ตรวจสอบข้อมูลรายได้และข้อมูลผู้ซื้อของแอป

เมื่อใช้ Play Console คุณจะตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของแอปเพื่อดูประสิทธิภาพของการขาย ไอเทมที่มีการจัดการ และการสมัครใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้ ข้อมูลรายได้จะคิดจากยอดขายโดยประมาณ (จำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายรวมภาษี)

ดูข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินอิงตามเขตเวลา UTC และมีการรีเฟรชทุกวัน คุณจะดูข้อมูลทางการเงินใน Play Console เวอร์ชันเว็บหรือแอปได้หากมีสิทธิ์ "ดูข้อมูลทางการเงิน"

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. แตะการ์ด "รายได้"

เรียกดูรายงานรายได้ใน Play Console

เมื่อใช้ Play Console คุณจะเรียกดูข้อมูลรายได้และข้อมูลผู้ซื้อของแอปได้โดยแยกตามประเภทรายละเอียดที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจประสิทธิภาพของแอปได้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวม

ในหน้าภาพรวม คุณสามารถดูแหล่งที่มาของรายได้ รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชำระเงิน (ARPPU) และข้อมูลผู้ซื้อที่มีการแสดงรายละเอียดโดยสรุป

คุณจะเห็นข้อมูลรายได้และผู้ซื้อสำหรับช่วงเวลาต่อไปนี้ เปอร์เซ็นต์ที่แสดงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้

 • วันที่ผ่านมา
 • 7 วันที่ผ่านมา
 • 30 วันที่ผ่านมา
 • ภาพรวม (ตลอดอายุ)

รายได้

ในตาราง "รายได้" แหล่งที่มาของรายได้แต่ละแหล่งที่รวมเป็นรายได้ทั้งหมดจะแสดงในแถว 1 แถว ระบบจะซ่อนแหล่งที่มาของรายได้ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดรายได้ที่วัดได้ตลอดอายุการใช้งาน แหล่งที่มาของรายได้อาจรวมถึง

 • รายได้รวม: รายได้รวมจากทุกแหล่งที่มา
 • ยอดขายแอป: รายได้จากค่าแอปที่จ่ายล่วงหน้าใน Google Play
 • ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป: รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป
 • การสมัครรับข้อมูล: รายได้จากการสมัครรับข้อมูลประจำ
 • ARPPU: สรุปของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่จ่ายเงินในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • มูลค่าเฉลี่ยต่อธุรกรรม: จำนวนรายได้เฉลี่ยที่ได้จากธุรกรรมหนึ่งๆ

ผู้ซื้อ

ตาราง "ผู้ซื้อ" จะแสดงข้อมูลผู้ซื้อใหม่และผู้ที่กลับมาซื้ออีก หากต้องการดูประเทศหรืออุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมข้อมูลผู้ซื้อ ให้คลิกแสดงทั้งหมดใกล้กับด้านล่างของรายชื่อประเทศหรืออุปกรณ์

โดยจะแสดงผู้ซื้อดังนี้

 • รวม: ผู้ซื้อทั้งหมดที่ทำการซื้อในช่วงเวลานั้นๆ
 • ใหม่: ผู้ซื้อที่ทำการซื้อครั้งแรกในช่วงเวลานั้นๆ
 • กลับมาซื้ออีก: ผู้ซื้อที่เคยซื้อแล้วและกลับมาซื้ออีกในช่วงเวลานั้นๆ

หมายเหตุ: ในแท็บ ARPPU ประเทศและอุปกรณ์จะเรียงลำดับตามรายได้รวมในช่วงเวลานั้น และข้าง "การรวมแผนภูมิ" คุณอาจเลือกรายได้เฉลี่ยต่อเนื่อง 30 วันหรือรายได้เฉลี่ยรายวันเพื่ออัปเดตแผนภูมิสำหรับช่วงเวลาที่เลือกไว้ได้

รายได้

ในหน้ารายได้ คุณจะเห็นแผนภูมิรายได้ในช่วงเวลาต่างๆ

คุณกรองข้อมูลตามช่วงวันที่ได้ที่บริเวณด้านบนของหน้า หากมีรายได้จากมากกว่า 1 ประเทศหรือแหล่งที่มาของการซื้อ คุณจะกรองตามประเทศและแหล่งที่มาของการซื้อได้ด้วยโดยการเลือกเพิ่มตัวกรอง

ตัวเลือกตัวกรองที่พร้อมใช้งานมีดังนี้

 • ช่วงวันที่: 30 วันที่ผ่านมา, 6 เดือนที่ผ่านมา, ปีที่ผ่านมา, ตลอดอายุ
  • ตัวเลือกอาจแตกต่างกันเนื่องจากระบบจะแสดงข้อมูลในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ประเทศ: ประเทศที่แอปของคุณสร้างรายได้

หมายเหตุ: เนื่องจากความพร้อมใช้งานของตัวกรองจะขึ้นอยู่กับข้อมูลรายได้ของแอป ชุดค่าผสมของตัวกรองบางอย่างจึงอาจไม่พร้อมใช้งาน

รายได้ต่อผลิตภัณฑ์

หากแอปนำเสนอไอเทมที่มีการจัดการและการสมัครใช้บริการ ให้ตรวจสอบส่วน "รายละเอียดรายได้ต่อผลิตภัณฑ์" เพื่อดูตารางข้อมูลรายได้ของแอปตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • รายได้
 • คำสั่งซื้อ
 • การคืนเงิน
 • การคืนเงินบางส่วน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

หากต้องการดูแผนภูมิของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอย่างละเอียดในหน้ารายได้ โปรดคลิกชื่อไอเทมที่มีการจัดการหรือการสมัครใช้บริการ

ข้อมูลรายได้ของผลิตภัณฑ์จะแสดงในแผนภูมิ คลิกแท็บและตัวกรองที่บริเวณด้านบนของหน้าจอ เพื่อดูมิติข้อมูลอื่นๆ

บริเวณด้านซ้ายล่างของแผนภูมิ คุณจะเห็นมิติข้อมูลต่อไปนี้

 • อุปกรณ์: ชื่อทางการตลาดของอุปกรณ์และชื่ออุปกรณ์ของผู้ซื้อ เช่น Google Nexus 7 (Flo)
 • ประเทศ: ประเทศของผู้ซื้อ (ข้อมูลประเทศอาจแตกต่างกันระหว่างส่วนรายได้จากการสมัครใช้บริการกับสถิติการสมัครใช้บริการ)

หากต้องการเพิ่มมิติข้อมูลในแผนภูมิ ให้เลือกช่องที่ยังไม่ได้เลือกถัดจากแถวแต่ละแถวที่อยู่ใต้แผนภูมิ

ส่งออกข้อมูลรายได้

รายงานรายได้ของแอปได้มาจาก "รายงานยอดขายโดยประมาณ" ของแอป ซึ่งคุณส่งออกจากหน้ารายงานทางการเงินได้ การส่งออกเป็นจำนวนมากจะมีข้อมูลธุรกรรมจากแอปทั้งหมดที่สร้างรายได้ในรูปแบบ CSV นอกจากนี้ คุณยังส่งออกรายงานรายได้รายเดือนจากหน้า "รายงานทางการเงิน" ได้อีกด้วย

ผู้ซื้อ

ในหน้าผู้ซื้อ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ซื้อและรายได้เฉลี่ยต่อผู้ซื้อที่ชำระเงิน (ARPPU) คลิกแท็บของรายงานที่คุณต้องการดูที่ตรงกลางหน้าจอ

หลังจากเลือกผู้ซื้อหรือ ARPPU ข้อมูลจะแสดงในแผนภูมิซึ่งคุณจะกรองตามช่วงวันที่หรือ SKU ได้

 • อุปกรณ์: ชื่อทางการตลาดของอุปกรณ์และชื่ออุปกรณ์ของผู้ซื้อ เช่น Google Nexus 7 (Flo)
 • ประเทศ: ประเทศของผู้ซื้อ
  • พร็อพเพอร์ตี้ "อื่นๆ" จัดกลุ่มข้อมูลจากประเทศที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวที่กำหนด

หากต้องการเพิ่มมิติข้อมูลในแผนภูมิ ให้คลิกช่องที่ยังไม่ได้เลือกถัดจากแถวแต่ละแถวบริเวณด้านล่างของหน้าจอ

ตัวกรองเวลา

เมื่อใช้ตัวกรองบริเวณด้านบนขวาของหน้าจอ รายงานจะแสดงข้อมูลในช่วงเวลาต่อไปนี้ได้ เปอร์เซ็นต์ที่แสดงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้

 • วันที่ผ่านมา
 • 7 วันที่ผ่านมา
 • 30 วันที่ผ่านมา
 • ตลอดอายุ
Conversion

ในหน้า Conversion คุณจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการใช้จ่ายของผู้ใช้ที่มีต่อแอปในช่วงเวลาต่างๆ ได้

ที่บริเวณด้านบนของแผนภูมิแต่ละรายการ คุณจะเลือกดูข้อมูลตามกลุ่มประชากรตามรุ่นรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้ และใช้ข้อมูลกลุ่มประชากรตามรุ่นเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการใช้จ่ายของผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปในช่วงเวลาต่างๆ ได้

เมื่อใช้ตัวกรองที่ด้านขวาบนของหน้าจอ คุณจะเห็นข้อมูลสำหรับระยะเวลาดังต่อไปนี้

 • 30 วันที่ผ่านมา
 • 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: กลุ่มกลุ่มประชากรตามรุ่นกำหนดตามวันที่ติดตั้งตามเวลา PST ข้อมูลการใช้จ่ายได้รับการอัปเดตทุกวัน

อัตรา Conversion

ในตารางอัตรา Conversion คุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์โดยประมาณของผู้ใช้ที่ได้ซื้อรายการที่ซื้อในแอปหรือการสมัครใช้บริการตั้งแต่ติดตั้งแอปของคุณ โดยข้อมูลนี้จะไม่รวมยอดขายของแอป คุณใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูจำนวนเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อรายการในแอปและดูผลของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่มีต่อ Conversion ซึ่งเปลี่ยนผู้ใช้เป็นผู้ใช้ที่จ่ายเงิน

หมายเหตุ: วันที่ 0 แสดงถึงผู้ใช้ที่ได้ซื้อรายการในวันเดียวกับวันที่ติดตั้งแอป โดยเปอร์เซ็นต์ Conversion เป็นแบบสะสมไปเรื่อยๆ

การใช้จ่ายต่อผู้ซื้อ

ในตารางการใช้จ่ายต่อผู้ซื้อ คุณจะเห็นค่าประมาณโดยเฉลี่ยของการใช้จ่ายของผู้ใช้แบบสะสมตั้งแต่การซื้อในแอปเป็นครั้งแรก โดยข้อมูลนี้จะไม่รวมยอดขายของแอป คุณใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ใช้ในช่วงเวลาต่างๆ และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของผู้ใช้ที่จ่ายเงินได้

ในกรณีที่แอปมีจำนวนครั้งในการคืนเงินที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการซื้อ ข้อมูลการใช้จ่ายต่อผู้ซื้ออาจลดลงได้ในบางครั้ง สถานการณ์นี้อาจเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่นใหม่ๆ ที่มีจำนวนผู้ซื้อจำกัด

เคล็ดลับ: หากคุณขายการสมัครใช้บริการในแอป และเห็นว่ามีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรตามรุ่นลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป อาจแสดงให้เห็นถึงผู้ใช้ที่ได้ยกเลิกการสมัครใช้บริการไปแล้ว

หมายเหตุ: วันที่ 0 แสดงถึงวันที่ผู้ใช้ทำการซื้อในแอปของคุณเป็นครั้งแรก หากสัปดาห์หรือเดือนปัจจุบันยังไม่สิ้นสุด ข้อมูลจะยังไม่สมบูรณ์และอาจเปลี่ยนแปลงไปก่อนที่จะสิ้นสุดเดือนนั้นๆ จำนวนการใช้จ่ายต่อผู้ซื้อเป็นจำนวนแบบสะสมไปเรื่อยๆ

รายได้ในแอป Play Console

การใช้แอป Play Console ช่วยให้คุณรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของแอปได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณเลือกการ์ดรายได้สำหรับแอป คุณจะเห็นรายได้รวมของแอปภายในช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้ ตลอดจนรายได้ที่แบ่งออกตามประเทศ หากต้องการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง

หากมีปัญหาในการดูข้อมูลหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 • ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ "ดูข้อมูลทางการเงิน"
 • หากต้องการดูว่าแหล่งที่มาของรายได้แต่ละแหล่งมีส่วนในรายได้รวมอย่างไร ให้ดูรายละเอียดใน Play Console เวอร์ชันเว็บ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android คอมพิวเตอร์

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
92637