Maandelijkse rapporten downloaden en exporteren

Op de Play Console-website kunt u maandelijkse rapporten voor afzonderlijke apps downloaden zodat u de prestaties van uw app kunt bijhouden en hierin inzicht kunt krijgen.

Typen rapporten

Gedetailleerde rapporten

Gedetailleerde rapporten bevatten gegevens over afzonderlijke gebeurtenissen.

 • Reviews
 • Financieel: geschatte verkopen, inkomsten, producten ter beloning, financiering ten aanzien van Koreaans Play-saldo
Verzamelde rapporten

Verzamelde rapporten bevatten geconsolideerde gegevens (gemiddelden, dagelijkse totalen, enzovoort) voor app-statistieken.

 • Statistieken: installaties, crashes, beoordelingen en abonnementen
 • Gebruiks- en aankoopinformatie van app: behouden installerende gebruikers, kopers (zeven dagen na installatie), abonnees

Rapporten downloaden

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Rapporten downloaden Rapporten.
 3. Selecteer een rapport in het menu aan de linkerkant.
 4. Typ en selecteer de naam van uw app onder 'Een app selecteren'.
 5. Selecteer het jaar en de maand voor het rapport dat u wilt downloaden.

Opmerking: Financiële rapporten omvatten alle apps in uw account.

Rapporten downloaden vanuit Google Cloud Storage

Rapporten zijn beschikbaar via Google Cloud Storage. Rapporten worden dagelijks gemaakt en in maandelijkse csv-bestanden verzameld. Deze worden in een privébucket van Google Cloud Storage voor uw Google Play-ontwikkelaarsaccount opgeslagen.

U heeft toegang tot de rapporten met de Google Cloud Storage in uw browser of programmatisch met gsutil. U kunt ook andere tools gebruiken voor programmatische toegang tot uw Cloud Storage-bucket.

Tip: Als u uw rapporten uit Google Cloud Storage in BigQuery wilt importeren, moet u de csv-bestanden converteren van UTF-16 naar UTF-8.

Uw Google Cloud Storage-bucket-ID zoeken

Uw Google Cloud Storage-bucket-ID wordt onderaan uw pagina's voor Rapporten weergegeven.

Uw bucket-ID begint met: pubsite_prod_rev (bijvoorbeeld: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).

Rapporten downloaden met een opdrachtregeltool
 1. Installeer de gsutil-tool.
  • Zorg ervoor dat u uw account verifieert met een account dat toegang heeft tot uw Play Console.
  • Tijdens het installatieproces kunt u de naam van uw app invoeren wanneer u om een project-ID wordt gevraagd. Dit is van toepassing als u gsutil voor het eerst gebruikt en geen andere projecten in Google Cloud Storage heeft geconfigureerd.
 2. Zoek uw rapportbucket-ID op een van de pagina's voor Rapporten downloaden (onderaan de pagina).
  • Uw bucket-ID begint met: pubsite_prod_rev (bijvoorbeeld: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).
 3. Gebruik de opdracht gsutil cp om rapporten te downloaden.
  • Bekijk de gsutil-documentatie voor andere opdrachten waarmee u toegang tot uw rapporten kunt krijgen.

Rapporten worden ingedeeld in mappen die zijn genoemd naar elk type rapport. Csv-bestandsnamen bevatten het type rapport, de pakketnaam, de periode en de dimensie (indien van toepassing).

Rapporten downloaden via een clientbibliotheek en serviceaccount

Stap 1: Maak een serviceaccount

 1. Log in bij de Google Developers Console (console.developers.google.com).
 2. Gebruik het dropdownmenu om een project te selecteren als u al een project heeft. Als er geen eerdere projecten worden vermeld of als u een nieuw project wilt maken, klikt u op Project maken.
 3. Selecteer het menupictogram Menupictogram > Rechten > Serviceaccounts > Serviceaccount maken.
 4. Volg de instructies op het scherm en selecteer Maken.
 5. Kopieer het e-mailadres dat wordt weergegeven.
  • Bijvoorbeeld: accountnaam@project.iam.gserviceaccount.com
 

Stap 2: Voeg het serviceaccount toe aan uw Play Console

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen > Gebruikersaccounts en -rechten > Nieuwe gebruiker uitnodigen.
 3. Plak of typ het e-mailadres dat aan uw service-account is gekoppeld.
 4. Selecteer rechten op basis van de soorten rapporten die u nodig heeft.
  • Als u bijvoorbeeld toegang tot financiële rapporten nodig heeft, selecteert u 'Financiële rapporten weergeven'.
 5. Klik op Gebruiker toevoegen. Uw serviceaccount wordt aan uw account toegevoegd.
 

Stap 3: Haal rapporten op via een API-aanroep

 1. Installeer de API-clientbibliotheek voor de gewenste programmeertaal.
 2. Configureer de code die de API-aanroep uitvoert om OAuth2-verificatie voor een server-to-server-verbinding te gebruiken. Configureer de code ook om toegang te vragen tot het OAuth2-bereik (https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only).
 3. Voer geverifieerde API-aanroepen uit om rapporten op te halen.
Een voorbeeld bekijken (Python)

Hier volgt een voorbeeld van de code als u Python gebruikt om rapporten op te halen:

 

import json

from httplib2 import Http

from oauth2client.client import SignedJwtAssertionCredentials

from apiclient.discovery import build

# Pas deze variabelen aan uw situatie aan

client_email = 'uw serviceaccount hier'

json_file = 'path_to_json_file_obtained_when_creating_the_service_account'

cloud_storage_bucket = 'pubsite_prod_rev_…'

report_to_download = ‘earnings/earnings_….zip’

 

private_key = json.loads(open(json_file).read())['private_key']

credentials = SignedJwtAssertionCredentials(client_email, private_key,

   'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only')

storage = build('storage', 'v1', http=credentials.authorize(Http()))

print storage.objects().get(

   bucket=cloud_storage_bucket,

   object=report_to_download).execute()

Toegang tot Google Cloud Storage beheren

Rapporten die beschikbaar zijn in Google Cloud Storage, kennen dezelfde toegangsbeperkingen die gegevenstoegang beperken op uw Play Console. Dit betekent dat accountgebruikers met toegang tot gebieden van een Play Console-account toegang hebben tot de overeenkomende rapporten in Google Cloud Storage. 

Accounteigenaren kunnen op elk gewenst moment rechten voor individuele gebruikers updaten.

 • Voor toegang tot bulkrapporten moet het recht 'App-gegevens bekijken' zijn ingesteld op 'Algemeen'. 
 • Als u financiële rapporten wilt downloaden, moet het recht 'Financiële gegevens bekijken' zijn ingesteld op 'Algemeen'.

Opdrachten en bestandsindelingen voor gedetailleerde rapporten

Crashes en ANR's

Vanaf mei 2018 kunt u geen gedetailleerde rapporten meer downloaden voor crashes en ANR's.

Reviews

Reviews

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/reviews/reviews_[package_name]_YYYYMM.csv

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeelden en opmerkingen
Pakketnaam Tekenreeks NEE com.company.app
App-versiecode Geheel getal JA Alleen productie-APK's
App-versienaam Tekenreeks JA  
Taal van reviewer Tekenreeks, afkorting van twee letters (ISO 639-1) JA en
Apparaat Tekenreeks JA hammerhead
Datum en tijd van review-inzending ISO_8601 inclusief tijd, UTC-tijdzone NEE 2014-06-19T19:12:32Z
Milliseconden sinds tijdvak voor review-inzending Geheel getal, milliseconden sinds tijdvak NEE  
Datum en tijd van laatste update van review ISO_8601 inclusief tijd, UTC-tijdzone JA 2014-06-19T19:12:32Z
Milliseconden sinds tijdvak voor laatste update van review Geheel getal, milliseconden sinds tijdvak JA  
Sterbeoordeling Geheel getal (tussen 1 en 5) NEE  
Titel van review Tekenreeks, in lokale taal van reviewer (teruglooptekens verwijderd) JA  
Tekst van review Tekenreeks, in lokale taal van reviewer (teruglooptekens verwijderd) JA  
Datum en tijd van ontwikkelaarsreactie ISO_8601 inclusief tijd, UTC-tijdzone JA 2014-06-19T19:12:32Z
Milliseconden sinds tijdvak voor ontwikkelaarsreactie Geheel getal, milliseconden sinds tijdvak JA  
Tekst van ontwikkelaarsreactie Tekenreeks (teruglooptekens verwijderd en witruimte gecomprimeerd) JA  
Link voor review Tekenreeks JA https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=<...>#ReviewPlace:id=<..>

Voorbeeld

Als u alle in 2014 gegenereerde rapporten wilt downloaden voor de rapportbucket-ID pubsite_prod_rev_0123456789 voor uw app met de pakketnaam 'com.example.app', gebruikt u de volgende opdracht:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/reviews/reviews_com.example.app_2014* /your/local/directory

Financiële rapporten

Geschatte verkopen

Over

Voor informatie met betrekking tot korte wachttijden voor de verkoop van apps, in-app-producten of abonnementen kunt u het rapport 'Geschatte verkoop' raadplegen. Dit rapport bevat het bedrag dat is betaald door kopers, zonder aftrek van belastingen of Google-kosten.

U kunt dit rapport gebruiken voor analysedoeleinden of trendanalyse, maar het is niet raadzaam de rapportgegevens te gebruiken voor uw boekhouding. Bekijk in plaats daarvan het inkomstenrapport.

U kunt om meerdere redenen verschillen opmerken tussen dit rapport en uw inkomsten. Zo wordt er in het rapport 'Geschatte verkoop' geen rekening gehouden met inhouding van belastingen of terugvorderingen. Dit rapport bevat bedragen die zijn betaald door kopers in hun lokale valuta en bevat geen omgerekende bedragen in uw uitbetalingsvaluta.

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/sales/salesreport_YYYYMM.zip

Voorbeeld

Als u alle in 2014 gegenereerde rapporten wilt downloaden voor de rapportbucket-ID pubsite_prod_rev_0123456789 voor uw app met de pakketnaam 'com.example.app', gebruikt u de volgende opdracht:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/sales/salesreport_2014* /your/local/directory

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeelden en opmerkingen

Bestelnummer

Tekenreeks

Nee

GPA.1234-1234-1234-12345

Unieke ID die is toegewezen aan deze bestelling. Bestellings-ID's van abonnementen bevatten aan het eind het cijfer voor de verlengingscyclus.

Datum waarop de bestelling in rekening is gebracht

Tekenreeks

Nee

2016-11-30

Datum van deze bestelling op basis van de tijdzone UTC (in de indeling JJJJ-MM-DD).

Tijdstempel waarop de bestelling in rekening is gebracht

Geheel getal

Nee

1480507200

Het UNIX-tijdstempel voor wanneer de bestelling aan de gebruiker is gefactureerd. Gemeten in seconden sinds tijdvak.

Financiële status

Tekenreeks

Nee

charged, refund, partial refund, etc.

Als u een bestelling volledig terugbetaalt na het geven van een gedeeltelijke terugbetaling:

 • De gedeeltelijke terugbetaling wordt weergegeven op een afzonderlijke regel
 • De regel met de volledige terugbetaling toont het resterende saldo

Apparaatmodel

Tekenreeks

Nee

mako, etc.

Android-apparaatmodel dat is gebruikt om de aankoop te doen. In het geval van abonnementsbestellingen verwijst dit naar het apparaat dat voor de oorspronkelijke aankoop is gebruikt.

Producttitel

Tekenreeks

Nee

coins, monthly subscription, etc.

De door de ontwikkelaar opgegeven naam van het product. Weergegeven in de landinstelling van de koper.

Product-ID

Tekenreeks

Nee

com.example.app

Pakketnaam van de app waar het product is verkocht.

Producttype

Tekenreeks

Nee

paidapp, subscription, inapp

SKU-ID

Tekenreeks

Nee

treasure_chest_for_new_users

De door de ontwikkelaar opgegeven unieke ID van de SKU.

Valuta van de verkoop

Tekenreeks

Nee

USD, EUR, THB, etc.

Itemprijs

Geheel getal

Nee

12,345.67

Weergegeven in de lokale valuta van de koper. Met een komma als scheidingsteken voor duizendtallen.

Geheven belastingen

Geheel getal

Ja

12,345.67

In de lokale valuta van de koper. Met een komma als scheidingsteken voor duizendtallen.

Bedrag dat in rekening is gebracht

Geheel getal

Nee

12,345.67

In de lokale valuta van de koper. Dit is de som van de artikelprijs en geheven belastingen. Met een komma als scheidingsteken voor duizendtallen.

Woonplaats van koper

Tekenreeks

Ja

Boston, Toronto, etc.

Alleen ingevuld voor verkopen waarbij u de geregistreerde verkoper bent.

Provincie van koper

Tekenreeks

Ja

MA, ON, etc.

Alleen ingevuld voor verkopen waarbij u de geregistreerde verkoper bent.

Postcode van koper

Tekenreeks

Ja

02140, M5B 1L6, etc.

Alleen ingevuld voor verkopen waarbij u de geregistreerde verkoper bent.

Land van koper

Tekenreeks

Nee

US, CA, etc.

Inkomsten

Over

U kunt het inkomstenrapport gebruiken om inzicht te krijgen in uw uitbetalingen en transacties. Elke regel in het rapport vertegenwoordigt een type transactie, zoals wanneer u een klant factureert of kosten aan Google betaalt, samen met de oorspronkelijke en omgerekende bedragen.

Inkomstenrapporten geven facturen weer die in de voorgaande maand zijn uitgegeven. U ontvangt een factuur als u aan het minimale betalingsbedrag voldoet. U ontvangt de betaling enkele weken nadat het inkomstenrapport beschikbaar is gemaakt.

Opmerking: Aangezien Google de geregistreerde verkoper is voor producten die worden verkocht aan gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER), ziet u één regel per order voor verkopen in de betreffende landen (met 'Kosten' als het transactietype). Verkoop in andere landen omvat ook een transactietype 'Google-kosten'.

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/earnings/earnings_YYYYMM.zip

Voorbeeld

Als u alle in 2014 gegenereerde rapporten wilt downloaden voor de rapportbucket-ID pubsite_prod_rev_0123456789 voor uw app met de pakketnaam 'com.example.app', gebruikt u de volgende opdracht:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/earnings/earnings_2014* /your/local/directory

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeelden en opmerkingen

Beschrijving

Tekenreeks

Nee

GPA.1234-1234-1234-12345

Unieke ID die is toegewezen aan deze bestelling. Bestellings-ID's van abonnementen bevatten aan het eind het cijfer voor de verlengingscyclus.

Transactiedatum

Tekenreeks

Nee

Nov 30, 2016

Datum van deze bestelling op basis van de tijdzone PDT (in de indeling MMM DD, JJJJ).

Transactietijd 

Tekenreeks

Nee

12:00:00 PM PDT

Belastingtype

Tekenreeks

Ja

third-party tax

Leeg voor niet-fiscale regels.

Transactietype

Tekenreeks

Nee

Charge, Google fee, Tax, Charge refund, Google fee refund, etc.

Type teruggave

Tekenreeks

Ja

Full, Partial

Terugbetalingen waarbij de koper het volledige bedrag heeft teruggekregen, worden gemarkeerd als Volledig (Full). Terugbetalingen van een deel van het betalingsbedrag van een gebruiker worden gemarkeerd als Gedeeltelijk (Partial). 

Producttitel

Tekenreeks

Nee

coins, monthly subscription, etc.

De door de ontwikkelaar opgegeven naam van het product. Weergegeven in de landinstelling van de koper.

Product-ID

Tekenreeks

Nee

com.example.app

Pakketnaam van de app waar het product is verkocht.

Producttype

Geheel getal

Ja

0,1

Wordt gebruikt om het verkochte type product te identificeren: 0 staat voor de verkoop van een betaalde app, 1 voor de verkoop van een in-app-product of abonnement.

SKU-ID

Tekenreeks

Nee

treasure_chest_for_new_users

De door de ontwikkelaar opgegeven unieke ID van de SKU.

Hardware

Tekenreeks

Nee

mako, etc.

Android-apparaatmodel dat is gebruikt om de aankoop te doen. In het geval van abonnementsbestellingen verwijst dit naar het apparaat dat voor de oorspronkelijke aankoop is gebruikt.

Land van koper

Tekenreeks

Nee

US, CA, etc.

Provincie van koper

Tekenreeks

Ja

MA, ON, etc.

Alleen ingevuld voor verkopen waarbij u de geregistreerde verkoper bent.

Postcode van koper

Tekenreeks

Ja

02140, M5B 1L6, etc.

Alleen ingevuld voor verkopen waarbij u de geregistreerde verkoper bent.

Valuta van koper

Tekenreeks

Nee

USD, EUR, THB, etc.

Bedrag (valuta van koper)

Geheel getal

Nee

12345,67

Totaalbedrag voor deze factuurregel vóór omrekening van valuta.

Wisselkoers valuta

Geheel getal

Nee

0,56789

De wisselkoers die wordt gebruikt bij omrekening van bedragen van kopers naar uitbetalingsbedragen in de valuta van de verkoper.

Valuta van verkoper Tekenreeks Nee

USD, EUR, THB, etc.

Valuta waarnaar de bestelling is omgerekend. Dit is de lokale valuta waarin u wordt betaald.

Bedrag (valuta van verkoper) Geheel getal Nee

12345,67

Totaalbedrag voor deze factuurregel na omrekening van valuta.

Producten met beloning

Over

In het rapport met geschatte inkomsten voor producten ter beloning worden de inkomsten en het aantal geclaimde producten weergegeven, uitgesplitst op basis van datum en product. Dit rapport wordt dagelijks geüpdatet tot het einde van de maand.

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/rewarded_product/estimated_earnings_YYYYMM.zip

Voorbeeld

Als u alle in 2018 gegenereerde rapporten wilt downloaden voor de rapportbucket-ID pubsite_prod_rev_0123456789 voor uw app met de pakketnaam 'com.example.app', gebruikt u de volgende opdracht:

gsutil cp -r

gs://pubsite_prod_rev_0123456789/rewarded_product/estimated_earnings_2018* /your/local/directory

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeelden en opmerkingen
Datum Tekenreeks Nee Datum op basis van de tijdzone UTC (in de indeling JJJJ-MM-DD).
App Tekenreeks Nee  
Producttitel Tekenreeks Nee

 

Product-ID Geheel getal Nee

com.example.app

Pakketnaam van de app.

Valuta van verkoper Tekenreeks Nee USD, EUR, THB, etc.
Geschatte inkomsten Geheel getal Nee  
Vertoningen Geheel getal Nee Er wordt een vertoning geteld wanneer er op het scherm van een apparaat ten minste één pixel van een advertentie zichtbaar is. 
Gebeurtenissen met beloning Geheel getal Nee Er wordt een gebeurtenis met beloning geteld wanneer een gebruiker een beloning ontvangt vanwege interactie met een advertentie met beloning.

 

Financiering ten aanzien van Koreaans Play-tegoed

Over

Als u een verkoper bent die op basis van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving bonnen moet verstrekken in Zuid-Korea, of als u zich zelf heeft geregistreerd voor het verstrekken van bonnen, moet u op verzoek van app-kopers bonnen verstrekken voor de aankopen van betaalde apps of in-app-producten die zijn gedaan met Google Play-cadeaubonnen in Zuid-Koreaanse won (KRW).

Het financieringsrapport ten aanzien van Koreaans Play-saldo bevat verkopen via Play-saldo in Zuid-Koreaanse won zodat verkopers een bon naar de gebruiker kunnen sturen.

Opmerking: Gebruikers kunnen Play-saldo via meerdere bronnen toevoegen, waaronder via promotietegoed van Google of onze partners. Voordat u een bon verstrekt, is het van belang dat u controleert of de gebruiker het saldo heeft aangevuld met een kasequivalent (zoals een cadeaubon).

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/play_balance_krw/play_balance_krw_YYYYMM.zip

Voorbeeld

Als u alle in 2018 gegenereerde rapporten wilt downloaden voor de rapportbucket-ID pubsite_prod_rev_0123456789 voor uw app met de pakketnaam 'com.example.app', gebruikt u de volgende opdracht:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/play_balance_krw/play_balance_krw_2018* /your/local/directory

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeelden en opmerkingen

Bestelnummer

Geheel getal

Nee

GPA.1234-1234-1234-12345

Unieke ID die is toegewezen aan deze bestelling. Bestellings-ID's van abonnementen bevatten aan het eind het cijfer voor de verlengingscyclus.

Datum waarop de bestelling in rekening is gebracht

Tekenreeks

Nee

2016-11-30

Datum van deze bestelling op basis van de tijdzone UTC (in de indeling JJJJ-MM-DD).

Financiële status

Tekenreeks

Nee

Charged, Refund, etc.

Financieringsbedrag Play-saldo

Tekenreeks

Nee

12,345.67

Transactiebedrag.

Valuta Play-saldo Tekenreeks Nee KRW
Voor financieringsrapporten ten aanzien van Koreaans Play-saldo is dit altijd Zuid-Koreaanse won (KRW).
Tijdstempel waarop de bestelling in rekening is gebracht Geheel getal Nee 1480507200

Het UNIX-tijdstempel voor wanneer de bestelling aan de gebruiker is gefactureerd. Gemeten in seconden sinds tijdvak.

Abonnementen

Reacties op opzeggingsenquête

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/subscriptions/cancellations/freeform_[package_name].csv

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeelden en opmerkingen
Opzeggingsdatum Tekenreeks NEE 2016-11-30
SKU-ID Tekenreeks NEE treasure_chest_for_new_users
De door de ontwikkelaar opgegeven unieke ID van de SKU.
Land Tekenreeks NEE US, CA, etc.
Reactie Tekenreeks NEE  

Opdrachten en bestandsindelingen voor verzamelde rapporten

Statistieken

Installaties

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/stats/installs/installs_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeeld
Datum JJJJ-mm-dd NEE 2014-06-19
Pakketnaam Tekenreeks NEE com.my.app
Apparaat (of een andere ondersteunde dimensie) Tekenreeks JA hammerhead
Huidige apparaatinstallaties Geheel getal NEE  
Installaties op actieve apparaten Geheel getal NEE  
Installaties op apparaten per dag Geheel getal NEE  
Verwijderingen van apparaten per dag Geheel getal NEE  
Apparaatupgrades per dag Geheel getal NEE  
Huidige installaties per gebruiker Geheel getal NEE  
Totale installaties per gebruiker Geheel getal NEE  
Dagelijkse installaties per gebruiker Geheel getal NEE  
Dagelijkse verwijderingen per gebruiker Geheel getal NEE  

Ondersteunde dimensies

Dimensie Bestandsnaam
App-versiecode ..._app_version.csv
Provider ..._carrier.csv
Land ..._country.csv
Apparaat ..._device.csv
Taal ..._language.csv
Versie van Android-besturingssysteem ..._os_version.csv

Voorbeeld

Als u alle in 2014 gegenereerde rapporten wilt downloaden voor de rapportbucket-ID pubsite_prod_rev_0123456789 voor uw app met de pakketnaam 'com.example.app', gebruikt u de volgende opdracht:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/installs/installs_com.example.app_2014* /your/local/directory
Crashes

Opmerking: Vanaf januari 2018 bevatten exports gegevens uit de nieuwe gegevensbron en komen ze overeen met de informatie op de pagina Statistieken van uw app. Exports van vóór januari 2018 zijn alleen beschikbaar voor gegevens die zijn verzameld uit de vorige gegevensbron.

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/stats/crashes/crashes_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeeld
Datum JJJJ-mm-dd NEE 2014-06-19
Pakketnaam Tekenreeks NEE com.my.app
Apparaat (of een andere ondersteunde dimensie) Tekenreeks JA hammerhead
Dagelijkse crashes Geheel getal NEE  
Dagelijkse ANR's Geheel getal NEE  

Ondersteunde dimensies

Dimensie Bestandsnaam
App-versiecode ..._app_version.csv
Apparaat ..._device.csv
Versie van Android-besturingssysteem ..._os_version.csv

Voorbeeld

Als u alle in 2014 gegenereerde rapporten wilt downloaden voor de rapportbucket-ID pubsite_prod_rev_0123456789 voor uw app met de pakketnaam 'com.example.app', gebruikt u de volgende opdracht:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/crashes/crashes_com.example.app_2014* /your/local/directory
Beoordelingen

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/stats/ratings/ratings_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeeld
Datum JJJJ-mm-dd NEE 2014-06-19
Pakketnaam Tekenreeks NEE com.my.app
Apparaat (of een andere ondersteunde dimensie) Tekenreeks JA hammerhead
Dagelijkse gemiddelde beoordeling %.2f JA  
Totale gemiddelde beoordeling %.2f Ja 4.16

Ondersteunde dimensies

Dimensie Bestandsnaam
App-versiecode ..._app_version.csv
Provider ..._carrier.csv
Land ..._country.csv
Apparaat ..._device.csv
Taal ..._language.csv
Versie van Android-besturingssysteem ..._os_version.csv

Voorbeeld

Als u alle in 2014 gegenereerde rapporten wilt downloaden voor de rapportbucket-ID pubsite_prod_rev_0123456789 voor uw app met de pakketnaam 'com.example.app', gebruikt u de volgende opdracht:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/ratings/ratings_com.example.app_2014* /your/local/directory
Abonnementen

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/financial-stats/subscriptions/subscriptions_[package_name]_[product_id]_yyyyMM_[dimension].csv

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeeld
Datum JJJJ-mm-dd NEE 2016-03-28
Pakketnaam Tekenreeks NEE com.my.app
Product-ID Tekenreeks NEE monthly.subscription
Land of apparaat Tekenreeks NEE Moet een land of apparaat bevatten
Nieuwe abonnementen Geheel getal NEE  
Opgezegde abonnementen Geheel getal NEE  
Actieve abonnementen Geheel getal NEE  

Opmerking: Bekijk de opbrengst- en kopersgegevens van uw app voor meer informatie over statistieken met betrekking tot nieuwe, opgezegde en actieve abonnementen.

Ondersteunde dimensies

Dimensie Bestandsnaam
Land ..._country.csv
Apparaat ..._device.csv

 

Gebruiks- en aankoopinformatie van app

Bekijk meer informatie over acquisitiebronnen en statistieken van Google Play.

Opmerking: Het rapport 'Abonnees' wordt sinds november 2019 niet meer ondersteund.

Behouden installerende gebruikers

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/retained_installers/retained_installers_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeelden en opmerkingen
Datum JJJJ-mm-dd NEE

Datum waarop de gebruiker uw winkelvermelding heeft bezocht

Opmerking: Als er voor verschillende dagen unieke bezoekers van de winkelvermelding worden toegevoegd, leidt dit tot een hoger aantal bezoekers van de winkelvermelding dan u in wekelijkse of maandelijkse cohortweergaven ziet. In wekelijkse en maandelijkse cohortweergaven wordt elke bezoeker één keer geteld, ook bij meerdere bezoeken.

Acquisitiekanaal Tekenreeks JA

Organic, Google Ads, UTM-Tagged

Beschikbaar voor de dimensie 'Acquisitiekanaal'

Opmerking: Het kanaal 'Play Store (organisch)' is de som van 'Zoeken in de Play Store (organisch)' en 'Browsen in de Play Store (organisch)'. Negeer de rij met de totaalwaarde 'Play Store (organisch)' of beide rijen voor zoeken en browsen om te voorkomen dat bezoekers dubbel worden geteld.

Land Tekenreeks JA Beschikbaar voor de dimensies 'Land' en 'Land (organisch via Play Store)'
UTM-bron/campagne Tekenreeks JA

Beschikbaar voor de dimensie 'Bijgehouden kanalen (UTM)'

Zoekwoord Tekenreeks JA

Voorbeeld: 'games'

Beschikbaar voor 'Zoeken in de Play Store (organisch)'

Bezoekers van winkelvermelding Geheel getal NEE  
Installerende gebruikers Geheel getal NEE  
Conversiepercentage van bezoekers naar installerende gebruikers Decimaal NEE  
Gemiddelde benchmark voor conversiepercentage van bezoekers naar installerende gebruikers Decimaal JA

Niet ingevuld vanaf augustus 2019. Er is een geüpdatete set benchmarks (waarvoor een nieuwe berekening is gebruikt) beschikbaar op de pagina 'Acquisitierapporten'.

Meer informatie

Installerende gebruikers die één dag behouden zijn Geheel getal NEE  
Percentage installerende gebruikers dat één dag behouden is Decimaal NEE  
Installerende gebruikers die zeven dagen behouden zijn Geheel getal NEE  
Percentage installerende gebruikers dat zeven dagen behouden is Decimaal NEE  
Installerende gebruikers die vijftien dagen behouden zijn Geheel getal NEE  
Percentage installerende gebruikers dat vijftien dagen behouden is Decimaal NEE  
Installerende gebruikers die dertig dagen behouden zijn Geheel getal NEE  
Percentage installerende gebruikers dat dertig dagen behouden is Decimaal NEE  

Ondersteunde dimensies

Dimensie Bestandsnaam
Acquisitiekanaal * ..._channel.csv
Land ..._country.csv
Land (organisch via Play Store) ..._play_country.csv
Zoeken in de Play Store (organisch) ..._play_search.csv
Bijgehouden kanalen (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Opmerking: Het kanaal 'Play Store (organisch)' is de som van 'Zoeken in de Play Store (organisch)' en 'Browsen in de Play Store (organisch)'. Negeer de rij met de totaalwaarde 'Play Store (organisch)' of beide rijen voor zoeken en browsen om te voorkomen dat bezoekers dubbel worden geteld. 

De dimensie 'Google Zoeken (organisch)' wordt vanaf juni 2019 niet meer ondersteund.

Kopers (zeven dagen na installatie)

Opdracht

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/buyers_7d/buyers_7d_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Bestandsindeling

Veld Indeling Optioneel Voorbeelden en opmerkingen
Datum JJJJ-mm-dd NEE

Datum waarop de gebruiker uw winkelvermelding heeft bezocht

Opmerking: Als er voor verschillende dagen unieke bezoekers van de winkelvermelding worden toegevoegd, leidt dit tot een hoger aantal bezoekers van de winkelvermelding dan u in wekelijkse of maandelijkse cohortweergaven ziet. In wekelijkse en maandelijkse cohortweergaven wordt elke bezoeker één keer geteld, ook bij meerdere bezoeken.

Acquisitiekanaal Tekenreeks JA

Organic, Google Ads, UTM-Tagged

Beschikbaar voor de dimensie 'Acquisitiekanaal'

Opmerking: Het kanaal 'Play Store (organisch)' is de som van 'Zoeken in de Play Store (organisch)' en 'Browsen in de Play Store (organisch)'. Negeer de rij met de totaalwaarde 'Play Store (organisch)' of beide rijen voor zoeken en browsen om te voorkomen dat bezoekers dubbel worden geteld.

Land Tekenreeks JA Beschikbaar voor de dimensies 'Land' en 'Land (organisch via Play Store)'
UTM-bron/campagne Tekenreeks JA Beschikbaar voor de dimensie 'Bijgehouden kanalen (UTM)'
Zoekwoord Tekenreeks JA

Voorbeeld: 'games'

Beschikbaar voor 'Zoeken in de Play Store (organisch)'

Bezoekers van winkelvermelding Geheel getal NEE  
Installerende gebruikers Geheel getal NEE  
Conversiepercentage van bezoekers naar installerende gebruikers Decimaal NEE  
Gemiddelde benchmark voor conversiepercentage van bezoekers naar installerende gebruikers Decimaal JA

Niet ingevuld vanaf augustus 2019. Er is een geüpdatete set benchmarks (waarvoor een nieuwe berekening is gebruikt) beschikbaar op de pagina 'Acquisitierapporten'.

Meer informatie

Kopers Geheel getal NEE  
Conversiepercentage van installerende gebruikers naar kopers Decimaal NEE  
Terugkerende kopers Geheel getal NEE  
Conversiepercentage van installerende gebruikers naar terugkerende kopers Decimaal NEE  
Conversiepercentage van kopers naar terugkerende kopers Geheel getal NEE  

Ondersteunde dimensies

Dimensie Bestandsnaam
Acquisitiekanaal * ..._channel.csv

Land

..._country.csv

Land (organisch via Play Store)

..._play_country.csv
Zoeken in de Play Store (organisch) ..._play_search.csv
Bijgehouden kanalen (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Opmerking: Het kanaal 'Play Store (organisch)' is de som van 'Zoeken in de Play Store (organisch)' en 'Browsen in de Play Store (organisch)'. Negeer de rij met de totaalwaarde 'Play Store (organisch)' of beide rijen voor zoeken en browsen om te voorkomen dat bezoekers dubbel worden geteld. 

De dimensie 'Google Zoeken (organisch)' wordt vanaf juni 2019 niet meer ondersteund.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?