Länka ett utvecklarkonto till Googles tjänster

Du kan länka ditt utvecklarkonto på Google Play till vissa konton och tjänster, som Google Ads, Google Marketing Platform, Firebase och Google betalningscenter.

Länka konton eller projekt

Google Ads

Den som äger ett konto i Play Console kan skicka en förfrågan om länkning från Play Console till ett Google Ads-konto och därigenom ge behörighet att rikta in kampanjer på användarna.

Så här fungerar länkningen

När ett Google Ads-konto och ett utvecklarkonto på Google Play har länkats får Google Ads-kontots ägare tillgång till remarketinglistor som har skapats automatiskt för appar som publicerats i ditt utvecklarkonto.

Du kan när som helst ta bort ett länkat konto. Om ett länkat konto tas bort inaktiveras de remarketinglistor i Google Ads som bygger på appar i det länkade utvecklarkontot, och det kan hända att eventuella annonser som riktas in mot dessa listor inte körs. I hjälpcentret för Google Ads hittar du information om hur länkade utvecklarkonton kan användas med Google Ads-konton.

Skicka länkförfrågningar

 1. Öppna Play Console och öppna sidan Länkade tjänster  (Konfigurering > Länkade tjänster).
 2. Klicka på Länka Google Ads-kontot under Google Ads.
 3. Ange kund-id för Google Ads.

En förfrågan skickas via e-post till det aktuella Google Ads-kontot. Administratören för ett Google Ads-konto kan granska länkförfrågningar genom att logga in på sitt Google Ads-konto och klicka på Konfigurering > Länkade tjänster.

Firebase

Så här fungerar länkningen

Om du utvecklar Android-appar med Firebase kan du länka Firebase-projekt till Google Play och på det sättet tillåta följande:

 • Data från Google Play i Firebase: inklusive data om krascher och köp i appen.
 • Data från Google Analytics på Play Console: inklusive Google Analytics för Firebase och kraschrapportering.

Länka eller ta bort länken till ett projekt

Det går att länka flera Firebase-projekt till ett Play Console-konto, men varje Firebase-projekt går bara att länka till ett konto i Play Console.

Innan du börjar

Om du vill skapa eller ta bort en länk mellan ett konto i Play Console och ett Firebase-projekt måste du

 1. använda samma Google-konto i Play Console och Firebase-konsolen
 2. vara ägare till kontot i Play Console
 3. vara en av Firebase-projektets ägare.

Gör så här

 1. Öppna Play Console och sidan Länkade tjänster  (Konfigurering > Länkade tjänster).
 2. Gör följande under Firebase:
  • Om du vill länka ett projekt klickar du på Länka Firebase-projekt.
  • Om du vill ta bort en länk väljer du Ta bort länk. Om du tar bort länken mellan ett Firebase-projekt och ditt utvecklarkonto på Google Play är data som har delats tidigare fortfarande tillgänglig via båda tjänsterna.

Obs! Om du vill veta mer om Firebase, t.ex. hur man skapar och tar bort länkar mellan Google Play och Firebase-konsolen, besöker du hjälpcentret för Firebase.

Google Marketing Platform

Om du eller den reklambyrå du arbetar med vill spåra konverteringar i form av appinstallationer med Campaign Manager 360 eller Display & Video 360 kan du skicka en begäran om kontolänkning från ett Google Marketing Platform-konto till utvecklarkontot på Google Play.

Obs! En begäran om länkning måste skickas från CM360 eller Display & Video 360 och godkännas i Play Console. I Play Console går det bara att godkänna, avvisa eller ta bort en begäran.

Du kan när som helst ta bort ett länkat konto. Om ett länkat konto tas bort inaktiveras spårningen av appar i det länkade utvecklarkontot på Google Marketing Platform.

Granska länkförfrågningar

När en kontoadministratör gör en förfrågan om att länka ett Google Ads- eller Google Marketing Platform-konto till ditt utvecklarkonto får du avisering om detta via e-post. Du kan också granska förfrågningar på konfigureringssidan för Play Console.

 1. Öppna Play Console och sidan Länkade tjänster  (Konfigurering > Länkade tjänster).
 2. Godkänn eller avvisa länkbegäran under Åtgärder.

Återkalla länkar till andra konton

Så här tar du bort länkar till Google Ads- eller Google Marketing Platform-konton:

 1. Öppna Play Console och sidan Länkade tjänster  (KonfigureringLänkade tjänster).
 2. Klicka på Ta bort länk till konto.

Relaterade artiklar

Läs om hur du länkar ett utvecklarkonto på Google Play och ett konto på Google betalningscenter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt