Prasības lietotņu izplatīšanai noteiktās valstīs/reģionos

Lai izplatītu lietotnes noteiktās valstīs vai reģionos, iespējams, jums būs jānodrošina atbilstība regulatīvo iestāžu papildu prasībām.

Piezīme. Šis nav pilnīgs juridisko prasību saraksts, kuras jāizpilda, lai varētu publicēt lietotnes vietnē Google Play. Šīs prasības ir norādītas uzziņai, un nedrīkst izmantot tikai šīs prasības, lai noteiktu, vai jūsu lietotne atbilst tiesību aktiem vai Google Play politikām.

Prasības lietotņu izplatīšanai Brazīlijā (tikai tirgotājiem)

Tirgotājiem, kas pārdod lietotnes Brazīlijā, būs jāsniedz noteikta informācija par savu uzņēmumu un uzņēmuma vadītājiem, lai saņemtu maksājumus par Brazīlijā pārdotajām lietotnēm.

Svarīgi! Šīs tirgotāja identitātes verifikācijas prasības attiecas uz visiem tirgotājiem visā pasaulē, tostarp uz tirgotājiem, kuru uzņēmumi atrodas Brazīlijā un ir reģistrēti Brazīlijā, un uz visiem pārdošanas darījumiem (lietotņu pārdošanu, pirkumiem lietotnē utt.) pakalpojumā Google Play Brazīlijā.

Prasības

Tirgotājiem, kas pakalpojumā Google Play Brazīlijā pārdod lietotnes, ir jānorāda tālāk minētā uzņēmuma informācija un dokumenti.

 • Nosaukums
 • Adrese
 • Faktiskie īpašnieki: visas fiziskās personas, kam pieder vairāk nekā 25% no uzņēmuma akcijām vai balsošanas tiesībām vai kas tās kontrolē. Ja jūsu juridiskā persona ir citas juridiskas personas meitasuzņēmums, faktiskie īpašnieki ir attiecīgās fiziskās personas mātesuzņēmumā.
 • Vadītāji: visas fiziskās personas, kas kā vadoši darbinieki kontrolē vai ietekmē uzņēmuma darbību vai ar Google Play saistītās uzņēmuma darbības.
 • Pilnvarotie pārstāvji: fiziskas personas, kuras atbild par rīcību juridiskās personas vārdā un kurām ir juridiskās pilnvaras rīkoties tās vārdā.
 • Adreses validācija: dokumenti, kas pierāda uzņēmuma adresi.
 • Cita informācija: jums var tikt lūgts sniegt papildu informāciju, piemēram, dzimšanas datumu vai identificējošu fotoattēlu.
 • Brazīlijas uzņēmumiem ir jāiesniedz arī tālāk norādītā informācija.
  • CPF (Cadastro de Pessoas Físicas): nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs fiziskai personai;
  • CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica): nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ko izsniedz Brazīlijas uzņēmumiem.

Norādījumi par informācijas sniegšanu

Ja uz jums attiecas šīs normatīvās prasības, mēs nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu ar tematu “Svarīga informācija par jūsu Google kontu” un šajā e-pasta ziņojumā pieprasīsim informāciju, kas jums jāsniedz. Turklāt rīkā Play Console un vietnē payments.google.com tiks rādīts reklāmkarogs ar lūgumu sniegt nepieciešamo informāciju.

Papildinformācija

Ja jums vajadzīga plašāka informācija, pārejiet uz tālāk esošo sadaļu, kurā atbildēti bieži uzdotie jautājumi par Brazīliju.

Prasības lietotņu izplatīšanai Japānā

Saskaņā ar Japānas tiesību aktiem izstrādātājiem, kuri izplata lietotnes Google Play veikalā, var būt nepieciešams sniegt papildinformāciju, izmantojot rīku Play Console.

Prasības

Ja jūs vai jūsu uzņēmums izplatāt maksas lietotnes vai piedāvājat pirkumus lietotnēs patērētājiem Japānā, jums ir jānorāda patērētājiem noteikta informācija, kā to pieprasa Tokuteishotorihiki-ho (noteikts komerciālo darījumu akts). Tālāk ir norādīta informācija, kas jums jāpievieno Play Console lapās Konta informācija un Izstrādātāja konts.

Piezīme. Šo informāciju varat pievienot savas lietotnes veikala ieraksta lapā. Varat arī pievienot tās vietnes adresi, kurā ir norādīta prasītā informācija.

Prasītās informācijas pievienošana lapās “Konta informācija” un “Izstrādātāja lapa”

Tālāk ir norādīts, kur varat pievienot nepieciešamo konta informāciju, izmantojot rīku Play Console.

 1. Rīkā Play Console pārejiet uz lapu Konta informācija.
 2. Ievadiet nepieciešamo kontaktinformāciju.
 3. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
 4. Pārejiet uz Izstrādātāja lapu.
 5. Ierakstiet nepieciešamo informāciju.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīme. Plašāku informāciju skatiet Patērētāju lietu aģentūras vietnē.

Prasības lietotņu izplatīšanai Korejā

Prasības visiem izstrādātājiem

Korejas Spēļu vērtējumu un administratīvā komiteja (Game Rating and Administrative Committee — GRAC): spēles

Korejas GRAC ir spēļu pārskatīšanas un licencēšanas iestāde Korejā. Saskaņā ar Korejas tiesību aktiem spēles, kuras nav piemērotas nepilngadīgām personām (jaunākām par 18 gadiem), drīkst publicēt tikai tad, ja tām ir izsniegts GRAC vērtējuma sertifikāts.

Spēlēm ar vērtējuma līmeni “Augsts” ir jāatbilst vērtējuma un citām atklāšanas prasībām atbilstoši Korejas Spēļu nozares veicināšanas likumam (Game Industry Promotion Act). Ja GRAC neuzskata spēles par pieaugušajiem (vismaz 18 gadus vecām personām) paredzētu saturu, jums nav jāveic nekādas papildu darbības, lai izpildītu šo konkrēto prasību.

Tālāk ir norādītas satura kategorijas, ko GRAC pārskata, lai noteiktu, vai spēles ir piemērotas nepilngadīgām personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

 • Seksualitāte
 • Vardarbība
 • Noziegumi un narkotiskās vielas
 • Nepiemērota valoda
 • Azartspēles

Azartspēļu un kazino stila spēles

Jebkura spēle, kurā tiek simulētas azartspēles, tiek uzskatīta par nepiemērotu nepilngadīgām personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

Ja jūsu spēlē ir ietverti azartspēļu vai kazino elementi, jums ir jāpieprasa GRAC vērtējuma sertifikāts, lai spēli varētu izplatīt Korejā.

Ja jūsu spēle pirms izplatīšanas Korejā neiegūs GRAC vērtējuma sertifikātu, tā nebūs piemērota izplatīšanai Korejā vai tiks noņemta no pakalpojuma Google Play.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet GRAC vietni.

Korejas Dzimumu līdztiesības un ģimenes lietu ministrija (Ministry of Gender Equality & Family — MOGEF): vecuma apstiprināšana

MOGEF ir valsts aģentūra, kura Korejā pārrauga un ievieš satura noteikumus un politikas saistībā ar dzimumu līdztiesību, ģimeni un jauniešiem. Saskaņā ar Korejas Jauniešu aizsardzības likumu jebkuras lietotnes vai satura, ko MOGEF atzīmē kā “kaitīgu jauniešiem”, nodrošinātājam vispirms ir jāapstiprina lietotāju vecums un īstais vārds, pirms tiek atļauta piekļuve galvenokārt pieaugušajiem paredzētajam saturam.

Ja jūsu lietotnē(-ēs) ir ietverts saturs, kas tiek uzskatīts par “kaitīgu jauniešiem”, jums ir jāievēro Korejas Jauniešu aizsardzības likumā noteiktās vērtējuma prasības un citas atklāšanas prasības.

Pakalpojumā Google Play Korejā ir pielāgota vecuma verifikācijas sistēma, kurā lietotājiem ir jāapstiprina savs vecums un īstais vārds, lai viņi varētu piekļūt lietotnēm vai saturam, kas ir norādīts kā “kaitīgs jauniešiem”.

Ja jūsu lietotne atbilst Google Play izstrādātāju politikām, bet MOGEF vietne to ir noteikusi kā “kaitīgu nepilngadīgajiem”, korejiešu lietotāji joprojām varēs piekļūt jūsu lietotnei, ja viņi var apstiprināt, ka viņu vecums ir 19 gadi vai vairāk. Ja jūsu lietotne vai saturs ir atzīmēts ar piemērotības līmeni, kurš ir nelikumīgs saskaņā ar Korejas tiesību aktiem, tas nebūs piemērots izplatīšanai Korejā vai tiks noņemts no pakalpojuma Google Play.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet MOGEF vietni.

Korejas Sakaru komisija (Korean Communications Commission — KCC): atrašanās vietu pieprasījumi

KCC ir valsts aģentūra, kura Korejā pārrauga un ievieš ar apraidi un sakariem saistītus noteikumus un politikas. Saskaņā ar Korejas Atrašanās vietas informācijas aizsardzības un lietošanas likumu (Location Information Protection and Usage Act) izstrādātājiem, kuri ar atrašanās vietu saistītiem pakalpojumiem apkopo informāciju par atrašanās vietu no lietotājiem Korejā, ir jāiegūst KCC licence.

Ja saņemat vai izmantojat informāciju par atrašanās vietu, lai nodrošinātu ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus, jums Korejas Sakaru komisijai ir jānorāda detalizēta informācija par pakalpojumu. Tas ietver atbilstošus atrašanās vietu pakalpojumu noteikumus un nosacījumus, detalizētu informāciju par atrašanās vietas informācijas apkopošanu un lietošanu, kā arī informāciju par jebkādām maksām, kuras ir saistītas ar uzņēmumu un pakalpojumiem.

Saskaņā ar Korejas tiesību aktiem, apkopojot informāciju par atrašanās vietu vai nodrošinot ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus, jums kā izstrādātājam ir jāsaņem piekrišana no lietotājiem Korejā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet KCC vietni.

Papildinformācija par kontu, kas jānorāda izstrādātājiem Korejā

Saskaņā ar Korejas tiesību aktiem izstrādātājiem Korejā, kuri izplata lietotnes pakalpojumā Google Play, ir jāsniedz noteikta papildinformācija, izmantojot rīku Play Console.

Prasības

Ja esat izstrādātājs Korejā, tālāk ir izklāstīts, kāda papildinformācija jums ir jāpievieno Play Console lapās Konta informācija un Izstrādātāja konts. Šī informācija ir nepieciešama, lai lietotāji varētu ar jums sazināties, ja viņiem radīsies jautājumi par jūsu produktu.

 • Uzņēmumiem: kontaktadrese un tālruņa numurs
 • Fiziskām personām: kontakttālruņa numurs

Piezīme. Ja jūs vai jūsu uzņēmums izplatāt arī maksas lietotnes vai lietotnes, kurās ir pieejami pirkumi, ir jānorāda arī tālāk minētā informācija.

 • Uzņēmuma reģistrācijas numurs
 • E-komercijas licences numurs
 • Tās aģentūras nosaukums, kura ir izdevusi e-komercijas licenci

Prasītās informācijas pievienošana lapās “Konta informācija” un “Izstrādātāja lapa”

Tālāk ir norādīts, kur varat pievienot nepieciešamo konta informāciju, izmantojot rīku Play Console.

 1. Rīkā Play Console pārejiet uz lapu Konta informācija.
 2. Ievadiet nepieciešamo kontaktinformāciju.
 3. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
 4. Pārejiet uz Izstrādātāja lapu.
 5. Ierakstiet nepieciešamo informāciju.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīme. Izstrādātāja lapā pievienotā informācija tiks rādīta tikai lietotājiem Korejā jūsu lietotnes veikala ierakstā pakalpojumā Google Play.

Bieži uzdotie jautājumi

Jautājumi par prasībām lietotņu izplatīšanai Brazīlijā

Kas notiks, ja nenodrošināšu atbilstību tirgotāja identitātes verifikācijas prasībām?

Ja nenodrošināsiet atbilstību tirgotāja identitātes verifikācijas prasībām, jūsu maksājumi var tikt aizturēti un konta darbība var tikt apturēta.

Kas varēs redzēt informāciju, ko kopīgošu ar uzņēmumu Google?

Šie dokumenti tiks izmantoti saskaņā ar Google konfidencialitātes politiku.

Kāpēc Google pieprasa šāda veida informāciju, kaut gan citas lietojumprogrammu platformas nav pieprasījušas līdzīgu informāciju?

Uzņēmumam Google Payments Brazil ir jāvāc šī informācija un dokumenti, lai nodrošinātu atbilstību Brazīlijā spēkā esošajām juridiskajām prasībām.

Man ir vairāki konti. Kura konta tirgotāja ID man norādīt?

Jums ir jānorāda tā konta tirgotāja ID, kurā saņemat izmaksas un maksājumus no Google Play veikala. Vajadzīgais ID ir norādīts jūsu payments.google.com kontā.

Kur varu atrast sava konta tirgotāja ID?

Lai atrastu savu tirgotāja ID, veiciet šīs darbības.

Es zinu, ka man būtu jāsniedz šī informācija, taču neesmu saņēmis e-pasta ziņojumu un rīkā Play Console neredzu reklāmkarogu. Kā rīkoties?

Lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu, izmantojot tālāk esošo pogu.

Sazināties ar atbalsta dienestu

Ja jums ir vēl kādi jautājumi, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu.

Sazināties ar atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
92637
false