Λήψη και εξαγωγή μηνιαίων αναφορών

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του Play Console μπορείτε να κατεβάζετε μηνιαίες αναφορές για μεμονωμένες εφαρμογές, για να σας βοηθήσουν με την παρακολούθηση και κατανόηση της απόδοσης της εφαρμογής σας.

Τύποι αναφορών

Λεπτομερείς αναφορές

Λεπτομερείς αναφορές που περιλαμβάνουν στοιχεία για μεμονωμένα συμβάντα.

 • Αξιολογήσεις
 • Χρηματοοικονομικά: εκτιμώμενες πωλήσεις, κέρδη, προϊόντα με ανταμοιβή, χρηματοδότηση υπολοίπου στο Play Κορέας
Συγκεντρωτικές αναφορές

Οι συγκεντρωτικές αναφορές περιλαμβάνουν ενοποιημένα δεδομένα (μέσους όρους, ημερήσια σύνολα, κ.λπ.) για τα στατιστικά στοιχεία των εφαρμογών.

 • Στατιστικά στοιχεία: εγκαταστάσεις, σφάλματα, αξιολογήσεις και συνδρομές
 • Απόκτηση χρηστών: εγκαταστάτες διατήρησης, αγοραστές (7 ημέρες μετά την εγκατάσταση), συνδρομητές

Λήψη αναφορών

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Κάντε κλικ στη Λήψη αναφορών Αναφορές.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε μια αναφορά.
 4. Στο πεδίο Επιλέξτε μια εφαρμογή, πληκτρολογήστε και επιλέξτε το όνομα της εφαρμογής σας.
 5. Επιλέξτε το έτος και το μήνα της αναφοράς που θέλετε να κατεβάσετε.

Σημείωση: Οι οικονομικές αναφορές περιλαμβάνουν όλες τις εφαρμογές του λογαριασμού σας.

Λήψη αναφορών από το Google Cloud Storage

Οι αναφορές είναι διαθέσιμες από το Google Cloud Storage. Οι αναφορές που δημιουργούνται καθημερινά και συγκεντρώνονται σε μηνιαία αρχεία CSV. Αποθηκεύονται σε έναν ιδιωτικό κάδο στο Google Cloud Storage για τον Λογαριασμό προγραμματιστή σας στο Google Play.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναφορές χρησιμοποιώντας το Google Cloud Storage στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή μέσω προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας την εντολή gsutil. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε άλλα εργαλεία για να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στον κάδο σας στο Cloud Storage.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να εισαγάγετε τις αναφορές σας από το Google Cloud Storage στο BigQuery, θα πρέπει να μετατρέψετε τα αρχεία CSV από UTF-16 σε UTF-8.

Εντοπίστε το αναγνωριστικό του κάδου σας στο Google Cloud Storage

Το αναγνωριστικό του κάδου σας στο Google Cloud Storage αναφέρεται στο κάτω τμήμα των σελίδων της ενότητας Αναφορές.

Το αναγνωριστικό κάδου ξεκινά με το στοιχείο pubsite_prod_rev (παράδειγμα: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).

Κατεβάστε αναφορές με τη χρήση ενός εργαλείου γραμμής εντολών
 1. Εγκαταστήστε το εργαλείο gsutil.
  • Πραγματοποιήστε έλεγχο ταυτότητας του λογαριασμού σας χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό με πρόσβαση στο Play Console.
  • Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά το εργαλείο gsutil και δεν έχετε διαμορφώσει άλλα έργα στο Google Cloud Storage, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της εφαρμογής μόλις σας ζητηθεί το αναγνωριστικό έργου.
 2. Εντοπίστε το αναγνωριστικό του κάδου αναφορών σε μία από τις σελίδες της ενότητας Λήψη αναφορών , κοντά στο κάτω μέρος τις σελίδας.
  • Το αναγνωριστικό κάδου ξεκινά με το στοιχείο: pubsite_prod_rev (Παράδειγμα: pubsite_prod_rev_01234567890987654321).
 3. Χρησιμοποιήστε την εντολή gsutil cp, για να κατεβάσετε τις αναφορές.
  • Για πρόσθετες εντολές που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναφορές σας, επισκεφτείτε την τεκμηρίωση gsutil.

Οι αναφορές οργανώνονται σε καταλόγους που φέρουν το όνομα του τύπου αναφοράς. Τα ονόματα των αρχείων CSV περιλαμβάνουν τον τύπο της αναφοράς, το όνομα του πακέτου, τη χρονική περίοδο και την ιδιότητα (εάν υπάρχει).

Λήψη αναφορών με μια βιβλιοθήκη πελάτη και έναν λογαριασμό υπηρεσίας

Βήμα 1: Δημιουργήστε έναν λογαριασμό υπηρεσίας

 1. Συνδεθείτε στο Google Developers Console (console.developers.google.com).
 2. Εάν έχετε ήδη κάποιο έργο, χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να το επιλέξετε. Εάν δεν έχετε καταχωρίσει κάποιο έργο ή θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο έργο, κάντε κλικ στη Δημιουργία έργου.
 3. Επιλέξτε το εικονίδιο Μενού Εικονίδιο μενού > Άδειες > Λογαριασμοί υπηρεσιών > Δημιουργία λογαριασμού υπηρεσίας.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και επιλέξτε Δημιουργία.
 5. Αντιγράψτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζεται.
  • Παράδειγμα: accountName@project.iam.gserviceaccount.com
 

Βήμα 2: Προσθέστε τον λογαριασμό υπηρεσίας στο Play Console

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί και δικαιώματα χρηστών > Πρόσκληση νέου χρήστη.
 3. Επικολλήστε ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συσχετίζεται με τον λογαριασμό υπηρεσίας.
 4. Επιλέξτε δικαιώματα με βάση τους τύπους αναφορών που χρειάζεστε.
  • Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε πρόσβαση στις οικονομικές αναφορές, επιλέξτε “Προβολή οικονομικών αναφορών”.
 5. Επιλέξτε Προσθήκη χρήστη. Ο λογαριασμός υπηρεσίας θα προστεθεί στον λογαριασμό σας.
 

Βήμα 3: Ανάκτηση αναφορών με τη χρήση μιας κλήσης API

 1. Εγκαταστήστε τη βιβλιοθήκη πελάτη API για τη γλώσσα προγραμματισμού που προτιμάτε.
 2. Διαμορφώστε τον κώδικα που εκτελεί την κλήση API, ώστε να χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας OAuth2 από διακομιστή σε διακομιστή και να ζητάει άδεια για το εύρος OAuth2 (https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only).
 3. Χρησιμοποιήστε κλήσεις API οι οποίες έχουν ελεγχθεί ως προς την ταυτότητα, για να ανακτήσετε αναφορές.
Δείτε ένα παράδειγμα (Python)

Εάν χρησιμοποιείτε Python για την ανάκτηση αναφορών, δείτε ένα σχετικό παράδειγμα κώδικα:

 

import json

from httplib2 import Http

from oauth2client.client import SignedJwtAssertionCredentials

from apiclient.discovery import build

# Αλλάξτε αυτές τις μεταβλητές για να ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση

client_email = 'εδώ καταχωρίζετε τον λογαριασμό υπηρεσίας σας'

json_file = 'path_to_json_file_obtained_when_creating_the_service_account'

cloud_storage_bucket = 'pubsite_prod_rev_…'

report_to_download = ‘earnings/earnings_….zip’

 

private_key = json.loads(open(json_file).read())['private_key']

credentials = SignedJwtAssertionCredentials(client_email, private_key,

   'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only')

storage = build('storage', 'v1', http=credentials.authorize(Http()))

print storage.objects().get(

   bucket=cloud_storage_bucket,

   object=report_to_download).execute()

Έλεγχος της πρόσβασης στο Google Cloud Storage

Οι αναφορές που διατίθενται στο Google Cloud Storage χρησιμοποιούν τους ίδιους περιορισμούς πρόσβασης που ελέγχουν την πρόσβαση σε δεδομένα στο Play Console. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες λογαριασμών που έχουν πρόσβαση σε περιοχές ενός λογαριασμού του Play Console έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες αναφορές στο Google Cloud Storage. 

Οι κάτοχοι λογαριασμών μπορούν να ενημερώσουν τις άδειες για μεμονωμένους χρήστες ανά πάσα στιγμή.

 • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις μαζικές αναφορές, η άδεια "Προβολή πληροφοριών εφαρμογής" θα πρέπει να οριστεί σε Καθολική (Global). 
 • Για να κατεβάσετε οικονομικές αναφορές, η άδεια "Προβολή οικονομικών δεδομένων" πρέπει να οριστεί σε Καθολική (Global).

Εντολές και μορφές αρχείων για λεπτομερείς αναφορές

Σφάλματα και ANR

Από τον Μάιο του 2018, δεν μπορείτε πλέον να κατεβάσετε αναλυτικές αναφορές για σφάλματα και ANR.

Αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/reviews/reviews_[package_name]_YYYYMM.csv

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παραδείγματα και σημειώσεις
Όνομα πακέτου Συμβολοσειρά ΟΧΙ com.company.app
Κωδικός έκδοσης εφαρμογής ακέραιος ΝΑΙ Μόνο APK παραγωγής
Όνομα έκδοσης εφαρμογής Συμβολοσειρά ΝΑΙ  
Γλώσσα συντάκτη αξιολόγησης Συμβολοσειρά - Συντόμευση δύο γραμμάτων ISO 639-1 ΝΑΙ el
Συσκευή Συμβολοσειρά ΝΑΙ hammerhead
Ημερομηνία και ώρα υποβολής αξιολόγησης ISO_8601 συμπεριλαμβανομένης της ώρας, σε ζώνη ώρας UTC ΟΧΙ 2014-06-19T19:12:32Z
Χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη χρονική σήμανση της υποβολής της αξιολόγησης ακέραιος, χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη χρονική σήμανση ΟΧΙ  
Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας ενημέρωσης της αξιολόγησης ISO_8601 συμπεριλαμβανομένης της ώρας, σε ζώνη ώρας UTC ΝΑΙ 2014-06-19T19:12:32Z
Χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη χρονική σήμανση της τελευταίας ενημέρωσης της αξιολόγησης ακέραιος, χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη χρονική σήμανση ΝΑΙ  
Αξιολόγηση με αστέρια ακέραιος (μεταξύ 1 και 5) ΟΧΙ  
Τίτλος αξιολόγησης Συμβολοσειρά, στην τοπική γλώσσα του συντάκτη της κριτικής (χωρίς τις νέες γραμμές) ΝΑΙ  
Κείμενο αξιολόγησης Συμβολοσειρά, στην τοπική γλώσσα του συντάκτη της κριτικής (χωρίς τις νέες γραμμές) ΝΑΙ  
Ημερομηνία και ώρα απάντησης προγραμματιστή ISO_8601 συμπεριλαμβανομένης της ώρας, σε ζώνη ώρας UTC ΝΑΙ 2014-06-19T19:12:32Z
Χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη χρονική σήμανση της απάντησης προγραμματιστή ακέραιος, χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη χρονική σήμανση ΝΑΙ  
Κείμενο απάντησης προγραμματιστή Συμβολοσειρά (χωρίς τις νέες γραμμές και τα κενά) ΝΑΙ  
Σύνδεσμος αξιολόγησης Συμβολοσειρά ΝΑΙ https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=<...>#ReviewPlace:id=<..>

Παράδειγμα

Εάν θέλετε να κατεβάσετε όλες τις αναφορές που δημιουργήθηκαν το 2014 από το αναγνωριστικό του κάδου αναφορών pubsite_prod_rev_0123456789 για την εφαρμογή σας με όνομα πακέτου "com.example.app", η εντολή θα είναι η εξής:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/reviews/reviews_com.example.app_2014* /your/local/directory

Οικονομικές αναφορές

Εκτιμώμενες πωλήσεις

Πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναφορά εκτιμώμενων πωλήσεων για να δείτε πληροφορίες με μικρό λανθάνοντα χρόνο σχετικά με τις πωλήσεις της εφαρμογής, των προϊόντων εντός της εφαρμογής ή των συνδρομών. Αυτή η αναφορά περιέχει το ποσό που κατέβαλαν οι αγοραστές χωρίς να αφαιρεί τους φόρους ή τις χρεώσεις της Google από τα σύνολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την αναφορά για αναλυτικά στοιχεία ή την ανάλυση τάσεων, αλλά δεν συνιστάται για λογιστική χρήση. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στην Έκθεση κερδών.

Μπορεί να παρατηρήσετε διαφορές μεταξύ αυτής της αναφοράς και των κερδών σας για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, η αναφορά εκτιμώμενων πωλήσεων δεν λαμβάνει υπόψη τους φόρους παρακράτησης ή τις αντιστροφές χρεώσεων. Αυτή η αναφορά περιέχει το ποσό που κατέβαλαν οι αγοραστές στο τοπικό τους νόμισμα και δεν περιέχει ποσά με μετατροπή στο νόμισμα πληρωμής σας.

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/sales/salesreport_YYYYMM.zip

Παράδειγμα

Εάν θέλετε να κατεβάσετε όλες τις αναφορές που δημιουργήθηκαν το 2014 από το αναγνωριστικό του κάδου αναφορών pubsite_prod_rev_0123456789 για την εφαρμογή σας με όνομα πακέτου "com.example.app", η εντολή θα είναι η εξής:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/sales/salesreport_2014* /your/local/directory

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παραδείγματα και σημειώσεις

Αριθμός παραγγελίας

Συμβολοσειρά

Όχι

GPA.1234-1234-1234-12345

Το μοναδικό αναγνωριστικό που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν την παραγγελία. Τα αναγνωριστικά παραγγελιών συνδρομής περιλαμβάνουν τον αριθμό κύκλου ανανέωσης στο τέλος.

Ημερομηνία χρέωσης παραγγελίας

Συμβολοσειρά

Όχι

2016-11-30

Η ημερομηνία αυτής της παραγγελίας με βάση τη ζώνη ώρας UTC (σε μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ).

Χρονική σήμανση χρέωσης παραγγελίας

Ακέραιος

Όχι

1480507200

Η χρονική σήμανση UNIX κατά την οποία η παραγγελία χρεώθηκε στον χρήστη. Μετράται σε δευτερόλεπτα από τη χρονική σήμανση.

Οικονομική κατάσταση

Συμβολοσειρά

Όχι

charged, refund, partial refund, κ.λπ.

Εάν προχωρήσετε σε πλήρη επιστροφή χρημάτων για μια παραγγελία μετά την έκδοση της μερικής επιστροφής χρημάτων:

 • Η μερική επιστροφή χρημάτων εμφανίζεται σε ξεχωριστή γραμμή
 • Η γραμμή της πλήρους επιστροφής χρημάτων εμφανίζει το υπόλοιπο

Μοντέλο συσκευής

Συμβολοσειρά

Όχι

mako κ.λπ.

Το μοντέλο της συσκευής Android που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Για τις παραγγελίες συνδρομής, αυτή η πληροφορία αναφέρεται στη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αγορά.

Τίτλος προϊόντος

Συμβολοσειρά

Όχι

νομίσματα, μηνιαία συνδρομή, κ.λπ.

Το όνομα του προϊόντος που καθορίζεται από τον προγραμματιστή. Εμφανίζεται σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις του αγοραστή.

Αναγνωριστικό προϊόντος

Συμβολοσειρά

Όχι

com.example.app

Το όνομα του πακέτου της εφαρμογής όπου πωλήθηκε το προϊόν.

Τύπος προϊόντος

Συμβολοσειρά

Όχι

paidapp, subscription, inapp

Αναγνωριστικό SKU

Συμβολοσειρά

Όχι

treasure_chest_for_new_users

Το μοναδικό αναγνωριστικό του SKU που καθορίζεται από τον προγραμματιστή.

Νόμισμα αγοράς

Συμβολοσειρά

Όχι

USD, EUR, THB, κ.λπ.

Τιμή αντικειμένου

Ακέραιος

Όχι

12,345.67

Εμφανίζεται στο τοπικό νόμισμα του αγοραστή. Με το στοιχείο “,” ως διαχωριστικό χιλιάδων.

Φόροι που συλλέχθηκαν

Ακέραιος

Ναι

12,345.67

Εμφανίζεται στο τοπικό νόμισμα του αγοραστή. Με το στοιχείο “,” ως διαχωριστικό χιλιάδων.

Ποσό χρέωσης

Ακέραιος

Όχι

12,345.67

Εμφανίζεται στο τοπικό νόμισμα του αγοραστή. Πρόκειται για το άθροισμα της τιμής του είδους και των φόρων που συλλέχθηκαν. Με το στοιχείο “,” ως διαχωριστικό χιλιάδων.

Πόλη αγοραστή

Συμβολοσειρά

Ναι

Boston, Toronto κ.λπ.

Συμπληρώνεται μόνο για πωλήσεις στις οποίες είστε ο καταχωρισμένος έμπορος.

Πολιτεία αγοραστή

Συμβολοσειρά

Ναι

MA, ON κ.λπ.

Συμπληρώνεται μόνο για πωλήσεις στις οποίες είστε ο καταχωρισμένος έμπορος.

Ταχυδρομικός κώδικας αγοραστή

Συμβολοσειρά

Ναι

02140, M5B 1L6 κ.λπ.

Συμπληρώνεται μόνο για πωλήσεις στις οποίες είστε ο καταχωρισμένος έμπορος.

Χώρα αγοραστή

Συμβολοσειρά

Όχι

US, CA κ.λπ.

Κέρδη

Πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκθεση κερδών για να κατανοήσετε την πληρωμή και τις συναλλαγές σας. Κάθε γραμμή στην έκθεση αντιπροσωπεύει έναν τύπο συναλλαγής, όπως όταν χρεώνετε έναν πελάτη με χρήματα ή πληρώνετε μια χρέωση στην Google, μαζί με τα αρχικά ποσά και τα ποσά ύστερα από μετατροπή.

Οι εκθέσεις κερδών περιέχουν τα τιμολόγια που συγκεντρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Θα λάβετε τιμολόγιο εφόσον έχετε συμπληρώσει το ελάχιστο ποσό πληρωμής. Θα λάβετε την πληρωμή αρκετές εβδομάδες μετά τη διάθεση της έκθεσης κερδών.

Σημείωση: Επειδή η Google είναι ο καταχωρισμένος έμπορος για προϊόντα που πωλούνται σε χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), θα εμφανίζεται μία γραμμή ανά παραγγελία για πωλήσεις στις χώρες που επηρεάζονται (με τον τύπο συναλλαγής Χρέωση). Οι πωλήσεις σε άλλες χώρες θα περιλαμβάνουν επίσης έναν τύπο συναλλαγής "Προμήθεια Google".

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/earnings/earnings_YYYYMM.zip

Παράδειγμα

Εάν θέλετε να κατεβάσετε όλες τις αναφορές που δημιουργήθηκαν το 2014 από το αναγνωριστικό του κάδου αναφορών pubsite_prod_rev_0123456789 για την εφαρμογή σας με όνομα πακέτου "com.example.app", η εντολή θα είναι η εξής:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/earnings/earnings_2014* /your/local/directory

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παραδείγματα και σημειώσεις

Περιγραφή

Συμβολοσειρά

Όχι

GPA.1234-1234-1234-12345

Το μοναδικό αναγνωριστικό που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν την παραγγελία. Τα αναγνωριστικά παραγγελιών συνδρομής περιλαμβάνουν τον αριθμό κύκλου ανανέωσης στο τέλος.

Ημερομηνία συναλλαγής

Συμβολοσειρά

Όχι

Nov 30, 2016

Η ημερομηνία αυτής της παραγγελίας με βάση τη ζώνη ώρας PDT (σε μορφή ΜΜΜ ΗΗ, ΕΕΕΕ).

Ώρα συναλλαγής 

Συμβολοσειρά

Όχι

12:00:00 ΜΜ PDT

Τύπος φόρου

Συμβολοσειρά

Ναι

Third-party tax

Κενό για μη φορολογικές γραμμές.

Τύπος συναλλαγής

Συμβολοσειρά

Όχι

Charge, Google fee, Tax, Charge refund, Google fee refund κ.λπ.

Τύπος επιστροφής χρημάτων

Συμβολοσειρά

Ναι

Πλήρης, μερική

Οι επιστροφές χρημάτων στις οποίες ο αγοραστής αποζημιώθηκε για το πλήρες ποσό της δαπάνης του θα επισημαίνονται ως Full (πλήρεις). Οι επιστροφές χρημάτων για μέρος του ποσού πληρωμής που κατέβαλε ένας χρήστη θα επισημαίνονται ως "Partial" (μερικές). 

Τίτλος προϊόντος

Συμβολοσειρά

Όχι

νομίσματα, μηνιαία συνδρομή, κ.λπ.

Το όνομα του προϊόντος που καθορίζεται από τον προγραμματιστή. Εμφανίζεται σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις του αγοραστή.

Αναγνωριστικό προϊόντος

Συμβολοσειρά

Όχι

com.example.app

Το όνομα του πακέτου της εφαρμογής όπου πωλήθηκε το προϊόν.

Τύπος προϊόντος

Ακέραιος

Ναι

0,1

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος που πωλήθηκε. Το "0" αντιπροσωπεύει την πώληση μιας εφαρμογής επί πληρωμή, το "1" αντιπροσωπεύει την πώληση ενός προϊόντος εντός εφαρμογής ή μιας συνδρομής.

Αναγνωριστικό SKU

Συμβολοσειρά

Όχι

treasure_chest_for_new_users

Το μοναδικό αναγνωριστικό του SKU που καθορίζεται από τον προγραμματιστή.

Υλικό

Συμβολοσειρά

Όχι

mako κ.λπ.

Το μοντέλο της συσκευής Android που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Για τις παραγγελίες συνδρομής, αυτή η πληροφορία αναφέρεται στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αγορά.

Χώρα αγοραστή

Συμβολοσειρά

Όχι

US, CA κ.λπ.

Πολιτεία αγοραστή

Συμβολοσειρά

Ναι

MA, ON κ.λπ.

Συμπληρώνεται μόνο για πωλήσεις στις οποίες είστε ο καταχωρισμένος έμπορος.

Ταχυδρομικός κώδικας αγοραστή

Συμβολοσειρά

Ναι

02140, M5B 1L6 κ.λπ.

Συμπληρώνεται μόνο για πωλήσεις στις οποίες είστε ο καταχωρισμένος έμπορος.

Νόμισμα αγοραστή

Συμβολοσειρά

Όχι

USD, EUR, THB, κ.λπ.

Ποσό (νόμισμα αγοραστή)

Ακέραιος

Όχι

12345.67

Το συνολικό ποσό για αυτήν τη γραμμή τιμολογίου πριν από τη μετατροπή νομίσματος.

Συντελεστής μετατροπής νομίσματος

Ακέραιος

Όχι

0.56789

Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται κατά τη μετατροπή των ποσών του αγοραστή σε ποσά πληρωμής στο νόμισμα του εμπόρου.

Νόμισμα εμπόρου Συμβολοσειρά Όχι

USD, EUR, THB, κ.λπ.

Το νόμισμα στο οποίο μετατράπηκε η παραγγελία. Αυτό είναι το τοπικό νόμισμα στο οποίο πληρώνεστε.

Ποσό (νόμισμα εμπόρου) Ακέραιος Όχι

12345.67

Το συνολικό ποσό για αυτήν τη γραμμή τιμολογίου μετά τη μετατροπή νομίσματος.

Προϊόντα με ανταμοιβή

Πληροφορίες

Η αναφορά για τα εκτιμώμενα κέρδη των προϊόντων με ανταμοιβή εμφανίζει αναλυτικά τα κέρδη και τον αριθμό των προϊόντων για τα οποία υποβλήθηκαν αξιώσεις, κατά ημερομηνία και προϊόν. Αυτή η αναφορά ενημερώνεται καθημερινά μέχρι το τέλος του μήνα.

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/rewarded_product/estimated_earnings_YYYYMM.zip

Παράδειγμα

Εάν θέλετε να κατεβάσετε όλες τις αναφορές που δημιουργήθηκαν το 2018 από το αναγνωριστικό του κάδου αναφορών pubsite_prod_rev_0123456789 για την εφαρμογή σας με όνομα πακέτου "com.example.app", η εντολή θα είναι η εξής:

gsutil cp -r

gs://pubsite_prod_rev_0123456789/rewarded_product/estimated_earnings_2018* /your/local/directory

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παραδείγματα και σημειώσεις
Ημερομηνία Συμβολοσειρά Όχι Η ημερομηνία βασίζεται στη ζώνη ώρας UTC (σε μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ).
Εφαρμογή Συμβολοσειρά Όχι  
Τίτλος προϊόντος Συμβολοσειρά Όχι

 

Αναγνωριστικό προϊόντος Ακέραιος Όχι

com.example.app

Όνομα πακέτου της εφαρμογής.

Νόμισμα εμπόρου Συμβολοσειρά Όχι USD, EUR, THB, κ.λπ.
Εκτιμώμενα κέρδη Ακέραιος Όχι  
Εμφανίσεις Ακέραιος Όχι Μια εμφάνιση υπολογίζεται όταν τουλάχιστον 1 pixel μιας διαφήμισης είναι ορατό στην οθόνη μιας συσκευής. 
Συμβάντα με ανταμοιβή Ακέραιος Όχι Ένα συμβάν με ανταμοιβή υπολογίζεται κάθε φορά που ένας χρήστης λαμβάνει μια ανταμοιβή αλληλεπιδρώντας με μια διαφήμιση με ανταμοιβή.

 

Χρηματοδότηση υπολοίπου στο Play Κορέας

Πληροφορίες

Εάν είστε έμπορος και, βάσει των ισχυόντων κανόνων και κανονισμών, έχετε την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων μετρητών στη Νότια Κορέα ή εάν έχετε εγγραφεί οικειοθελώς για έκδοση αποδείξεων μετρητών, τότε πρέπει να εκδίδετε αποδείξεις μετρητών κατόπιν αιτήματος από τους αγοραστές εφαρμογών για αγορές εφαρμογών επί πληρωμή ή προϊόντων εντός εφαρμογής που πραγματοποιήθηκαν με Δωροκάρτες Google Play σε γουόν Κορέας (KRW).

Η αναφορά κορεατικού υπολοίπου Play με χρηματοδότηση περιέχει τις πωλήσεις υπολοίπου Play που πραγματοποιήθηκαν σε Γουόν Κορέας, με σκοπό την αποστολή απόδειξης μετρητών στον χρήστη.

Σημείωση: Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν στο υπόλοιπο Play από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της διαφημιστικής προσφοράς από την Google ή από τους συνεργάτες μας. Πριν από την έκδοση μιας απόδειξης μετρητών, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο χρήστης πρόσθεσε στο υπόλοιπό του χρησιμοποιώντας ισοδύναμα μετρητών (για παράδειγμα, μια δωροκάρτα).

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/play_balance_krw/play_balance_krw_YYYYMM.zip

Παράδειγμα

Εάν θέλετε να κατεβάσετε όλες τις αναφορές που δημιουργήθηκαν το 2018 από το αναγνωριστικό του κάδου αναφορών pubsite_prod_rev_0123456789 για την εφαρμογή σας με όνομα πακέτου "com.example.app", η εντολή θα είναι η εξής:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/play_balance_krw/play_balance_krw_2018* /your/local/directory

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παραδείγματα και σημειώσεις

Αριθμός παραγγελίας

Ακέραιος

Όχι

GPA.1234-1234-1234-12345

Το μοναδικό αναγνωριστικό που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν την παραγγελία. Τα αναγνωριστικά παραγγελιών συνδρομής περιλαμβάνουν τον αριθμό κύκλου ανανέωσης στο τέλος.

Ημερομηνία χρέωσης παραγγελίας

Συμβολοσειρά

Όχι

2016-11-30

Η ημερομηνία αυτής της παραγγελίας με βάση τη ζώνη ώρας UTC (σε μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ).

Οικονομική κατάσταση

Συμβολοσειρά

Όχι

Charged, Refund κ.λπ.

Ποσό χρηματοδότησης υπολοίπου Play

Συμβολοσειρά

Όχι

12,345.67

Το ποσό της συναλλαγής.

Νόμισμα υπολοίπου Play Συμβολοσειρά Όχι KRW
Για τις Κορεατικές αναφορές υπολοίπου Play με χρηματοδότηση, χρησιμοποιείται πάντα Γουόν Κορέας (KRW).
Χρονική σήμανση χρέωσης παραγγελίας Ακέραιος Όχι 1480507200

Η χρονική σήμανση UNIX κατά την οποία η παραγγελία χρεώθηκε στον χρήστη. Μετράται σε δευτερόλεπτα από τη χρονική σήμανση.

Συνδρομές

Απαντήσεις στην έρευνα ακυρώσεων

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/subscriptions/cancellations/freeform_[package_name].csv

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παραδείγματα και σημειώσεις
Ημερομηνία ακύρωσης Συμβολοσειρά ΟΧΙ 2016-11-30
Αναγνωριστικό SKU Συμβολοσειρά ΟΧΙ treasure_chest_for_new_users
Το μοναδικό αναγνωριστικό του SKU που καθορίζεται από τον προγραμματιστή.
Χώρα Συμβολοσειρά ΟΧΙ US, CA κ.λπ.
Απάντηση Συμβολοσειρά ΟΧΙ  

Εντολές και μορφές αρχείων για συγκεντρωτικές αναφορές

Στατιστικά στοιχεία

Εγκαταστάσεις

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/stats/installs/installs_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παράδειγμα
Ημερομηνία ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ΟΧΙ 2014-06-19
Όνομα πακέτου Συμβολοσειρά ΟΧΙ com.my.app
Συσκευή (ή οποιαδήποτε άλλη υποστηριζόμενη ιδιότητα) Συμβολοσειρά ΝΑΙ hammerhead
Τρέχουσες εγκαταστάσεις σε συσκευές ακέραιος ΟΧΙ  
Εγκαταστάσεις σε ενεργές συσκευές ακέραιος ΟΧΙ  
Ημερήσιες εγκαταστάσεις σε συσκευές ακέραιος ΟΧΙ  
Ημερήσιες απεγκαταστάσεις σε συσκευές ακέραιος ΟΧΙ  
Ημερήσιες αναβαθμίσεις συσκευών ακέραιος ΟΧΙ  
Τρέχουσες εγκαταστάσεις από χρήστες ακέραιος ΟΧΙ  
Σύνολο εγκαταστάσεων από χρήστες ακέραιος ΟΧΙ  
Ημερήσιες εγκαταστάσεις από χρήστες ακέραιος ΟΧΙ  
Ημερήσιες απεγκαταστάσεις από χρήστες ακέραιος ΟΧΙ  

Υποστηριζόμενες ιδιότητες

Ιδιότητα Όνομα αρχείου
Κωδικός έκδοσης εφαρμογής ..._app_version.csv
Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ..._carrier.csv
Χώρα ..._country.csv
Συσκευή ..._device.csv
Γλώσσα ..._language.csv
Έκδοση λειτουργικού συστήματος Android ..._os_version.csv

Παράδειγμα

Εάν θέλετε να κατεβάσετε όλες τις αναφορές που δημιουργήθηκαν το 2014 από το αναγνωριστικό του κάδου αναφορών pubsite_prod_rev_0123456789 για την εφαρμογή σας με όνομα πακέτου "com.example.app", η εντολή θα είναι η εξής:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/installs/installs_com.example.app_2014* /your/local/directory
Σφάλματα

Σημείωση: Από τον Ιανουάριο του 2018, οι εξαγωγές περιλαμβάνουν δεδομένα από τη νέα πηγή δεδομένων και αντιστοιχούν στις πληροφορίες της σελίδας Στατιστικά στοιχεία της εφαρμογής σας. Οι εξαγωγές πριν από τον Ιανουάριο του 2018 είναι διαθέσιμες μόνο για δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την προηγούμενη πηγή δεδομένων.

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/stats/crashes/crashes_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παράδειγμα
Ημερομηνία ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ΟΧΙ 2014-06-19
Όνομα πακέτου Συμβολοσειρά ΟΧΙ com.my.app
Συσκευή (ή οποιαδήποτε άλλη υποστηριζόμενη ιδιότητα) Συμβολοσειρά ΝΑΙ hammerhead
Καθημερινά σφάλματα ακέραιος ΟΧΙ  
Καθημερινά ANR ακέραιος ΟΧΙ  

Υποστηριζόμενες ιδιότητες

Ιδιότητα Όνομα αρχείου
Κωδικός έκδοσης εφαρμογής ..._app_version.csv
Συσκευή ..._device.csv
Έκδοση λειτουργικού συστήματος Android ..._os_version.csv

Παράδειγμα

Εάν θέλετε να κατεβάσετε όλες τις αναφορές που δημιουργήθηκαν το 2014 από το αναγνωριστικό του κάδου αναφορών pubsite_prod_rev_0123456789 για την εφαρμογή σας με όνομα πακέτου "com.example.app", η εντολή θα είναι η εξής:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/crashes/crashes_com.example.app_2014* /your/local/directory
Αξιολογήσεις

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/stats/ratings/ratings_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παράδειγμα
Ημερομηνία ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ΟΧΙ 2014-06-19
Όνομα πακέτου Συμβολοσειρά ΟΧΙ com.my.app
Συσκευή (ή οποιαδήποτε άλλη υποστηριζόμενη ιδιότητα) Συμβολοσειρά ΝΑΙ hammerhead
Ημερήσια μέση αξιολόγηση %.2f ΝΑΙ  
Συνολική μέση αξιολόγηση %.2f Ναι 4,16

Υποστηριζόμενες ιδιότητες

Ιδιότητα Όνομα αρχείου
Κωδικός έκδοσης εφαρμογής ..._app_version.csv
Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ..._carrier.csv
Χώρα ..._country.csv
Συσκευή ..._device.csv
Γλώσσα ..._language.csv
Έκδοση λειτουργικού συστήματος Android ..._os_version.csv

Παράδειγμα

Εάν θέλετε να κατεβάσετε όλες τις αναφορές που δημιουργήθηκαν το 2014 από το αναγνωριστικό του κάδου αναφορών pubsite_prod_rev_0123456789 για την εφαρμογή σας με όνομα πακέτου "com.example.app", η εντολή θα είναι η εξής:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/ratings/ratings_com.example.app_2014* /your/local/directory
Συνδρομές

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/financial-stats/subscriptions/subscriptions_[package_name]_[product_id]_yyyyMM_[dimension].csv

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παράδειγμα
Ημερομηνία ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ΟΧΙ 2016-03-28
Όνομα πακέτου Συμβολοσειρά ΟΧΙ com.my.app
Αναγνωριστικό προϊόντος Συμβολοσειρά ΟΧΙ monthly.subscription
Χώρα ή συσκευή Συμβολοσειρά ΟΧΙ Πρέπει να περιλαμβάνει είτε τη χώρα είτε τη συσκευή
Νέες συνδρομές Ακέραιος ΟΧΙ  
Συνδρομές που ακυρώθηκαν Ακέραιος ΟΧΙ  
Ενεργές συνδρομές Ακέραιος ΟΧΙ  

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με στατιστικά στοιχεία για νέες, ακυρωμένες και ενεργές συνδρομές, μεταβείτε στην ενότητα Έλεγχος των εσόδων και των δεδομένων αγοραστών της εφαρμογής σας.

Υποστηριζόμενες ιδιότητες

Ιδιότητα Όνομα αρχείου
Χώρα ..._country.csv
Συσκευή ..._device.csv

 

Απόκτηση χρηστών

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πηγές και τις μετρήσεις απόκτησης του Google Play.

Σημείωση: Από τον Νοεμβριο 2019, η αναφορά Συνδρομητές δεν υποστηρίζεται πλέον.

Εγκαταστάτες διατήρησης

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/retained_installers/retained_installers_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παραδείγματα και σημειώσεις
Ημερομηνία ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ΟΧΙ

Η ημερομηνία που ο χρήστης επισκέφτηκε την καταχώριση καταστήματός σας

Σημείωση: Η προσθήκη μοναδικών Επισκεπτών καταχώρισης καταστήματος για διάφορες μέρες θα έχει ως αποτέλεσμα έναν υψηλότερο αριθμό Επισκεπτών καταχώρισης καταστήματος από όσες βλέπετε σε μηνιαίες προβολές κοόρτης. Οι προβολές εβδομαδιαίας και μηνιαίας κοόρτης μετρούν κάθε επισκέπτη μία φορά, ακόμα και αν έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές επισκέψεις.

Κανάλι απόκτησης Συμβολοσειρά ΝΑΙ

Οργανική, Google Ads, Με ετικέτα UTM

Εμφανίζεται για την ιδιότητα Κανάλι απόκτησης

Σημείωση: Το κανάλι "Play Store (οργανικό)" αποτελεί το άθροισμα της "Αναζήτησης Play Store (οργανική)" και της "Αναζήτησης Play Store (οργανική)." Για να αποφύγετε τη διπλή καταμέτρηση των επισκεπτών σε αυτήν την αναφορά, παραλείψτε είτε τη συνολική σειρά "Play Store (οργανική)" είτε και τις δύο σειρές αναζήτησης.

Χώρα Συμβολοσειρά ΝΑΙ Εμφανίζεται για τις ιδιότητες "Χώρα" και "Χώρα (Play Store οργανικό)"
Πηγή UTM/καμπάνια Συμβολοσειρά ΝΑΙ

Εμφανίζεται για την ιδιότητα "Κανάλια παρακολούθησης (UTM)"

Λέξη-κλειδί Συμβολοσειρά ΝΑΙ

Παράδειγμα: "παιχνίδια"

Εμφανίζεται για την "Αναζήτηση Play Store (οργανική)"

Επισκέπτες καταχώρισης καταστήματος Ακέραιος ΟΧΙ  
Χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή Ακέραιος ΟΧΙ  
Ποσοστό μετατροπής επισκέπτη σε χρήστη που εγκατέστησε την εφαρμογή Δεκαδικός ΟΧΙ  
Συγκριτική αξιολόγηση μέσης τιμής ποσοστού μετατροπής επισκέπτη σε χρήστη που εγκατέστησε μια εφαρμογή Δεκαδικός ΝΑΙ

Δεν συμπληρώνεται από τον Αύγουστο του 2019. Ένα ενημερωμένο σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης, το οποίο χρησιμοποιεί έναν νέο υπολογισμό, είναι διαθέσιμο στη σελίδα Αναφορές απόκτησης.

Μάθετε περισσότερα

Χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή και τη διατήρησαν για 1 ημέρα Ακέραιος ΟΧΙ  
Ποσοστό διατήρησης χρήστη που εγκατέστησε την εφαρμογή για 1 ημέρα Δεκαδικός ΟΧΙ  
Χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή και τη διατήρησαν για 7 ημέρες Ακέραιος ΟΧΙ  
Ποσοστό διατήρησης χρήστη που εγκατέστησε την εφαρμογή για 7 ημέρες Δεκαδικός ΟΧΙ  
Χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή και τη διατήρησαν για 15 ημέρες Ακέραιος ΟΧΙ  
Ποσοστό διατήρησης χρήστη που εγκατέστησε την εφαρμογή για 15 ημέρες Δεκαδικός ΟΧΙ  
Χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή και τη διατήρησαν για 30 ημέρες Ακέραιος ΟΧΙ  
Ποσοστό διατήρησης χρήστη που εγκατέστησε την εφαρμογή για 30 ημέρες Δεκαδικός ΟΧΙ  

Υποστηριζόμενες ιδιότητες

Ιδιότητα Όνομα αρχείου
Κανάλι απόκτησης * ..._channel.csv
Χώρα ..._country.csv
Χώρα (Play Store οργανικό) ..._play_country.csv
Αναζήτηση Play Store (οργανική) ..._play_search.csv
Κανάλια παρακολούθησης (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Σημείωση: Το κανάλι "Play Store (οργανικό)" αποτελεί το άθροισμα της "Αναζήτησης Play Store (οργανική)" και της "Περιήγησης Play Store (οργανική)". Για να αποφύγετε τη διπλή καταμέτρηση των επισκεπτών σε αυτήν την αναφορά, παραλείψτε είτε τη συνολική σειρά "Play Store (οργανικό)" είτε και τις δύο σειρές, αναζήτησης και περιήγησης. 

Από τον Ιούνιο του 2019, διακόπηκε η υποστήριξη για την ιδιότητα Αναζήτηση Google (οργανική).

Αγοραστές (7 ημέρες μετά την εγκατάσταση)

Εντολή

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/buyers_7d/buyers_7d_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Μορφή αρχείου

Πεδίο Μορφή Προαιρετικό Παραδείγματα και σημειώσεις
Ημερομηνία ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ΟΧΙ

Η ημερομηνία που ο χρήστης επισκέφτηκε την καταχώριση καταστήματός σας

Σημείωση: Η προσθήκη μοναδικών Επισκεπτών καταχώρισης καταστήματος για διάφορες μέρες θα έχει ως αποτέλεσμα έναν υψηλότερο αριθμό Επισκεπτών καταχώρισης καταστήματος από όσες βλέπετε σε μηνιαίες προβολές κοόρτης. Οι προβολές εβδομαδιαίας και μηνιαίας κοόρτης μετρούν κάθε επισκέπτη μία φορά, ακόμα και αν έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές επισκέψεις.

Κανάλι απόκτησης Συμβολοσειρά ΝΑΙ

Οργανική, Google Ads, Με ετικέτα UTM

Εμφανίζεται για την ιδιότητα Κανάλι απόκτησης

Σημείωση: Το κανάλι "Play Store (οργανικό)" αποτελεί το άθροισμα της "Αναζήτησης Play Store (οργανική)" και της "Αναζήτησης Play Store (οργανική)." Για να αποφύγετε τη διπλή καταμέτρηση των επισκεπτών σε αυτήν την αναφορά, παραλείψτε είτε τη συνολική σειρά "Play Store (οργανική)" είτε και τις δύο σειρές αναζήτησης.

Χώρα Συμβολοσειρά ΝΑΙ Εμφανίζεται για τις ιδιότητες "Χώρα" και "Χώρα (Play Store οργανικό)"
Πηγή UTM/καμπάνια Συμβολοσειρά ΝΑΙ Εμφανίζεται για την ιδιότητα "Κανάλια παρακολούθησης (UTM)"
Λέξη-κλειδί Συμβολοσειρά ΝΑΙ

Παράδειγμα: "παιχνίδια"

Εμφανίζεται για την "Αναζήτηση Play Store (οργανική)"

Επισκέπτες καταχώρισης καταστήματος Ακέραιος ΟΧΙ  
Χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή Ακέραιος ΟΧΙ  
Ποσοστό μετατροπής επισκέπτη σε χρήστη που εγκατέστησε μια εφαρμογή Δεκαδικός ΟΧΙ  
Συγκριτική αξιολόγηση μέσης τιμής ποσοστού μετατροπής επισκέπτη σε χρήστη που εγκατέστησε μια εφαρμογή Δεκαδικός ΝΑΙ

Δεν συμπληρώνεται από τον Αύγουστο του 2019. Ένα ενημερωμένο σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης, το οποίο χρησιμοποιεί έναν νέο υπολογισμό, είναι διαθέσιμο στη σελίδα Αναφορές απόκτησης.

Μάθετε περισσότερα

Αγοραστές Ακέραιος ΟΧΙ  
Ποσοστό μετατροπής χρήστη που εγκατέστησε μια εφαρμογή σε αγοραστή Δεκαδικός ΟΧΙ  
Αγοραστές κατ' επανάληψη Ακέραιος ΟΧΙ  
Ποσοστό μετατροπής χρήστη που εγκατέστησε μια εφαρμογή σε κατ' επανάληψη αγοραστή Δεκαδικός ΟΧΙ  
Ποσοστό μετατροπής αγοραστή σε κατ' επανάληψη αγοραστή Ακέραιος ΟΧΙ  

Υποστηριζόμενες ιδιότητες

Ιδιότητα Όνομα αρχείου
Κανάλι απόκτησης * ..._channel.csv

Χώρα

..._country.csv

Χώρα (Play Store οργανικό)

..._play_country.csv
Αναζήτηση Play Store (οργανική) ..._play_search.csv
Κανάλια παρακολούθησης (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Σημείωση: Το κανάλι "Play Store (οργανικό)" αποτελεί το άθροισμα της "Αναζήτησης Play Store (οργανική)" και της "Περιήγησης Play Store (οργανική)". Για να αποφύγετε τη διπλή καταμέτρηση των επισκεπτών σε αυτήν την αναφορά, παραλείψτε είτε τη συνολική σειρά "Play Store (οργανικό)" είτε και τις δύο σειρές, αναζήτησης και περιήγησης. 

Από τον Ιούνιο του 2019, διακόπηκε η υποστήριξη για την ιδιότητα Αναζήτηση Google (οργανική).

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;