Länka ett utvecklarkonto till Googles tjänster

Du kan länka ditt utvecklarkonto på Google Play till vissa konton och tjänster, som Google Ads, Google Marketing Platform, Firebase och Google betalningscenter.

Länka konton eller projekt

Google Ads

Den som äger ett konto i Play Console kan skicka en förfrågan om länkning från Play Console till ett Google Ads-konto och därigenom ge behörighet att rikta in kampanjer på användarna.

Så här fungerar länkningen

När ett Google Ads-konto och ett utvecklarkonto på Google Play har länkats får Google Ads-kontots ägare tillgång till remarketinglistor som har skapats automatiskt för appar som publicerats i ditt utvecklarkonto.

Du kan när som helst ta bort ett länkat konto. Om ett länkat konto tas bort inaktiveras de remarketinglistor i Google Ads som bygger på appar i det länkade utvecklarkontot, och det kan hända att eventuella annonser som riktas in mot dessa listor inte körs. I hjälpcentret för Google Ads hittar du information om hur länkade utvecklarkonton kan användas med Google Ads-konton.

Skicka länkförfrågningar

 1. Öppna Play Console och öppna sidan Länkade tjänster  (Konfigurering > Länkade tjänster).
 2. Klicka på Länka Google Ads-kontot under Google Ads.
 3. Ange kund-id för Google Ads.

En förfrågan skickas via e-post till det aktuella Google Ads-kontot. Administratören för ett Google Ads-konto kan granska länkförfrågningar genom att logga in på sitt Google Ads-konto och klicka på Konfigurering > Länkade tjänster.

Firebase

Så här fungerar länkningen

Om du utvecklar Android-appar med Firebase kan du länka Firebase-appen för Android till ett utvecklarkonto på Google Play så att följande kan aktiveras:

 • Appdistribution: stöd för AAB-arkiv
  • När du laddar upp ett AAB-arkiv till appdistribution exporteras det till Google Play för att generera en APK-fil som har optimerats för testarens enhetskonfiguration.
 • Google Analytics: dela intäkts- och målgruppsdata

Skapa eller ta bort länken till en app via Play Console

Vi rekommenderar att du skapar och hanterar dina Google Play-länkar för Firebase i Firebase-konsolen (Projektinställningar > Integrationer > Google Play) i stället för i Play Console.

På Firebase-konsolen har du mer detaljerad kontroll över dina länkar, inklusive vilka produkter som är integrerade och därmed vilken data som överförs mellan produkterna. Besök hjälpcentret för Firebase där det finns mer information.

Om du väljer att länka med Play Console läser du informationen nedan om vad som händer om du skapar eller tar bort en länk via Play Console.

Observera att ditt utvecklarkonto på Play kan länkas till flera Firebase-appar för Android (även i separata Firebase-projekt) men att varje Firebase-app för Android endast kan länkas till ett enda utvecklarkonto för Play.

Följande händer om du länkar till Firebase via Play Console:

 • Alla Google Play-appar med ett matchande paketnamn i en Firebase-app för Android i det valda Firebase-projektet länkas.
 • Appen länkas både för integreringen med Firebase appdistribution och för integreringen med Google Analytics för Google Play.

Följande händer om du tar bort länken från Firebase via Play Console:

 • Länken till Firebase-appar för Android i det valda Firebase-projektet tas bort.
 • Data som tidigare har exporterats förblir tillgänglig i den/de mottagande produkten.
 • Om appen har länkats via integreringen med appdistribution kan du inte längre ladda upp nya AAB-arkiv till appdistribution och exportera dem till Google Play via integreringen med appdistribution.
 • Om appen har länkats via integreringen med Google Analytics upphör all export av intäkts- och målgruppsdata via integreringen mellan Google Play och Google Analytics.

Innan du börjar

Tänk på följande när du skapar eller tar bort länken mellan ett utvecklarkonto på Play och Firebase via Play Console:

 • Du använder samma Google-konto för både Play Console och Firebase-konsolen.

Steg

Vi rekommenderar att du skapar och hanterar dina Google Play-länkar för Firebase i Firebase-konsolen (Projektinställningar > Integrationer > Google Play) i stället för i Play Console. Besök hjälpcentret för Firebase där det finns mer information.

Om du väljer att länka med Play Console läser du informationen ovan om vad som händer om du skapar eller tar bort en länk via Play Console.

Så här skapar eller tar du bort länken mellan ett utvecklarkonto på Play och Firebase via Play Console:

 1. Öppna Play Console och sidan Länkade tjänster  (Konfigurering > Länkade tjänster).
 2. Gör följande under Firebase:
  • Välj Länka Firebase-projekt om du vill länka.
  • Ta bort länken genom att välja Ta bort länk.
Google Marketing Platform

Om du eller den reklambyrå du arbetar med vill spåra konverteringar i form av appinstallationer med Campaign Manager 360 eller Display & Video 360 kan du skicka en begäran om kontolänkning från ett Google Marketing Platform-konto till utvecklarkontot på Google Play.

Obs! En begäran om länkning måste skickas från CM360 eller Display & Video 360 och godkännas i Play Console. I Play Console går det bara att godkänna, avvisa eller ta bort en begäran.

Du kan när som helst ta bort ett länkat konto. Om ett länkat konto tas bort inaktiveras spårningen av appar i det länkade utvecklarkontot på Google Marketing Platform.

Granska länkförfrågningar

När en kontoadministratör gör en förfrågan om att länka ett Google Ads- eller Google Marketing Platform-konto till ditt utvecklarkonto får du avisering om detta via e-post. Du kan också granska förfrågningar på konfigureringssidan för Play Console.

 1. Öppna Play Console och sidan Länkade tjänster  (Konfigurering > Länkade tjänster).
 2. Godkänn eller avvisa länkbegäran under Åtgärder.

Återkalla länkar till andra konton

Så här tar du bort länkar till Google Ads- eller Google Marketing Platform-konton:

 1. Öppna Play Console och sidan Länkade tjänster  (KonfigureringLänkade tjänster).
 2. Klicka på Ta bort länk till konto.

Relaterade artiklar

Läs om hur du länkar ett utvecklarkonto på Google Play och ett konto på Google betalningscenter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false