Länka ett utvecklarkonto till Googles tjänster

Du kan länka ditt utvecklarkonto på Google Play till vissa konton och tjänster, som Google Ads, DoubleClick Digitalmarknadsföring, Firebase och Google betalningscenter.

Länka konton eller projekt

Google Ads

Den som äger ett konto i Play Console kan skicka en förfrågan om länkning från Play Console till ett Google Ads-konto och därigenom ge behörighet att rikta in kampanjer på användarna.

Så här fungerar länkningen

När ett Google Ads-konto och ett utvecklarkonto på Google Play har länkats får Google Ads-kontots ägare tillgång till remarketinglistor som har skapats automatiskt för appar som publicerats i ditt utvecklarkonto.

Du kan när som helst ta bort ett länkat konto. Om ett länkat konto tas bort inaktiveras de remarketinglistor i Google Ads som bygger på appar i det länkade utvecklarkontot, och det kan hända att eventuella annonser som riktas in mot dessa listor inte körs. I hjälpcentret för Google Ads hittar du information om hur länkade utvecklarkonton kan användas med Google Ads-konton.

Obs! Att ett Google Play-konto och ett Google Ads-konto länkas innebär inte att det går att logga in, visa eller göra ändringar i det ena kontot via det andra. Det går till exempel inte att starta eller pausa kampanjer i ett länkat Google Ads-konto via ett utvecklarkonto. Om du vill skapa Google Ads-kampanjer i Play Console med ett länkat konto kan du uppdatera kontot så att det får länken Data- och kontoåtkomst.

Skicka länkförfrågningar

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj Inställningar Inställningar > Länkade konton > Länka Google Ads-kontot.
 3. Ange kund-id för Google Ads.

En förfrågan skickas via e-post till det aktuella Google Ads-kontot. Administratören för ett Google Ads-konto kan granska länkförfrågningar genom att logga in på sitt Google Ads-konto och klicka på Inställningar Inställningar > Länkade konton.

Uppdatera ett länkat konto för att skapa och hantera Google Ads-kampanjer

Om du redan har länkat ditt utvecklarkonto i Google Play till ett Google Ads-konto kan du skapa länken Data- och kontoåtkomst. Då går det att skapa Google Ads-kampanjer för appar med det Google Ads-kontot. Du kan bara ha ett länkat Google Ads-konto med länken Data- och kontoåtkomst.

Obs! Det går inte att skapa och hantera Google Ads-kampanjer i nya Play Console.

Lägga till en länk med data- och kontoåtkomst

Viktigt! Du kan bara göra ändringar som gäller data- och kontoåtkomst om du har administrativ åtkomst till det länkade Google Ads-kontot.

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj Inställningar Inställningar > Länkade konton.
 3. Under Data- och kontoåtkomst i Google Ads markerar du kryssrutan bredvid det konto som du vill skapa Google Ads-kampanjer med.

Du kan läsa mer om hur man startar en Google Ads-kampanj direkt från Play Console i artikeln om att skapa Google Ads-kampanjer.

Firebase

Så här fungerar länkningen

Om du utvecklar Android-appar med Firebase kan du länka Firebase-projekt till Google Play och på det sättet tillåta följande:

 • Data från Google Play i Firebase: inklusive data om krascher och köp i appen.
 • Data från Google Analytics på Play Console: inklusive Google Analytics för Firebase och kraschrapportering.

Länka eller ta bort länken till ett projekt

Det går att länka flera Firebase-projekt till ett Play Console-konto, men varje Firebase-projekt går bara att länka till ett konto i Play Console.

Innan du börjar

Om du vill skapa eller ta bort en länk mellan ett konto i Play Console och ett Firebase-projekt måste du

 1. använda samma Google-konto i Play Console och Firebase-konsolen
 2. vara ägare till kontot i Play Console
 3. vara en av Firebase-projektets ägare.

Steg

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj Inställningar Inställningar > Länkade konton.
  • Om du vill länka ett projekt väljer du Länka Firebase-projekt > Länka projekt.
  • Om du vill ta bort en länk väljer du Ta bort länk. Om du tar bort länken mellan ett Firebase-projekt och ditt utvecklarkonto på Google Play är data som har delats tidigare fortfarande tillgänglig via båda tjänsterna.

Obs! Om du vill veta mer om Firebase, t.ex. hur man skapar och tar bort länkar mellan Google Play och Firebase-konsolen, besöker du hjälpcentret för Firebase.

DoubleClick

Om du eller den reklambyrå du arbetar med vill spåra konverteringar i form av appinstallationer med Campaign Manager eller Display & Video 360 kan du skicka en begäran om kontolänkning från ett DoubleClick-konto till utvecklarkontot på Google Play.

Viktigt! En begäran om länkning måste skickas från DCM eller Display & Video 360 och godkännas på Play Console. På Play Console går det bara att godkänna, avvisa eller ta bort en begäran.

Du kan när som helst ta bort ett länkat konto. Om ett länkat konto tas bort inaktiveras spårningen i DoubleClick för appar i det länkade utvecklarkontot.

Granska länkförfrågningar

När en kontoadministratör gör en förfrågan om att länka ett Google Ads- eller DoubleClick Digitalmarknadsföring-konto till ditt utvecklarkonto får du avisering om detta via e-post. Du kan också granska förfrågningar på sidan med inställningar för Play Console.

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj Inställningar Inställningar > Länkade konton.
 3. Godkänn eller avvisa länkförfrågan under Åtgärder.

Återkalla länkar till andra konton

Så här tar du bort länkar till Google Ads- eller DoubleClick Digitalmarknadsföring-konton:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar > Länkade konton.
 3. Klicka på Ta bort länk till konto.

Relaterade artiklar

Läs om hur du länkar ett utvecklarkonto på Google Play och ett konto på Google betalningscenter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt