade s požiadavkami na hodnotenie a ďalšími požiadavkami na sprístupnenie informácií podľa kórejského zákona o propagácii herného priemyslu (Game Industry Promotion Act). Ak organizácia GRAC nevyhodnotí vaše hry ako určené pre dospelé publikum (18+), nemusíte vykonávať žiadne ďalšie kroky pre splnenie tejto konkrétnej požiadavky.

Tu sú uvedené kategórie obsahu, ktoré organizácia GRAC kontroluje a podľa ktorých sa rozhoduje, či sú hry vhodné pre deti a mládež do 18 rokov:

 • Sexualita
 • Násilie
 • Kriminalita a drogy
 • Nevhodný jazyk
 • Hazard

Hazardné a kasínové hry

Všetky hry simulujúce hazard sa považujú za nevhodné pre deti a mládež do 18 rokov.

Ak vaša hra obsahuje hazardné a kasínové prvky, musíte pred jej distribúciou v Kórei požiadať organizáciu GRAC o vydanie hodnotiaceho certifikátu.

Ak certifikát od organizácie GRAC pred distribúciou v Kórei nezískate, vaša hra nemusí byť na distribúciu v Kórei spôsobilá alebo môže byť odstránená zo služby Google Play.

Ďalšie informácie získate na stránkach organizácie GRAC.

Kórejske ministerstvo rodovej rovnosti a rodiny (Ministry of Gender Equality & Family – MOGEF): overenie veku

Ministerstvo MOGEF je orgán vlády, ktorý v Kórei sleduje a zavádza predpisy a pravidlá týkajúce sa rodovej rovnosti, rodiny a mládeže. Podľa kórejského zákona o ochrane mládeže (Juvenile Protection Act) musí poskytovateľ aplikácie alebo obsahu v prípade označenia ministerstvom MOGEF ako „škodlivé pre mládež“ pred poskytnutím prístupu k obsahu nevhodnému pre deti overiť vek a pravé meno používateľov.

Ak vaše aplikácie majú obsah označený ako „škodlivé pre mládež“, musíte zaistiť súlad s hodnotením a ďalšími požiadavkami na sprístupnenie informácií, ktoré vyplývajú z kórejského zákona na ochranu mládeže.

V službe Google Play sme pre Kóreu zaviedli systém na overenie veku, ktorý vyžaduje od používateľov pred prístupom k aplikáciám a obsahu s označením „škodlivé pre mládež“ overiť svoj vek a pravé meno.

Ak je vaša aplikácia v súlade s pravidlami pre vývojárov služby Google Play, no kórejské ministerstvo MOGEF ju označí ako „škodlivé pre mládež“, používatelia v Kórei k nej pravdepodobne budú môcť naďalej získať prístup po overení, že majú viac ako 18 rokov. Ak je úroveň zrelosti vašej aplikácie alebo obsahu vyhodnotená ako nelegálna na základe kórejského zákona, vaša hra nebude spôsobilá na distribúciu v Kórei alebo bude odstránená zo služby Google Play.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach ministerstva MOGEF.

Kórejská komisia pre komunikáciu (Korean Communications Commission – KCC): požiadavky na polohu

Organizácia KCC je orgán vlády, ktorý v Kórei sleduje a zavádza predpisy a pravidlá týkajúce sa vysielania a telekomunikácie. Na základe kórejského zákona o ochrane a používaní informácií o polohe (Location Information Protection and Usage Act) musia vývojári, ktorí od kórejských používateľov zhromažďujú informácie pre služby využívajúce polohu, získať licenciu od organizácie KCC.

Ak prijímate alebo používate informácie o polohe na účely poskytovania služieb na základe polohy, musíte podrobnosti o tejto službe nahlásiť organizácii KCC. Tieto informácie zahŕňajú zmluvné podmienky služieb určovania polohy, podrobnosti o zhromažďovaní a používaní informácií o polohe a poplatky týkajúce sa súvisiacich produktov a služieb.

Na základe kórejského zákona je povinnosťou vývojára získať od kórejských používateľov súhlas so zhromažďovaním informácií o polohe a s poskytovaním služieb podmienených polohou.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach organizácie KCC.

Ďalšie požadované informácie o účte pre vývojárov v Kórei

Na zaručenie súladu s kórejskými zákonmi musia vývojári, ktorí v Kórei distribuujú aplikácie v službe Google Play, poskytnúť ďalšie informácie prostredníctvom konzoly Play Console.

Požiadavky

Ak ste vývojárom so sídlom v Kórei, musíte na stránke Podrobnosti o účte pridať nasledujúce informácie. Tieto informácie majú používateľom pomôcť kontaktovať vás v prípade otázok súvisiacich s vaším produktom.

 • Firmy: kontaktná adresa a telefónne číslo
 • Jednotlivci: kontaktné telefónne číslo

Poznámka: Ak vy alebo vaša firma tiež distribuujete platené aplikácie alebo aplikácie ponúkajúce nákupy v aplikácii, musíte poskytnúť aj tieto informácie:

 • registračné číslo spoločnosti,
 • číslo licencie na elektronické obchodovanie,
 • názov agentúry, ktorá licenciu na elektronické obchodovanie vydala.

Pridanie požadovaných informácií na stránku Podrobnosti o účte

Postup pridania požadovaných informácií o účte v konzole Play Console.

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Kliknite na Nastavenia Nastavenia.
 3. Na stránke Podrobnosti o účte zadajte informácie v časti Firemné kontaktné informácie.
 4. V hornej časti stránky kliknite na Uložiť.

Poznámka: Informácie, ktoré pridáte do časti Podrobnosti o kontaktných informáciách firmy, sa zobrazia iba používateľom v Kórei na stránke záznamu aplikácie v službe Google Play.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?