Uygulamanızın gelir ve alıcı verilerini inceleme

Play Console'u kullanarak satışlarınızın, yönetilen ürünlerinizin, aboneliklerinizin ve ödüllü ürünlerinizin zaman içinde nasıl performans gösterdiğini anlamak için uygulamanızın finansal verilerini inceleyebilirsiniz. Gelir verileri, satış tahminlerini (alıcılar tarafından ödenen vergi dahil tutarlar) esas alır.

Finansal verileri görüntüleme

Finansal verileriniz, UTC saat dilimine dayalı olup günlük olarak yenilenir. "Finansal verileri görüntüleme" iznine sahipseniz, finansal verileri Play Console web sürümünde veya uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

 1. Play Console hesabınızda oturum açın.
 2. Tüm UygulamalarTüm uygulamalar tıklayın.
 3. Bir uygulama seçin.
 4. Soldaki menüde Finans'ı tıklayın.

Play Console web sürümündeki raporlar

Play Console'un web sürümünü kullanıyorsanız uygulamanızın performansını daha iyi anlamak için verilerinize, farklı dökümleri kullanarak göz atabilirsiniz.

Genel Bakış

Genel Bakış sayfanızda, gelir kaynaklarınızın üst düzey dökümünü, ödeme yapan kullanıcı başına ortalama geliri (ARPPU) ve alıcı bilgilerini görebilirsiniz.

Aşağıdaki dönemlere ilişkin gelir ve alıcı verilerini görürsünüz. Görüntülenen yüzde değerleri, önceki döneme göre gerçekleşen değişimi temsil eder.

 • Son 1 gün
 • Son 7 gün
 • Son 30 gün
 • Genel (Tüm zamanlar)

Gelir

Gelir tablosunda, toplam gelirinize katkıda bulunan her bir kaynak, bir satırda görüntülenir. Tüm zamanlar için ölçülebilir herhangi bir katkısı olmayan olası gelir kaynakları gizlenir. Gelir kaynakları şunları içerebilir:

 • Toplam Gelir: Tüm kaynaklardan toplanan gelir
 • Uygulama Satışları: Uygulamanızın Google Play'deki peşin ödeme maliyetinden elde edilen gelir
 • Uygulama içi ürünler: Uygulama içi ürünlerden elde edilen gelir
 • Abonelikler: Yinelenen aboneliklerden elde edilen gelir
 • ARPPU: Ödeme yapan kullanıcı başına son 30 gündeki ortalama gelirin bir özeti.
 • İşlem başına ort. değer: Bir işlemin oluşturduğu gelirin ortalama tutarı

Alıcılar

Alıcılar tablosu yeni ve geri dönen alıcı verilerini görüntüler. Alıcı verileri olan tüm ülkeleri veya cihazları görmek için ülke veya cihaz listenizin alt kısmına yakın bir yerdeki Tümünü Göster seçeneğini tıklayın.

Alıcılar şu şekilde görüntülenir:

 • Toplam: Dönem süresince bir satın alma işlemi gerçekleştiren tüm alıcılar.
 • Yeni: Dönem süresince ilk kez satın alma işlemi gerçekleştiren alıcılar.
 • Geri dönen: Önceden satın alma işlemleri gerçekleştirmiş olup dönem süresince tekrar satın alma işlemi gerçekleştiren alıcılar.

Not: ARPPU sekmesinde ülkeler ve cihazlar, söz konusu döneme ait toplam gelirlerine göre sıralanır. Ayrıca, seçtiğiniz dönem için grafiği güncellemek üzere "Grafik toplamı"nın yanında bulunan 30 günlük hareketli ortalama'yı veya Günlük ortalama'yı da seçebilirsiniz.

Gelir

Gelir sayfanızda, zaman içinde elde edilen gelirin grafiğini görebilirsiniz.

Sayfanın üst kısmında, verilerinizi tarih aralığına göre filtreleyebilirsiniz. Birden fazla ülkeden veya satın alma kaynağından geliriniz varsa, Filtre ekle'yi seçerek ülkeye göre filtreleyebilir ve kaynak satın alabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz filtre seçenekleri şunlardır:

 • Tarih aralığı: Son 30 gün, Son 6 ay, Geçen yıl, Ömür boyu
  • Seçenekler değişebilir çünkü sadece geçerli dönemlere ait veriler görüntülenir.
 • Ülke: Uygulamanızın gelir elde ettiği ülkeler

Not: Filtre kullanılabilirliği, uygulamanızın gelir verilerine bağlı olduğundan, tüm filtre kombinasyonları mevcut değildir.

Ürün başına gelir

Uygulamanız yönetilen ürünler, abonelikler veya ödüllü ürünler sunuyorsa, uygulamanızın bağımsız ürünlere göre düzenlenmiş aşağıdakileri içeren gelir verileri tablosunu görmek için "Ürün bazında gelir dökümü"ne bakın:

 • Gelir
 • Siparişler
 • Geri ödemeler
 • Kısmi geri ödemeler

Ödüllü ürünler

 • Gösterimler: Bir reklamın en az 1 pikseli cihaz ekranında göründüğünde sayılır.
 • Ödüllü etkinlikler: Seçtiğiniz dönem boyunca kullanıcılar tarafından talep edilen ödüllü ürün sayısı
 • eBGBM: Her 1.000 reklam gösterimi için elde ettiğiniz tahmini gelir
 • Gelir
 • Trend: Son 30 gün içindeki gelir trendi

Bağımsız ürün ayrıntıları

Gelir sayfanızda bağımsız bir ürünün ayrıntılı grafiğini görmek için bir yönetilen ürünün, aboneliğin veya ödüllü ürünün adını tıklayın.

Ürününüzle ilgili gelir verileri bir grafik üzerinde görüntülenir. Diğer boyutları görüntülemek için ekranın üst tarafına yakın bir yerde sekmeleri ve filtreleri tıklayın.

Grafiğin sol alt kısmına yakın bir yerde aşağıdaki boyutları bulabilirsiniz:

 • Cihaz: Alıcının cihazının Piyasadaki Adı ve Cihaz Adı; ör. Google Nexus 7 (Flo)
 • Ülke: Alıcının ülkesi (ülke verileri; abonelik gelirleri ve abonelik istatistikleri arasında farklılık gösterebilir)

Bunların dışında grafiğe başka veri boyutları eklemek için grafiğin altında, ayrı ayrı satırların yanındaki işaretlenmemiş kutuları işaretleyin.

Gelir verilerini dışa aktarma

Uygulama gelir raporları, uygulamanızın Tahmini Satış Raporları'ndan oluşturulur. Bu raporları Finansal raporlar sayfasından dışa aktarabilirsiniz. Toplu dışa aktarma işlemleri, gelir getiren tüm uygulamalara ait işlem bilgilerini CSV biçiminde içerir. Ayrıca, Finansal raporlar sayfanızdan aylık kazanç raporlarınızı dışa aktarabilirsiniz.

Alıcılar

Alıcılar sayfanızda, Alıcılarınız ve ödeme yapan kullanıcı başına ortalama gelir (ARPPU) ile ilgili daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz. Ekranınızın ortasına yakın bir yerde, görmek istediğiniz rapora ilişkin sekmeyi tıklayın.

Alıcılar'ı veya ARPPU'yu seçtikten sonra verileriniz tarih aralığına ya da SKU'ya göre filtreleyebileceğiniz bir grafikte görüntülenir.

 • Cihaz: Alıcının cihazının Piyasadaki Adı ve Cihaz Adı (ör. Google Nexus 7 (Flo))
 • Ülke: Alıcının ülkesi
  • "Diğerleri" mülkünde, gereken gizlilik eşiğini karşılayamayan ülkelerin verileri gruplandırılır

Grafiğe başka veri boyutları eklemek için ekranınızın alt kısmına yakın bir yerdeki tek tek satırların yanında bulunan işaretlenmemiş kutuları tıklayın.

Zaman filtreleri

Ekranınızın sağ üst kısmına yakın bir yerdeki filtreleri kullandığınızda, raporda aşağıdaki dönemlere ilişkin veriler görüntülenebilir. Görüntülenen yüzde değerleri, önceki döneme göre gerçekleşen değişimi temsil eder.

 • Son 1 gün
 • Son 7 gün
 • Son 30 gün
 • Ömür boyu
Dönüşümler

Dönüşümler sayfanızda, kullanıcıların uygulamanız ile gerçekleştirdikleri harcamaların zaman içindeki eğilimlerini anlamanıza yardımcı olacak verileri inceleyebilirsiniz.

Her grafiğin en üstüne yakın bir yerde verileri haftalık veya aylık gruplar halinde görüntülemeyi seçebilirsiniz. Farklı dönemlerde uygulamanızı yüklemiş kullanıcıların harcama eğilimlerini karşılaştırmak için grup verilerini kullanabilirsiniz.

Ekranınızın sağ üst kısmı yakınlarındaki filtreleri kullanarak aşağıdaki dönemlere ilişkin verileri görebilirsiniz.

 • Son 30 gün
 • Son 6 ay
 • Geçen yıl

Not: Kohort grupları yükleme tarihine göre (PST saat diliminde) belirlenir. Harcama verileri günlük olarak güncellenir.

Dönüşüm oranı

Dönüşüm oranı tablonuzda, uygulamanızı yüklemelerinden sonra uygulama içi öğe ya da abonelik satın almış kullanıcıların tahmini yüzdesini görebilirsiniz. Bu veriler uygulama satışlarını içermez. Kitlenizin yüzde kaçının uygulamanızda öğe satın aldığını ve yaptığınız son değişikliklerin bir kullanıcının ödeme yapan bir kullanıcıya dönüşümünü nasıl etkilediğini anlamak üzere bu verilerden yararlanabilirsiniz.

Not: 0. gün, uygulamanızı yükledikleri gün bir öğe satın almış olan kullanıcıları temsil eder. Dönüşüm yüzdeleri kümülatif değerlerdir.

Alıcı başına harcama

Alıcı başına harcama tablonuzda, kullanıcıların uygulamanızda gerçekleştirdikleri ilk satın alma işleminden bu yana kümülatif olarak ne kadar harcama yapmış olduklarına dair ortalama tahmini görebilirsiniz. Bu veriler uygulama satışlarını içermez. Kullanıcıların harcama alışkanlıklarının zaman içinde nasıl değiştiğini ve ödeme yapan kullanıcılarınızın yaşam boyu değerini anlamak üzere bu verilerden yararlanabilirsiniz.

Uygulamanın, satın alma sayısına kıyasla belirgin düzeyde bir geri ödeme sayısı olması durumunda alıcı başına harcama verileri ara sıra aşağı yönde olabilir. Bu senaryo, çoğunlukla alıcı sayısı sınırlı olan yeni gruplar için geçerlidir.

İpucu: Uygulamanızda bir abonelik sunarsanız ve zaman içinde grup harcamalarının azaldığını görürseniz bu, aboneliklerini iptal eden kullanıcıları temsil ediyor olabilir.

Not: 0. gün, kullanıcıların uygulamanızda ilk satın alma işlemini gerçekleştirdiği günü temsil eder. Geçerli hafta ya da ay tamamlanmadıysa verileriniz eksik olacak ve ayın sonuna ulaşılmadan önce değişebilecektir. Alıcı başına harcama verileri kümülatif değerlerdir.

Play Console uygulamasında gelir

Play Console uygulamasını kullanarak uygulamanızın performansıyla ilgili verileri hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Bir uygulamanın Gelir kartını seçtiğinizde, uygulamanızın seçili dönem içindeki toplam gelirini, ülkeye göre bir gelir dökümüyle birlikte görürsünüz. Ekranın üst tarafındaki dönemi değiştirmek için aşağı oku Açılır ok seçin.

Verileri görüntülemede sorun mu yaşıyorsunuz veya daha fazla bilgiye mi ihtiyaç duyuyorsunuz?

 • "Finansal verileri görüntüleme" iznine sahip olduğunuzdan emin olun.
 • Tek tek gelir kaynaklarının toplam gelirinize nasıl katkıda bulunduğunu görmek için ayrıntıları Play Console'un web sürümünde görüntüleyin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın