Vereisten voor de distributie van apps in specifieke landen/regio's

Als je je apps in bepaalde landen of regio's wilt distribueren, moet je mogelijk voldoen aan aanvullende vereisten van de regelgevende instanties van dat land of die regio.

Opmerking: Dit is geen volledige lijst met wettelijke vereisten voor het publiceren van je apps op Google Play. Deze vereisten worden ter referentie verstrekt en mogen niet uitsluitend worden gebruikt om te bepalen of je app voldoet aan de wet of het Google Play-beleid.

Vereisten voor de distributie van apps in Brazilië (alleen verkopers)

Verkopers die apps verkopen in Brazilië, moeten bepaalde informatie over hun bedrijf en bedrijfsfunctionarissen opgeven om uitbetalingen te ontvangen voor verkopen in Brazilië.

Belangrijk: Deze vereisten voor verkopersverificatie zijn van toepassing op alle verkopers wereldwijd (waaronder verkopers die zijn gevestigd en geregistreerd in Brazilië) en alle verkopen (app-verkopen, in-app-aankopen, enzovoort) op Google Play in Brazilië.

Vereisten

Verkopers die apps verkopen op Google Play in Brazilië, moeten de volgende bedrijfsinformatie en documentatie aanleveren:

 • Naam
 • Adres
 • Begunstigde eigenaren: Alle individuen die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van het bedrijf bezitten. Als je entiteit een dochtermaatschappij van een andere entiteit is, horen de uiteindelijke begunstigde eigenaren bij het moederbedrijf.
 • Leidinggevenden: Alle individuen die leidinggeven of invloed hebben op het bedrijf of de Google Play-gerelateerde werkzaamheden van het bedrijf.
 • Gemachtigde vertegenwoordigers: Individuen die verantwoordelijk en wettelijk bevoegd zijn om namens de entiteit te handelen.
 • Adresvalidatie: Documenten die bewijs van het bedrijfsadres leveren.
 • Andere informatie: Je moet mogelijk ook aanvullende informatie opgeven, zoals je geboortedatum of een identificatiebewijs met foto.
 • Braziliaanse bedrijven moeten ook het volgende indienen:
  • CPF (Cadastro de Pessoas Físicas): Een individuele belastingregistratie-ID
  • CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica): Een belasting-ID die is uitgegeven aan Braziliaanse bedrijven

Informatie aanleveren

Als je onder deze wettelijke vereisten valt, sturen we je een e-mail met de onderwerpregel 'Belangrijke informatie over je Google-account' waarin we om de benodigde informatie vragen. Er staat ook een banner in de Play Console en op payments.google.com, waarin je wordt gevraagd de vereiste gegevens aan te leveren.

Verdere informatie

Bekijk de veelgestelde vragen over Brazilië hieronder voor meer informatie.

Vereisten voor de distributie van apps in Japan

Als ontwikkelaars die apps op Google Play distribueren, willen voldoen aan de Japanse wet, moeten ze misschien aanvullende informatie opgeven via de Play Console.

Vereisten

Als jij of je bedrijf betaalde apps distribueert of in-app-aankopen aanbiedt aan consumenten in Japan, moet je bepaalde informatie aan consumenten laten zien, zoals vereist volgens de Tokuteishotorihiki-ho (Japanse wet inzake gespecificeerde commerciële transacties). Dit is de informatie die je moet toevoegen aan de pagina's Accountgegevens en Ontwikkelaarsaccount in de Play Console:

Opmerking: Je kunt ook het adres van een website met de vereiste informatie toevoegen aan je winkelvermelding.

Vereiste gegevens toevoegen aan de pagina Accountgegevens en de Ontwikkelaarspagina

Zo voeg je de vereiste accountgegevens toe in de Play Console:

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Accountgegevens.
 2. Geef de vereiste contactgegevens op.
 3. Klik op Opslaan.
 4. Ga naar de Ontwikkelaarspagina.
 5. Geef de vereiste informatie op.
 6. Klik op Opslaan.

Opmerking: Ga voor meer informatie naar de Consumer Affairs Agency-site.

Daarnaast moet je voldoen aan alle toepasselijke wetten in Japan (bijvoorbeeld de Payment Services Act) als je apps distribueert in Japan. Als je de informatie die wordt vereist door de Payment Services Act, niet hebt ingediend of geregistreerd, raadpleeg je de meldingen op de website van de Financial Services Agency (Japans/Engels). Game-ontwikkelaars kunnen hier meer relevante informatie vinden van de Financial Services Agency.

Vereisten voor de distributie van apps in Korea

Vereisten voor alle ontwikkelaars

De Koreaanse GRAC (Game Rating and Administrative Committee): games

De Koreaanse GRAC is een instantie in Korea die games beoordeelt en ze licenties verstrekt. Volgende de Koreaanse wet mogen games die ongeschikt zijn voor minderjarige gebruikers onder de 18 jaar alleen worden gepubliceerd als er een classificatiecertificaat wordt uitgegeven door de GRAC.

Voor games met volwassenheidsniveau 'hoog' wordt van je verwacht dat je voldoet aan de classificatie en andere vereisten voor openbaarmaking inzake de Game Industry Promotion Act van Korea. Als je games niet als content voor volwassenen (18+) worden beschouwd door de GRAC, hoef je verder geen actie te ondernemen om aan deze specifieke vereiste te voldoen.

Hieronder volgen de contentcategorieën die GRAC beoordeelt om te bepalen of games geschikt zijn voor minderjarige gebruikers onder de 18 jaar:

 • Seksualiteit
 • Geweld
 • Criminaliteit en drugs
 • Grof taalgebruik
 • Kansspelen

Kansspelen en casinogames

Alle games met gesimuleerde functionaliteit voor kansspelen worden beschouwd als ongeschikt voor minderjarige gebruikers onder de 18 jaar.

Als je game kansspelen of casino-elementen bevat, moet je een GRAC-classificatiecertificaat aanvragen voordat je game in Korea kan worden gedistribueerd.

Als je geen classificatiecertificaat van de GRAC ontvangt voordat je je game in Korea distribueert, komt je game mogelijk niet in aanmerking voor distributie in Korea of wordt deze mogelijk verwijderd van Google Play.

Ga voor meer informatie naar de website van GRAC.

Het Koreaanse MOGEF (Ministry of Gender Equality & Family): leeftijdsverificatie

MOGEF is een overheidsinstantie die contentwetten en -beleidsregels in Korea controleert en implementeert met betrekking tot gendergelijkheid, familie en jeugd. Volgens de Juvenile Protection Act van Korea moet de leverancier van apps of content die door MOGEF zijn aangemerkt als schadelijk voor jongeren, de leeftijd en echte naam van gebruikers verifiëren voordat hij toegang tot content voor volwassenen mag verlenen.

Als een of meer van je apps content bevat die wordt beschouwd als schadelijk voor jongeren, moet je voldoen aan vereisten voor classificatie en voor andere kennisgevingen die zijn overeengekomen in de Juvenile Protection Act van Korea.

In Korea is op Google Play een leeftijdsverificatiesysteem ingesteld waarmee gebruikers worden vereist hun leeftijd en echte naam op te geven voordat ze toegang krijgen tot apps of content die zijn aangemerkt als schadelijk voor jongeren.

Als je app voldoet aan het beleid voor Google Play-ontwikkelaars, maar door MOGEF is aangemerkt als schadelijk voor jongeren, kunnen Koreaanse gebruikers nog steeds toegang krijgen tot je app als ze kunnen aantonen dat ze 19 jaar of ouder zijn. Als er een volwassenheidsniveau aan je app of content is toegewezen die volgens de Koreaanse wet illegaal is, komt deze niet meer in aanmerking voor distributie in Korea of wordt deze verwijderd van Google Play.

Ga voor meer informatie naar de website van MOGEF.

KCC (Korean Communications Commission): locatieverzoeken

KCC is een overheidsinstantie die regelgeving en beleid betreffende uitzending en telecommunicatie in Korea controleert en implementeert. Volgens de Location Information Protection and Usage Act van Korea hebben ontwikkelaars die locatiegegevens van Koreaanse gebruikers verzamelen voor locatiegebaseerde services een licentie van KCC nodig.

Als je locatiegegevens ontvangt of gebruikt om locatiegebaseerde services te bieden, moet je details over de service bij KCC melden. Deze details omvatten de relevante algemene voorwaarden van de locatieservices, informatie over de verzameling en het gebruik van de locatiegegevens en eventuele kosten met betrekking tot gerelateerde werkzaamheden en services.

Als je locatiegegevens verzamelt of locatiegebaseerde services biedt, is het volgens de Koreaanse wet jouw verantwoordelijkheid als ontwikkelaar om daarvoor toestemming te krijgen van Koreaanse gebruikers.

Ga voor meer informatie naar de website van KCC.

Aanvullende vereiste accountgegevens voor ontwikkelaars in Korea

Als ontwikkelaars in Korea die apps op Google Play distribueren, willen voldoen aan de Koreaanse wet, moeten ze aanvullende informatie bieden via de Play Console.

Vereisten

Als je een ontwikkelaar bent en in Korea woont, vind je hier de aanvullende informatie die je aan de pagina's Accountgegevens en Ontwikkelaarsaccount in de Play Console moet toevoegen. Deze informatie is vereist, zodat gebruikers contact met je kunnen opnemen met vragen over je product.

 • Bedrijven: adres en telefoonnummer voor contact
 • Particulieren: telefoonnummer voor contact

Opmerking: Als jij of je bedrijf ook betaalde apps of apps met in-app-aankopen distribueert, moet je ook de volgende gegevens opnemen:

 • Bedrijfsregistratienummer
 • Licentienummer voor e-commerce
 • Naam van het bureau dat de licentie voor e-commerce heeft uitgegeven

Vereiste gegevens toevoegen aan de pagina Accountgegevens en de Ontwikkelaarspagina

Zo voeg je de vereiste accountgegevens toe in de Play Console:

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Accountgegevens.
 2. Geef de vereiste contactgegevens op.
 3. Klik op Opslaan.
 4. Ga naar de Ontwikkelaarspagina.
 5. Geef de vereiste informatie op.
 6. Klik op Opslaan.

Opmerking: Informatie die aan de Ontwikkelaarspagina wordt toegevoegd, is alleen zichtbaar voor gebruikers in Korea in de winkelvermelding van je app op Google Play.

Veelgestelde vragen

Vragen over de vereisten om apps in Brazilië te distribueren

Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de vereisten voor verkopersverificatie?

Als je niet voldoet aan de vereisten voor verkopersverificatie, kunnen je betalingen worden ingehouden en kan je account worden opgeschort.

Wie kan de gegevens zien die ik met Google deel?

Deze documenten worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Google.

Waarom vraagt Google om dit soort informatie als andere app-platforms dat niet hebben gedaan?

Google Payments Brazil is verplicht deze informatie en documentatie te verzamelen om te voldoen aan de Braziliaanse wettelijke vereisten.

Ik heb meerdere accounts. Welke verkoper-ID moet ik opgeven?

Geef de verkoper-ID op van het account dat betalingen en uitbetalingen ontvangt van de Google Play Store. Je vindt deze ID in je account op payments.google.com.

Waar vind ik de verkoper-ID van mijn account?

Volg deze stappen om je verkoper-ID te vinden.

Ik weet dat ik deze informatie moet aanleveren, maar ik heb geen e-mail ontvangen en ik zie geen banner in de Play Console. Wat moet ik doen?

Neem hieronder contact op met support.

Contact opnemen met support

Als je nog andere vragen hebt, kun je contact opnemen met ons supportteam.

Contact opnemen met support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
true
92637
false
false