Požiadavky na distribúciu aplikácií v Kórei

Ak chcete distribuovať svoje aplikácie v Kórei, možno budete musieť splniť ďalšie požiadavky na dosiahnutie súladu s kórejskými regulačnými orgánmi.

Poznámka: Toto nie je vyčerpávajúci zoznam právnych požiadaviek na zverejňovanie aplikácií v službe Google Play. Tieto požiadavky uvádzame iba pre vašu informáciu. Pri posúdení, či je vaša aplikácia v súlade s kórejskými zákonmi alebo pravidlami služby Google Play, by ste sa nemali spoliehať výlučne na požiadavky, ktoré tu sú uvedené.

Požiadavky na všetkých vývojárov

Kórejský výbor pre hodnotenie a správu hier (Game Rating and Administrative Committee – GRAC): Hry

Kórejská organizácia GRAC má na starosti hodnotenie a licencovanie hier v Kórei. Podľa kórejských zákonov môžu byť hry, ktoré nie sú vhodné pre deti a mládež do 18 rokov, zverejnené iba vtedy, ak získajú hodnotiaci certifikát od organizácie GRAC.

V prípade hier s obsahom s vysokým hodnotením zrelosti sa požaduje, aby boli v súlade s požiadavkami na hodnotenie a ďalšími požiadavkami na sprístupnenie informácií podľa kórejského zákona o propagácii herného priemyslu (Game Industry Promotion Act). Ak organizácia GRAC nevyhodnotí vaše hry ako určené pre dospelé publikum (18+), nemusíte vykonávať žiadne ďalšie kroky pre splnenie tejto konkrétnej požiadavky.

Tu sú uvedené kategórie obsahu, ktoré organizácia GRAC kontroluje a podľa ktorých sa rozhoduje, či sú hry vhodné pre deti a mládež do 18 rokov:

 • Sexualita
 • Násilie
 • Kriminalita a drogy
 • Nevhodný jazyk
 • Hazard

Hazardné a kasínové hry

Všetky hry simulujúce hazard sa považujú za nevhodné pre deti a mládež do 18 rokov.

Ak vaša hra obsahuje hazardné a kasínové prvky, musíte pred jej distribúciou v Kórei požiadať organizáciu GRAC o vydanie hodnotiaceho certifikátu.

Ak certifikát od organizácie GRAC pred distribúciou v Kórei nezískate, vaša hra nemusí byť na distribúciu v Kórei spôsobila alebo môže byť odstránená zo služby Google Play.

Ďalšie informácie získate na stránkach organizácie GRAC.

Kórejske ministerstvo rodovej rovnosti a rodiny (Ministry of Gender Equality & Family – MOGEF): Overenie veku

Ministerstvo MOGEF je orgán vlády, ktorý v Kórei sleduje a zavádza predpisy a pravidlá týkajúce sa rodovej rovnosti, rodiny a mládeže. Podľa kórejského zákona o ochrane mládeže (Juvenile Protection Act) musí poskytovateľ aplikácie alebo obsahu v prípade označenia ministerstvom MOGEF ako „škodlivé pre mládež“ pred poskytnutím prístupu k obsahu nevhodnému pre deti overiť vek a pravé meno používateľov.

Ak vaše aplikácie majú obsah označený ako „škodlivé pre mládež“, musíte zaistiť súlad s hodnotením a ďalšími požiadavkami na sprístupnenie informácií, ktoré vyplývajú z kórejského zákona na ochranu mládeže.

V službe Google Play sme pre Kóreu zaviedli systém na overenie veku, počas ktorého musia používatelia pred prístupom k aplikáciám a obsahu s označením „škodlivé pre mládež“ overiť svoj vek a pravé meno.

Ak je vaša aplikácia v súlade s pravidlami pre vývojárov služby Google Play, no kórejské ministerstvo MOGEF ju označí ako „škodlivé pre mládež“, používatelia v Kórei si ju pravdepodobne budú môcť naďalej stiahnuť po overení, že majú viac ako 18 rokov. Ak je stupeň zrelosti vašej aplikácie alebo obsahu vyhodnotený ako nelegálny, vaša hra nebude spôsobilá na distribúciu v Kórei alebo bude odstránená zo služby Google Play.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach ministerstva MOGEF.

Kórejská komisia pre komunikáciu (Korean Communications Commission – KCC): Požiadavky na polohu

Organizácia KCC je orgán vlády, ktorý v Kórei sleduje a zavádza predpisy a pravidlá týkajúce sa vysielania a telekomunikácie. Na základe kórejského zákona o ochrane a používaní informácií o polohe (Location Information Protection and Usage Act) musia vývojári, ktorí od kórejských používateľov zhromažďujú informácie pre služby využívajúce polohu, získať licenciu od orgaizácie KCC.

Ak prijímate alebo používate informácie o polohe na účely poskytovania služieb na základe polohy, musíte podrobnosti o tejto službe nahlásiť organizácii KCC. Tieto informácie zahŕňajú zmluvné podmienky služby určovania polohy, podrobnosti o zhromažďovaní a používaní informácií o polohe a poplatky týkajúce sa súvisiacich produktov a služieb.

Na základe kórejského zákona je povinnosťou vývojára získať od kórejských používateľov súhlas so zhromažďovaním informácií o polohe a s poskytovaním služieb na základe polohy.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach organizácie KCC.

Ďalšie požadované informácie o účte pre vývojárov v Kórei

Na zaručenie súladu s kórejskými zákonmi musia vývojári, ktorí v Kórei distribuujú aplikácie v službe Google Play, poskytnúť ďalšie informácie prostredníctvom konzoly Play Console.

Požiadavky

Ak ste vývojárom so sídlom v Kórei, musíte na stránke Podrobnosti o účte pridať nasledujúce informácie. Tieto informácie majú používateľom pomôcť kontaktovať vás v prípade otázok súvisiacich s vaším produktom.

 • Firmy: kontaktná adresa a telefónne číslo
 • Jednotlivci: kontaktné telefónne číslo

Poznámka: Ak vy alebo vaša firma tiež distribuujete platené aplikácie alebo aplikácie ponúkajúce nákupy v aplikácii, musíte poskytnúť aj tieto informácie:

 • registračné číslo spoločnosti,
 • číslo licencie na elektronické obchodovanie,
 • názov agentúry, ktorá licenciu na elektronické obchodovanie vydala.

Pridanie požadovaných informácií na stránku Podrobnosti o účte

Postup pridania požadovaných informácií o účte v konzole Play Console.

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Kliknite na položku Nastavenia Nastavenia.
 3. Na stránke Podrobnosti o účte zadajte informácie v časti Firemné kontaktné informácie.
 4. V hornej časti stránky kliknite na položku Uložiť.

Poznámka: Informácie, ktoré pridáte do časti Firemné kontaktné informácie, sa zobrazia iba používateľom v Kórei na stránke záznamu vašej aplikácie v službe Google Play.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?