Tải xuống và xuất báo cáo hằng tháng

Trên trang web Play Console có các báo cáo hằng tháng về từng ứng dụng. Bạn có thể tải các báo cáo này xuống để theo dõi và nắm được hiệu suất của ứng dụng

Loại báo cáo

Báo cáo chi tiết

Báo cáo chi tiết có chứa dữ liệu về từng sự kiện.

 • Bài đánh giá
 • Tài chính: doanh số ước tính, thu nhập, sản phẩm thưởng, số tiền đã nạp vào số dư trong tài khoản Play Hàn Quốc
Báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp có chứa các dữ liệu hợp nhất (trung bình, tổng số hằng ngày, v.v.) cho số liệu thống kê về ứng dụng:

 • Số liệu thống kê: lượt cài đặt, sự cố, điểm xếp hạng và gói thuê bao
 • Thu nạp người dùng: người cài đặt chưa gỡ cài đặt, người mua (7 ngày sau khi cài đặt) và người đăng ký

Tải báo cáo xuống

 1. Mở Play Console.
 2. Nhấp vào Tải báo cáo xuống Báo cáo, rồi chọn Bài đánh giá, Số liệu thống kê, hoặc Tài chính.
 3. Trong phần "Chọn một ứng dụng", hãy nhập và chọn tên ứng dụng của bạn.
 4. Chọn năm và tháng của báo cáo mà bạn muốn tải xuống.

Lưu ý: Báo cáo tài chính bao gồm tất cả ứng dụng trong tài khoản của bạn.

Tải báo cáo xuống qua Google Cloud Storage

Các báo cáo có trong Google Cloud Storage. Báo cáo được tạo hằng ngày và được tổng hợp vào tệp CSV hằng tháng. Những tệp này được lưu trữ trong một bộ chứa riêng tư trên Google Cloud Storage cho tài khoản nhà phát triển của bạn trên Google Play.

Bạn có thể truy cập vào báo cáo bằng Google Cloud Storage trên trình duyệt hoặc theo phương thức lập trình bằng gsutil. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ khác để truy cập bộ chứa Cloud Storage của mình theo phương thức lập trình.

Lưu ý:: Nếu muốn nhập các báo cáo của Google Cloud Storage vào BigQuery, bạn phải chuyển đổi tệp CSV từ UTF-16 sang UTF-8.

Tìm URI Google Cloud Storage của bạn

Bạn có thể sao chép URL Google Cloud Storage của mình bằng cách nhấp vào nút Sao chép URI Cloud Storage bên cạnh tiêu đề của phần tương ứng trên các trang của phần Tải báo cáo xuống.

URI Cloud Storage bắt đầu bằng mã pubsite_prod_rev (ví dụ: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).

Tải báo cáo xuống bằng công cụ dòng lệnh
 1. Cài đặt công cụ gsutil.
  • Đừng quên xác thực tài khoản của bạn bằng một tài khoản có quyền truy cập vào Play Console.
  • Trong quá trình thiết lập, nếu đây là lần đầu bạn dùng gsutil và bạn không định cấu hình dự án nào khác trong Google Cloud Storage, thì bạn có thể nhập tên ứng dụng khi được nhắc nhập mã dự án.
 2. Tìm mã bộ chứa báo cáo của bạn bằng cách nhấp vào nút Sao chép URI Cloud Storage bên cạnh phần tiêu đề tương ứng trên các trang Tải báo cáo xuống.
  • URI Cloud Storage bắt đầu bằng mã pubsite_prod_rev (ví dụ: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).
 3. Sử dụng lệnh gsutil cp để tải báo cáo xuống.
  • Để biết thêm các lệnh giúp bạn truy cập vào báo cáo, hãy chuyển tới phần tài liệu về gsutil.

Các báo cáo được sắp xếp trong các thư mục được đặt tên sau từng loại báo cáo. Tên tệp CSV bao gồm loại báo cáo, tên gói, khoảng thời gian và tham số (nếu có).

Tải báo cáo xuống bằng cách sử dụng thư viện ứng dụng và tài khoản dịch vụ

Bước 1: Tạo tài khoản dịch vụ

 1. Mở Google Developers Console.
 2. Nếu bạn đã có dự án, hãy chọn một dự án trong danh sách thả xuống. Nếu bạn chưa có dự án nào trong danh sách hoặc muốn tạo một dự án mới, hãy nhấp vào Tạo dự án.
 3. Chọn biểu tượng Trình đơn Biểu tượng Trình đơn > Quyền > Tài khoản dịch vụ > Tạo tài khoản dịch vụ.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình rồi chọn Tạo.
 5. Sao chép địa chỉ email được liệt kê.
  • Ví dụ: accountName@project.iam.gserviceaccount.com

Bước 2: Thêm tài khoản dịch vụ trên Play Console

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt > Tài khoản người dùng và quyền > Mời người dùng mới.
 3. Dán hoặc nhập địa chỉ email liên kết với tài khoản dịch vụ của bạn.
 4. Chọn quyền dựa trên loại báo cáo cần thiết. 
 5. Nhấp vào Thêm người dùng. Tài khoản dịch vụ sẽ được thêm vào tài khoản của bạn.

Bước 3: Tìm nạp báo cáo bằng lệnh gọi API

 1. Cài đặt thư viện ứng dụng API cho ngôn ngữ lập trình bạn yêu thích.
 2. Định cấu hình đoạn mã thực hiện lệnh gọi API để sử dụng tính năng xác thực máy chủ với máy chủ OAuth2 và yêu cầu quyền đối với phạm vi OAuth2 (https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only).
 3. Phát hành lệnh gọi API được xác thực để tìm nạp báo cáo.
Xem ví dụ (Python)

Nếu bạn đã sử dụng Python để tìm nạp báo cáo, sau đây là một ví dụ về mã:

import json

from httplib2 import Http

from oauth2client.client import SignedJwtAssertionCredentials

from apiclient.discovery import build

# Thay đổi các biến này cho phù hợp với trường hợp của bạn

client_email = 'tài khoản dịch vụ của bạn có ở đây'

json_file = 'path_to_json_file_obtained_when_creating_the_service_account'

cloud_storage_bucket = 'pubsite_prod_rev_…'

report_to_download = ‘earnings/earnings_….zip’

 

private_key = json.loads(open(json_file).read())['private_key']

credentials = SignedJwtAssertionCredentials(client_email, private_key,

   'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only')

storage = build('storage', 'v1', http=credentials.authorize(Http()))

print storage.objects().get(

   bucket=cloud_storage_bucket,

   object=report_to_download).execute()

Kiểm soát quyền truy cập vào Google Cloud Storage

Các báo cáo hiện có trên Google Cloud Storage áp dụng các chế độ hạn chế quyền truy cập giống với chế độ kiểm soát quyền truy cập dữ liệu trên Play Console. Tức là người dùng tài khoản có quyền truy cập vào các phần trong tài khoản Play Console cũng sẽ có quyền truy cập vào báo cáo tương ứng trên Google Cloud Storage. 

Chủ sở hữu tài khoản có thể cập nhật quyền cho từng người dùng bất cứ lúc nào.

 • Để truy cập vào báo cáo hàng loạt, bạn phải đặt quyền "Xem thông tin ứng dụng" thành "Chung". 
 • Để tải báo cáo tài chính xuống, bạn cần đặt quyền "Xem dữ liệu tài chính" thành "Chung".

Lệnh và định dạng tệp cho báo cáo chi tiết

Sự cố và lỗi Ứng dụng không phản hồi (ANR)

Kể từ tháng 5 năm 2018, bạn không thể tải báo cáo chi tiết về các sự cố và lỗi ANR được nữa.

Bài đánh giá

Bài đánh giá

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/reviews/reviews_[package_name]_YYYYMM.csv

Định dạng tệp

Trường Định dạng Trường không bắt buộc Ví dụ và ghi chú
Tên gói Chuỗi KHÔNG com.company.app
Mã phiên bản của ứng dụng số nguyên Chỉ dành cho APK phiên bản chính thức
Tên phiên bản của ứng dụng Chuỗi  
Ngôn ngữ của người đánh giá Chuỗi – chữ viết tắt gồm hai chữ cái theo ISO 639-1 vi
Thiết bị Chuỗi hammerhead
Ngày và giờ gửi bài đánh giá ISO_8601 bao gồm giờ, múi giờ UTC KHÔNG 2014-06-19T19:12:32Z
Thời gian gửi bài đánh giá kể từ lúc bắt đầu hệ thống theo mili giây số nguyên, đơn vị mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống KHÔNG  
Ngày và giờ bài đánh giá được cập nhật lần gần đây nhất ISO_8601 bao gồm giờ, múi giờ UTC 2014-06-19T19:12:32Z
Thời gian bài đánh giá được cập nhật lần gần đây nhất kể từ lúc bắt đầu hệ thống theo mili giây số nguyên, đơn vị mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống  
Điểm xếp hạng theo sao số nguyên (từ 1 đến 5) KHÔNG  
Tiêu đề bài đánh giá Chuỗi, theo ngôn ngữ địa phương của người đánh giá (bỏ ký tự xuống dòng mới)  
Văn bản đánh giá Chuỗi, theo ngôn ngữ địa phương của người đánh giá (bỏ ký tự xuống dòng mới)  
Ngày và giờ khi nhà phát triển trả lời ISO_8601 bao gồm giờ, múi giờ UTC 2014-06-19T19:12:32Z
Thời gian nhà phát triển trả lời kể từ lúc bắt đầu hệ thống theo mili giây số nguyên, đơn vị mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống  
Văn bản trả lời của nhà phát triển Chuỗi, (bỏ ký tự xuống dòng mới và nén khoảng trắng)  
Liên kết của bài đánh giá Chuỗi https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=<...>#ReviewPlace:id=<..>

Ví dụ

Nếu bạn muốn tải tất cả báo cáo tạo vào năm 2014 theo mã nhóm báo cáo pubsite_prod_rev_0123456789 cho ứng dụng có tên gói com.example.app thì lệnh sẽ là:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/reviews/reviews_com.example.app_2014* /your/local/directory

Báo cáo tài chính

Doanh số dự kiến

Bạn không nên dựa vào số lượng cột trong tệp CSV cho các báo cáo tự động.

Giới thiệu

Bạn có thể sử dụng báo cáo doanh số dự kiến để xem thông tin sát thời gian thực về ứng dụng, sản phẩm trong ứng dụng hoặc doanh số thuê gói bao tương đối nhanh. Báo cáo này chứa số tiền mà người mua thanh toán và không khấu trừ thuế hoặc các khoản phí của Google khỏi tổng số.

Bạn có thể sử dụng báo cáo này để xem số liệu phân tích hoặc phân tích xu hướng, nhưng không nên dùng cho mục đích kế toán. Thay vào đó, hãy xem Báo cáo thu nhập.

Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt giữa báo cáo này và thu nhập của bạn vì một số lý do. Ví dụ: báo cáo doanh số dự kiến không tính đến thuế khấu lưu hoặc khoản hoàn tiền. Báo cáo này chứa số tiền mà người mua thanh toán bằng nội tệ và không chứa số tiền quy đổi theo loại tiền tệ thanh toán của bạn.

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/sales/salesreport_YYYYMM.zip

Ví dụ

Nếu bạn muốn tải tất cả báo cáo tạo vào năm 2014 theo mã nhóm báo cáo pubsite_prod_rev_0123456789 cho ứng dụng có tên gói com.example.app thì lệnh sẽ là:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/sales/salesreport_2014* /your/local/directory

Định dạng tệp

Trường Định dạng Trường không bắt buộc Ví dụ và ghi chú

Số đơn đặt hàng

Chuỗi

Không

GPA.1234-1234-1234-12345

Mã đơn hàng của gói thuê bao có số chu kỳ gia hạn ở cuối (ví dụ: lần gia hạn đầu tiên là GPA.1234-1234-1234-12345..0, lần gia hạn thứ hai là GPA.1234-1234-1234-12345..1, v.v.).

Ngày tính phí đơn đặt hàng

Chuỗi

Không

2016-11-30

Ngày đặt hàng này dựa trên múi giờ UTC (theo định dạng YYYY-MM-DD).

Dấu thời gian tính phí đơn đặt hàng

Số nguyên

Không

1480507200

Dấu thời gian UNIX khi đơn đặt hàng được tính cho người dùng. Dấu thời gian này tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hệ thống.

Trạng thái tài chính

Chuỗi

Không

charged, refund, partial refund, v.v.

Nếu bạn hoàn lại toàn bộ tiền cho một đơn đặt hàng sau khi đã hoàn tiền một phần:

 • Khoản tiền đã hoàn một phần sẽ hiển thị trên một dòng riêng
 • Dòng chứa thông tin về khoản tiền được hoàn toàn bộ sẽ hiển thị số dư còn lại

Mẫu thiết bị

Chuỗi

Không

mako, v.v.

Mẫu thiết bị Android dùng để mua hàng. Đối với đơn đặt hàng gói thuê bao, thông số này đề cập đến mẫu thiết bị dùng cho giao dịch mua gốc.

Tên sản phẩm

Chuỗi

Không

tiền xu, gói thuê bao hằng tháng, v.v.

Tên của sản phẩm do nhà phát triển chỉ định. Tên này hiển thị theo ngôn ngữ địa phương của người mua.

Mã sản phẩm

Chuỗi

Không

com.example.app

Tên gói của ứng dụng nơi bán sản phẩm.

Loại sản phẩm

Chuỗi

Không

paidapp, subscription, inapp

ID SKU

Chuỗi

Không

treasure_chest_for_new_users

Mã nhận dạng duy nhất của sản phẩm do nhà phát triển chỉ định.

Đơn vị tiền tệ của giá bán

Chuỗi

Không

USD, EUR, THB, v.v.

Giá mặt hàng

Số nguyên

Không

12,345.67

Hiển thị bằng nội tệ của người mua. Với "," là dấu phân tách hàng nghìn.

Thuế đã thu

Số nguyên

12,345.67

Theo nội tệ của người mua. Với "," là dấu phân tách hàng nghìn.

Số tiền đã tính cho người mua

Số nguyên

Không

12,345.67

Theo nội tệ của người mua. Đây là tổng của giá món hàng và thuế đã thu. Với "," là dấu phân tách hàng nghìn.

Thành phố của người mua

Chuỗi

Boston, Toronto,v.v.

Doanh số sẽ chỉ được điền sẵn ở nơi bạn là đơn vị chịu trách nhiệm xử lý thanh toán.

Tiểu bang của người mua

Chuỗi

MA, ON,v.v.

Mã bưu chính của người mua

Chuỗi

02140, M5B 1L6,v.v.

Doanh số sẽ chỉ được điền sẵn ở nơi bạn là đơn vị chịu trách nhiệm xử lý thanh toán.

Quốc gia của người mua

Chuỗi

Không

US, CA,  v.v.

Mã gói cơ bản

Chuỗi

hằng tuần

Mã gói cơ bản của gói thuê bao. Chỉ được điền sẵn cho gói thuê bao. Tìm hiểu thêm.

Mã ưu đãi

Chuỗi

spring-offer

Mã ưu đãi của gói thuê bao. Chỉ được điền sẵn cho gói thuê bao. Tìm hiểu thêm.

Mã nhóm Số nguyên

1234567891234567890

Mã nhận dạng duy nhất được cấp khi tạo nhóm tài khoản nhà phát triển. Tìm hiểu thêm.

Khoản thu nhập 1 triệu USD đầu tiên đủ điều kiện Chuỗi

Có, Không

Chỉ được điền sẵn khi một nhóm tài khoản nhà phát triển được thiết lập. Tìm hiểu thêm.

Mã khuyến mãi Chuỗi

PP.C2fy7Ns0/+e2w, PP.P2fy7Ns0/+e2w, Chỉ dùng Điểm Play

Hệ thống chỉ điền sẵn dữ liệu về chương trình ưu đãi có liên quan đến Play Points. Tiền tố “PP.C” và “PP.P” lần lượt xác định đơn đặt hàng có áp dụng phiếu giảm giá và đơn đặt hàng có áp dụng chương trình khuyến mãi sản phẩm trong ứng dụng. Đơn đặt hàng thanh toán trực tiếp bằng Điểm Play cũng xuất hiện. Tìm hiểu thêm.
Giá trị của phiếu giảm giá Số nguyên

3.00

Hiển thị bằng nội tệ của người mua. Với "," là dấu phân tách hàng nghìn. Hệ thống chỉ điền sẵn dữ liệu về chương trình ưu đãi có liên quan đến phiếu giảm giá của Play Points. Tìm hiểu thêm.

Giá chiết khấu Số nguyên

45, 55, 70

Tỷ lệ chiết khấu tính theo phần trăm dùng để xác định khoản tiền mà người dùng tiết kiệm được nhờ sử dụng Điểm Play so với khi trả bằng tiền. Hệ thống chỉ điền sẵn dữ liệu về chương trình ưu đãi có liên quan đến Play Points. Tìm hiểu thêm.

Mã sản phẩm được làm nổi bật

Số nguyên

1234567891234567890

Mã nhận dạng duy nhất được cấp khi nhà phát triển tạo một sản phẩm được làm nổi bật. Tìm hiểu thêm.

Mã thử nghiệm giá Chuỗi

5697329857888256(Biến thể B)

Mã thử nghiệm giá và nhóm thử nghiệm

Thu nhập

Bạn không nên dựa vào số lượng cột trong tệp CSV cho các báo cáo tự động.

Giới thiệu

Bạn có thể sử dụng báo cáo thu nhập để hiểu rõ khoản thanh toán và các giao dịch của mình. Mỗi dòng trong báo cáo thể hiện một loại giao dịch (như khi bạn tính phí cho khách hàng hoặc thanh toán cho Google một khoản phí) cùng với số tiền ban đầu và số tiền quy đổi.

Trong báo cáo thu nhập có các giao dịch từ tháng trước. Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán trong vài tuần sau khi có báo cáo thu nhập.

Báo cáo thu nhập được tạo một lần mỗi tháng và thường xuất hiện vào ngày 5 của tháng tiếp theo. Đôi khi, Google sẽ điều chỉnh thu nhập của bạn để sửa các lỗi tính nhầm. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi sẽ liên hệ để thông báo cho bạn về vấn đề này và tạo thêm tệp Thu nhập ghi nhận riêng các giao dịch đã được điều chỉnh cho hồ sơ của bạn.

Lưu ý:

 • Giờ đây, bạn sẽ thấy các khoản phí của Google cho mọi giao dịch, bất kể Google có phải là Đơn vị chịu trách nhiệm xử lý thanh toán cho sản phẩm đã bán hay không.
 • Báo cáo thu nhập không bao gồm dữ liệu về tiền hoàn lại.
 • Mỗi tháng, hệ thống sẽ tạo một tệp báo cáo thu nhập duy nhất cho các giao dịch.
 • Khoản thuế khấu lưu của Đài Loan được thanh toán trong tháng liền trước thời điểm báo cáo.

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/earnings/earnings_YYYYMM.zip

Ví dụ

Nếu bạn muốn tải tất cả báo cáo tạo vào năm 2014 theo mã nhóm báo cáo pubsite_prod_rev_0123456789 cho ứng dụng có tên gói com.example.app thì lệnh sẽ là:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/earnings/earnings_2014* /your/local/directory

Định dạng tệp

Trường Định dạng Trường không bắt buộc Ví dụ và ghi chú

Mô tả

Chuỗi

Không

GPA.1234-1234-1234-12345

Mã đơn hàng thuê bao có số chu kỳ gia hạn ở cuối (ví dụ: lần gia hạn đầu tiên là GPA.1234-1234-1234-12345..0, lần gia hạn thứ hai là GPA.1234-1234-1234-12345..1, v.v.).

Ngày giao dịch

Chuỗi

Không

Ngày 30 tháng 11 năm 2016

Ngày đặt hàng này dựa trên múi giờ Thái Bình Dương (ở định dạng MMM DD, YYYY). Xin lưu ý rằng dấu thời gian của giao dịch có thể ghi nhận thời điểm ở tháng sau do báo cáo được tạo theo dấu thời gian của số phát hành.

Thời gian giao dịch 

Chuỗi

Không

12:00:00 CH PDT

Loại thuế

Chuỗi

Thuế của bên thứ ba

Chỗ trống cho mặt hàng miễn thuế.

Loại giao dịch

Chuỗi

Không

Charge, Google fee, Tax, Charge refund, Google fee refund, Charge rebill, Tax rebill, Google fee rebill, Adjustment.

Loại hoàn tiền

Chuỗi

Đầy đủ, một phần

Tiền hoàn lại mà người mua được hoàn lại toàn bộ khoản chi tiêu sẽ được đánh dấu là "Toàn bộ". Khoản tiền hoàn lại cho một phần khoản thanh toán của người dùng sẽ được đánh dấu là "Một phần". 

Tên sản phẩm

Chuỗi

Không

tiền xu, gói thuê bao hằng tháng, v.v.

Tên của sản phẩm do nhà phát triển chỉ định. Thể hiện bằng ngôn ngữ của người mua.

Mã sản phẩm

Chuỗi

Không

com.example.app

Tên gói của ứng dụng nơi bán sản phẩm.

Loại sản phẩm

Số nguyên

Không

0,1

Dùng để xác định loại sản phẩm được bán. "0" thể hiện việc bán một ứng dụng có tính phí, "1" thể hiện việc bán đăng ký hoặc sản phẩm trong ứng dụng.

Mã nhận dạng SKU

Chuỗi

Không

treasure_chest_for_new_users

Mã nhận dạng duy nhất của sản phẩm do nhà phát triển chỉ định.

Phần cứng

Chuỗi

Không

mako, v.v.

Mẫu thiết bị Android dùng để mua hàng. Đối với đơn đặt hàng đăng ký, thông số này đề cập đến mẫu dùng cho giao dịch mua ban đầu.

Quốc gia của người mua

Chuỗi

Không

US, CA, v.v.

Tiểu bang của người mua

Chuỗi

MA, ON, v.v.

Mã bưu chính của người mua

Chuỗi

02140, M5B 1L6, v.v.

Đơn vị tiền tệ của người mua

Chuỗi

Không

USD, EUR, THB, v.v.

Số tiền (Đơn vị tiền tệ của người mua)

Số nguyên

Không

12345.67

Tổng số tiền cho mặt hàng này trên hoá đơn trước khi quy đổi tiền tệ.

Tỷ giá quy đổi tiền tệ

Số nguyên

Không

0.56789

Tỷ giá dùng khi quy đổi số tiền của người mua sang số tiền thanh toán bằng loại tiền của người bán.

Đơn vị tiền tệ của người bán Chuỗi Không

USD, EUR, THB, v.v.

Đơn vị tiền tệ mà đơn đặt hàng được quy đổi sang. Đây là nội tệ mà bạn được thanh toán.

Số tiền (Đơn vị tiền tệ của người bán) Số nguyên Không

12345.67

Tổng số tiền cho mặt hàng này trên hoá đơn sau khi quy đổi tiền tệ.

Mã gói cơ bản

Chuỗi

hằng tuần

Mã gói cơ bản của gói thuê bao. Chỉ được điền sẵn cho gói thuê bao. Tìm hiểu thêm.

Mã ưu đãi

Chuỗi

spring-offer

Mã ưu đãi của gói thuê bao. Chỉ được điền sẵn cho gói thuê bao. Tìm hiểu thêm.

Mã nhóm Số nguyên 

1234567891234567890

Mã nhận dạng duy nhất được cấp khi tạo nhóm tài khoản nhà phát triển. Tìm hiểu thêm.

Khoản thu nhập 1 triệu USD đầu tiên đủ điều kiện  Chuỗi

Có, Không

Chỉ được điền sẵn khi nhóm tài khoản nhà phát triển được thiết lập. Tìm hiểu thêm.

% phí dịch vụ

Số nguyên

15, 30

Mô tả phí Chuỗi

GÓI THUÊ BAO

Thông tin chi tiết được cung cấp để tính phí dịch vụ của Google.

Mã khuyến mãi Chuỗi

PP.C_x0a08trvC1, PP.PdYfn342Ox10, pass-QbTfn350O810. Dùng cho Play Pass và Play Points

Hệ thống chỉ điền sẵn các chương trình ưu đãi liên quan đến Play Points và Play Pass.

Tiền tố "PP.C" và "PP.P" lần lượt xác định đơn đặt hàng có áp dụng phiếu giảm giá Play Points và đơn đặt hàng có áp dụng chương trình khuyến mãi sản phẩm trong ứng dụng. Đơn đặt hàng thanh toán trực tiếp bằng Điểm Play cũng xuất hiện trong báo cáo. Tiền tố "pass" xác định đơn đặt hàng mà người dùng đã áp dụng phiếu thưởng được cung cấp trong gói thuê bao Play Pass của họ.

Số tiền đã nạp vào Số dư trên Play Hàn Quốc

Giới thiệu

Nếu bạn phải phát hành biên nhận thu tiền mặt ở Hàn Quốc (theo các quy tắc và quy định hiện hành áp dụng cho người bán), hoặc trong trường hợp tự nguyện đăng ký phát hành biên nhận thu tiền mặt, thì bạn phải phát hành chúng theo yêu cầu của người mua ứng dụng đối với các giao dịch mua ứng dụng có tính phí hoặc mua sản phẩm trong ứng dụng bằng thẻ Google Play có đơn vị tiền tệ là đồng Won của Hàn Quốc (KRW).

Bản báo cáo về số tiền đã nạp vào số dư trên Google Play Hàn Quốc chứa dữ liệu về doanh số có được qua các giao dịch thanh toán bằng đồng Won của Hàn Quốc, với mục đích gửi biên nhận thu tiền mặt cho người dùng.

Lưu ý: Người dùng có thể thêm vào số dư trên Play từ nhiều nguồn, bao gồm cả tín dụng khuyến mại từ Google hoặc đối tác của chúng tôi. Trước khi phát hành biên nhận thu tiền mặt, bạn phải đảm bảo rằng người dùng đã bổ sung tiền vào số dư của họ bằng cách dùng một khoản tương đương tiền mặt (ví dụ như thẻ quà tặng).

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/play_balance_krw/play_balance_krw_YYYYMM.zip

Ví dụ

Nếu bạn muốn tải xuống tất cả báo cáo tạo vào năm 2018 theo mã nhóm báo cáo pubsite_prod_rev_0123456789 cho ứng dụng có tên gói com.example.app thì lệnh sẽ là:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/play_balance_krw/play_balance_krw_2018* /your/local/directory

Định dạng tệp

Trường Định dạng Trường không bắt buộc Ví dụ và ghi chú

Số đơn đặt hàng

Số nguyên

Không

GPA.1234-1234-1234-12345

Mã đơn hàng của gói thuê bao có số chu kỳ gia hạn ở cuối (ví dụ: lần gia hạn đầu tiên là GPA.1234-1234-1234-12345..0, lần gia hạn thứ hai là GPA.1234-1234 -1234-12345..1, v.v.).

Ngày tính phí đơn đặt hàng

Chuỗi

Không

2016-11-30

Ngày đặt hàng này dựa trên múi giờ UTC (theo định dạng YYYY-MM-DD).

Trạng thái tài chính

Chuỗi

Không

Đã tính phí, Hoàn tiền, v.v.

Số tiền nộp vào số dư trong Tài khoản Google Play

Chuỗi

Không

12.345,67

Số tiền giao dịch.

Đơn vị tiền tệ của số dư trên Play Chuỗi Không KRW
Đối với báo cáo số tiền đã nộp vào số dư trên Play, đơn vị tiền tệ luôn là Won Hàn Quốc (KRW).
Dấu thời gian tính phí đơn đặt hàng Số nguyên Không 1480507200

Dấu thời gian UNIX khi đơn đặt hàng được tính cho người dùng. Dấu thời gian này tính bằng giây kể từ khi bắt đầu đơn hàng.

Gói thuê bao

Phản hồi cho bản khảo sát lý do huỷ gói thuê bao

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/subscriptions/cancellations/freeform_[package_name].csv

Định dạng tệp

Trường Định dạng Trường không bắt buộc Ví dụ và ghi chú
Ngày hủy Chuỗi Không 2016-11-30
Mã nhận dạng SKU Chuỗi treasure_chest_for_new_users
Mã nhận dạng duy nhất cho sản phẩm do nhà phát triển chỉ định.
Quốc gia Chuỗi Không US, CA, v.v.
Phản hồi Chuỗi Không  

Lệnh và định dạng tệp cho báo cáo tổng hợp

Thống kê

Lượt cài đặt

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/stats/installs/installs_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Định dạng tệp

Trường Định dạng Không bắt buộc Ví dụ
Ngày YYYY-mm-dd KHÔNG 2014-06-19
Tên gói Chuỗi KHÔNG com.my.app
Thiết bị (hoặc bất kỳ tham số nào khác được hỗ trợ) Chuỗi hammerhead
Số lượt cài đặt thiết bị hiện tại số nguyên KHÔNG  
Số lượt cài đặt trên thiết bị đang hoạt động số nguyên KHÔNG  
Số lượt cài đặt trên thiết bị hằng ngày số nguyên KHÔNG  
Số lượt gỡ cài đặt trên thiết bị hằng ngày số nguyên KHÔNG  
Số lượt nâng cấp thiết bị hằng ngày số nguyên KHÔNG  
Số lượt cài đặt của người dùng hiện tại số nguyên KHÔNG  
Tổng số lượt cài đặt của người dùng số nguyên KHÔNG  
Số lượt cài đặt hàng ngày của người dùng số nguyên KHÔNG  
Số lượt gỡ cài đặt hàng ngày của người dùng số nguyên KHÔNG  

Các tham số được hỗ trợ

Phương diện Tên tệp
Mã phiên bản ứng dụng ..._app_version.csv
Nhà cung cấp dịch vụ ..._carrier.csv
Quốc gia ..._country.csv
Thiết bị ..._device.csv
Ngôn ngữ ..._language.csv
Phiên bản hệ điều hành Android ..._os_version.csv

Ví dụ

Nếu bạn muốn tải tất cả báo cáo tạo vào năm 2014 theo mã nhóm báo cáo pubsite_prod_rev_0123456789 cho ứng dụng có tên gói com.example.app thì lệnh sẽ là:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/installs/installs_com.example.app_2014* /your/local/directory
Sự cố

Lưu ý: Kể từ tháng 1 năm 2018, dữ liệu xuất bao gồm dữ liệu từ nguồn dữ liệu mới và khớp với thông tin trên trang Số liệu thống kê của ứng dụng. Trước tháng 1 năm 2018, bạn chỉ có thể xuất các dữ liệu được thu thập từ nguồn dữ liệu trước đó.

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/stats/crashes/crashes_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Định dạng tệp

Trường Định dạng Không bắt buộc Ví dụ
Ngày YYYY-mm-dd KHÔNG 2014-06-19
Tên gói Chuỗi KHÔNG com.my.app
Thiết bị (hoặc bất kỳ tham số nào khác được hỗ trợ) Chuỗi hammerhead
Sự cố hằng ngày số nguyên KHÔNG  
Lỗi ANR hằng ngày số nguyên KHÔNG  

Các tham số được hỗ trợ

Phương diện Tên tệp
Mã phiên bản ứng dụng ..._app_version.csv
Thiết bị ..._device.csv
Phiên bản hệ điều hành Android ..._os_version.csv

Ví dụ

Nếu bạn muốn tải tất cả báo cáo tạo vào năm 2014 theo mã nhóm báo cáo pubsite_prod_rev_0123456789 cho ứng dụng có tên gói com.example.app thì lệnh sẽ là:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/crashes/crashes_com.example.app_2014* /your/local/directory
Điểm xếp hạng

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/stats/ratings/ratings_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Định dạng tệp

Trường Định dạng Không bắt buộc Ví dụ
Ngày YYYY-mm-dd KHÔNG 2014-06-19
Tên gói Chuỗi KHÔNG com.my.app
Thiết bị (hoặc bất kỳ tham số nào khác được hỗ trợ) Chuỗi hammerhead
Điểm xếp hạng trung bình hằng ngày %.2f  
Tổng xếp hạng trung bình %.2f 4,16

Các tham số được hỗ trợ

Phương diện Tên tệp
Mã phiên bản ứng dụng ..._app_version.csv
Nhà cung cấp dịch vụ ..._carrier.csv
Quốc gia ..._country.csv
Thiết bị ..._device.csv
Ngôn ngữ ..._language.csv
Phiên bản hệ điều hành Android ..._os_version.csv

Ví dụ

Nếu bạn muốn tải tất cả báo cáo tạo vào năm 2014 theo mã nhóm báo cáo pubsite_prod_rev_0123456789 cho ứng dụng có tên gói com.example.app thì lệnh sẽ là:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/ratings/ratings_com.example.app_2014* /your/local/directory
Gói thuê bao

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/financial-stats/subscriptions/subscriptions_[package_name]_[product_id]_yyyyMM_[dimension].csv

Định dạng tệp

Trường Định dạng Không bắt buộc Ví dụ và ghi chú
Ngày YYYY-MM-DD KHÔNG

2022-01-01

Ngày của đơn đặt hàng này theo múi giờ UTC (ở định dạng YYYY-MM-DD).

Tên gói Chuỗi KHÔNG com.example.app
Mã sản phẩm Chuỗi KHÔNG Premium access
Quốc gia Chuỗi KHÔNG

US, CA, v.v.

Gói thuê bao mới Số KHÔNG 1234
Gói thuê bao bị huỷ Số KHÔNG 1234
Gói thuê bao đang hoạt động Số KHÔNG 1234
Mã gói cơ bản Chuỗi  KHÔNG hằng tuần
Mã ưu đãi Chuỗi  KHÔNG spring-offer

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về số liệu thống kê cho các gói thuê bao mới, đã hủy và đang hoạt động, hãy chuyển đến phần xem lại dữ liệu về người mua và doanh thu của ứng dụng.

Các tham số được hỗ trợ

Phương diện Tên tệp
Quốc gia ..._country.csv

 

Thu nạp người dùng

Báo cáo Người cài đặt chưa gỡ cài đặt và báo cáo Người mua cung cấp quyền truy cập có lập trình đối với dữ liệu trong báo cáo cũ về tỷ lệ thu nạp. Báo cáo xuất này đã được thay thế bằng một báo cáo xuất mới theo phương thức lập trình, trong đó có dữ liệu cho các trang Phân tích Cửa hàng và Phân tích lượt chuyển đổi trong Play Console. Báo cáo xuất này đã ra mắt vào tháng 3 năm 2021.

Các báo cáo cũ đã bị xoá vào tháng 10 năm 2021.

Hãy nhớ đọc Cách tải dữ liệu thu nạp xuống để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Hệ thống ngừng hỗ trợ báo cáo Người đăng ký từ tháng 11 năm 2019. Để biết thêm thông tin, hãy nhớ đọc bài viết về các chỉ số và nguồn thu nạp.

Người cài đặt chưa gỡ cài đặt (Tính năng xuất dữ liệu cũ – được hỗ trợ đến tháng 8 năm 2021)

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/retained_installers/retained_installers_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Định dạng tệp

Trường Định dạng Trường không bắt buộc Ví dụ và ghi chú
Ngày YYYY-mm-dd KHÔNG

Ngày người dùng truy cập trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play

Lưu ý: Thêm Khách truy cập danh sách cửa hàng duy nhất trong vài ngày sẽ dẫn đến số lượng Khách truy cập danh sách cửa hàng cao hơn số lượng bạn thấy trong chế độ xem nhóm thuần tập hàng tuần hoặc hằng tháng. Chế độ xem nhóm thuần tập hàng tuần và hằng tháng sẽ tính mỗi khách truy cập một lần, ngay cả khi họ truy cập nhiều lần.

Kênh chuyển đổi Chuỗi

Không phải trả phí, Google Ads, Gắn thẻ UTM

Hiển thị cho tham số "Kênh chuyển đổi"

Lưu ý: Kênh "Play Store (organic)" ("Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") là tổng của "Play Store (organic) search" ("Tìm kiếm trên Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") và "Play Store (organic) browse" ("Duyệt xem Cửa hàng Play (không phải trả tiền)"). Để tránh việc tính hai lần số lượng khách truy cập trong báo cáo này, hãy bỏ qua toàn bộ hàng về tổng số khách truy cập "Play Store (organic)" ("Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") hoặc cả hai hàng về hoạt động tìm kiếm và duyệt xem.

Quốc gia Chuỗi Hiển thị cho phương diện "Quốc gia" và "Quốc gia (Cửa hàng Play không phải trả tiền)"
Nguồn UTM/chiến dịch Chuỗi

Hiển thị cho tham số "Kênh được theo dõi (UTM)"

Từ khóa Chuỗi

Ví dụ: "trò chơi"

Hiển thị cho thứ nguyên "Tìm kiếm trong Cửa hàng Play (không phải trả tiền)"

Khách truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play Số nguyên KHÔNG  
Người cài đặt Số nguyên KHÔNG  
Tỷ lệ chuyển đổi khách truy cập thành người cài đặt Số thập phân KHÔNG  
Điểm chuẩn trung bình về tỷ lệ chuyển đổi Khách truy cập thành Người cài đặt Số thập phân

Kể từ tháng 8 năm 2019, thông tin này không còn được điền sẵn. Một nhóm điểm chuẩn mới cập nhật (theo cách tính mới) hiện đã có mặt trên trang báo cáo về tỷ lệ thu nạp.

Để biết thêm, hãy nhớ đọc bài viết So sánh tỷ lệ chuyển đổi với các ứng dụng ngang hàng về mặt lưu lượng truy cập Cửa hàng Play.

Người cài đặt chưa gỡ cài đặt trong 1 ngày Số nguyên KHÔNG  
Tỷ lệ chưa gỡ cài đặt của người cài đặt trong 1 ngày Số thập phân KHÔNG  
Người cài đặt chưa gỡ cài đặt trong 7 ngày Số nguyên KHÔNG  
Tỷ lệ chưa gỡ cài đặt của người cài đặt trong 7 ngày Số thập phân KHÔNG  
Người cài đặt chưa gỡ cài đặt trong 15 ngày Số nguyên KHÔNG  
Tỷ lệ chưa gỡ cài đặt của người cài đặt trong 15 ngày Số thập phân KHÔNG  
Người cài đặt chưa gỡ cài đặt trong 30 ngày Số nguyên KHÔNG  
Tỷ lệ chưa gỡ cài đặt của người cài đặt trong 30 ngày Số thập phân KHÔNG  

Các tham số được hỗ trợ

Phương diện Tên tệp
Kênh chuyển đổi* ..._channel.csv
Quốc gia ..._country.csv
Quốc gia (trên Cửa hàng Play và không phải trả tiền) ..._play_country.csv
Tìm kiếm (không phải trả tiền) trong Cửa hàng Play ..._play_search.csv
Kênh được theo dõi (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Lưu ý: Kênh "Play Store (organic)" ("Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") là tổng của "Play Store (organic) search" ("Tìm kiếm trên Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") và "Play Store (organic) browse" ("Duyệt xem Cửa hàng Play (không phải trả tiền)"). Để tránh việc tính hai lần số lượng khách truy cập trong báo cáo này, hãy bỏ qua toàn bộ hàng về tổng số khách truy cập "Play Store (organic)" ("Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") hoặc cả hai hàng về hoạt động tìm kiếm và duyệt xem. 

Chúng tôi đã ngừng hỗ trợ phương diện Google Tìm kiếm (không phải trả tiền) kể từ tháng 6 năm 2019.

Hiệu suất trên Cửa hàng (Tính năng xuất dữ liệu mới – ra mắt vào tháng 3 năm 2021)

Tên tệp CSV

Mỗi tệp CSV mà bạn xuất được đều chứa dữ liệu cho một tháng kèm theo thông tin chi tiết. Tên của các tệp CSV đều có cấu trúc để thể hiện năm, tháng và chi tiết báo cáo có trong các tệp đó, theo mẫu như sau:

Định dạng tên tệp: store_performance_[package_name]_[yyyyMM]_[breakdown].csv

Lưu ý:

 • Tên gói sẽ được đưa nguyên vào tên tệp và bao gồm mọi ký tự đặc biệt nếu có  ("." hoặc "_").
 • yyyyMM đại diện cho năm và tháng, ví dụ: 202101.

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/stats/store_performance/store_performance_[package_name]_[yyyyMM]_[breakdown].csv

Định dạng tệp

Trường Định dạng Không bắt buộc Ví dụ Mô tả
Ngày YYYY-mm-dd KHÔNG 2021-01-01

Ngày người dùng truy cập trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play

Tên gói Chuỗi KHÔNG com.example.app Tên gói sở hữu dữ liệu báo cáo
Quốc gia/vùng Chuỗi KHÔNG Vương quốc Anh Quốc gia hoặc khu vực nơi người dùng đăng ký Tài khoản Google
Nguồn lưu lượng truy cập Chuỗi KHÔNG Tìm kiếm trên Google Play

Cách thức người dùng tìm được trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play:

 • Tìm kiếm trên Google Play
 • Giới thiệu của bên thứ ba
 • Khám phá trên Google Play

Lưu ý: Có thể là Khác nếu giá trị này không đạt đến một số ngưỡng tối thiểu

Cụm từ tìm kiếm Chuỗi cửa hàng ứng dụng

Cụm từ mà người dùng tìm kiếm trước khi chuyển đến trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play (chỉ áp dụng cho tính năng tìm kiếm trên Google Play).

Lưu ý: Có thể là Khác nếu giá trị này không đạt đến một số ngưỡng tối thiểu

Nguồn UTM Chuỗi google

Giá trị của tham số URL utm_source trong các đường liên kết sâu đến trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play. Giá trị này chỉ áp dụng cho các lượt giới thiệu của bên thứ ba

Lưu ý: Có thể là Khác nếu giá trị này không đạt đến một số ngưỡng tối thiểu

Chiến dịch UTM Chuỗi chiến dịch

Giá trị của tham số URL utm_campaign trong các đường liên kết sâu đến trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play. Giá trị này chỉ áp dụng cho các lượt giới thiệu của bên thứ ba.

Lưu ý: Có thể là Khác nếu giá trị này không đạt đến một số ngưỡng tối thiểu
Số lượt thu nạp qua trang thông tin trên Cửa hàng Play Số nguyên KHÔNG 10 Số lượng người dùng đã truy cập trang thông tin trên cửa hàng Play và cài đặt ứng dụng của bạn. Tại thời điểm đó, họ chưa từng cài đặt ứng dụng này trên thiết bị nào khác
Khách truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play Số nguyên KHÔNG 100 Số lượng người dùng đã truy cập trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play và tại thời điểm đó, họ chưa từng cài đặt ứng dụng này trên thiết bị nào.
Tỷ lệ chuyển đổi khi người dùng truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play Số thập phân KHÔNG 0,1

Tỷ lệ phần trăm người dùng cài đặt ứng dụng của bạn sau khi truy cập trang thông tin ứng dụng trên Cửa hàng Play

Lưu ý: Không bao gồm số lượt truy cập hoặc số lượt cài đặt của những người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn trên một thiết bị khác

Những chi tiết được cung cấp

Các chi tiết sau được cung cấp:

Tên dữ liệu chi tiết Các trường trong mỗi CSV (theo thứ tự):

quốc gia

Tên tệp mẫu:

store_performance_com.example.app_202012_country.csv

Ngày, Tên gói, Quốc gia, Lượt thu nạp người dùng từ trang thông tin trên Cửa hàng Play, Khách truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play, Tỷ lệ chuyển đổi khi người dùng truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play

traffic_source

Tên tệp mẫu:

store_performance_com.example.app_202012_traffic_source.csv

Ngày, Tên gói, Nguồn lưu lượng truy cập, Cụm từ tìm kiếm, Nguồn UTM, Chiến dịch UTM, Lượt thu nạp người dùng từ trang thông tin trên Cửa hàng Play, Khách truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play, Tỷ lệ chuyển đổi khi người dùng truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play

 

Lược đồ ngắt

 • Nhân đôi dấu ngoặc kép. (" -> "")
 • Nếu một ô có chứa thẻ, dòng mới, dấu ngoặc kép hoặc dấu phẩy, hãy đặt dấu ngoặc kép xung quanh ô. (... -> "...")

Ví dụ

Nếu bạn muốn tải tất cả báo cáo được tạo năm 2020 thuộc mã nhóm báo cáo pubsite_prod_0123456789 cho ứng dụng có tên gói là com.example.app, thì lệnh sẽ là

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_0123456789/stats/store_performance/store_performance_com.example.app_2020* /your/local/directory

Người mua (7 ngày sau khi cài đặt – được hỗ trợ đến hết tháng 8 năm 2021)

Lệnh

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/buyers_7d/buyers_7d_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Định dạng tệp

Trường Định dạng Trường không bắt buộc Ví dụ và ghi chú
Ngày YYYY-mm-dd KHÔNG

Ngày người dùng truy cập trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play

Lưu ý: Thêm Khách truy cập danh sách cửa hàng duy nhất trong vài ngày sẽ dẫn đến số lượng Khách truy cập danh sách cửa hàng cao hơn số lượng bạn thấy trong chế độ xem nhóm thuần tập hàng tuần hoặc hằng tháng. Chế độ xem nhóm thuần tập hàng tuần và hằng tháng sẽ tính mỗi khách truy cập một lần, ngay cả khi họ truy cập nhiều lần.

Kênh chuyển đổi Chuỗi

Không phải trả phí, Google Ads, Gắn thẻ UTM

Hiển thị cho tham số "Kênh chuyển đổi"

Lưu ý: Kênh "Play Store (organic)" ("Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") là tổng của "Play Store (organic) search" ("Tìm kiếm trên Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") và "Play Store (organic) browse" ("Duyệt xem Cửa hàng Play (không phải trả tiền)"). Để tránh việc tính hai lần số lượng khách truy cập trong báo cáo này, hãy bỏ qua toàn bộ hàng về tổng số khách truy cập "Play Store (organic)" ("Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") hoặc cả hai hàng về hoạt động tìm kiếm và duyệt xem.

Quốc gia Chuỗi Hiển thị cho phương diện "Quốc gia" và "Quốc gia (Cửa hàng Play không phải trả tiền)"
Nguồn UTM/chiến dịch Chuỗi Hiển thị cho tham số "Kênh được theo dõi (UTM)"
Từ khóa Chuỗi

Ví dụ: "trò chơi"

Hiển thị cho thứ nguyên "Tìm kiếm trong Cửa hàng Play (không phải trả tiền)"

Khách truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play Số nguyên KHÔNG  
Người cài đặt Số nguyên KHÔNG  
Tỷ lệ chuyển đổi Khách truy cập thành Người cài đặt Số thập phân KHÔNG  
Điểm chuẩn trung bình về tỷ lệ chuyển đổi Khách truy cập thành Người cài đặt Số thập phân

Kể từ tháng 8 năm 2019, thông tin này không còn được điền sẵn. Một nhóm điểm chuẩn mới cập nhật (theo cách tính mới) hiện đã có mặt trên trang Báo cáo về tỷ lệ thu nạp.

Để biết thêm, hãy nhớ đọc bài viết So sánh tỷ lệ chuyển đổi với các ứng dụng ngang hàng về lưu lượng truy cập trên Cửa hàng Play.

Người mua Số nguyên KHÔNG  
Tỷ lệ chuyển đổi Người cài đặt thành Người mua Số thập phân KHÔNG  
Người mua lặp lại Số nguyên KHÔNG  
Tỷ lệ chuyển đổi Người cài đặt thành Người mua nhiều lần Số thập phân KHÔNG  
Tỷ lệ chuyển đổi người mua thành người mua lặp lại Số nguyên KHÔNG  

Các tham số được hỗ trợ

Phương diện Tên tệp
Kênh chuyển đổi* ..._channel.csv

Quốc gia

..._country.csv

Quốc gia (trên Cửa hàng Play và không phải trả tiền)

..._play_country.csv
Tìm kiếm (không phải trả tiền) trong Cửa hàng Play ..._play_search.csv
Kênh được theo dõi (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Lưu ý: Kênh "Play Store (organic)" ("Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") là tổng của "Play Store (organic) search" ("Tìm kiếm trên Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") và "Play Store (organic) browse" ("Duyệt xem Cửa hàng Play (không phải trả tiền)"). Để tránh việc tính hai lần số lượng khách truy cập trong báo cáo này, hãy bỏ qua toàn bộ hàng về tổng số khách truy cập "Play Store (organic)" ("Cửa hàng Play (không phải trả tiền)") hoặc cả hai hàng về hoạt động tìm kiếm và duyệt xem. 

Chúng tôi đã ngừng hỗ trợ phương diện Google Tìm kiếm (không phải trả tiền) kể từ tháng 6 năm 2019.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính