Mėnesinių ataskaitų atsisiuntimas ir eksportavimas

„Play Console“ svetainėje galite atsisiųsti mėnesines atskirų programų ataskaitas, kad galėtumėte lengviau stebėti ir suprasti programos našumą.

Ataskaitų tipai

Išsamios ataskaitos

Išsamiose ataskaitose teikiami duomenys apie atskirus įvykius.

 • Apžvalgos
 • Finansinės: apskaičiuotas pardavimas, pajamos, atlyginami produktai, Korėjos „Play“ finansavimas iš balanso
Apibendrintos ataskaitos

Apibendrintose ataskaitose pateikiami suvestiniai programos statistikos duomenys (vidurkiai, dienos bendros sumos ir t. t.).

 • Statistika: diegimai, strigtys, įvertinimai ir prenumeratos
 • Naudotojų įgijimas: įdiegę ir nepašalinę asmenys, pirkėjai (7 d. po įdiegimo), prenumeratoriai

Ataskaitų atsisiuntimas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Spustelėkite Atsisiųsti ataskaitas Ataskaitos.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite ataskaitą.
 4. Skiltyje „Programos pasirinkimas“ įveskite ir pasirinkite programos pavadinimą.
 5. Pasirinkite norimos atsisiųsti ataskaitos metus ir mėnesį.

Pastaba: į finansų ataskaitas įtraukiamos visos paskyros programos.

Ataskaitų atsisiuntimas iš „Google Cloud Storage“

Ataskaitos pasiekiamos „Google Cloud Storage“. Ataskaitos sugeneruojamos kasdien ir kaupiamos mėnesiniuose CSV failuose. Jie saugomi privačiame „Google Cloud Storage“ „Google Play“ kūrėjo paskyros segmente.

Ataskaitas galite pasiekti naudodami „Google Cloud Storage“ naršyklėje arba programiškai naudodami „gsutil“. Be to, programiškai pasiekti „Cloud Storage“ segmentą galite naudodami kitus įrankius.

Patarimas: jei norite importuoti ataskaitas iš „Google Cloud Storage“ į „BigQuery“, turite konvertuoti CSV failus iš UTF-16 į UTF-8.

„Google Cloud Storage“ segmento ID radimas

„Google Cloud Storage“ segmento ID pateikiamas beveik puslapio Ataskaitos apačioje.

Segmento ID prasideda taip: pubsite_prod_rev (pvz.: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).

Ataskaitų atsisiuntimas naudojant komandos linijos įrankį
 1. Įdiekite įrankį „gsutil“.
  • Būtinai autentifikuokite paskyrą naudodami paskyrą, iš kurios galima pasiekti „Play Console“.
  • Jei vykdydami sąrankos procesą „gsutil“ naudojate pirmą kartą ir neturite kitų „Google Cloud Storage“ sukonfigūruotų projektų, kai būsite paraginti nurodyti projekto ID, galėsite įvesti programos pavadinimą.
 2. Ataskaitų teikimo segmento ID rasite vieno iš puslapių Ataskaitų atsisiuntimas apačioje.
  • Segmento ID prasideda taip: pubsite_prod_rev (Pavyzdys: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).
 3. Naudokite komandą gsutil cp, kad atsisiųstumėte ataskaitas.

Ataskaitos suskirstytos į katalogus, pavadintus pagal kiekvieną ataskaitos tipą. Į CSV failo pavadinimą įtraukiamas ataskaitos tipas, paketo pavadinimas, laikotarpis ir aspektas (jei taikoma).

Ataskaitų atsisiuntimas naudojant kliento biblioteką ir paslaugos paskyrą

1 veiksmas: sukurkite paslaugos paskyrą

 1. Prisijunkite prie „Google Developers Console“ (console.developers.google.com).
 2. Jei jau turite projektą, pasirinkite jį naudodami išskleidžiamąjį meniu. Jei nėra pateikto projekto arba norite sukurti naują, spustelėkite Sukurti projektą.
 3. Pasirinkite meniu piktogramą Meniu piktograma > Leidimai > Paslaugos paskyros > Sukurti paslaugos paskyrą.
 4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir pasirinkite Sukurti.
 5. Nukopijuokite pateiktą el. pašto adresą.
  • Pavyzdys: accountName@project.iam.gserviceaccount.com
 

2 veiksmas: pridėkite paslaugos paskyrą savo „Play Console“

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite „Nustatymai“ Nustatymai > Naudotojo paskyros ir teisės > Pakviesti naują naudotoją.
 3. Įklijuokite arba įveskite su paslaugos paskyra susietą el. pašto adresą.
 4. Pagal reikiamų ataskaitų tipus pasirinkite leidimus.
  • Pavyzdžiui, jei reikia prieigos prie finansų ataskaitų, pasirinkite „Peržiūrėti finansų ataskaitas“.
 5. Spustelėkite Pridėti naudotoją. Paslaugos paskyra bus pridėta prie paskyros.
 

3 veiksmas: pateikite ataskaitas naudodami API iškvietimą

 1. Įdiekite API kliento biblioteką pageidaujama kodo kalba.
 2. Konfigūruokite kodą, vykdantį API iškvietimą, kad būtų naudojamas OAuth2 autentifikavimas iš serverio į serverį ir pateikta OAuth2 apimties leidimo užklausa (https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only).
 3. Išduokite autentifikuotus API iškvietimus, kad gautumėte ataskaitas.
Žr. pavyzdį („Python“)

Jei naudojote „Python“ ataskaitoms gauti, pateikiamas kodo pavyzdys.

 

import json

from httplib2 import Http

from oauth2client.client import SignedJwtAssertionCredentials

from apiclient.discovery import build

# Pakeiskite šiuos kintamuosius, kad atitiktų jūsų atvejį

client_email = 'čia nurodykite paslaugos paskyrą'

json_file = 'path_to_json_file_obtained_when_creating_the_service_account'

cloud_storage_bucket = 'pubsite_prod_rev_…'

report_to_download = ‘earnings/earnings_….zip’

 

private_key = json.loads(open(json_file).read())['private_key']

credentials = SignedJwtAssertionCredentials(client_email, private_key,

   'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only')

storage = build('storage', 'v1', http=credentials.authorize(Http()))

print storage.objects().get(

   bucket=cloud_storage_bucket,

   object=report_to_download).execute()

Galimybės pasiekti „Google Cloud Storage“ valdymas

„Google Cloud Storage“ pasiekiamose ataskaitose atsižvelgiama į tuos pačius pasiekiamumo apribojimus, kuriais valdoma galimybė pasiekti „Play Console“ duomenis. Tai reiškia, kad paskyros naudotojai, galintys pasiekti tam tikras „Play Console“ paskyros sritis, gali pasiekti atitinkamas ataskaitas sistemoje „Google Cloud Storage“. 

Paskyros savininkai bet kuriuo metu gali atnaujinti atskirų naudotojų leidimus.

 • Kad pasiektumėte masines ataskaitas, leidimas „Peržiūrėti programos informaciją“ turi būti nustatytas į „Visuotinis“. 
 • Kad galėtumėte atsisiųsti finansų ataskaitas, leidimas „Finansinių duomenų peržiūra“ turi būti nustatytas į „Visuotinis“.

Išsamių ataskaitų komandos ir failų formatai

Strigtys ir ANR

Nuo 2018 m. gegužės mėn. nebegalima atsisiųsti išsamių strigčių ir ANR ataskaitų.

Apžvalgos

Apžvalgos

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/reviews/reviews_[package_name]_YYYYMM.csv

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdžiai ir pastabos
Paketo pavadinimas Eilutė NE com.company.app
Programos versijos kodas sveikasis skaičius TAIP Tik gamybinės versijos APK
Programos versijos pavadinimas Eilutė TAIP  
Tikrintojo kalba Eilutė – ISO 639-1 dviejų raidžių santrumpa TAIP en
Įrenginys Eilutė TAIP hammerhead
Atsiliepimo pateikimo data ir laikas ISO_8601, įskaitant laiką (UTC laiko juosta) NE 2014-06-19T19:12:32Z
Apžvalgos pateikimo milisekundės nuo pradinio laikotarpio sveikasis skaičius, milisekundės nuo pradinio laikotarpio NE  
Paskutinio atsiliepimo atnaujinimo data ir laikas ISO_8601, įskaitant laiką (UTC laiko juosta) TAIP 2014-06-19T19:12:32Z
Paskutinio atsiliepimo atnaujinimo milisekundės nuo pradinio laikotarpio sveikasis skaičius, milisekundės nuo pradinio laikotarpio TAIP  
Įvertinimas žvaigždutėmis sveikasis skaičius (nuo 1 iki 5) NE  
Atsiliepimo pavadinimas Eilutė, tikrintojo vietine kalba (naujose eilutėse) TAIP  
Apžvalgos tekstas Eilutė, tikrintojo vietine kalba (naujose eilutėse) TAIP  
Kūrėjo atsakymo data ir laikas ISO_8601, įskaitant laiką (UTC laiko juosta) TAIP 2014-06-19T19:12:32Z
Kūrėjo atsakymo milisekundės nuo pradinio laikotarpio sveikasis skaičius, milisekundės nuo pradinio laikotarpio TAIP  
Kūrėjo atsakymo tekstas Eilutė (pašalinant naujas eilutes ir suspaudžiant tarpus) TAIP  
Atsiliepimo nuoroda Eilutė TAIP https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=<...>#ReviewPlace:id=<..>

Pavyzdys

Jei norite atsisiųsti visas 2014 m. sugeneruotas ataskaitas iš programos ataskaitos segmento ID pubsite_prod_rev_0123456789 su paketo pavadinimu „com.example.app“, naudokite šią komandą:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/reviews/reviews_com.example.app_2014* /your/local/directory

Finansų ataskaitos

Įvertintas pardavimas

Apie

Apskaičiuotoje pardavimo ataskaitoje galite peržiūrėti beveik realiuoju laiku teikiamą informaciją apie programos, produkto programoje ar prenumeratos pardavimą. Šioje ataskaitoje pateikiama pirkėjų sumokėta suma neišskaičiuojant mokesčių arba „Google“ mokesčių iš bendrų sumų.

Šią ataskaitą galite naudoti atlikdami analizę arba analizuodami tendencijas, bet jos nerekomenduojama naudoti vykdant apskaitas. Geriau naudokite pajamų ataskaitą.

Šios ir pajamų ataskaitų duomenys gali skirtis dėl įvairių priežasčių. Pvz., į apskaičiuotą pardavimo ataskaitą neįtraukiami atskaitomi mokesčiai ar grąžinti mokėjimai. Šioje ataskaitoje pirkėjų sumokėtos sumos pateikiamos jų vietine valiuta ir nerodomos konvertuotos sumos jūsų išmokos valiuta.

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/sales/salesreport_YYYYMM.zip

Pavyzdys

Jei norite atsisiųsti visas 2014 m. sugeneruotas ataskaitas iš programos ataskaitos segmento ID pubsite_prod_rev_0123456789 su paketo pavadinimu „com.example.app“, naudokite šią komandą:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/sales/salesreport_2014* /your/local/directory

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdžiai ir pastabos

Užsakymo numeris

Eilutė

Ne

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikalus šiam užsakymui priskirtas ID. Prenumeratos užsakymų ID pabaigoje pateikiamas atnaujinimo ciklo numeris.

Užsakymo apmokestinimo data

Eilutė

Ne

2016-11-30

Šio užsakymo data pagal UTC laiko juostą (tokiu formatu: MMMM-MM-DD).

Užsakymo apmokestinimo laiko žymė

Sveikasis skaičius

Ne

1480507200

UNIX laiko žymė, nurodanti, kada naudotojas buvo apmokestintas už užsakymą. Matuojama sekundėmis nuo pradinio laikotarpio.

Finansinė būsena

Eilutė

Ne

„charged“, „refund“, „partial refund“ ir t. t.

Jei grąžinate visas užsakymo lėšas prieš tai grąžinę dalį lėšų:

 • dalis grąžintų lėšų pateikiama atskiroje eilutėje;
 • visų lėšų grąžinimo eilutėje rodomas likęs balansas.

Įrenginio modelis

Eilutė

Ne

„mako“ ir t. t.

„Android“ įrenginio, kuris buvo naudojamas perkant, modelis. Prenumeratos užsakymuose tai nurodo įrenginį, kuris buvo naudojamas perkant pirmą kartą.

Produkto pavadinimas

Eilutė

Ne

„coins“, „monthly subscription“ ir t. t.

Kūrėjo nurodytas produkto pavadinimas. Pateikiama pirkėjo lokalėje.

Produkto ID

Eilutė

Ne

com.example.app

Programos, kurios produktas parduotas, paketo pavadinimas.

Produkto tipas

Eilutė

Ne

„paidapp“, „subscription“, „inapp“

SKU ID

Eilutė

Ne

treasure_chest_for_new_users

Kūrėjo nurodytas unikalus SKU ID.

Pardavimo valiuta

Eilutė

Ne

USD, EUR, THB ir t. t.

Prekės kaina

Sveikasis skaičius

Ne

12,345.67

Rodoma pirkėjo vietine valiuta. Kaip tūkstančių skyriklis naudojama „,“.

Suskaičiuoti mokesčiai

Sveikasis skaičius

Taip

12,345.67

Pirkėjo vietine valiuta. Kaip tūkstančių skyriklis naudojama „,“.

Apmokestinta suma

Sveikasis skaičius

Ne

12,345.67

Pirkėjo vietine valiuta. Tai yra elemento kainos ir suskaičiuotų mokesčių suma. Kaip tūkstančių skyriklis naudojama „,“.

Pirkėjo miestas

Eilutė

Taip

„Boston“, „Toronto“ ir t. t.

Nurodoma tik pardavimo operacijoms, kurių prekybininkas esate jūs.

Pirkėjo valstija

Eilutė

Taip

MA, ON ir t. t.

Nurodoma tik pardavimo operacijoms, kurių prekybininkas esate jūs.

Pirkėjo pašto kodas

Eilutė

Taip

02140, M5B 1L6 ir t. t.

Nurodoma tik pardavimo operacijoms, kurių prekybininkas esate jūs.

Pirkėjo šalis

Eilutė

Ne

US, CA ir t. t.

Pajamos

Apie

Pajamų ataskaitoje pateikiama informacija apie išmokas ir operacijas. Kiekvienoje ataskaitos eilutėje nurodomas operacijos tipas, pvz., kai apmokestinate klientą arba sumokate „Google“ mokesčius, kartu su pradine ir konvertuota sumomis.

Pajamų ataskaitoje pateikiamos ankstesnio mėnesio sąskaitos faktūros. Sąskaitą faktūrą gausite pasiekę minimalią mokėjimo sumą. Jums bus sumokėta praėjus kelioms savaitėms po to, kai bus pasiekiama pajamų ataskaita.

Pastaba: kadangi „Google“ yra registruotas Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esantiems naudotojams parduodamų produktų prekybininkas, matysite po vieną kiekvieno pardavimo paveiktose šalyse užsakymo eilutę (operacijos tipas bus „Mokestis“). Kai bus parduodama kitose šalyse, taip pat bus įtraukiamas operacijos tipas „Google“ mokestis“.

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/earnings/earnings_YYYYMM.zip

Pavyzdys

Jei norite atsisiųsti visas 2014 m. sugeneruotas ataskaitas iš programos ataskaitos segmento ID pubsite_prod_rev_0123456789 su paketo pavadinimu „com.example.app“, naudokite šią komandą:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/earnings/earnings_2014* /your/local/directory

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdžiai ir pastabos

Aprašas

Eilutė

Ne

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikalus šiam užsakymui priskirtas ID. Prenumeratos užsakymų ID pabaigoje pateikiamas atnaujinimo ciklo numeris.

Operacijos data

Eilutė

Ne

Nov 30, 2016

Šio užsakymo data pagal PDT laiko juostą (tokiu formatu: MM DD, MMMM).

Operacijos laikas 

Eilutė

Ne

12:00:00 PM PDT

Mokesčio tipas

Eilutė

Taip

Third-party tax

Su mokesčiais nesusijusios eilutės tuščios.

Operacijos tipas

Eilutė

Ne

„Charge“, „Google fee“, „Tax“, „Charge refund“, „Google fee refund“ ir t. t.

Grąžinimo tipas

Eilutė

Taip

„Full“, „Partial“

Jei apmokamos visos pirkėjo išlaidos, toks grąžinimas pažymimas kaip „Full“. Jei grąžinta dalis naudotojo sumokėtos sumos, tai pažymima kaip „Partial“. 

Produkto pavadinimas

Eilutė

Ne

„coins“, „monthly subscription“ ir t. t.

Kūrėjo nurodytas produkto pavadinimas. Rodoma pirkėjo lokalėje.

Produkto ID

Eilutė

Ne

com.example.app

Programos, kurios produktas parduotas, paketo pavadinimas.

Produkto tipas

Sveikasis skaičius

Taip

0,1

Naudojama parduoto produkto tipui nustatyti. 0 nurodo mokamos programos pardavimą, 1 nurodo produkto programoje arba prenumeratos pardavimą.

SKU ID

Eilutė

Ne

treasure_chest_for_new_users

Kūrėjo nurodytas unikalus SKU ID.

Aparatinė įranga

Eilutė

Ne

„mako“ ir t. t.

„Android“ įrenginio, kuris buvo naudojamas perkant, modelis. Prenumeratos užsakymuose tai nurodo įrenginio, kuris buvo naudojamas perkant pirmą kartą, modelį.

Pirkėjo šalis

Eilutė

Ne

US, CA ir t. t.

Pirkėjo būsena

Eilutė

Taip

MA, ON ir t. t.

Nurodoma tik pardavimo operacijoms, kurių prekybininkas esate jūs.

Pirkėjo pašto kodas

Eilutė

Taip

02140, M5B 1L6 ir t. t.

Nurodoma tik pardavimo operacijoms, kurių prekybininkas esate jūs.

Pirkėjo valiuta

Eilutė

Ne

USD, EUR, THB ir t. t.

Suma (pirkėjo valiuta)

Sveikasis skaičius

Ne

12345.67

Visa šios sąskaitos faktūros eilutės suma nekonvertuota valiuta.

Valiutos konvertavimo kursas

Sveikasis skaičius

Ne

0.56789

Valiutos keitimo kursas, naudojamas konvertuojant pirkėjo sumą į išmokos sumą prekybininko valiuta.

Prekybininko valiuta Eilutė Ne

USD, EUR, THB ir t. t.

Valiuta, į kurią konvertuojama užsakymo suma. Tai yra vietinė valiuta, kuria jums mokama.

Suma (prekybininko valiuta) Sveikasis skaičius Ne

12345.67

Visa šios sąskaitos faktūros eilutės suma konvertuota valiuta.

Atlyginami produktai

Apie

Atlyginamų produktų apskaičiuoto uždarbio ataskaitoje rodomos pajamos ir pareikalautų produktų skaičius, suskirstyti pagal datą ir produktą. Ši ataskaita atnaujinama kasdien iki mėnesio pabaigos.

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/rewarded_product/estimated_earnings_YYYYMM.zip

Pavyzdys

Jei norite atsisiųsti visas 2018 m. sugeneruotas ataskaitas iš programos ataskaitos segmento ID pubsite_prod_rev_0123456789 su paketo pavadinimu „com.example.app“, naudokite šią komandą:

gsutil cp -r

gs://pubsite_prod_rev_0123456789/rewarded_product/estimated_earnings_2018* /your/local/directory

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdžiai ir pastabos
Data Eilutė Ne Data pagal UTC laiko juostą (tokiu formatu: MMMM-MM-DD).
Programa Eilutė Ne  
Produkto pavadinimas Eilutė Ne

 

Produkto ID Sveikasis skaičius Ne

com.example.app

Programos paketo pavadinimas.

Prekybininko valiuta Eilutė Ne USD, EUR, THB ir t. t.
Apskaičiuotas uždarbis Sveikasis skaičius Ne  
Parodymai Sveikasis skaičius Ne Parodymas skaičiuojamas, kai įrenginio ekrane matomas bent vienas skelbimo taškas. 
Atlyginami įvykiai Sveikasis skaičius Ne Atlyginamas įvykis skaičiuojamas, kai naudotojas gauna premiją sąveikaudamas su atlyginamu skelbimu.

 

Korėjos „Play“ finansavimas iš balanso

Apie

Jei esate Pietų Korėjos leidėjas, pagal taikomas taisykles ir teisės aktus turintis pateikti operacijų grynaisiais pinigais kvitus, arba esate savanoriškai užsiregistravę pateikti operacijų grynaisiais pinigais kvitus, tada, gavę užklausų iš programų pirkėjų, turite pateikti mokamų programų ar produktų programoje, įsigytų naudojant „Google Play“ dovanų korteles Korėjos vonais (KRW), operacijų grynaisiais kvitus.

Korėjos „Play“ finansavimo iš balanso ataskaitoje „Play“ balanso pardavimo operacijos pateikiamos Korėjos vonais, kad būtų galima siųsti operacijų grynaisiais kvitus naudotojui.

Pastaba: naudotojai gali papildyti „Play“ balansą iš kelių šaltinių, įskaitant „Google“ ar mūsų partnerių reklamos kreditą. Prieš išsiunčiant operacijos grynaisiais kvitą svarbu įsitikinti, kad naudotojas papildė balansą naudodamas grynuosius atitinkantį metodą (pvz., dovanų kortelę).

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/play_balance_krw/play_balance_krw_YYYYMM.zip

Pavyzdys

Jei norite atsisiųsti visas 2018 m. sugeneruotas ataskaitas iš programos ataskaitos segmento ID pubsite_prod_rev_0123456789 su paketo pavadinimu „com.example.app“, naudokite šią komandą:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/play_balance_krw/play_balance_krw_2018* /your/local/directory

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdžiai ir pastabos

Užsakymo numeris

Sveikasis skaičius

Ne

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikalus šiam užsakymui priskirtas ID. Prenumeratos užsakymų ID pabaigoje pateikiamas atnaujinimo ciklo numeris.

Užsakymo apmokestinimo data

Eilutė

Ne

2016-11-30

Šio užsakymo data pagal UTC laiko juostą (tokiu formatu: MMMM-MM-DD).

Finansinė būsena

Eilutė

Ne

„Charged“, „Refund“ ir t. t.

„Play“ balanso finansavimo suma

Eilutė

Ne

12,345.67

Operacijos suma.

„Play“ balanso valiuta Eilutė Ne KRW
Korėjos „Play“ finansavimo iš balanso ataskaitose valiuta visada yra Korėjos vonas (KRW).
Užsakymo apmokestinimo laiko žymė Sveikasis skaičius Ne 1480507200

UNIX laiko žymė, nurodanti, kada naudotojas buvo apmokestintas už užsakymą. Matuojama sekundėmis nuo pradinio laikotarpio.

Prenumeratos

Atšaukimo apklausos atsakymai

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/subscriptions/cancellations/freeform_[package_name].csv

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdžiai ir pastabos
Atšaukimo data Eilutė NE 2016-11-30
SKU ID Eilutė NE treasure_chest_for_new_users
Kūrėjo nurodytas unikalus SKU ID.
Šalis Eilutė NE US, CA ir t. t.
Atsakymas Eilutė NE  

Apibendrintų ataskaitų komandos ir failų formatai

Statistika

Įdiegimai

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/stats/installs/installs_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdys
Data MMMM-mm-dd NE 2014-06-19
Paketo pavadinimas Eilutė NE com.my.app
Įrenginys (ar bet koks kitas palaikomas aspektas) Eilutė TAIP hammerhead
Dabartiniai diegimai įrenginiuose sveikasis skaičius NE  
Diegimai aktyviuose įrenginiuose sveikasis skaičius NE  
Dienos diegimai įrenginiuose sveikasis skaičius NE  
Dienos pašalinimai iš įrenginių sveikasis skaičius NE  
Dienos naujovinimai įrenginiuose sveikasis skaičius NE  
Dabartiniai naudotojų diegimai sveikasis skaičius NE  
Visi naudotojų diegimai sveikasis skaičius NE  
Dienos naudotojų diegimai sveikasis skaičius NE  
Dienos naudotojų pašalinimai sveikasis skaičius NE  

Palaikomi aspektai

Aspektas Failo pavadinimas
Programos versijos kodas ..._app_version.csv
Operatorius ..._carrier.csv
Šalis ..._country.csv
Įrenginys ..._device.csv
Kalba ..._language.csv
„Android“ OS versija ..._os_version.csv

Pavyzdys

Jei norite atsisiųsti visas 2014 m. sugeneruotas ataskaitas iš programos ataskaitos segmento ID pubsite_prod_rev_0123456789 su paketo pavadinimu „com.example.app“, naudokite šią komandą:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/installs/installs_com.example.app_2014* /your/local/directory
Strigtys

Pastaba: nuo 2018 m. sausio mėn. eksportuojant įtraukiami duomenys iš naujo duomenų šaltinio, todėl eksportuojami duomenys atitinka informaciją programos puslapyje Statistika. Iki 2018 m. sausio mėn. eksportuojant įtraukiami duomenys tik iš ankstesnio duomenų šaltinio.

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/stats/crashes/crashes_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdys
Data MMMM-mm-dd NE 2014-06-19
Paketo pavadinimas Eilutė NE com.my.app
Įrenginys (ar bet koks kitas palaikomas aspektas) Eilutė TAIP hammerhead
Dienos strigtys sveikasis skaičius NE  
Dienos ANR sveikasis skaičius NE  

Palaikomi aspektai

Aspektas Failo pavadinimas
Programos versijos kodas ..._app_version.csv
Įrenginys ..._device.csv
„Android“ OS versija ..._os_version.csv

Pavyzdys

Jei norite atsisiųsti visas 2014 m. sugeneruotas ataskaitas iš programos ataskaitos segmento ID pubsite_prod_rev_0123456789 su paketo pavadinimu „com.example.app“, naudokite šią komandą:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/crashes/crashes_com.example.app_2014* /your/local/directory
Vertinimai

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/stats/ratings/ratings_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdys
Data MMMM-mm-dd NE 2014-06-19
Paketo pavadinimas Eilutė NE com.my.app
Įrenginys (ar bet koks kitas palaikomas aspektas) Eilutė TAIP hammerhead
Vidutinis dienos įvertinimas %.2f TAIP  
Bendras vidutinis įvertinimas %.2f Taip 4,16

Palaikomi aspektai

Aspektas Failo pavadinimas
Programos versijos kodas ..._app_version.csv
Operatorius ..._carrier.csv
Šalis ..._country.csv
Įrenginys ..._device.csv
Kalba ..._language.csv
„Android“ OS versija ..._os_version.csv

Pavyzdys

Jei norite atsisiųsti visas 2014 m. sugeneruotas ataskaitas iš programos ataskaitos segmento ID pubsite_prod_rev_0123456789 su paketo pavadinimu „com.example.app“, naudokite šią komandą:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/ratings/ratings_com.example.app_2014* /your/local/directory
Prenumeratos

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/financial-stats/subscriptions/subscriptions_[package_name]_[product_id]_yyyyMM_[dimension].csv

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdys
Data MMMM-mm-dd NE 2016-03-28
Paketo pavadinimas Eilutė NE com.my.app
Produkto ID Eilutė NE mėnesinė.prenumerata
Šalis arba įrenginys Eilutė NE Reikia įtraukti šalį arba įrenginį
Naujos prenumeratos Sveikasis skaičius NE  
Atšauktos prenumeratos Sveikasis skaičius NE  
Aktyvios prenumeratos Sveikasis skaičius NE  

Pastaba: jei reikia daugiau informacijos apie naujų, atšauktų ir aktyvių prenumeratų statistiką, žr. straipsnį „Programos pajamų ir pirkėjų duomenų peržiūra“.

Palaikomi aspektai

Aspektas Failo pavadinimas
Šalis ..._country.csv
Įrenginys ..._device.csv

 

Naudotojų įgijimas

Sužinokite daugiau apie „Google Play“ įgijimo šaltinius ir metriką.

Pastaba: nuo 2019 m. lapkričio mėn. prenumeratorių ataskaita nebepalaikoma.

Įdiegę ir nepašalinę asmenys

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/retained_installers/retained_installers_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdžiai ir pastabos
Data MMMM-mm-dd NE

Data, kai naudotojas apsilankė parduotuvės įraše

Pastaba: pridėjus unikalių parduotuvės įrašo lankytojų per kelias dienas sulaukiama daugiau parduotuvės įrašo lankytojų, nei pateikiama savaitės ar mėnesio grupės peržiūrose. Savaitės ir mėnesio grupių peržiūrose kiekvienas lankytojas skaičiuojamas vieną kartą, net jei apsilanko kelis kartus.

Įgijimo kanalas Eilutė TAIP

„Organic“, „Google Ads“, „UTM-Tagged“

Pateikiamas, kai naudojamas aspektas „Įgijimo kanalas“

Pastaba: kanalas „Play“ parduotuvė (natūralus srautas)“ yra aspektų „Play“ parduotuvės (natūrali) paieška“ ir „Play“ parduotuvės (natūralus) naršymas“ suma. Norėdami išvengti dvigubo lankytojų skaičiavimo šioje ataskaitoje, ignoruokite arba eilutę „Play“ parduotuvė (natūralus srautas)“, arba paieškos ir naršymo eilutes.

Šalis Eilutė TAIP Pateikiamas, kai naudojami aspektai „Šalis“ ir „Šalis (natūralus „Play“ parduotuvės srautas)“
„Urchin“ duomenų srauto tvarkyklės šaltinis / kampanija Eilutė TAIP

Pateikiamas, kai naudojamas aspektas „Stebimi kanalai („Urchin“ duomenų srauto tvarkyklė)“

Raktinis žodis Eilutė TAIP

Pavyzdys: „žaidimai“

Pateikiamas, kai naudojama „Play“ parduotuvės paieška (natūrali)“

Parduotuvės įrašo lankytojai Sveikasis skaičius NE  
Įdiegę žmonės Sveikasis skaičius NE  
Lankytojų, tapusių įdiegusiais žmonėmis, konversijų rodiklis Dešimtainis skaičius NE  
Medianos lankytojų, tapusių įdiegusiais žmonėmis, konversijų rodiklių palyginimas Dešimtainis skaičius TAIP

Neteikiama nuo 2019 m. rugpjūčio. Palyginimų rinkinys, atnaujintas remiantis naujais skaičiavimais, pasiekiamas puslapyje „Įgijimo ataskaitos“.

Sužinokite daugiau

Įdiegę ir 1 dieną nepašalinę žmonės Sveikasis skaičius NE  
Įdiegusio žmogaus 1 dienos išlaikymo rodiklis Dešimtainis skaičius NE  
Įdiegę ir 7 dienas nepašalinę žmonės Sveikasis skaičius NE  
Įdiegusio žmogaus 7 dienų išlaikymo rodiklis Dešimtainis skaičius NE  
Įdiegę ir 15 dienų nepašalinę žmonės Sveikasis skaičius NE  
Įdiegusio žmogaus 15 dienų išlaikymo rodiklis Dešimtainis skaičius NE  
Įdiegę ir 30 dienų nepašalinę žmonės Sveikasis skaičius NE  
Įdiegusio žmogaus 30 dienų išlaikymo rodiklis Dešimtainis skaičius NE  

Palaikomi aspektai

Aspektas Failo pavadinimas
Įgijimo kanalas* ..._channel.csv
Šalis ..._country.csv
Šalis (natūralus „Play“ parduotuvės srautas) ..._play_country.csv
„Play“ parduotuvės (natūrali) paieška ..._play_search.csv
Stebimi kanalai („Urchin“ duomenų srauto tvarkyklė) ..._utm_tagged.csv

* Pastaba: kanalas „Play“ parduotuvė (natūralus srautas)“ yra aspektų „Play“ parduotuvės (natūrali) paieška“ ir „Play“ parduotuvės (natūralus) naršymas“ suma. Norėdami išvengti dvigubo lankytojų skaičiavimo šioje ataskaitoje, ignoruokite arba eilutę „Play“ parduotuvė (natūralus srautas)“, arba paieškos ir naršymo eilutes. 

„Google“ paieškos (natūralios) aspektas nebepalaikomas nuo 2019 m. birželio mėn.

Pirkėjai (7 dienos po įdiegimo)

Komanda

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/buyers_7d/buyers_7d_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Failo formatas

Laukas Formatas Pasirenkama Pavyzdžiai ir pastabos
Data MMMM-mm-dd NE

Data, kai naudotojas apsilankė parduotuvės įraše

Pastaba: pridėjus unikalių parduotuvės įrašo lankytojų per kelias dienas sulaukiama daugiau parduotuvės įrašo lankytojų, nei pateikiama savaitės ar mėnesio grupės peržiūrose. Savaitės ir mėnesio grupių peržiūrose kiekvienas lankytojas skaičiuojamas vieną kartą, net jei apsilanko kelis kartus.

Įgijimo kanalas Eilutė TAIP

„Organic“, „Google Ads“, „UTM-Tagged“

Pateikiamas, kai naudojamas aspektas „Įgijimo kanalas“

Pastaba: kanalas „Play“ parduotuvė (natūralus srautas)“ yra aspektų „Play“ parduotuvės (natūrali) paieška“ ir „Play“ parduotuvės (natūralus) naršymas“ suma. Norėdami išvengti dvigubo lankytojų skaičiavimo šioje ataskaitoje, ignoruokite arba eilutę „Play“ parduotuvė (natūralus srautas)“, arba paieškos ir naršymo eilutes.

Šalis Eilutė TAIP Pateikiamas, kai naudojami aspektai „Šalis“ ir „Šalis (natūralus „Play“ parduotuvės srautas)“
„Urchin“ duomenų srauto tvarkyklės šaltinis / kampanija Eilutė TAIP Pateikiamas, kai naudojamas aspektas „Stebimi kanalai („Urchin“ duomenų srauto tvarkyklė)“
Raktinis žodis Eilutė TAIP

Pavyzdys: „žaidimai“

Pateikiamas, kai naudojama „Play“ parduotuvės paieška (natūrali)“

Parduotuvės įrašo lankytojai Sveikasis skaičius NE  
Įdiegę žmonės Sveikasis skaičius NE  
Lankytojų, tapusių įdiegusiais žmonėmis, konversijų rodiklis Dešimtainis skaičius NE  
Medianos lankytojų, tapusių įdiegusiais žmonėmis, konversijų rodiklių palyginimas Dešimtainis skaičius TAIP

Neteikiama nuo 2019 m. rugpjūčio. Palyginimų rinkinys, atnaujintas remiantis naujais skaičiavimais, pasiekiamas puslapyje „Įgijimo ataskaitos“.

Sužinokite daugiau

Pirkėjai Sveikasis skaičius NE  
Įdiegusių žmonių, tapusių pirkėjais, konversijų rodiklis Dešimtainis skaičius NE  
Pakartotiniai pirkėjai Sveikasis skaičius NE  
Įdiegusių žmonių, tapusių pakartotiniais pirkėjais, konversijų rodiklis Dešimtainis skaičius NE  
Pirkėjų, tapusių pakartotiniais pirkėjais, konversijų rodiklis Sveikasis skaičius NE  

Palaikomi aspektai

Aspektas Failo pavadinimas
Įgijimo kanalas* ..._channel.csv

Šalis

..._country.csv

Šalis (natūralus „Play“ parduotuvės srautas)

..._play_country.csv
„Play“ parduotuvės (natūrali) paieška ..._play_search.csv
Stebimi kanalai („Urchin“ duomenų srauto tvarkyklė) ..._utm_tagged.csv

* Pastaba: kanalas „Play“ parduotuvė (natūralus srautas)“ yra aspektų „Play“ parduotuvės (natūrali) paieška“ ir „Play“ parduotuvės (natūralus) naršymas“ suma. Norėdami išvengti dvigubo lankytojų skaičiavimo šioje ataskaitoje, ignoruokite arba eilutę „Play“ parduotuvė (natūralus srautas)“, arba paieškos ir naršymo eilutes. 

„Google“ paieškos (natūralios) aspektas nebepalaikomas nuo 2019 m. birželio mėn.

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?