Ladda ned och exportera månadsrapporter

På webbplatsen Play Console kan du ladda ned månadsrapporter om enskilda appar så att du kan följa och analysera appens resultat.

Typer av rapporter

Detaljerade rapporter

Detaljerade rapporter innehåller uppgifter om enskilda händelser.

 • Recensioner
 • Ekonomiska rapporter: beräknad försäljning, intäkter, premierade produkter, köp i Sydkorea som har betalats med saldo i Play
Samlingsrapporter

Samlingsrapporter innehåller samlade uppgifter (t.ex. genomsnitt och dagliga totalbelopp) för appstatistik.

 • Statistik: installationer, krascher, betyg och prenumerationer
 • Användarförvärv: användarinstallationer som behållits, köpare (sju dagar efter installation), prenumeranter

Ladda ned rapporter

 1. Logga in på Play Console.
 2. Klicka på Ladda ned rapporter Rapporter.
 3. Välj rapport på menyn till vänster.
 4. Under Välj en app skriver du appens namn och väljer den.
 5. Välj år och månad för rapporten som ska laddas ned.

Obs! I de ekonomiska rapporterna anges alla appar i kontot.

Ladda ned rapporter från Google Cloud Storage

Du kan hämta rapporter på Google Cloud Storage. Rapporterna genereras dagligen och ackumuleras i CSV-filer varje månad. De lagras på en privat lagringsyta för ditt utvecklarkonto på Google Play i Google Cloud Storage.

Du kommer åt rapporterna via Google Cloud Storage i webbläsaren eller på programmatisk väg genom gsutil. Du kan också använda andra verktyg om vill komma åt din lagringsyta i Cloud Storage på programmatisk väg.

Tips! Om du vill importera rapporter från Google Cloud Storage till BigQuery måste du konvertera CSV-filerna från UTF-16 till UTF-8.

Hitta ditt behållar-id för Google Cloud Storage

Ditt behållar-id för Google Cloud Storage visas långt ned på sidorna under Rapporter.

Ditt behållar-id börjar med pubsite_prod_rev (exempel: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).

Ladda ned rapporter med verktyg på kommandoraden
 1. Installera gsutil-verktyget.
  • Kom ihåg att autentisera ditt konto med ett konto som har åtkomst till din Play Console.
  • Om det är första gången du använder gsutil och du inte har konfigurerat några andra projekt i Google Cloud Storage kan du skriva appens paketnamn när du uppmanas att ange ett projekt-id under konfigureringen.
 2. Du hittar ditt id för rapportlagringsytan långt ned på någon av sidorna Ladda ned rapporter.
  • Ditt id för lagringsytan börjar med: pubsite_prod_rev (till exempel: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).
 3. Använd kommandot gsutil cp för att ladda ned rapporterna.

Rapporterna ordnas i kataloger efter rapporttyp. CSV-filnamnen innehåller rapporttyp, paketnamn, tidsperiod och dimension (om tillämpligt).

Ladda ned rapporter med ett klientbibliotek och servicekonto

Steg 1: Skapa ett servicekonto

 1. Logga in på Google Developers Console (console.developers.google.com).
 2. Om du redan har ett projekt väljer du ett på rullgardinsmenyn. Om du inte har något projekt i listan eller om du vill skapa ett nytt klickar du på Skapa projekt.
 3. Välj menyikonen Meny-ikon > Behörigheter > Servicekonton > Skapa servicekonto.
 4. Följ anvisningarna på skärmen och välj Skapa.
 5. Kopiera e-postadressen i listan.
  • Exempel: accountName@project.iam.gserviceaccount.com
 

Steg 2: Lägg till servicekontot på Play Console

 1. Logga in på Play Console.
 2. välj Inställningar Inställningar > Användarkonton och rättigheter > Bjud in ny användare.
 3. Klistra in eller skriv e-postadressen som är kopplad till servicekontot.
 4. Välj behörigheter utifrån de rapporttyper som behövs.
  • Om du till exempel behöver ha åtkomst till ekonomiska rapporter väljer du Visa ekonomiska rapporter.
 5. Klicka på Lägg till användare. Ditt servicekonto läggs till i kontot.
 

Steg 3: Hämta rapporter med API-anrop

 1. Installera API-klientbiblioteket för det kodningsspråk du föredrar.
 2. Konfigurera koden som utför API-anropet om du vill använda OAuth2 för autentisering mellan servrar och ansöka om behörighet till omfattningen OAuth2 (https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only).
 3. Hämta rapporter genom att utfärda autentiserade API-anrop.
Visa ett exempel (Python)

Om du använde Python till att hämta rapporter kan du ta en titt på kodexemplet nedan:

 

import json

from httplib2 import Http

from oauth2client.client import SignedJwtAssertionCredentials

from apiclient.discovery import build

# Ändra dessa variabler till dina uppgifter

client_email = 'ange ditt servicekonto här'

json_file = 'sökväg_till_jsonfilen_du_fick_när_servicekontot_skapades'

cloud_storage_bucket = 'pubsite_prod_rev_…'

report_to_download = ‘earnings/earnings_….zip’

 

private_key = json.loads(open(json_file).read())['private_key']

credentials = SignedJwtAssertionCredentials(client_email, private_key,

   'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only')

storage = build('storage', 'v1', http=credentials.authorize(Http()))

print storage.objects().get(

   bucket=cloud_storage_bucket,

   object=report_to_download).execute()

Styr åtkomsten till Google Cloud Storage

Rapporter som finns tillgängliga på Google Cloud Storage har samma åtkomstrestriktioner som gäller för dataåtkomsten på Play Console. Det här innebär att användare har åtkomst till rapporter i Google Cloud Storage för de områden de har åtkomst till i Play Console-kontot. 

Kontoägare kan uppdatera behörigheter för enskilda användare när som helst.

 • Användare som behöver åtkomst till grupprapporter måste ha behörigheten Visa appinformation inställd på Global. 
 • Den som behöver kunna ladda ned ekonomiska rapporter måste ha behörigheten Visa ekonomiska uppgifter inställd på Global.

Kommandon och filformat för detaljerade rapporter

Krascher och ANR-rapporter

Från och med maj 2018 går det inte att ladda ned detaljerade rapporter för krascher och ANR-fel.

Recensioner

Recensioner

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/reviews/reviews_[package_name]_YYYYMM.csv

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel och anmärkningar
Paketnamn Sträng NEJ com.company.app
Appversionskod heltal JA Gäller bara APK-filer för produktionsversioner
Appversionsnamn Sträng JA  
Recensentens språk Sträng – förkortning med två bokstäver enligt ISO 639-1 JA sv
Enhet Sträng JA hammerhead
Datum och tid när recensionen skickades ISO_8601 inklusive tid, tidszon: UTC NEJ 2014-06-19T19:12:32Z
Millisekunder sedan epok sedan recensionen skickades Heltal, millisekunder sedan epok NEJ  
Datum och tid när recensionen uppdaterades senast ISO_8601 inklusive tid, tidszon: UTC JA 2014-06-19T19:12:32Z
Millisekunder sedan epok sedan recensionen uppdaterades senast Heltal, millisekunder sedan epok JA  
Betyg heltal (mellan 1 och 5) NEJ  
Recensionens titel Sträng på recensentens lokala språk (utan nya rader) JA  
Recensionstext Sträng på recensentens lokala språk (utan nya rader) JA  
Datum och tid för svar från utvecklaren ISO_8601 inklusive tid, tidszon: UTC JA 2014-06-19T19:12:32Z
Millisekunder sedan svar från utvecklare sedan epok Heltal, millisekunder sedan epok JA  
Text i svar från utvecklare Sträng (utan nya rader och med komprimerade blanka tecken) JA  
Länk till recension Sträng JA https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=<...>#ReviewPlace:id=<..>

Exempel

Om du vill hämta alla rapporter som har genererats under 2014 från rapportbehållar-id pubsite_prod_rev_0123456789 för appen med paketnamnet com.example.app är kommandot:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/reviews/reviews_com.example.app_2014* /your/local/directory

Ekonomiska rapporter

Beräknad försäljning

Om

Du kan visa information om låg latens för appar, produkter i appar eller prenumerationsförsäljning med hjälp av rapporten om beräknad försäljning. Den här rapporten innehåller det belopp som har betalats av köpare, och skatt eller Google-avgifter har inte dragits av från totalbeloppet.

Du kan använda rapporten till analys eller trendanalys, men vi rekommenderar inte att den används till redovisning. Då hänvisar vi i stället till intäktsrapporten.

Du kan upptäcka skillnader mellan den här rapporten och dina intäkter av flera olika skäl. Källskatter och återbetalning räknas till exempel inte in i rapporten om beräknad försäljning. Den här rapporten innehåller belopp som köpare har betalat i sin lokala valuta och inte konverterade belopp i din valuta för utbetalning.

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/sales/salesreport_YYYYMM.zip

Exempel

Om du vill hämta alla rapporter som har genererats under 2014 från rapportbehållar-id pubsite_prod_rev_0123456789 för appen med paketnamnet com.example.app är kommandot:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/sales/salesreport_2014* /your/local/directory

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel och kommentarer

Beställningsnummer

Sträng

Nej

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikt id som har tilldelats beställningen. Beställnings-id:t för prenumerationen innehåller förnyelsescykelnumret på slutet.

Datum då beställningen debiterades

Sträng

Nej

2016-11-30

Datumet för beställningen utgår från tidszonen UTC (i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD).

Tidsstämpel för när beställningen debiterades

Heltal

Nej

1480507200

UNIX-tidsstämpeln för när användaren debiterades för beställningen. Mäts i sekunder sedan epoken.

Ekonomisk status

Sträng

Nej

charged, refund, partial refund, osv.

Om du betalar tillbaka beloppet för hela beställningen efter att du har återbetalat ett delbelopp gäller följande:

 • Det återbetalade delbeloppet visas på en separat rad.
 • På raden med den fullständiga återbetalningen visas det återstående saldot.

Enhetsmodell

Sträng

Nej

mako osv.

Modell av Android-enhet som användes för att göra köpet. För prenumerationsbeställningar hänvisar detta till enheten som användes för att göra det ursprungliga köpet.

Produktnamn

Sträng

Nej

coins, monthly subscription osv.

Namn på produkten som utvecklaren har angett. Visas på köparens språk.

Produkt-id

Sträng

Nej

com.example.app

Paketnamn för appen där produkten såldes.

Produkttyp

Sträng

Nej

paidapp, subscription, inapp

SKU-id

Sträng

Nej

treasure_chest_for_new_users

Unikt id för SKU som utvecklaren har angett.

Försäljningsvaluta

Sträng

Nej

USD, EUR, THB osv.

Objektspris

Heltal

Nej

12,345.67

Visas i köparens lokala valuta. Tusental avgränsas med kommatecken.

Debiterad skatt

Heltal

Ja

12,345.67

I köparens lokala valuta. Tusental avgränsas med kommatecken.

Debiterat belopp

Heltal

Nej

12,345.67

I köparens lokala valuta. Detta är summan av objektets pris och debiterad skatt. Tusental avgränsas med kommatecken.

Köparens ort

Sträng

Ja

Boston, Toronto osv.

Fylls endast i när du är transaktionsansvarig för försäljningen.

Köparens delstat/län

Sträng

Ja

MA, ON osv.

Fylls endast i när du är transaktionsansvarig för försäljningen.

Köparens postnummer

Sträng

Ja

02140, M5B 1L6 osv.

Fylls endast i när du är transaktionsansvarig för försäljningen.

Köparens land

Sträng

Nej

US, CA osv.

Intäkter

Om

Med hjälp av intäktsrapporten kan du bättre förstå dina utbetalningar och transaktioner. Varje rad i rapporten representerar en typ av transaktion, till exempel att du debiterar en kund eller betalar in en avgift till Google, inklusive de ursprungliga och konverterade beloppen.

Intäktsrapporten innehåller fakturor som skickades föregående månad. Du får en faktura om du har uppfyllt kraven för det lägsta utbetalningsbeloppet . Du får betalningen flera veckor efter att intäktsrapporten blir tillgänglig.

Obs! Eftersom Google är transaktionsansvarig för produkter som säljs till användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) visas en rad per beställning för försäljning i berörda länder (med Debitering som transaktionstyp). För försäljning i andra länder visas även transaktionstypen Googles avgift.

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/earnings/earnings_YYYYMM.zip

Exempel

Om du vill hämta alla rapporter som har genererats under 2014 från rapportbehållar-id pubsite_prod_rev_0123456789 för appen med paketnamnet com.example.app är kommandot:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/earnings/earnings_2014* /your/local/directory

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel och anmärkningar

Beskrivning

Sträng

Nej

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikt id som har tilldelats beställningen. Beställnings-id:t för prenumerationen innehåller förnyelsescykelnumret på slutet.

Transaktionsdatum

Sträng

Nej

Nov 30, 2016

Datumet för beställningen utgår från tidszonen PDT (i formatet MMM DD, ÅÅÅÅ).

Transaktionstid 

Sträng

Nej

12:00:00 PM PDT

Skattetyp

Sträng

Ja

Third-party tax

Lämnas tomt för rader utan skatt.

Transaktionstyp

Sträng

Nej

Charge, Google fee, Tax, Charge refund, Google fee refund osv.

Återbetalningstyp

Sträng

Ja

Full, Partial

En återbetalning där köparen har fått hela det betalda beloppet tillbaka markeras som fullständig (Full). Återbetalningar för delar av användarens betalningsbelopp markeras som delbelopp (Partial). 

Produktnamn

Sträng

Nej

coins, monthly subscription osv.

Namn på produkten som utvecklaren har angett. Visas på köparens språk.

Produkt-id

Sträng

Nej

com.example.app

Paketnamn för appen där produkten såldes.

Produkttyp

Heltal

Ja

0,1

Används för att identifiera vilken produkt som såldes. 0 representerar försäljningen av en betalapp. 1 representerar försäljingen av en produkt eller prenumeration i en app.

SKU-id

Sträng

Nej

treasure_chest_for_new_users

Unikt id för SKU som utvecklaren har angett.

Maskinvara

Sträng

Nej

mako osv.

Modell av Android-enhet som användes för att göra köpet. För beställningar av prenumerationer hänvisar detta till modellen som användes till att göra det ursprungliga köpet.

Köparens land

Sträng

Nej

US, CA osv.

Köparens delstat/län

Sträng

Ja

MA, ON osv.

Fylls endast i när du är transaktionsansvarig för försäljningen.

Köparens postnummer

Sträng

Ja

02140, M5B 1L6 osv.

Fylls endast i när du är transaktionsansvarig för försäljningen.

Köparens valuta

Sträng

Nej

USD, EUR, THB osv.

Belopp (köparens valuta)

Heltal

Nej

12345.67

Det totala beloppet för denna fakturarad före valutakonvertering.

Valutaomvandlingskurs

Heltal

Nej

0.56789

Växelkurs som används vid konvertering av köparbelopp till utbetalningsbelopp i säljarens valuta.

Säljarens valuta Sträng Nej

USD, EUR, THB osv.

Valutan som beställningen konverterades till. Det här är den lokala valutan som du får betalt i.

Amount (Merchant Currency) Heltal Nej

12345.67

Det totala beloppet för denna fakturarad efter valutakonvertering.

Premierade produkter

Om

I rapporten om uppskattade intäkter från premierade produkter visas intäkter och antalet produkter som har kvitterats ut, efter datum och produkt. Rapporten uppdateras dagligen fram till månadsslutet.

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/rewarded_product/estimated_earnings_YYYYMM.zip

Exempel

Om du vill hämta alla rapporter som har genererats under 2018 från rapportbehållar-id pubsite_prod_rev_0123456789 för appen med paketnamnet com.example.app är kommandot:

gsutil cp -r

gs://pubsite_prod_rev_0123456789/rewarded_product/estimated_earnings_2018* /lokal/katalog

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel och anmärkningar
Datum Sträng Nej Datumet utgår från tidszonen UTC (i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD).
App Sträng Nej  
Produktnamn Sträng Nej

 

Produkt-id Heltal Nej

com.example.app

Appens paketnamn.

Säljarens valuta Sträng Nej USD, EUR, THB osv.
Uppskattade intäkter Heltal Nej  
Exponeringar Heltal Nej En exponering räknas när minst en pixel av annonsen är synlig på enhetens skärm. 
Premierade händelser Heltal Nej En premierad händelse räknas när en användare får en premie efter att ha interagerat med en premierad annons.

 

Köp i Sydkorea som har betalats med saldo i Play

Om

Om du är en säljare som måste utfärda kassakvitton i Sydkorea i enlighet med gällande regler och föreskrifter, eller om du frivilligt har registrerat dig för att utfärda kassakvitton, måste du utfärda kassakvitton i sydkoreansk won (KRW) på begäran för köp av appar eller produkter i appar som gjorts med presentkort på Google Play.

Rapporten om köp i Sydkorea som betalats med saldo i Play innehåller försäljningar i sydkoreansk won som i syfte att kunna skicka inbetalningskvitto till användaren.

Obs! Användare kan lägga till saldo i Google Play från flera källor, bland annat tillgodohavanden från kampanjer från Google eller våra partner. Innan du utfärdar ett inbetalningskvitto bör du kontrollera att användaren fyllde på saldot med något som är likvärdigt med kontanter (till exempel ett presentkort).

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/play_balance_krw/play_balance_krw_YYYYMM.zip

Exempel

Om du vill hämta alla rapporter som har genererats under 2018 från rapportbehållar-id pubsite_prod_rev_0123456789 för appen med paketnamnet com.example.app är kommandot:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/play_balance_krw/play_balance_krw_2018* /your/local/directory

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel och kommentarer

Beställningsnummer

Heltal

Nej

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikt id som har tilldelats beställningen. Beställnings-id:t för prenumerationen innehåller förnyelsescykelnumret på slutet.

Datum då beställningen debiterades

Sträng

Nej

2016-11-30

Datumet för beställningen utgår från tidszonen UTC (i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD).

Ekonomisk status

Sträng

Nej

Charged, Refund osv.

Belopp som betalats med saldot i Play

Sträng

Nej

12,345.67

Transaktionsbeloppet.

Valuta för saldot i Play Sträng Nej KRW
För rapporter om köp i Sydkorea som har betalats med saldo i Play är detta alltid sydkoreansk won (KRW).
Tidsstämpel för när beställningen debiterades Heltal Nej 1480507200

UNIX-tidsstämpeln för när användaren debiterades för beställningen. Mäts i sekunder sedan epoken.

Prenumerationer

Svar på uppsägningsenkäten

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/subscriptions/cancellations/freeform_[package_name].csv

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel och anmärkningar
Uppsägningsdatum Sträng NEJ 2016-11-30
SKU-id Sträng NEJ treasure_chest_for_new_users
Unikt id för SKU som utvecklaren har angett.
Land Sträng NEJ US, CA osv.
Svar Sträng NEJ  

Kommandon och filformat för samlingsrapporter

Statistik

Installationer

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/stats/installs/installs_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel
Datum ÅÅÅÅ-MM-DD NEJ 2014-06-19
Paketnamn Sträng NEJ com.my.app
Enhet (eller annan dimension som stöds) Sträng JA hammerhead
Antalet aktuella installationer efter enhet heltal NEJ  
Installationer på aktiva enheter heltal NEJ  
Antalet installationer per dag efter enhet heltal NEJ  
Antalet avinstallationer per dag efter enhet heltal NEJ  
Antalet uppgraderingar per dag heltal NEJ  
Antalet aktuella installationer efter användare heltal NEJ  
Totalt antal installationer efter användare heltal NEJ  
Antalet installationer per dag efter användare heltal NEJ  
Antalet avinstallationer per dag efter användare heltal NEJ  

Dimensioner som stöds

Dimension Filnamn
Appversionskod ..._app_version.csv
Operatör ..._carrier.csv
Land ..._country.csv
Enhet ..._device.csv
Språk ..._language.csv
Android-version ..._os_version.csv

Exempel

Om du vill hämta alla rapporter som har genererats under 2014 från rapportbehållar-id pubsite_prod_rev_0123456789 för appen med paketnamnet com.example.app är kommandot:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/installs/installs_com.example.app_2014* /your/local/directory
Krascher

Obs! Från och med januari 2018 innehåller exporten data från den nya datakällan och matchar uppgifterna på sidan Statistik för appen. Exporter från före januari 2018 är endast tillgängliga för data som samlades in från den tidigare datakällan.

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/stats/crashes/crashes_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel
Datum ÅÅÅÅ-MM-DD NEJ 2014-06-19
Paketnamn Sträng NEJ com.my.app
Enhet (eller annan dimension som stöds) Sträng JA hammerhead
Dagliga krascher heltal NEJ  
Dagliga ANR:er heltal NEJ  

Dimensioner som stöds

Dimension Filnamn
Appversionskod ..._app_version.csv
Enhet ..._device.csv
Android-version ..._os_version.csv

Exempel

Om du vill hämta alla rapporter som har genererats under 2014 från rapportbehållar-id pubsite_prod_rev_0123456789 för appen med paketnamnet com.example.app är kommandot:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/crashes/crashes_com.example.app_2014* /your/local/directory
Betyg

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/stats/ratings/ratings_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel
Datum ÅÅÅÅ-MM-DD NEJ 2014-06-19
Paketnamn Sträng NEJ com.my.app
Enhet (eller annan dimension som stöds) Sträng JA hammerhead
Dagligt genomsnittligt betyg %.2f JA  
Genomsnittligt betyg totalt %.2f Ja 4.16

Dimensioner som stöds

Dimension Filnamn
Appversionskod ..._app_version.csv
Operatör ..._carrier.csv
Land ..._country.csv
Enhet ..._device.csv
Språk ..._language.csv
Android-version ..._os_version.csv

Exempel

Om du vill hämta alla rapporter som har genererats under 2014 från rapportbehållar-id pubsite_prod_rev_0123456789 för appen med paketnamnet com.example.app är kommandot:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/ratings/ratings_com.example.app_2014* /your/local/directory
Prenumerationer

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/financial-stats/subscriptions/subscriptions_[package_name]_[product_id]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel
Datum ÅÅÅÅ-MM-DD NEJ 2016-03-28
Paketnamn Sträng NEJ com.my.app
Produkt-id Sträng NEJ monthly.subscription
Land eller enhet Sträng NEJ Antingen land eller enhet måste finnas med
Nya prenumerationer Heltal NEJ  
Avslutade prenumerationer Heltal NEJ  
Aktiva prenumerationer Heltal NEJ  

Obs! Läs mer om statistik över nya, avslutade och aktiva prenumerationer i artikeln Granska uppgifter om intäkter och köpare för appen.

Dimensioner som stöds

Dimension Filnamn
Land ..._country.csv
Enhet ..._device.csv

 

Användarförvärv

Läs mer om förvärvskällor och förvärvsmätvärden på Google Play.

Användarinstallationer som behållits

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/retained_installers/retained_installers_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel och anmärkningar
Datum ÅÅÅÅ-MM-DD NEJ

Datum då användaren besökte butiksuppgifterna

Obs! Om du lägger till unika användare som har besökt butiksuppgifterna under olika dagar visas ett högre antal användare som har besökt butiksuppgifterna än vyerna för kohort per vecka eller månad. Vyerna kohort per vecka eller månad räknar alla besökare en gång, även om de besöker butiksuppgifterna flera gånger.

Förvärvskanal Sträng JA

Organic, Google Ads, UTM-Tagged

Finns för dimensionen Förvärvskanal

Obs! I kanalen Play Butik (organiskt) redovisas summan av sökning i Play Butik (organisk) och bläddring i Play Butik (organisk). Bortse antingen från raden Play Butik (organiskt) med totalsumman eller från de båda andra raderna så att du inte räknar besökarna dubbelt i rapporten.

Land Sträng JA Finns för dimensionerna Land och Land (organiskt i Play Butik)
UTM-källa/kampanj Sträng JA

Finns för dimensionen Spårade kanaler (UTM)

Sökord Sträng JA

Exempel: spel

Finns för Sökning i Play Butik (organisk)

Användare som besökt butiksuppgifterna Heltal NEJ  
Användarinstallationer Heltal NEJ  
Konverteringsfrekvens för besök som har lett till användarinstallationer Decimaltal NEJ  
Medianen för konverteringsfrekvensen för besök som har lett till användarinstallationer Decimaltal JA

Fylls inte i sedan augusti 2019. En uppdaterad uppsättning benchmarkvärden, framtagna med en ny beräkningsmetod, finns på sidan Förvärvsrapporter.

Läs mer

Användarinstallationer som behållits i en dag Heltal NEJ  
Frekvensen för användarinstallationer som behållits i en dag Decimaltal NEJ  
Användarinstallationer som behållits i sju dagar Heltal NEJ  
Frekvensen för användarinstallationer som behållits i sju dagar Decimaltal NEJ  
Användarinstallationer som behållits i 15 dagar Heltal NEJ  
Frekvensen för användarinstallationer som behållits i 15 dagar Decimaltal NEJ  
Användarinstallationer som behållits i 30 dagar Heltal NEJ  
Frekvensen för användarinstallationer som behållits i 30 dagar Decimaltal NEJ  

Dimensioner som stöds

Dimension Filnamn
Förvärvskanal* ..._channel.csv
Land ..._country.csv
Land (organiskt i Play Butik) ..._play_country.csv
Sökning i Play Butik (organisk) ..._play_search.csv
Spårade kanaler (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Obs!: I kanalen Play Butik (organisk) redovisas summan av sökning i Play Butik (organisk) och bläddring i Play Butik (organisk). Bortse antingen från raden Play Butik (organiskt) med totalsumman eller från de båda andra raderna så att du inte räknar besökarna dubbelt i rapporten. 

Dimensionen för Google Sök (organisk) stöds inte längre från och med juni 2019.

Köpare (sju dagar efter installationen)

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/buyers_7d/buyers_7d_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel och anmärkningar
Datum ÅÅÅÅ-MM-DD NEJ

Datum då användaren besökte butiksuppgifterna

Obs! Om du lägger till unika användare som har besökt butiksuppgifterna under olika dagar visas ett högre antal användare som har besökt butiksuppgifterna än vyerna för kohort per vecka eller månad. Vyerna kohort per vecka eller månad räknar alla besökare en gång, även om de besöker butiksuppgifterna flera gånger.

Förvärvskanal Sträng JA

Organic, Google Ads, UTM-Tagged

Finns för dimensionen Förvärvskanal

Obs! I kanalen Play Butik (organiskt) redovisas summan av sökning i Play Butik (organisk) och bläddring i Play Butik (organisk). Bortse antingen från raden Play Butik (organiskt) med totalsumman eller från de båda andra raderna så att du inte räknar besökarna dubbelt i rapporten.

Land Sträng JA Finns för dimensionerna Land och Land (organiskt i Play Butik)
UTM-källa/kampanj Sträng JA Finns för dimensionen Spårade kanaler (UTM)
Sökord Sträng JA

Exempel: spel

Finns för Sökning i Play Butik (organisk)

Användare som besökt butiksuppgifterna Heltal NEJ  
Användarinstallationer Heltal NEJ  
Konverteringsfrekvens för besök som har lett till användarinstallationer Decimaltal NEJ  
Medianen för konverteringsfrekvensen för besök som har lett till användarinstallationer Decimaltal JA

Fylls inte i sedan augusti 2019. En uppdaterad uppsättning benchmarkvärden, framtagna med en ny beräkningsmetod, finns på sidan Förvärvsrapporter.

Läs mer

Köpare Heltal NEJ  
Konverteringsfrekvens för användarinstallationer som har lett till köp Decimaltal NEJ  
Återkommande köpare Heltal NEJ  
Konverteringsfrekvensen för användarinstallationer som har lett till återkommande köp Decimaltal NEJ  
Konverteringsfrekvensen för köp som har lett till återkommande köp Heltal NEJ  

Dimensioner som stöds

Dimension Filnamn
Förvärvskanal* ..._channel.csv

Land

..._country.csv

Land (organiskt i Play Butik)

..._play_country.csv
Sökning i Play Butik (organisk) ..._play_search.csv
Spårade kanaler (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Obs!: I kanalen Play Butik (organisk) redovisas summan av sökning i Play Butik (organisk) och bläddring i Play Butik (organisk). Bortse antingen från raden Play Butik (organiskt) med totalsumman eller från de båda andra raderna så att du inte räknar besökarna dubbelt i rapporten. 

Dimensionen för Google Sök (organisk) stöds inte längre från och med juni 2019.

Prenumeranter

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/subscribers/subscribers_[package_name]_[product_id]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Fält Format Valfritt Exempel och anmärkningar
Datum ÅÅÅÅ-MM-DD NEJ

Datum då användaren besökte butiksuppgifterna

Obs! Om du lägger till unika användare som har besökt butiksuppgifterna under olika dagar visas ett högre antal användare som har besökt butiksuppgifterna än vyerna för kohort per vecka eller månad. Vyerna kohort per vecka eller månad räknar alla besökare en gång, även om de besöker butiksuppgifterna flera gånger.

Produkt-id Sträng NEJ  
Förvärvskanal Sträng JA

Organic, Google Ads, UTM-Tagged

Finns för dimensionen Förvärvskanal

Obs! I kanalen Play Butik (organiskt) redovisas summan av sökning i Play Butik (organisk) och bläddring i Play Butik (organisk). Bortse antingen från raden Play Butik (organiskt) med totalsumman eller från de båda andra raderna så att du inte räknar besökarna dubbelt i rapporten.

Land Sträng JA Finns för dimensionerna Land och Land (organiskt i Play Butik)
UTM-källa/kampanj Sträng JA Finns för dimensionen Spårade kanaler (UTM)
Sökord Sträng JA

Exempel: spel

Finns för Sökning i Play Butik (organisk)

Totalt antal användare med kostnadsfri provperiod

Heltal NEJ Finns när alla prenumeranter i en kohort har erbjudits en kostnadsfri provperiod.
Etablerade användare med kostnadsfri provperiod Heltal NEJ

Finns när alla prenumeranter i en kohort har erbjudits en kostnadsfri provperiod.

En användare med kostnadsfri provperiod anses etablerad när han eller hon har haft provprenumerationen så länge att det är dags att betala första gången.
Totalt antal förstagångsbetalande Heltal NEJ  
Konverteringsfrekvens – användare med kostnadsfri provperiod till förstagångsbetalande Decimaltal NEJ

Beräknas som det totala antalet förstagångsbetalande delat med antalet etablerade användare med kostnadsfri provperiod. En användare med kostnadsfri provperiod anses etablerad när han eller hon har haft provprenumerationen så länge att det är dags att betala första gången.

Finns när alla prenumeranter i en kohort har erbjudits en kostnadsfri provperiod.
 
Etablerade förstagångsbetalande Heltal NEJ  
Totalt antal andragångsbetalande Heltal NEJ  
Konverteringsfrekvens – förstagångsbetalande till andragångsbetalande Decimaltal NEJ Beräknas som det totala antalet andragångsbetalande delat med antalet etablerade förstagångsbetalande.

Dimensioner som stöds

Dimension Filnamn
Förvärvskanal* ..._channel.csv

Land

..._country.csv

Land (organiskt i Play Butik)

..._play_country.csv
Sökning i Play Butik (organisk) ..._play_search.csv
Spårade kanaler (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Obs!: I kanalen Play Butik (organisk) redovisas summan av sökning i Play Butik (organisk) och bläddring i Play Butik (organisk). Bortse antingen från raden Play Butik (organiskt) med totalsumman eller från de båda andra raderna så att du inte räknar besökarna dubbelt i rapporten. 

Dimensionen för Google Sök (organisk) stöds inte längre från och med juni 2019.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?