Uw ontwikkelaarsaccount aan Google-services koppelen

U kunt uw Google Play-ontwikkelaarsaccount aan geselecteerde accounts en services koppelen, waaronder Google Ads, DoubleClick Digital Marketing, Firebase en het Google-betalingscentrum.

Accounts of projecten koppelen

Google Ads

Eigenaren van Play Console-accounts kunnen vanuit de Play Console koppelingsverzoeken verzenden naar Google Ads-accounts om toestemming te geven campagnes op gebruikers te targeten.

Hoe het koppelen van accounts werkt

Wanneer een Google Ads- en Google Play-ontwikkelaarsaccount worden gekoppeld, krijgen Google Ads-accounteigenaren toegang tot automatisch gegenereerde remarketinglijsten voor apps die zijn gepubliceerd met uw ontwikkelaarsaccount.

U kunt een gekoppeld account op elk gewenst moment verwijderen. Als een gekoppeld account wordt verwijderd, worden Google Ads-remarketinglijsten op basis van apps in het gekoppelde ontwikkelaarsaccount uitgeschakeld en worden advertenties die deze lijsten targeten, niet weergegeven. Ga naar het Helpcentrum van Google Ads voor meer informatie over hoe Google Ads-accounts gekoppelde ontwikkelaarsaccounts kunnen gebruiken.

Opmerking: Als u Google Play- en Google Ads-accounts koppelt, betekent dit niet dat u beide accounts kunt weergeven, wijzigen of erop kunt inloggen. Een ontwikkelaarsaccount kan bijvoorbeeld geen campagnes starten of onderbreken in een gekoppeld Google Ads-account. Als u Google Ads-campagnes wilt maken vanuit de Play Console via een van uw gelinkte accounts, kunt u een account updaten zodat deze een link 'Gegevens- en accounttoegang' bevat.

 

Koppelingsverzoeken verzenden

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen > Gelinkte accounts > Google Ads-account koppelen.
 3. Voer uw klant-ID in voor Google Ads.

Er wordt een e-mailverzoek verzonden naar het Google Ads-account. Google Ads-accountbeheerders kunnen koppelingsverzoeken bekijken door in te loggen op hun Google Ads-accounts en op Instellingen Instellingen > Gelinkte accounts te klikken.

 

Een gekoppeld account updaten om Google Ads-campagnes te maken en te beheren

Als u uw Google Play-ontwikkelaarsaccount al aan een Google Ads-account heeft gekoppeld, kunt u een link maken voor gegevens- en accounttoegang. Dit betekent dat het Google Ads-account kan worden gebruikt om Google Ads-campagnes te maken voor uw apps. U kunt slechts één gekoppeld Google Ads-account hebben met een link voor gegevens- en accounttoegang.

Een link voor gegevens- en accounttoegang instellen

Belangrijk: Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de gegevens- en accounttoegang voor uw account, heeft u beheerderstoegang nodig tot het gekoppelde Google Ads-account.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen > Gelinkte accounts.
 3. Vink in Google Ads bij 'Gegevens- en accounttoegang' het selectievakje aan naast het account dat u wilt gebruiken om Google Ads-campagnes te maken.

Ga naar ons artikel over Google Ads-campagnes maken voor meer informatie hoe u een Google Ads-campagne rechtstreeks vanuit de Play Console kunt starten.

Firebase

Hoe het koppelen van accounts werkt

Als u Firebase gebruikt om Android- en web-apps te maken, kunt u uw Firebase-projecten aan Google Play koppelen voor het volgende:

 • Google Play-gegevens op Firebase: waaronder gegevens over crashes en in-app-aankoop
 • Google Analytics-gegevens op de Play Console: waaronder Google Analytics voor Firebase en crashrapportage

Een project koppelen of ontkoppelen

U kunt uw account van Play Console koppelen aan meerdere Firebase-projecten, maar elk Firebase-project kan maar aan één Play Console-account worden gekoppeld.

Voordat u begint

U heeft het volgende nodig om uw Play Console-account aan een Firebase-project te koppelen of te ontkoppelen:

 1. U gebruikt hetzelfde Google-account op de Play Console en de Firebase-console
 2. U bent de eigenaar van het Play Console-account
 3. U bent een van de eigenaren van het Firebase-project

Stappen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen > Gelinkte accounts.
  • Als u een project wilt koppelen, selecteert u Firebase-project linken > Project linken.
  • Als u de link met een project wilt verwijderen, selecteert u Link verwijderen. Als u de link met een Firebase-project verwijdert van uw Google Play-ontwikkelaar-account, zijn eerder gedeelde gegevens nog steeds toegankelijk via beide services.

Opmerking: Voor meer informatie over Firebase gaat u naar het Helpcentrum van Firebase. Hier kunt u ook lezen hoe u vanuit de Firebase-console Google Play kunt koppelen of de koppeling kunt verwijderen.

DoubleClick

Als u of het reclamebureau waarmee u samenwerkt, Campaign Manager of Display & Video 360 wilt/wil gebruiken om conversies voor app-installaties bij te houden, kunt u vanuit een DoubleClick-account een accountkoppelingsverzoek verzenden naar uw Google Play-ontwikkelaarsaccount.

Belangrijk: Koppelingsverzoeken moeten worden verzonden vanuit DCM of DoubleClick Bid Manager en worden goedgekeurd via uw Play Console. U kunt verzoeken alleen accepteren, weigeren of verwijderen via de Play Console.

U kunt een gekoppeld account op elk gewenst moment verwijderen. Als een gekoppeld account wordt verwijderd, wordt het bijhouden van gegevens in DoubleClick uitgeschakeld voor apps uit het gekoppelde ontwikkelaarsaccount.

Koppelingsverzoeken bekijken

Nadat een accountbeheerder heeft verzocht om een Google Ads-account of een DoubleClick Digital Marketing-account aan uw ontwikkelaarsaccount te koppelen, ontvangt u een e-mailmelding. U kunt ook verzoeken controleren op de pagina met Play Console-instellingen.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen > Gelinkte accounts.
 3. Bij Acties kunt u het koppelingsverzoek goedkeuren of afwijzen.

Koppelingen met andere accounts intrekken

U kunt als volgt koppelingen met Google Ads- of DoubleClick Digital Marketing-accounts verwijderen:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Instellingen Instellingen > Gelinkte accounts.
 3. Klik onder Acties op Account loskoppelen.

Gerelateerde artikelen

Meer informatie over hoe u een Google Play-ontwikkelaarsaccount kunt koppelen aan een account voor het Google-betalingscentrum.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?