Łączenie konta dewelopera z usługami Google

Konto dewelopera w Google Play można połączyć z wybranymi kontami i usługami, w tym Google Ads, Google Marketing Platform, Firebase i Centrum płatności Google.

Łączenie kont i projektów

Google Ads

W Konsoli Play możesz wysyłać prośby o połączenie konta Konsoli Play z kontami Google Ads, aby przyznać im uprawnienia do kierowania kampanii na użytkowników.

Jak przebiega łączenie

Po połączeniu konta Google Ads i konta dewelopera w Google Play właściciele kont Google Ads uzyskają dostęp do list remarketingowych utworzonych automatycznie dla aplikacji opublikowanych na Twoim koncie dewelopera.

Połączone konto możesz w każdej chwili usunąć. Po usunięciu połączonego konta listy remarketingowe w Google Ads utworzone na podstawie aplikacji na połączonym koncie dewelopera zostaną wyłączone, a reklamy kierowane na użytkowników z tych list mogą przestać działać. Więcej informacji o łączeniu kont Google Ads i kont dewelopera znajdziesz w Centrum pomocy Google Ads.

Wysyłanie prośby o połączenie

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Połączone usługi (Ustawienia > Połączone usługi).
 2. W sekcji „Google Ads” kliknij Połącz konto Google Ads.
 3. Wpisz identyfikator klienta Google Ads.

Na konto Google Ads zostanie wysłany e-mail z prośbą o połączenie. Administratorzy konta Google Ads mogą sprawdzać prośby o połączenie, logując się na swoje konta Google Ads i wybierając Ustawienia > Połączone usługi.

Firebase

Jak przebiega łączenie

Jeśli używasz Firebase do tworzenia aplikacji na Androida, możesz połączyć te aplikacje z kontem dewelopera w Google Play, aby umożliwić te działania:

 • Rozpowszechnianie aplikacji: obsługa pakietów Android App Bundle.
  • Gdy prześlesz pakiet aplikacji do usługi Rozpowszechnianie aplikacji, zostanie on wyeksportowany do Google Play w celu wygenerowania pliku APK zoptymalizowanego pod kątem konfiguracji urządzenia Twojego testera.
 • Crashlytics: udostępniaj dane o aplikacjach i awariach
  • Aby mieć pełniejszy obraz stanu swojej aplikacji, uzyskaj dostęp do danych o aplikacji i stabilności z Google Play w Crashlytics. Twoje dane z Crashlytics mogą też być wykorzystywane w funkcjach Konsoli Play. Więcej informacji
 • Google Analytics: udostępnianie danych o przychodach i odbiorcach.

Łączenie i odłączanie aplikacji

Za pomocą konsoli Firebase możesz tworzyć połączenia aplikacji Firebase z kontami dewelopera w Google Play i zarządzać nimi (Ustawienia projektu > Integracje > Google Play). Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Firebase.

Aplikację Firebase możesz odłączyć od konta dewelopera w Google Play za pomocą Konsoli Play lub konsoli Firebase.

W przypadku odłączonej aplikacji:

 • wszystkie wyeksportowane wcześniej dane mogą pozostać dostępne w usługach, które z nich korzystały;
 • dane nie będą już eksportowane między Firebase a Google Play w ramach integracji usług;
 • jeśli aplikacja była połączona przez integrację Rozpowszechniania aplikacji, nie będzie już można przesyłać nowych pakietów aplikacji do tej integracji ani za jej pomocą eksportować takich pakietów do Google Play;
 • jeśli aplikacja była połączona przez integrację Google Analytics, wszystkie eksporty danych o przychodach i odbiorcach przeprowadzane między Google Play i Google Analytics zostaną zatrzymane.

Zanim rozpoczniesz

Aby połączyć aplikację w Firebase z kontem dewelopera w Google Play, sprawdź, czy:

Aby odłączyć aplikację Firebase od konta dewelopera w Google Play, sprawdź, czy:

Czynności

Więcej informacji o łączeniu aplikacji w Firebase z kontem dewelopera w Google Play znajdziesz w Centrum pomocy Firebase. Znajdziesz tam też szczegółowe informacje o tym, jak odłączyć konto, oraz inne przydatne wskazówki.

Jeśli chcesz odłączyć aplikację na Androida w Firebase za pomocą Konsoli Play, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Połączone usługi (Ustawienia > Połączone usługi).
 2. W sekcji „Firebase” kliknij Odłącz.
Google Marketing Platform

Jeśli Ty lub agencja reklamowa, z którą współpracujesz, chcecie używać Campaign Managera 360 lub Display & Video 360 do śledzenia konwersji związanych z instalacją aplikacji, możesz wysłać prośbę o połączenie kont z poziomu konta Google Marketing Platform na konto dewelopera w Google Play.

Ważne: prośby o połączenie należy wysyłać z CM360 lub Display & Video 360 i zatwierdzać w Konsoli Play. Tylko tam można akceptować, odrzucać i usuwać prośby.

Połączone konto możesz w każdej chwili usunąć. Po usunięciu połączonego konta dewelopera śledzenie przypisanych do niego aplikacji zostanie wyłączone w Google Marketing Platform.

Akceptowanie i odrzucanie próśb o połączenie

Gdy administrator konta poprosi o połączenie konta Google Ads lub Google Marketing Platform z Twoim kontem dewelopera, otrzymasz e-maila z powiadomieniem. Tego typu prośby możesz też akceptować na stronie Konfiguracja w Konsoli Play.

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Połączone usługi (Ustawienia > Połączone usługi).
 2. W sekcji „Działania” zaakceptuj lub odrzuć prośbę o połączenie.

Usuwanie połączeń z innymi kontami

Aby usunąć połączenia z kontami Google Ads lub Google Marketing Platform:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Połączone usługi (Ustawienia > Połączone usługi).
 2. W sekcji „Działania” kliknij Odłącz konto.

Powiązane informacje

Łączenie konta dewelopera w Google Play z profilem płatności

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne