Stiahnutie a export mesačných prehľadov

Pomocou webu Play Console si môžete stiahnuť mesačné prehľady jednotlivých aplikácií, ktoré vám pomôžu sledovať a pochopiť výkonnosť aplikácií.

Typy prehľadov

Podrobné prehľady

Podrobné prehľady zahŕňajú dáta o jednotlivých udalostiach.

 • Kontroly
 • Financie: odhadovaný predaj, zárobky, produkty za odmenu, financovanie zo zostatku kórejskej službe Play
Súhrnné prehľady

Súhrnné prehľady zahŕňajú zjednotené údaje (priemery, denné súhrny atď.) pre štatistiky aplikácií.

 • Štatistiky: inštalácie, zlyhania, hodnotenia a predplatné
 • Akvizícia používateľov: udržaní používatelia, kupujúci (7 dní po inštalácii), odberatelia

Stiahnutie prehľadov

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Kliknite na Stiahnuť prehľady Prehľady.
 3. V ľavej ponuke vyberte prehľad.
 4. V časti Výber aplikácie zadajte a vyberte názov svojej aplikácie.
 5. Vyberte rok a mesiac prehľadu, ktorý chcete stiahnuť.

Poznámka: Finančné prehľady zahŕňajú všetky aplikácie vo vašom účte.

Sťahovanie prehľadov zo služby Google Cloud Storage

Prehľady sú k dispozícii v službe Google Cloud Storage. Generujú sa denne a zhromažďujú sa v mesačných súboroch CSV. Ukladajú sa v súkromnom kontajneri služby Google Cloud Storage pre váš účet vývojára Google Play.

K prehľadom získate prístup v prehliadači pomocou služby Google Cloud Storage alebo programovo prostredníctvom nástroja gsutil. Ak chcete k svojmu kontajneru v službe Cloud Storage získať prístup programovo, môžete použiť aj iné nástroje.

Tip: Ak chcete importovať prehľady zo služby Google Cloud Storage do nástroja BigQuery, musíte súbory CSV konvertovať z kódovania UTF-16 do UTF-8.

Ako nájsť identifikátor vášho kontajnera v službe Google Cloud Storage

Identifikátor vášho kontajnera v službe Google Cloud Storage je uvedený v dolnej časti stránok s prehľadmi.

Identifikátor kontajnera sa začína reťazcom pubsite_prod_rev (napríklad: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).

Stiahnutie prehľadov pomocou nástroja s príkazovým riadkom
 1. Nainštalujte si nástroj gsutil.
  • Uistite sa, že ste svoj účet overili pomocou účtu s prístupom do vašej konzoly Play Console.
  • Ak pri nastavovaní používate nástroj gsutil prvý raz a nemáte v službe Google Cloud Storage nakonfigurované žiadne iné projekty, môžete po zobrazení výzvy na zadanie identifikátora projektu zadať názov aplikácie.
 2. Nájdite svoj identifikátor kontajnera prehľadov v dolnej časti niektorej stránky v sekcii Stiahnutie prehľadov.
 3. Váš indentifikátor kontajnera sa začína reťazcom: pubsite_prod_rev (napríklad: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).
 4. Stiahnite si prehľady pomocou príkazu gsutil cp.
 5. Ďalšie príkazy, ktorými získate prístup k prehľadom, nájdete v dokumentácii k nástroju gsutil.

Prehľady sú usporiadané v adresároch pomenovaných podľa jednotlivých typov prehľadov. Názvy súborov CSV zahŕňajú typ prehľadu, názov balíka, časové obdobie a dimenziu (ak je k dispozícii).

Stiahnutie prehľadov pomocou klientskej knižnice a servisného účtu

1. krok: vytvorenie servisného účtu

 1. Prihláste sa do služby Google Developers Console (console.developers.google.com).
 2. Ak už máte projekt, v rozbaľovacom zozname ho vyberte. Ak ešte žiadny projekt nemáte alebo chcete vytvoriť nový, kliknite na Vytvoriť projekt.
 3. Vyberte ikonu ponuky Ikona ponuky > Povolenia > Servisné účty > Vytvoriť servisný účet.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte Vytvoriť.
 5. Skopírujte uvedenú e-mailovú adresu.
 6. Príklad: accountName@project.iam.gserviceaccount.com
 

2. krok: pridanie servisného účtu do služby Play Console

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia > Používateľské účty a práva > Pozvať nového používateľa.
 3. Prilepte alebo zadajte e‑mailovú adresu spojenú so servisným účtom.
 4. Vyberte povolenia podľa požadovaných typov prehľadov. 
 5. Kliknite na Pridať používateľa. Servisný účet bude pridaný do vášho účtu.
 

3. krok: načítanie prehľadov pomocou volaní rozhrania API

 1. Nainštalujte si klientsku knižnicu rozhraní API pre svoj preferovaný kódovací jazyk.
 2. Nakonfigurujte program, ktorý volá rozhranie API tak, aby používal overenie server – server OAuth2 a požadoval povolenie pre rozsah OAuth2 (https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only).
 3. Odošlite overené volania rozhrania API, ktoré načítajú prehľady.
Napríklad (Python)

V jazyku Python môžete načítať prehľady napríklad pomocou nasledujúceho kódu:

 

import json

from httplib2 import Http

from oauth2client.client import SignedJwtAssertionCredentials

from apiclient.discovery import build

Zmeňte tieto premenné tak, aby zodpovedali vášmu prípadu

client_email = váš servisný účet

json_file = cesta_k_súboru_json_získaná_pri_vytváraní_servisného_účtu

cloud_storage_bucket = pubsite_prod_rev_…

report_to_download = earnings/earnings_….zip

 

private_key = json.loads(open(json_file).read())[private_key]

credentials = SignedJwtAssertionCredentials(client_email, private_key,

   'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only')

storage = build('storage', 'v1', http=credentials.authorize(Http()))

print storage.objects().get(

   bucket=cloud_storage_bucket,

   object=report_to_download).execute()

Ovládanie prístupu k službe Google Cloud Storage

Prehľady dostupné v službe Google Cloud Storage využívajú rovnaké obmedzenia prístupu ako sú tie, ktoré ovládajú prístup k údajom v službe Play Console. Znamená to, že používatelia účtu s prístupom do častí účtu Play Console majú prístup k príslušným prehľadom v službe Google Cloud Storage. 

Vlastníci účtov môžu kedykoľvek aktualizovať povolenia pre jednotlivých používateľov.

 • Na prístup k hromadným prehľadom musíte nastaviť povolenie Zobrazovanie informácií o aplikácii na možnosť Globálne. 
 • Na stiahnutie finančných prehľadov musíte nastaviť povolenie Zobraziť finančné údaje na možnosť Globálne.

Príkazy a formáty súboru pre podrobné prehľady

Zlyhania a nereagovania aplikácií

Od mája 2018 už nemôžete sťahovať podrobné prehľady zlyhaní a nereagovaní aplikácií.

Kontroly

Kontroly

Príkaz

gs://[developer_bucket_id]/reviews/reviews_[package_name]_YYYYMM.csv

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklady a poznámky
Názov balíka Reťazec NIE com.company.app
Kód verzie aplikácie Celé číslo ÁNO Iba súbory APK v produkcii
Názov verzie aplikácie Reťazec ÁNO  
Jazyk recenzenta Reťazec – ISO 639-1, dvojpísmenová skratka ÁNO en
Zariadenie Reťazec ÁNO hammerhead
Dátum a čas odoslania recenzie ISO_8601 vrátane času, časové pásmo UTC NIE 2014-06-19T19:12:32Z
Odoslanie recenzie – počet milisekúnd od začiatku Celé číslo, počet milisekúnd od začiatku NIE  
Dátum a čas poslednej aktualizácie recenzie ISO_8601 vrátane času, časové pásmo UTC ÁNO 2014-06-19T19:12:32Z
Posledná aktualizácia recenzie – počet milisekúnd od začiatku Celé číslo, počet milisekúnd od začiatku ÁNO  
Hodnotenie hviezdičkami Celé číslo od 1 do 5 NIE  
Názov recenzie Reťazec, v miestnom jazyku recenzenta (bez nových riadkov) ÁNO  
Text recenzie Reťazec, v miestnom jazyku recenzenta (bez nových riadkov) ÁNO  
Dátum a čas odpovede vývojára ISO_8601 vrátane času, časové pásmo UTC ÁNO 2014-06-19T19:12:32Z
Odpoveď vývojára – počet milisekúnd o začiatku Celé číslo, počet milisekúnd od začiatku ÁNO  
Text odpovede vývojára Reťazec (bez nových riadkov so skomprimovanými medzerami) ÁNO  
Odkaz na recenziu Reťazec ÁNO https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=<...>#ReviewPlace:id=<..>

Príklad

Ak si chcete stiahnuť všetky prehľady, ktoré boli vygenerované v roku 2014 z kontajnera prehľadov s identifikátorom pubsite_prod_rev_0123456789 a ktoré sa týkajú vašej aplikácie s názvom balíka com.example.app, príkaz by vyzeral takto:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/reviews/reviews_com.example.app_2014* /your/local/directory

Finančné prehľady

Odhadovaný predaj

Informácie

V prehľade odhadovaného predaja si môžete prezrieť informácie o nízkej latencii týkajúce sa predaja aplikácie, produktu v aplikácii alebo odberu. Nájdete v ňom sumu zaplatenú kupujúcimi, pričom z celkových údajov nie sú odčítané dane ani poplatky Googlu.

Tento prehľad môžete použiť na analýzy alebo rozbor trendov, ale neodporúča sa pre účtovníctvo. Vtedy použite radšej prehľad zárobkov.

Môžete si všimnúť rozdiel medzi týmto prehľadom a svojimi zárobkami. Dochádza k tomu z viacerých dôvodov. Prehľad odhadovaného predaja napríklad nezohľadňuje zrážky daní ani vrátenia platieb. Nájdete v ňom sumy zaplatené kupujúcimi v ich miestnej mene, pričom neobsahuje konvertované sumy v mene vašej platby.

Príkaz

gs://[developer_bucket_id]/sales/salesreport_YYYYMM.zip

Príklad

Ak si chcete stiahnuť všetky prehľady, ktoré boli vygenerované v roku 2014 z kontajnera prehľadov s identifikátorom pubsite_prod_rev_0123456789 a ktoré sa týkajú vašej aplikácie s názvom balíka com.example.app, príkaz by vyzeral takto:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/sales/salesreport_2014* /váš/miestny/adresár

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklady a poznámky

Číslo objednávky

Reťazec

Nie

GPA.1234‑1234‑1234‑12345

Jedinečný identifikátor priradený k tejto objednávke. Identifikátory objednávky odberu majú na konci uvedený počet cyklov obnovenia.

Dátum naúčtovania objednávky

Reťazec

Nie

2016-11-30

Dátum tejto objednávky na základe časového pásma UTC (vo formáte RRRR-MM-DD).

Časová pečiatka naúčtovania objednávky

Celé číslo

Nie

1480507200

Časová pečiatka UNIX označujúca, kedy bola objednávka naúčtovaná používateľovi. Meraná v sekundách od začiatku.

Finančný stav

Reťazec

Nie

charged, refund, partial refund atď.

Ak vrátite celú platbu za objednávku po tom, ako ste uskutočnili čiastočné vrátenie platby:

 • Čiastočné vrátenie platby sa zobrazí v samostatnom riadku
 • V riadku s vrátením celej platby sa zobrazí zvyšný zostatok

Model zariadenia

Reťazec

Nie

mako a pod.

Zariadenie s Androidom, v ktorom sa nákup uskutočnil. V prípade objednávok odberov označuje zariadenie, v ktorom sa uskutočnil pôvodný nákup.

Názov produktu

Reťazec

Nie

mince, mesačný odber a pod.

Názov produktu určený vývojárom. Zobrazuje sa v miestnom jazyku kupujúceho.

ID produktu

Reťazec

Nie

com.example.app

Názov balíka aplikácie, v ktorej sa produkt predal.

Typ produktu

Reťazec

Nie

paidapp, subscription, inapp

ID kódu SKU

Reťazec

Nie

treasure_chest_for_new_users

Jedinečný identifikátor SKU stanovený vývojárom.

Mena predaja

Reťazec

Nie

USD, EUR, THB a pod.

Cena položky

Celé číslo

Nie

12 345,67

Zobrazuje sa v miestnej mene kupujúceho. Na oddelenie tisícok sa používa čiarka (,).

Zaplatená daň

Celé číslo

Áno

12 345,67

V miestnej mene kupujúceho. Na oddelenie tisícok sa používa čiarka (,).

Naúčtovaná suma

Celé číslo

Nie

12 345,67

V miestnej mene kupujúceho. Súhrn ceny položky a daní. Na oddelenie tisícok sa používa čiarka (,).

Mesto kupujúceho

Reťazec

Áno

Boston, Toronto a pod.

Vyplnené iba v prípade predajov, kde ste registrovaným obchodníkom.

Stav kupujúceho

Reťazec

Áno

MA, ON a pod.

Vyplnené iba v prípade predajov, kde ste registrovaným obchodníkom.

PSČ kupujúceho

Reťazec

Áno

02140, M5B 1L6 a pod.

Vyplnené iba v prípade predajov, kde ste registrovaným obchodníkom.

Krajina kupujúceho

Reťazec

Nie

US, CA a pod.

Zárobky

Informácie

Vaše platby a transakcie vám pomôže pochopiť prehľad zárobkov. V jednotlivých riadkoch tohto prehľadu sú uvedené typy transakcií (keď napríklad zaúčtujete zákazníkovi nejakú sumu alebo zaplatíte Googlu poplatok) spolu s pôvodnou a konvertovanou sumou.

Prehľad zárobkov obsahuje faktúry z minulého mesiaca. Faktúru získate, ak dosiahnete sumu minimálnej platby. Výplatu získate niekoľko týždňov po sprístupnení prehľadu zárobkov.

V rámci opráv nepresných výpočtov môže Google vaše zárobky niekedy upraviť. Ak k tomu dôjde, budeme vás v tejto veci kontaktovať a vytvoríme další súbor Zárobky, v ktorom nájdete len upravené transakcie na prípadnú archiváciu.

Poznámka: Google je registrovaný obchodník predávajúci výrobky používateľom v Európskom hospodárskom priestore (EHP), takže v prípade predajov v dotknutých krajinách sa bude zobrazovať každá objednávka v samostatnom riadku (s typom transakcie Poplatok). Predaje v iných krajinách budú tiež obsahovať typ transakcie „poplatok Google“.

Príkaz

gs://[developer_bucket_id]/earnings/earnings_YYYYMM.zip

Príklad

Ak si chcete stiahnuť všetky prehľady, ktoré boli vygenerované v roku 2014 z identifikátora úložiska prehľadov pubsite_prod_rev_0123456789 a ktoré sa týkajú vašej aplikácie s názvom balíka com.example.app, príkaz by vyzeral takto:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/earnings/earnings_2014* /your/local/directory

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklady a poznámky

Popis

Reťazec

Nie

GPA.1234‑1234‑1234‑12345

Jedinečný identifikátor priradený k tejto objednávke. Identifikátory objednávky odberu majú na konci uvedený počet cyklov obnovenia.

Dátum transakcie

Reťazec

Nie

Nov 30, 2016

Dátum tejto objednávky na základe časového pásma PDT (vo formáte MMM DD RRRR).

Čas transakcie 

Reťazec

Nie

00:00:00 CET

Typ dane

Reťazec

Áno

Daň tretej strany

Prázdne v prípade riadkov bez dane.

Typ transakcie

Reťazec

Nie

poplatok, poplatok Googlu, daň, vrátenie poplatku, vrátenie poplatku Googlu atď.

Typ vrátenia platby

Reťazec

Áno

Full, Partial

Vrátenia peňazí kupujúcim v plnej výške budú označené ako Úplné. Vrátenie platieb, v prípade ktorých bola používateľovi vrátená iba časť sumy, budú označené ako Čiastočné. 

Názov produktu

Reťazec

Nie

mince, mesačný odber a pod.

Názov produktu určený vývojárom. Zobrazuje sa v miestnej mene kupujúceho.

ID produktu

Reťazec

Nie

com.example.app

Názov balíka aplikácie, v ktorej sa produkt predal.

Typ produktu

Celé číslo

Áno

0,1

Používa sa na identifikáciu predaného produktu. 0 označuje predaj platenej aplikácie, 1 predaj produktu v aplikácii alebo predplatného.

ID SKU

Reťazec

Nie

treasure_chest_for_new_users

Jedinečný identifikátor SKU stanovený vývojárom.

Hardvér

Reťazec

Nie

mako a pod.

Zariadenie s Androidom, v ktorom sa nákup uskutočnil. V prípade objednávok odberov označuje model, v ktorom sa uskutočnil pôvodný nákup.

Krajina kupujúceho

Reťazec

Nie

US, CA a pod.

Štát kupujúceho

Reťazec

Áno

MA, ON a pod.

Vyplnené iba v prípade predajov, kde ste registrovaným obchodníkom.

PSČ kupujúceho

Reťazec

Áno

02140, M5B 1L6 a pod.

Vyplnené iba v prípade predajov, kde ste registrovaným obchodníkom.

Mena kupujúceho

Reťazec

Nie

USD, EUR, THB a pod.

Suma (mena kupujúceho)

Celé číslo

Nie

12345.67

Celková suma tohto riadka faktúry pred konverziou meny.

Výmenný kurz meny

Celé číslo

Nie

0.56789

Výmenný kurz použitý pri konvertovaní súm kupujúceho na sumy platieb v mene obchodníka.

Mena obchodníka Reťazec Nie

USD, EUR, THB a pod.

Mena, do ktorej bola objednávka konvertovaná. Ide o miestnu menu, v ktorej vám bude suma vyplatená.

Suma (mena obchodníka) Celé číslo Nie

12345.67

Celková suma tohto riadka faktúry po konverzii meny.

Produkty za odmenu

Informácie

Prehľad odhadovaných zárobkov z produktov za odmenu uvádza zárobky a počet nárokovaných produktov rozdelené podľa dátumu a produktu. Aktualizuje sa denne do konca mesiaca.

Príkaz

gs://[developer_bucket_id]/rewarded_product/estimated_earnings_YYYYMM.zip

Príklad

Ak si chcete stiahnuť všetky prehľady, ktoré boli vygenerované v roku 2018 z kontajnera prehľadov s identifikátorom pubsite_prod_rev_0123456789 a ktoré sa týkajú vašej aplikácie s názvom balíka com.example.app, použite nasledujúci príkaz:

gsutil cp -r

gs://pubsite_prod_rev_0123456789/rewarded_product/estimated_earnings_2018* /your/local/directory

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklady a poznámky
Dátum Reťazec Nie Dátum je založený na časovom pásme UTC (vo formáte RRRR-MM-DD).
Aplikácia Reťazec Nie  
Názov produktu Reťazec Nie

 

ID produktu Celé číslo Nie

com.example.app

Názov balíka aplikácie.

Mena obchodníka Reťazec Nie USD, EUR, THB a pod.
Odhadované zárobky Celé číslo Nie  
Zobrazenia Celé číslo Nie Zobrazenie sa započíta vtedy, keď sa na obrazovke zariadenia zobrazí aspoň jeden pixel reklamy. 
Odmenené udalosti Celé číslo Nie Udalosť s udelenou odmenou sa počíta v prípade, keď používateľ dostane odmenu na základe interakcie s reklamou s odmenou.

 

Financovanie zo zostatku v kórejskej službe Play

Informácie

Ak ste obchodník v Južnej Kórei, od ktorého sa vyžaduje vydávanie príjmových dokladov na základe príslušných pravidiel a predpisov, alebo ak ste sa dobrovoľne zaregistrovali na vydávanie takýchto dokladov, musíte na výzvu kupujúceho aplikácie vydať príjmové doklady za nákupy platených aplikácií alebo produktov v aplikácii uskutočnené pomocou darčekových kariet Google Play v kórejskom wone (KRW).

Prehľad financovania zo zostatku kórejskej služby Play uvádza predaje zostatku v službe Play v kórejskom wone na účely odoslania príjmového dokladu používateľovi.

Poznámka: Používatelia môžu zostatok služby Play navýšiť z viacerých zdrojov, okrem iných aj pomocou propagačného kreditu od Googlu alebo jeho partnerov. Než vydáte príjmový doklad, nezabudnite sa uistiť, či používateľ navýšil svoj zostatok pomocou nejakého ekvivalentu hotovosti (napríklad darčekovej karty).

Príkaz

gs://[developer_bucket_id]/play_balance_krw/play_balance_krw_YYYYMM.zip

Príklad

Ak si chcete stiahnuť všetky prehľady, ktoré boli vygenerované v roku 2018 z kontajnera prehľadov s identifikátorom pubsite_prod_rev_0123456789 a ktoré sa týkajú vašej aplikácie s názvom balíka com.example.app, použite nasledujúci príkaz:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/play_balance_krw/play_balance_krw_2018* /your/local/directory

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklady a poznámky

Číslo objednávky

Celé číslo

Nie

GPA.1234‑1234‑1234‑12345

Jedinečný identifikátor priradený k tejto objednávke. Identifikátory objednávky odberu majú na konci uvedený počet cyklov obnovenia.

Dátum naúčtovania objednávky

Reťazec

Nie

2016-11-30

Dátum tejto objednávky na základe časového pásma UTC (vo formáte RRRR-MM-DD).

Finančný stav

Reťazec

Nie

zaúčtované, vrátenie platby a pod.

Financovanie zostatku v službe Play

Reťazec

Nie

12 345,67

Suma transakcie.

Mena zostatku v službe Play Reťazec Nie KRW
V prípade prehľadov financovania zostatku v kórejskej službe Play je to vždy kórejský won (KRW).
Časová pečiatka naúčtovania objednávky Celé číslo Nie 1480507200

Časová pečiatka UNIX označujúca, kedy bola objednávka naúčtovaná používateľovi. Meraná v sekundách od začiatku.

Odbery

Odpovede prieskumu týkajúceho sa zrušenia

Príkaz

gs://[developer_bucket_id]/subscriptions/cancellations/freeform_[package_name].csv

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklady a poznámky
Dátum zrušenia Reťazec NIE 2016-11-30
ID SKU Reťazec NIE treasure_chest_for_new_users
Jedinečný identifikátor SKU stanovený vývojárom.
Krajina Reťazec NIE US, CA a pod.
Odpoveď Reťazec NIE  

Príkazy a formáty súboru pre súhrnné prehľady

Štatistiky

Inštalácie

Príkaz

gs://[developer_bucket_id]/stats/installs/installs_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklad
Dátum RRRR-mm-dd NIE 2014-06-19
Názov balíka Reťazec NIE com.my.app
Zariadenie (alebo iná podporovaná dimenzia) Reťazec ÁNO hammerhead
Počet aktuálnych inštalácií na zariadenia Celé číslo NIE  
Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach Celé číslo NIE  
Počet inštalácií na zariadenia za deň Celé číslo NIE  
Počet odinštalovaní zo zariadení za deň Celé číslo NIE  
Počet inovácií v zariadeniach za deň Celé číslo NIE  
Počet aktuálnych inštalácií vykonaných používateľmi Celé číslo NIE  
Celkový počet inštalácií Celé číslo NIE  
Počet inštalácií vykonaných používateľmi za deň Celé číslo NIE  
Počet odinštalovaní vykonaných používateľmi za deň Celé číslo NIE  

Podporované dimenzie

Dimenzia Názov súboru
Kód verzie aplikácie ..._app_version.csv
Operátor ..._carrier.csv
Krajina ..._country.csv
Zariadenie ..._device.csv
Jazyk ..._language.csv
Verzia Androidu ..._os_version.csv

Príklad

Ak si chcete stiahnuť všetky prehľady, ktoré boli vygenerované v roku 2014 z identifikátora úložiska prehľadov pubsite_prod_rev_0123456789 a ktoré sa týkajú vašej aplikácie s názvom balíka com.example.app, príkaz by vyzeral takto:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/installs/installs_com.example.app_2014* /your/local/directory
Zlyhania

Poznámka: Od januára 2018 zahŕňajú exporty údaje z nového zdroja dát a zhodujú sa s informáciami na stránke Štatistiky vašej aplikácie. Exporty spred januára 2018 sú k dispozícii iba pre údaje zhromaždené z predchádzajúceho zdroja dát.

Príkaz

gs://[developer_bucket_id]/stats/crashes/crashes_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklad
Dátum RRRR-mm-dd NIE 2014-06-19
Názov balíka Reťazec NIE com.my.app
Zariadenie (alebo iná podporovaná dimenzia) Reťazec ÁNO hammerhead
Počet zlyhaní za deň Celé číslo NIE  
Počet chýb ANR za deň Celé číslo NIE  

Podporované dimenzie

Dimenzia Názov súboru
Kód verzie aplikácie ..._app_version.csv
Zariadenie ..._device.csv
Verzia systému Android ..._os_version.csv

Príklad

Ak si chcete stiahnuť všetky prehľady, ktoré boli vygenerované v roku 2014 z identifikátora úložiska prehľadov pubsite_prod_rev_0123456789 a ktoré sa týkajú vašej aplikácie s názvom balíka com.example.app, príkaz by vyzeral takto:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/crashes/crashes_com.example.app_2014* /your/local/directory
Hodnotenia

Príkaz

gs://[developer_bucket_id]/stats/ratings/ratings_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklad
Dátum RRRR-mm-dd NIE 2014-06-19
Názov balíka Reťazec NIE com.my.app
Zariadenie (alebo iná podporovaná dimenzia) Reťazec ÁNO hammerhead
Denné priemerné hodnotenie %.2f ÁNO  
Celkové priemerné hodnotenie %.2f Áno 4,16

Podporované dimenzie

Dimenzia Názov súboru
Kód verzie aplikácie ..._app_version.csv
Operátor ..._carrier.csv
Krajina ..._country.csv
Zariadenie ..._device.csv
Jazyk ..._language.csv
Verzia Androidu ..._os_version.csv

Príklad

Ak si chcete stiahnuť všetky prehľady, ktoré boli vygenerované v roku 2014 z kontajnera prehľadov s identifikátorom pubsite_prod_rev_0123456789 a ktoré sa týkajú vašej aplikácie s názvom balíka com.example.app, príkaz by vyzeral takto:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/ratings/ratings_com.example.app_2014* /váš/miestny/adresár
Odbery

Príkaz

gs://[id_kontajnerat_vývojára]/financial-stats/subscriptions/subscriptions_[názov_balíčka]_[id_produktu]_rrrrMM_[dimenzie].csv

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklad
Dátum RRRR-mm-dd NIE 2016-03-28
Názov balíka Reťazec NIE com.my.app
ID produktu Reťazec NIE mesačný.odber
Krajina alebo zariadenie Reťazec NIE Musí obsahovať krajinu alebo zariadenie
Nové odbery Celé číslo NIE  
Zrušené odbery Celé číslo NIE  
Aktívne odbery Celé číslo NIE  

Poznámka: Ak chcete získať ďalšie informácie o štatistikách nových, zrušených a aktívnych odberov, prezrite si údaje aplikácie o výnosoch a kupujúcich.

Podporované dimenzie

Dimenzia Názov súboru
Krajina ..._country.csv
Zariadenie ..._device.csv

 

Akvizícia používateľov

Prečítajte si viac o zdrojoch a metrikách akvizície na Google Play.

Poznámka: Prehľad používateľov od novembra 2019 nie je podporovaný.

Udržaní používatelia

Príkaz

gs://[id_kontajnera_vývojára]/acquisition/retained_installers/retained_installers_[názov_balíčka]_rrrrMM_[dimenzia].csv

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklady a poznámky
Dátum RRRR-mm-dd NIE

Dátum, kedy používateľ navštívil váš záznam v obchode

Poznámka: Pridaním jedinečných návštevníkov záznamu v obchode za niekoľko dní dôjde k navýšeniu počtu návštevníkov záznamu v obchode v porovnaní so zobrazením v týždenných alebo mesačných kohortách. Zobrazenia týždenných a mesačných kohort počítajú každého návštevníka raz aj pri viacerých návštevách.

Kanál akvizície Reťazec ÁNO

Organické, Google Ads, Označené monitorom návštevnosti Urchin (UTM)

K dispozícii pre dimenziu Kanál akvizície

Poznámka: Kanál „Obchod Play (organický)“ je súčtom riadkov „Obchod Play – vyhľadávanie (organické)“ a „Obchod Play – prehliadanie (organické)“. Ak chcete v tomto prehľade predísť dvojitému počítaniu návštevníkov, ignorujte buď celý riadok „Obchod Play (organický)“, alebo oba riadky vyhľadávania a prehliadania.

Krajina Reťazec ÁNO K dispozícii pre dimenzie Krajina a Krajina (Obchod Play – organické)
Zdroj monitora návštevnosti Urchin (UTM) / kampaň Reťazec ÁNO

K dispozícii pre dimenziu Sledované kanály (UTM)

Kľúčové slovo Reťazec ÁNO

Príklad: „hry“

K dispozícii pre „Vyhľadávanie v Obchode Play (organické)“

Návštevníci záznamu v obchode Celé číslo NIE  
Počet inštalácií Celé číslo NIE  
Konverzný pomer medzi návštevníkmi a počtom inštalácií Desatinné NIE  
Porovnávací priemerný konverzný pomer medzi návštevníkmi a počtom inštalácií Desatinné ÁNO

Od augusta 2019 je nevyplnené. Na stránke Prehľady akvizícií je k dispozícii aktualizovaná skupina štandardných hodnôt používajúcich nový výpočet.

Ďalšie informácie

Počet inštalácií používateľmi, ktorých ste udržali 1 deň Celé číslo NIE  
Miera udržania inštalácií za 1 deň Desatinné NIE  
Počet inštalácií používateľmi, ktorých ste udržali 7 dní Celé číslo NIE  
Miera udržania inštalácií za 7 dní Desatinné NIE  
Počet inštalácií používateľmi, ktorých ste udržali 15 dní Celé číslo NIE  
Miera udržania inštalácií za 15 dní Desatinné NIE  
Počet inštalácií používateľmi, ktorých ste udržali 30 dní Celé číslo NIE  
Miera udržania inštalácií za 30 dní Desatinné NIE  

Podporované dimenzie

Dimenzia Názov súboru
Kanál akvizície* ..._channel.csv
Krajina ..._country.csv
Krajina (Obchod Play – organické) ..._play_country.csv
Obchod Play – vyhľadávanie (organické) ..._play_search.csv
Sledované kanály (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Poznámka: Kanál „Obchod Play (organický)“ je súčtom riadkov „Obchod Play – vyhľadávanie (organické)“ a „Obchod Play – prehliadanie (organické)“. Ak chcete v tomto prehľade predísť dvojitému počítaniu návštevníkov, ignorujte buď celý riadok „Obchod Play (organický)“, alebo oba riadky vyhľadávania a prehliadania. 

V júni 2019 bola ukončená podpora dimenzie „Vyhľadávanie Google (organické)“.

Kupujúci (7 dní po inštalácii)

Príkaz

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/buyers_7d/buyers_7d_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Formát súboru

Pole Formát Voliteľné Príklady a poznámky
Dátum RRRR-mm-dd NIE

Dátum, kedy používateľ navštívil váš záznam v obchode

Poznámka: Pridaním jedinečných návštevníkov záznamu v obchode za niekoľko dní dôjde k navýšeniu počtu návštevníkov záznamu v obchode v porovnaní so zobrazením v týždenných alebo mesačných kohortách. Zobrazenia týždenných a mesačných kohort počítajú každého návštevníka raz aj pri viacerých návštevách.

Kanál akvizície Reťazec ÁNO

Organické, Google Ads, Označené monitorom návštevnosti Urchin (UTM)

K dispozícii pre dimenziu Kanál akvizície

Poznámka: Kanál „Obchod Play (organický)“ je súčtom riadkov „Obchod Play – vyhľadávanie (organické)“ a „Obchod Play – prehliadanie (organické)“. Ak chcete v tomto prehľade predísť dvojitému počítaniu návštevníkov, ignorujte buď celý riadok „Obchod Play (organický)“, alebo oba riadky vyhľadávania a prehliadania.

Krajina Reťazec ÁNO K dispozícii pre dimenzie Krajina a Krajina (Obchod Play – organické)
Zdroj monitora návštevnosti Urchin (UTM) / kampaň Reťazec ÁNO K dispozícii pre dimenziu Sledované kanály (UTM)
Kľúčové slovo Reťazec ÁNO

Príklad: „hry“

K dispozícii pre „Vyhľadávanie v Obchode Play (organické)“

Návštevníci záznamu v obchode Celé číslo NIE  
Počet inštalácií Celé číslo NIE  
Konverzný pomer medzi návštevníkmi a počtom inštalácií Desatinné NIE  
Porovnávací priemerný konverzný pomer medzi návštevníkmi a počtom inštalácií Desatinné ÁNO

Od augusta 2019 je nevyplnené. Na stránke Prehľady akvizícií je k dispozícii aktualizovaná skupina štandardných hodnôt používajúcich nový výpočet.

Ďalšie informácie

Kupujúci Celé číslo NIE  
Konverzný pomer medzi počtom inštalácií a kupujúcimi Desatinné NIE  
Kupujúci s opakujúcimi sa nákupmi Celé číslo NIE  
Konverzný pomer medzi počtom inštalácií a opakujúcimi sa kupujúcimi Desatinné NIE  
Konverzný pomer medzi kupujúcimi a opakujúcimi sa kupujúcimi Celé číslo NIE  

Podporované dimenzie

Dimenzia Názov súboru
Kanál akvizície* ..._channel.csv

Krajina

..._country.csv

Krajina (Obchod Play – organické)

..._play_country.csv
Obchod Play – vyhľadávanie (organické) ..._play_search.csv
Sledované kanály (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Poznámka: Kanál „Obchod Play (organický)“ je súčtom riadkov „Obchod Play – vyhľadávanie (organické)“ a „Obchod Play – prehliadanie (organické)“. Ak chcete v tomto prehľade predísť dvojitému počítaniu návštevníkov, ignorujte buď celý riadok „Obchod Play (organický)“, alebo oba riadky vyhľadávania a prehliadania. 

V júni 2019 bola ukončená podpora dimenzie „Vyhľadávanie Google (organické)“.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?