Vereisten voor de distributie van apps in specifieke landen/regio's

Als u uw apps in bepaalde landen of regio's wilt distribueren, moet u mogelijk voldoen aan aanvullende vereisten van de regelgevende instanties van dat land of die regio.

Opmerking: Dit is geen volledige lijst met wettelijke vereisten voor het publiceren van uw apps op Google Play. Deze vereisten worden ter referentie verstrekt en mogen niet uitsluitend worden gebruikt om te bepalen of uw app voldoet aan de wet of het Google Play-beleid.

Vereisten voor de distributie van apps in Japan

Als ontwikkelaars die apps op Google Play distribueren, willen voldoen aan de Japanse wet, moeten ze aanvullende informatie verstrekken via de Play Console.

Vereisten

Als u of uw bedrijf betaalde apps distribueert of in-app-aankopen aanbiedt aan consumenten in Japan, moet u bepaalde informatie aan consumenten laten zien, zoals vereist volgens de Tokuteishotorihiki-ho (Japanse wet inzake gespecificeerde commerciële transacties). Hier volgt de informatie die u aan de pagina 'Accountgegevens' moet toevoegen: de naam, het adres en het telefoonnummer van de bedrijfsexploitant.

Opmerking: U kunt deze informatie aan de winkelvermeldingspagina van uw app toevoegen. U kunt ook het adres van de website met de vereiste informatie toevoegen.

Vereisten aan uw pagina 'Accountgegevens' toevoegen

U kunt als volgt uw vereiste accountgegevens toevoegen in de Play Console:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Instellingen Instellingen.
 3. Typ de vereiste gegevens op de pagina Accountgegevens.
 4. Klik bovenaan de pagina op Opslaan.

Opmerking: Ga voor meer informatie naar de Consumer Affairs Agency-site.

Vereisten voor de distributie van apps in Korea

Vereisten voor alle ontwikkelaars

De Koreaanse GRAC (Game Rating and Administrative Committee): games

De Koreaanse GRAC is een instantie in Korea die games beoordeelt en ze licenties verstrekt. Volgende de Koreaanse wet mogen games die ongeschikt zijn voor minderjarige gebruikers onder de 18 jaar alleen worden gepubliceerd als er een classificatiecertificaat wordt uitgegeven door de GRAC.

Voor games met volwassenheidsniveau 'hoog' wordt van u verwacht dat u voldoet aan de classificatie en andere vereisten voor openbaarmaking inzake de Game Industry Promotion Act van Korea. Als uw games niet als content voor volwassenen (18+) worden beschouwd door de GRAC, hoeft u verder geen actie te ondernemen om aan deze specifieke vereiste te voldoen.

Hieronder volgen de contentcategorieën die GRAC beoordeelt om te bepalen of games geschikt zijn voor minderjarige gebruikers onder de achttien jaar:

 • Seksualiteit
 • Geweld
 • Criminaliteit en drugs
 • Grof taalgebruik
 • Kansspelen

Kansspelen en casinogames

Alle games met gesimuleerde functionaliteit voor kansspelen worden beschouwd als ongeschikt voor minderjarige gebruikers onder de 18 jaar.

Als uw game kansspelen of casino-elementen bevat, moet u een GRAC-classificatiecertificaat aanvragen voordat uw game in Korea kan worden gedistribueerd.

Als u geen classificatiecertificaat van de GRAC ontvangt voordat u uw game in Korea distribueert, komt uw game mogelijk niet in aanmerking voor distributie in Korea of wordt deze mogelijk verwijderd van Google Play.

Ga voor meer informatie naar de website van GRAC.

Het Koreaanse MOGEF (Ministry of Gender Equality & Family): leeftijdsverificatie

MOGEF is een overheidsinstantie die contentwetten en -beleidsregels in Korea controleert en implementeert met betrekking tot gendergelijkheid, familie en jeugd. Volgens de Juvenile Protection Act van Korea moet de leverancier van apps of content die door MOGEF zijn aangemerkt als 'schadelijk voor jongeren', de leeftijd en echte naam van gebruikers verifiëren voordat hij toegang tot content voor volwassenen mag verlenen.

Als een of meer van uw apps content bevat die wordt beschouwd als 'schadelijk voor jongeren', wordt u verwacht te voldoen aan vereisten voor classificatie en voor andere openbaarmakingen die zijn overeengekomen in de Juvenile Protection Act van Korea.

In Korea is op Google Play een leeftijdsverificatiesysteem ingesteld waarmee gebruikers worden vereist hun leeftijd en echte naam op te geven voordat ze toegang krijgen tot apps of content die zijn aangemerkt als 'schadelijk voor jongeren'.

Als uw app voldoet aan het beleid voor Google Play-ontwikkelaars, maar door MOGEF is aangemerkt als 'schadelijk voor jongeren', kunnen Koreaanse gebruikers nog steeds toegang krijgen tot uw app als ze kunnen verifiëren dat ze negentien jaar of ouder zijn. Als er een volwassenheidsniveau aan uw app of content is toegewezen die volgens de Koreaanse wet illegaal is, komt deze niet meer in aanmerking voor distributie in Korea of wordt deze verwijderd van Google Play.

Ga voor meer informatie naar de website van MOGEF.

KCC (Korean Communications Commission): locatieverzoeken

KCC is een overheidsinstantie die regelgeving en beleid betreffende uitzending en telecommunicatie in Korea controleert en implementeert. Volgens de Location Information Protection and Usage Act van Korea moeten ontwikkelaars die locatiegegevens van Koreaanse gebruikers verzamelen voor locatiegebaseerde services, een licentie van KCC verkrijgen.

Als u locatiegegevens ontvangt of gebruikt om locatiegebaseerde services te bieden, moet u details over de service bij KCC melden. Deze details omvatten de relevante algemene voorwaarden van de locatieservices, informatie over de verzameling en het gebruik van de locatiegegevens en eventuele kosten met betrekking tot gerelateerde werkzaamheden en services.

Op basis van de Koreaanse wet is het uw verantwoordelijkheid als ontwikkelaar om toestemming van Koreaanse gebruikers te krijgen bij het verzamelen van locatiegegevens of het bieden van locatiegebaseerde services.

Ga voor meer informatie naar de website van KCC.

Aanvullende vereiste accountgegevens voor ontwikkelaars in Korea

Als ontwikkelaars in Korea die apps op Google Play distribueren, willen voldoen aan de Koreaanse wet, moeten ze aanvullende informatie bieden via de Play Console.

Vereisten

Als u een ontwikkelaar bent en in Korea woont, vindt u hier de aanvullende informatie die u aan uw pagina Accountgegevens moet toevoegen. Deze informatie is vereist, zodat gebruikers contact met u kunnen opnemen met vragen over uw product.

 • Bedrijven: adres en telefoonnummer voor contact
 • Particulieren: telefoonnummer voor contact

Opmerking: Als u of uw bedrijf ook betaalde apps of apps met in-app-aankopen distribueert, moet u ook de volgende gegevens opnemen:

 • Bedrijfsregistratienummer
 • Licentienummer voor e-commerce
 • Naam van het bureau dat de licentie voor e-commerce heeft uitgegeven

Vereisten aan uw pagina 'Accountgegevens' toevoegen

U kunt als volgt uw vereiste accountgegevens toevoegen in de Play Console:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Instellingen Instellingen.
 3. Typ uw gegevens op de pagina Accountgegevens naast 'Zakelijke contactgegevens'.
 4. Klik bovenaan de pagina op Opslaan.

Opmerking: De informatie die aan uw gedeelte 'Zakelijke contactgegevens' worden toegevoegd, is alleen zichtbaar voor gebruikers in Korea op de pagina 'Winkelvermelding' van uw app op Google Play.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?