Download og eksportér månedlige rapporter

På Play Console-websitet kan du downloade månedlige rapporter om enkelte apps, så du kan følge med i, hvordan din app klarer sig.

Rapporttyper

Detaljerede rapporter

Detaljerede rapporter indeholder data om enkelte begivenheder.

 • Anmeldelser
 • Finansielle: Estimeret salg, indtjening, bonusprodukter og betaling med koreansk Play-saldo
Sammenlagte rapporter

Sammenlagte rapporter indeholder konsoliderede data (gennemsnit, daglige totaler osv.) for appstatistik.

 • Statistik: Nedbrud, bedømmelser, abonnementer og antal installationer
 • Brugeranskaffelse: Brugere, der har installeret og beholdt appen, købere (7 dage efter installation), abonnenter

Download rapporter

 1. Log ind på Play Console.
 2. Klik på Download rapporter Rapporter.
 3. Vælg en rapport i menuen til venstre.
 4. Indtast og vælg navnet på din app under "Vælg en applikation".
 5. Vælg år og måned for den rapport, du vil downloade.

Bemærk! Finansielle rapporter omfatter alle apps på din konto.

Download rapporter fra Google Cloud Storage

Rapporter kan hentes i Google Cloud Storage. Rapporter genereres dagligt og samles i månedlige CSV-filer. De gemmes i en privat Google Cloud Storage-samling for din Google Play-udviklerkonto.

Du kan få adgang til rapporter ved hjælp af Google Cloud Storage i din browser eller programmatisk ved hjælp af gsutil. Du kan også bruge andre værktøjer til at få programmatisk adgang til din Cloud Storage-samling.

Tip! Hvis du vil importere dine rapporter fra Google Cloud Storage til BigQuery, skal du konvertere CSV-filerne fra UTF-16 til UTF-8.

Find din Google Cloud Storage-URI

Du kan kopiere din Google Cloud Storage-URI ved at klikke på knappen Kopiér Cloud Storage-URI ud for den tilsvarende sektionsoverskrift på siderne Download rapporter.

Din Cloud Storage-URI begynder med pubsite_prod_rev (f.eks. pubsite_prod_rev_01234567890987654321).

Download rapporter ved hjælp af kommandolinjeværktøjet
 1. Installer gsutil-værktøjet.
  • Sørg for at godkende din konto ved hjælp af en konto med adgang til Play Console.
  • Hvis det er første gang, du bruger gsutil, og du ikke har andre konfigurerede projekter i Google Cloud Storage, kan du under konfigurationen indtaste navnet på din app, når du bliver bedt om et projekt-id.
 2. Find id'et for din samling af rapporter ved at klikke på knappen Kopiér Cloud Storage-URI ud for den tilsvarende sektionsoverskrift på siderne Download rapporter.
  • Din Cloud Storage-URI begynder med: pubsite_prod_rev (f.eks. pubsite_prod_rev_01234567890987654321).
 3. Brug kommandoen gsutil cp for at downloade rapporter.

Rapporter organiseres i mapper med navn efter hver rapporttype. CSV-filnavne omfatter rapporttypen, pakkenavnet, tidsrummet og dimensionen (hvis relevant).

Download rapporter ved hjælp af en klientsamling og en servicekonto

Trin 1: Opret en servicekonto

 1. Log ind på Google Developers Console (console.developers.google.com).
 2. Hvis du allerede har et projekt, skal du vælge projektet via rullemenuen. Hvis du ikke har et projekt, eller du vil oprette et nyt, skal du klikke på Opret projekt.
 3. Vælg menuikonet Menuikon > Tilladelser > Servicekonti > Opret servicekonto.
 4. Følg vejledningen på skærmen, og vælg Opret.
 5. Kopiér den angivne mailadresse.
  • Eksempel: accountName@project.iam.gserviceaccount.com
 

Trin 2: Tilføj servicekontoen i Play Console

 1. Log ind på Play Console.
 2. Vælg Indstillinger Indstillinger > Brugerkonti og -rettigheder > Inviter en ny bruger.
 3. Indsæt eller skriv den mailadresse, der er knyttet til din servicekonto.
 4. Vælg tilladelser ud fra de rapporttyper, du har behov for. 
 5. Klik på Tilføj bruger. Din servicekonto vil blive føjet til din konto.
 

Trin 3: Hent rapporter ved hjælp af et API-opkald

 1. Installer API-klientsamlingen for dit foretrukne kodesprog.
 2. Konfigurer den kode, der foretager API-opkaldet, til at bruge OAuth2-server-til-server-godkendelse og til at anmode om adgang til OAuth2-omfanget (https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only).
 3. Udsend godkendte API-opkald til at hente rapporter.
Se et eksempel (Python)

Hvis du brugte Python til at hente rapporter, kan du se et kodeeksempel her:

 

import json

from httplib2 import Http

from oauth2client.client import SignedJwtAssertionCredentials

from apiclient.discovery import build

# Change these variables to fit your case

client_email = 'your service account here'

json_file = 'path_to_json_file_obtained_when_creating_the_service_account'

cloud_storage_bucket = 'pubsite_prod_rev_…'

report_to_download = ‘earnings/earnings_….zip’

 

private_key = json.loads(open(json_file).read())['private_key']

credentials = SignedJwtAssertionCredentials(client_email, private_key,

   'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only')

storage = build('storage', 'v1', http=credentials.authorize(Http()))

print storage.objects().get(

   bucket=cloud_storage_bucket,

   object=report_to_download).execute()

Administrer adgang til Google Cloud Storage

Der er samme adgangsbegrænsninger for rapporter, der er tilgængelige i Google Cloud Storage, som for dataadgang i Play Console. Det betyder, at kontobrugere, der har adgang til visse områder på en Play Console-konto, har adgang til de tilsvarende rapporter i Google Cloud Storage. 

Kontoejere kan til enhver tid opdatere tilladelser for individuelle brugere.

 • Hvis du vil have adgang til flere rapporter på én gang, skal tilladelsen "Se appoplysninger" indstilles til "Globalt". 
 • Hvis du vil downloade finansielle rapporter, skal tilladelsen "Se finansielle data" indstilles til "Globalt".

Kommandoer og filformater for detaljerede rapporter

Nedbrud og ANR-fejl

Fra og med maj 2018 kan du ikke længere downloade detaljerede rapporter om nedbrud og ANR-fejl.

Anmeldelser

Anmeldelser

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/reviews/reviews_[package_name]_YYYYMM.csv

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempler og bemærkninger
Pakkenavn Streng NEJ com.company.app
Kode for appversion heltal JA Kun produktions-APK-filer
Navn på appversion Streng JA  
Anmelderens sprog Streng – forkortelse på to bogstaver iht. ISO 639-1 JA da
Enhed Streng JA hammerhead
Dato og klokkeslæt for indsendelse af anmeldelsen ISO_8601 inkl. klokkeslæt, tidszonen UTC NEJ 2014-06-19T19:12:32Z
Anmeldelse indsendt, millisekunder siden Unix Epoch heltal, millisekunder siden Unix Epoch NEJ  
Dato og klokkeslæt for sidste opdatering af anmeldelse ISO_8601 inkl. klokkeslæt, tidszonen UTC JA 2014-06-19T19:12:32Z
Sidste opdatering af anmeldelse, millisekunder siden Unix Epoch heltal, millisekunder siden Unix Epoch JA  
Antal stjerner heltal (mellem 1 og 5) NEJ  
Titel på anmeldelse Streng, på anmelderens lokale sprog (linjeskift fjernes) JA  
Anmeldelsestekst Streng, på anmelderens lokale sprog (linjeskift fjernes) JA  
Dato og klokkeslæt for svar fra udvikleren ISO_8601 inkl. klokkeslæt, tidszonen UTC JA 2014-06-19T19:12:32Z
Svar fra udvikleren, millisekunder siden Unix Epoch heltal, millisekunder siden Unix Epoch JA  
Tekst i svar fra udvikleren Streng (linjeskift fjernes, og blanktegn komprimeres) JA  
Link til anmeldelse Streng JA https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=<...>#ReviewPlace:id=<..>

Eksempel

Hvis du vil downloade alle rapporter, der er genereret i 2014, fra rapportsamlingen med id'et pubsite_prod_rev_0123456789 for din app med pakkenavnet "com.example.app", er kommandoen:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/reviews/reviews_com.example.app_2014* /your/local/directory

Finansielle rapporter

Estimeret salg

Om

Du kan bruge rapporten over estimeret salg til at se oplysninger om kort forsinkelse ved salg af apps, abonnementer eller produkter i apps. Denne rapport indeholder det beløb, der betales af køberne, og fratrækker ikke afgifter eller Google-gebyrer fra de samlede beløb.

Du kan bruge denne rapport til analysedata eller analyse af tendenser, men den anbefales ikke til regnskabsføring. Se i stedet indtjeningsrapporten.

Der kan af flere grunde være forskelle mellem denne rapport og din indtjening. Rapporten over estimeret salg tager f.eks. ikke højde for tilbageholdelse af afgifter eller tilbageførsler. Denne rapport indeholder beløb, der er betalt af køberne i deres lokale valuta, og indeholder ikke konverterede beløb i den valuta, du får udbetalt dem i.

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/sales/salesreport_YYYYMM.zip

Eksempel

Hvis du vil downloade alle rapporter, der er genereret i 2014, fra rapportsamlingen med id'et pubsite_prod_rev_0123456789 for din app med pakkenavnet "com.example.app", er kommandoen:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/sales/salesreport_2014* /your/local/directory

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempler og bemærkninger

Ordrenummer

Streng

Nej

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikt id, der er tildelt ordren. Ordre-id'er for abonnementer omfatter fornyelsescyklusnummeret, som står til sidst i id'et.

Dato for debitering af ordre

Streng

Nej

2016-11-30

Datoen for denne ordre, der er baseret på tidszonen UTC (i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD).

Tidsstempel for debitering af ordre

Heltal

Nej

1480507200

UNIX-tidsstempel for, hvornår brugeren blev debiteret for ordren. Målt i sekunder siden Unix Epoch.

Økonomisk status

Streng

Nej

charged, refund, partial refund, etc.

Hvis du refunderer hele beløbet for en ordre, efter du har udstedt en delvis refusion:

 • Den delvise refusion vises på en separat linje
 • På linjen med den fulde refusion vises restbeløbet

Enhedsmodel

Streng

Nej

mako, etc.

Android-enhedsmodel, der blev brugt til at foretage købet. Der henvises til den enhed, der blev brugt til det oprindelige køb, i forbindelse med ordrer på abonnementer.

Produktets titel

Streng

Nej

coins, monthly subscription, etc.

Det navn, udvikleren har givet produktet. Vises i køberens landestandard.

Produkt-id

Streng

Nej

com.example.app

Pakkenavn på den app, hvor produktet blev solgt.

Produkttype

Streng

Nej

paidapp, subscription, inapp

Varenummer-id

Streng

Nej

treasure_chest_for_new_users

Det entydige id for varenummeret, som udvikleren har angivet.

Salgsvaluta

Streng

Nej

USD, EUR, THB, etc.

Varens pris

Heltal

Nej

12,345.67

Vises i køberens lokale valuta. Med "," som tusindseparator.

Opkrævet afgift

Heltal

Ja

12,345.67

I køberens lokale valuta. Med "," som tusindseparator.

Debiteret beløb

Heltal

Nej

12,345.67

I køberens lokale valuta. Dette er summen af vareprisen og debiterede afgifter. Med "," som tusindseparator.

Købers by

Streng

Ja

Boston, Toronto, etc.

Udfyldes kun ved salg, hvor du er den registrerede sælger.

Købers delstat

Streng

Ja

MA, ON, etc.

Udfyldes kun ved salg, hvor du er den registrerede sælger.

Købers postnummer

Streng

Ja

02140, M5B 1L6, etc.

Udfyldes kun ved salg, hvor du er den registrerede sælger.

Købers land

Streng

Nej

US, CA, etc.

Indtjening

Om

Du kan bruge indtjeningsrapporten til at få en bedre forståelse af dine udbetalinger og transaktioner. Hver linje i rapporten repræsenterer en transaktionstype, f.eks. når du debiterer en kunde et beløb eller betaler et gebyr til Google, sammen med de oprindelige og konverterede beløb.

Indtjeningsrapporter indeholder fakturaer, der er oprettet i den foregående måned. Du modtager en faktura, hvis du har nået udbetalingsgrænsen. Du modtager udbetalingen et par uger efter, at indtjeningsrapporten bliver tilgængelig.

Google kan i nogle tilfælde foretage justeringer af din indtjening for at rette fejlberegninger. Hvis dette sker, kontakter vi dig for at underrette dig om problemet og opretter en ekstra indtjeningsfil, der kun indeholder de justerede transaktioner.

Bemærk! Da Google er den registrerede sælger af produkter, der sælges til brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), får du vist én linje pr. ordre for salg i de berørte lande (med "Debitering" som transaktionstype). Salg i andre lande omfatter også transaktionstypen "Google-gebyr".

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/earnings/earnings_YYYYMM.zip

Eksempel

Hvis du vil downloade alle rapporter, der er genereret i 2014, fra rapportsamlingen med id'et pubsite_prod_rev_0123456789 for din app med pakkenavnet "com.example.app", er kommandoen:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/earnings/earnings_2014* /your/local/directory

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempler og bemærkninger

Beskrivelse

Streng

Nej

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikt id, der er tildelt ordren. Ordre-id'er for abonnementer omfatter fornyelsescyklusnummeret, som står til sidst i id'et.

Transaktionsdato

Streng

Nej

Nov 30, 2016

Datoen for denne ordre, der er baseret på tidszonen PDT (i formatet MMM DD ÅÅÅÅ).

Tidspunkt for transaktion 

Streng

Nej

kl. 12:00:00 PDT

Afgiftstype

Streng

Ja

Third-party tax

Hvis der er linjer uden afgifter, efterlades de tomme.

Transaktionstype

Streng

Nej

Charge, Google fee, Tax, Charge refund, Google fee refund, etc.

Refusionstype

Streng

Ja

Full, Partial

Refusioner, hvor køberen fik refunderet hele det betalte beløb, markeres som "Full". Refusioner for en del af brugerens indbetalingsbeløb markeres som "Partial". 

Produktets titel

Streng

Nej

coins, monthly subscription, etc.

Det navn, udvikleren har givet produktet. Vises i køberens landestandard.

Produkt-id

Streng

Nej

com.example.app

Pakkenavn på den app, hvor produktet blev solgt.

Produkttype

Heltal

Ja

0,1

Bruges til at identificere, hvilken type produkt der sælges. "0" repræsenterer salget af en købeapp, mens "1" repræsenterer salget af et abonnement eller et produkt i appen.

Varenummer-id

Streng

Nej

treasure_chest_for_new_users

Det entydige id for varenummeret, som udvikleren har angivet.

Hardware

Streng

Nej

mako, etc.

Android-enhedsmodel, der blev brugt til at foretage købet. Der henvises til den model, der blev brugt til det oprindelige køb, i forbindelse med ordrer på abonnementer.

Købers land

Streng

Nej

US, CA, etc.

Købers delstat

Streng

Ja

MA, ON, etc.

Udfyldes kun ved salg, hvor du er den registrerede sælger.

Købers postnummer

Streng

Ja

02140, M5B 1L6, etc.

Udfyldes kun ved salg, hvor du er den registrerede sælger.

Købers valuta

Streng

Nej

USD, EUR, THB, etc.

Beløb (købers valuta)

Heltal

Nej

12345.67

Samlet beløb for denne fakturalinje inden valutakonvertering.

Konverteringsrate for valuta

Heltal

Nej

0.56789

Den vekselkurs, der bruges, når køberens beløb konverteres til beløb til udbetaling i sælgers valuta.

Sælgers valuta Streng Nej

USD, EUR, THB, etc.

Valuta, som ordren blev konverteret til. Dette er den lokale valuta, du betales i.

Beløb (sælgers valuta) Heltal Nej

12345.67

Samlet beløb for denne fakturalinje efter valutakonvertering.

Betaling med koreansk Play-saldo

Om

Hvis du er registreret som sælger i Sydkorea og påkrævet at udstede indbetalingsbeviser i henhold til de gældende regler og bestemmelser, eller hvis du frivilligt er registreret til at udstede indbetalingsbeviser, skal du udstede indbetalingsbeviser efter anmodning fra købere af apps eller købere af produkter i apps, der betaler via gavekort til Google Play i koreanske won (KRW).

Rapporten om betaling med koreansk Play-saldo indeholder salg via Play-saldo i koreanske won, så der kan sendes et indbetalingsbevis til brugeren.

Bemærk! Brugere kan føje beløb til Google Play-saldi fra forskellige kilder, bl.a. som kampagnekredit fra Google eller vores partnere. Før der udstedes et indbetalingsbevis, er det vigtigt at sikre, at brugeren føjede beløbet til sin saldo via pengesubstitut (f.eks. via et gavekort).

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/play_balance_krw/play_balance_krw_YYYYMM.zip

Eksempel

Hvis du vil downloade alle rapporter, der er genereret i 2018, fra rapportsamlingen med id'et pubsite_prod_rev_0123456789 for din app med pakkenavnet "com.example.app", er kommandoen:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/play_balance_krw/play_balance_krw_2018* /your/local/directory

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempler og bemærkninger

Ordrenummer

Heltal

Nej

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikt id, der er tildelt ordren. Ordre-id'er for abonnementer omfatter fornyelsescyklusnummeret, som står til sidst i id'et.

Dato for debitering af ordre

Streng

Nej

2016-11-30

Datoen for denne ordre, der er baseret på tidszonen UTC (i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD).

Økonomisk status

Streng

Nej

Charged, Refund, etc.

Play-saldobeløb til betaling

Streng

Nej

12,345.67

Transaktionsbeløbet.

Valuta for Play-saldo Streng Nej KRW
Ved rapporter om betaling med koreansk Play-saldo er valutaen altid koreanske won (KRW).
Tidsstempel for debitering af ordre Heltal Nej 1480507200

UNIX-tidsstempel for, hvornår brugeren blev debiteret for ordren. Målt i sekunder siden Unix Epoch.

Abonnementer

Svar på spørgeskema om opsigelse

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/subscriptions/cancellations/freeform_[package_name].csv

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempler og bemærkninger
Opsigelsesdato Streng NEJ 2016-11-30
Varenummer-id Streng NEJ treasure_chest_for_new_users
Det entydige id for varenummeret, som udvikleren har angivet.
Land Streng NEJ US, CA, etc.
Svar Streng NEJ  

Kommandoer og filformater for sammenlagte rapporter

Statistik

Installationer

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/stats/installs/installs_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempel
Dato ÅÅÅÅ-mm-dd NEJ 2014-06-19
Pakkenavn Streng NEJ com.my.app
Enhed (eller anden understøttet dimension) Streng JA hammerhead
Aktuelle enhedsinstallationer heltal NEJ  
Installationer på aktive enheder heltal NEJ  
Daglige enhedsinstallationer heltal NEJ  
Daglige enhedsafinstallationer heltal NEJ  
Daglige enhedsopgraderinger heltal NEJ  
Aktuelle brugerinstallationer heltal NEJ  
Samlet antal brugerinstallationer heltal NEJ  
Daglige brugerinstallationer heltal NEJ  
Daglige brugerafinstallationer heltal NEJ  

Understøttede dimensioner

Dimension Filnavn
Kode for appversion ..._app_version.csv
Mobilselskab ..._carrier.csv
Land ..._country.csv
Enhed ..._device.csv
Sprog ..._language.csv
Android OS-version ..._os_version.csv

Eksempel

Hvis du vil downloade alle rapporter, der er genereret i 2014, fra rapportsamlingen med id'et pubsite_prod_rev_0123456789 for din app med pakkenavnet "com.example.app", er kommandoen:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/installs/installs_com.example.app_2014* /your/local/directory
Nedbrud

Bemærk! Fra og med januar 2018 omfatter eksporter data fra den nye datakilde og svarer til oplysningerne på siden Statistik for din app. Eksporter udført inden januar 2018 indeholder kun data, der er indsamlet fra den tidligere datakilde.

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/stats/crashes/crashes_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempel
Dato ÅÅÅÅ-mm-dd NEJ 2014-06-19
Pakkenavn Streng NEJ com.my.app
Enhed (eller anden understøttet dimension) Streng JA hammerhead
Daglige nedbrud heltal NEJ  
Daglige ANR-fejl heltal NEJ  

Understøttede dimensioner

Dimension Filnavn
Kode for appversion ..._app_version.csv
Enhed ..._device.csv
Android OS-version ..._os_version.csv

Eksempel

Hvis du vil downloade alle rapporter, der er genereret i 2014, fra rapportsamlingen med id'et pubsite_prod_rev_0123456789 for din app med pakkenavnet "com.example.app", er kommandoen:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/crashes/crashes_com.example.app_2014* /your/local/directory
Bedømmelser

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/stats/ratings/ratings_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempel
Dato ÅÅÅÅ-mm-dd NEJ 2014-06-19
Pakkenavn Streng NEJ com.my.app
Enhed (eller anden understøttet dimension) Streng JA hammerhead
Daglig gennemsnitlig bedømmelse %.2f JA  
Samlet gennemsnitlig bedømmelse %.2f Ja 4.16

Understøttede dimensioner

Dimension Filnavn
Kode for appversion ..._app_version.csv
Mobilselskab ..._carrier.csv
Land ..._country.csv
Enhed ..._device.csv
Sprog ..._language.csv
Android OS-version ..._os_version.csv

Eksempel

Hvis du vil downloade alle rapporter, der er genereret i 2014, fra rapportsamlingen med id'et pubsite_prod_rev_0123456789 for din app med pakkenavnet "com.example.app", er kommandoen:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/ratings/ratings_com.example.app_2014* /your/local/directory
Abonnementer

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/financial-stats/subscriptions/subscriptions_[package_name]_[product_id]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempel
Dato ÅÅÅÅ-mm-dd NEJ 2016-03-28
Pakkenavn Streng NEJ com.my.app
Produkt-id Streng NEJ monthly.subscription
Land eller enhed Streng NEJ Skal indeholde enten land eller enhed
Nye abonnementer Heltal NEJ  
Opsagte abonnementer Heltal NEJ  
Aktive abonnementer Heltal NEJ  

Bemærk! Du kan få flere oplysninger om statistik for nye, opsagte og aktive abonnementer ved at gennemgå omsætnings- og køberdataene for din app.

Understøttede dimensioner

Dimension Filnavn
Land ..._country.csv
Enhed ..._device.csv

 

Brugeranskaffelse

The Retained Installers and Buyers reports provide programmatic access to data for the old acquisition report. To export data for the new acquisition report, use the Export report button on the Conversion analysis page in the new Play Console UI.

Learn more

Få flere oplysninger om anskaffelseskilder og metrics for Google Play.

Bemærk! Rapport om abonnenter understøttes ikke længere fra november 2019.

Brugere, der har installeret og beholdt appen

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/retained_installers/retained_installers_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempler og bemærkninger
Dato ÅÅÅÅ-mm-dd NEJ

Datoen, hvor brugeren besøgte din butiksfortegnelse

Bemærk! Hvis du tilføjer unikke besøgende på butiksfortegnelsen over flere dage, resulterer det i et højere antal besøgende på butiksfortegnelsen end det, der vises i de ugentlige eller månedlige kohortevisninger. Ugentlige og månedlige kohortevisninger tæller kun hver besøgende én gang, også selvom vedkommende besøger siden flere gange.

Anskaffelseskanal Streng JA

Organisk, Google Ads, UTM-tagget

Vises i forbindelse med dimensionen "Anskaffelseskanal"

Bemærk! Kanalen "Play Butik (organisk)" er "søgning i Play Butik (organisk)" og "browsing i Play Butik (organisk)" sammenlagt. For at undgå at tælle den samme besøgende to gange i denne rapport skal du enten ignorere summen i rækken "Play Butik (organisk)" eller rækkerne søgning og browsing.

Land Streng JA Vises i forbindelse med dimensionerne "Land" og "Land (Play Butik, organisk)"
UTM-kilde/-kampagne Streng JA

Vises i forbindelse med dimensionen "Sporede kanaler (UTM)"

Søgeord Streng JA

Eksempel: "spil"

Vises i forbindelse med "søgning i Play Butik (organisk)"

Besøgende på butiksfortegnelsen Heltal NEJ  
Brugere, der har installeret Heltal NEJ  
Konverteringsrate i forhold til, hvor mange besøgende der har installeret Decimaltal NEJ  
Benchmark for gennemsnitlig konverteringsrate i forhold til, hvor mange besøgende der har installeret Decimaltal JA

Ikke udfyldt pr. august 2019. På siden Anskaffelsesrapporter er der et opdateret sæt benchmarks, hvor der er anvendt en ny beregningsmetode.

Få flere oplysninger

Brugere, der har installeret og beholdt appen i 1 dag Heltal NEJ  
Procentdel af brugere, der har installeret og beholdt appen i 1 dag Decimaltal NEJ  
Brugere, der har installeret og beholdt appen i 7 dage Heltal NEJ  
Procentdel af brugere, der har installeret og beholdt appen i 7 dage Decimaltal NEJ  
Brugere, der har installeret og beholdt appen i 15 dage Heltal NEJ  
Procentdel af brugere, der har installeret og beholdt appen i 15 dage Decimaltal NEJ  
Brugere, der har installeret og beholdt appen i 30 dage Heltal NEJ  
Procentdel af brugere, der har installeret og beholdt appen i 30 dage Decimaltal NEJ  

Understøttede dimensioner

Dimension Filnavn
Anskaffelseskanal* ..._channel.csv
Land ..._country.csv
Land (Play Butik, organisk) ..._play_country.csv
Søgning i Play Butik (organisk) ..._play_search.csv
Sporede kanaler (UTM) ..._utm_tagged.csv

*Bemærk! Kanalen "Play Butik (organisk)" er "søgning i Play Butik (organisk)" og "browsing i Play Butik (organisk)" sammenlagt. For at undgå at tælle den samme besøgende to gange i denne rapport skal du enten ignorere summen i rækken "Play Butik (organisk)" eller rækkerne for søgning og browsing. 

Fra og med juni 2019 understøttes dimensionen Google Søgning (organisk) ikke længere.

Købere (7 dage efter installation)

Kommando

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/buyers_7d/buyers_7d_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Filformat

Felt Format Valgfrit Eksempler og bemærkninger
Dato ÅÅÅÅ-mm-dd NEJ

Datoen, hvor brugeren besøgte din butiksfortegnelse

Bemærk! Hvis du tilføjer unikke besøgende på butiksfortegnelsen over flere dage, resulterer det i et højere antal besøgende på butiksfortegnelsen end det, der vises i de ugentlige eller månedlige kohortevisninger. Ugentlige og månedlige kohortevisninger tæller kun hver besøgende én gang, også selvom vedkommende besøger siden flere gange.

Anskaffelseskanal Streng JA

Organisk, Google Ads, UTM-tagget

Vises i forbindelse med dimensionen "Anskaffelseskanal"

Bemærk! Kanalen "Play Butik (organisk)" er "søgning i Play Butik (organisk)" og "browsing i Play Butik (organisk)" sammenlagt. For at undgå at tælle den samme besøgende to gange i denne rapport skal du enten ignorere summen i rækken "Play Butik (organisk)" eller rækkerne søgning og browsing.

Land Streng JA Vises i forbindelse med dimensionerne "Land" og "Land (Play Butik, organisk)"
UTM-kilde/-kampagne Streng JA Vises i forbindelse med dimensionen "Sporede kanaler (UTM)"
Søgeord Streng JA

Eksempel: "spil"

Vises i forbindelse med "søgning i Play Butik (organisk)"

Besøgende på butiksfortegnelsen Heltal NEJ  
Brugere, der har installeret Heltal NEJ  
Konverteringsrate i forhold til, hvor mange besøgende der har installeret Decimaltal NEJ  
Benchmark for gennemsnitlig konverteringsrate i forhold til, hvor mange besøgende der har installeret Decimaltal JA

Ikke udfyldt pr. august 2019. På siden Anskaffelsesrapporter er der et opdateret sæt benchmarks, hvor der er anvendt en ny beregningsmetode.

Få flere oplysninger

Købere Heltal NEJ  
Konverteringsrate i forhold til, hvor mange brugere der har foretaget køb i appen efter at have installeret den Decimaltal NEJ  
Tilbagevendende købere Heltal NEJ  
Konverteringsrate i forhold til, hvor mange brugere der har foretaget mere end ét køb i appen efter at have installeret Decimaltal NEJ  
Konverteringsrate i forhold til, hvor mange brugere der har foretaget endnu et køb i appen efter deres første køb Heltal NEJ  

Understøttede dimensioner

Dimension Filnavn
Anskaffelseskanal* ..._channel.csv

Land

..._country.csv

Land (Play Butik, organisk)

..._play_country.csv
Søgning i Play Butik (organisk) ..._play_search.csv
Sporede kanaler (UTM) ..._utm_tagged.csv

*Bemærk! Kanalen "Play Butik (organisk)" er "søgning i Play Butik (organisk)" og "browsing i Play Butik (organisk)" sammenlagt. For at undgå at tælle den samme besøgende to gange i denne rapport skal du enten ignorere summen i rækken "Play Butik (organisk)" eller rækkerne for søgning og browsing. 

Fra og med juni 2019 understøttes dimensionen Google Søgning (organisk) ikke længere.

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet