ตรวจสอบข้อมูลรายได้และข้อมูลผู้ซื้อของแอป

เมื่อใช้ Play Console คุณจะตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของแอปเพื่อดูประสิทธิภาพของการขาย ไอเทมที่มีการจัดการ และการสมัครใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้ ข้อมูลรายได้จะคิดจากยอดขายโดยประมาณ (จำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายรวมภาษี)

ดูข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินอิงตามเขตเวลา UTC และมีการรีเฟรชทุกวัน คุณจะดูข้อมูลทางการเงินใน Play Console เวอร์ชันเว็บหรือแอปได้หากมีสิทธิ์ "ดูข้อมูลทางการเงิน"

วิธีดูข้อมูลทางการเงินของแอป

 1. เปิด Play Console และเลือกแอปที่คุณต้องการดูข้อมูลทางการเงิน
 2. ไปที่หน้าภาพรวมรายงานทางการเงิน (สร้างรายได้ > รายงานทางการเงิน > ภาพรวม)

เรียกดูรายงานรายได้ใน Play Console

เมื่อใช้ Play Console คุณจะเรียกดูข้อมูลรายได้และข้อมูลผู้ซื้อของแอปได้โดยแยกตามประเภทรายละเอียดที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจประสิทธิภาพของแอปได้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวม

ในหน้าภาพรวม คุณสามารถดูแหล่งที่มาของรายได้ รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชำระเงิน (ARPPU) และข้อมูลผู้ซื้อที่มีการแสดงรายละเอียดโดยสรุป

คุณจะเห็นข้อมูลรายได้และผู้ซื้อสำหรับช่วงเวลาต่อไปนี้ เปอร์เซ็นต์ที่แสดงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้

 • วันที่ผ่านมา
 • 7 วันที่ผ่านมา
 • 30 วันที่ผ่านมา
 • ภาพรวม (ตลอดอายุ)

คุณยังดูรายได้ในสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินของการชำระคืนได้ด้วย อย่าลืมใช้ตัวกรองประเทศเพื่อให้เครื่องมือเลือกสกุลเงินปรากฏขึ้น หากต้องการดูรายการสกุลเงินที่รองรับ โปรดดูประเทศที่รองรับสำหรับผู้ใช้ Google Play

รายได้

ในตาราง "รายได้" แหล่งที่มาของรายได้แต่ละแหล่งที่รวมเป็นรายได้ทั้งหมดจะแสดงในแถว 1 แถว ระบบจะซ่อนแหล่งที่มาของรายได้ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดรายได้ที่วัดได้ตลอดอายุการใช้งาน แหล่งที่มาของรายได้อาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • รายได้ทั้งหมด: รายได้รวมจากทุกแหล่งที่มา
 • ยอดขายแอป: รายได้จากค่าแอปที่จ่ายล่วงหน้าใน Google Play
 • ไอเทมที่ซื้อในแอป: รายได้จากไอเทมที่ซื้อในแอป
 • การสมัครใช้บริการ: รายได้จากการสมัครใช้บริการตามรอบ
 • ARPPU: สรุปของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชำระเงิน (ARPPU) ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • มูลค่าเฉลี่ยต่อธุรกรรม: จำนวนรายได้เฉลี่ยที่ได้จากธุรกรรมหนึ่งๆ

ผู้ซื้อ

ตาราง "ผู้ซื้อ" จะแสดงข้อมูลผู้ซื้อใหม่และผู้ที่กลับมาซื้ออีก หากต้องการดูประเทศหรืออุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมข้อมูลผู้ซื้อ ให้คลิกแสดงทั้งหมดใกล้กับด้านล่างของรายชื่อประเทศหรืออุปกรณ์

โดยจะแสดงผู้ซื้อดังนี้

 • รวม: ผู้ซื้อทั้งหมดที่ทำการซื้อในระยะเวลานั้นๆ
 • ใหม่: ผู้ซื้อที่ทำการซื้อครั้งแรกในระยะเวลานั้นๆ
 • กลับมาซื้ออีก: ผู้ซื้อที่เคยซื้อแล้วและกลับมาซื้ออีกในระยะเวลานั้นๆ

หมายเหตุ: ในแท็บ ARPPU ประเทศและอุปกรณ์จะเรียงลำดับตามรายได้ทั้งหมดในระยะเวลานั้นๆ และข้าง "การรวมแผนภูมิ" คุณอาจเลือกรายได้เฉลี่ยต่อเนื่อง 30 วันหรือรายได้เฉลี่ยรายวันเพื่ออัปเดตแผนภูมิสำหรับช่วงเวลาที่เลือกไว้ได้

รายได้

ในหน้ารายได้ คุณจะเห็นแผนภูมิรายได้ในช่วงเวลาต่างๆ

คุณกรองข้อมูลตามช่วงวันที่ได้ที่บริเวณด้านบนของหน้า หากมีรายได้จากมากกว่า 1 ประเทศหรือแหล่งที่มาของการซื้อ คุณจะกรองตามประเทศและแหล่งที่มาของการซื้อได้ด้วยโดยการเลือกเพิ่มตัวกรอง

ตัวเลือกตัวกรองที่พร้อมใช้งานมีดังนี้

 • ช่วงวันที่: 30 วันที่ผ่านมา, 6 เดือนที่ผ่านมา, ปีที่ผ่านมา, ตลอดอายุ
  • ตัวเลือกอาจแตกต่างกันเนื่องจากระบบจะแสดงข้อมูลในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ประเทศ: ประเทศที่แอปของคุณสร้างรายได้

หมายเหตุ: เนื่องจากความพร้อมใช้งานของตัวกรองจะขึ้นอยู่กับข้อมูลรายได้ของแอป ชุดค่าผสมของตัวกรองบางอย่างจึงอาจไม่พร้อมใช้งาน

คุณยังเลือกดูรายได้จากแต่ละประเทศในสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้เครื่องมือเลือกทางด้านขวาของตัวกรองได้ด้วย หากต้องการเลือกสกุลเงินท้องถิ่น ให้กรองตามประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น

รายได้ต่อผลิตภัณฑ์

หากแอปนำเสนอไอเทมที่มีการจัดการและการสมัครใช้บริการ ให้ตรวจสอบส่วน "รายละเอียดรายได้ต่อผลิตภัณฑ์" เพื่อดูตารางข้อมูลรายได้ของแอปตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • รายได้
 • คำสั่งซื้อ
 • การคืนเงิน
 • การคืนเงินบางส่วน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

หากต้องการดูแผนภูมิของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอย่างละเอียดในหน้ารายได้ ให้คลิกชื่อไอเทมที่มีการจัดการหรือการสมัครใช้บริการ

ข้อมูลรายได้ของผลิตภัณฑ์จะแสดงในแผนภูมิ คลิกแท็บและตัวกรองที่บริเวณด้านบนของหน้าจอ เพื่อดูมิติข้อมูลอื่นๆ

บริเวณด้านซ้ายล่างของแผนภูมิ คุณจะเห็นมิติข้อมูลต่อไปนี้

 • อุปกรณ์: ชื่อทางการตลาดของอุปกรณ์และชื่ออุปกรณ์ของผู้ซื้อ เช่น Google Nexus 7 (Flo)
 • ประเทศ: ประเทศของผู้ซื้อ (ข้อมูลประเทศอาจแตกต่างกันระหว่างส่วนรายได้จากการสมัครใช้บริการกับสถิติการสมัครใช้บริการ)

หากต้องการเพิ่มมิติข้อมูลในแผนภูมิ ให้เลือกช่องที่ยังไม่ได้เลือกถัดจากแถวแต่ละแถวที่อยู่ใต้แผนภูมิ

ส่งออกข้อมูลรายได้

รายงานรายได้ของแอปได้มาจาก "รายงานยอดขายโดยประมาณ" ของแอป ซึ่งคุณส่งออกจากหน้ารายงานทางการเงินได้ การส่งออกเป็นจำนวนมากจะมีข้อมูลธุรกรรมจากแอปทั้งหมดที่สร้างรายได้ในรูปแบบ CSV นอกจากนี้ คุณยังส่งออกรายงานรายได้รายเดือนจากหน้า "รายงานทางการเงิน" ได้อีกด้วย

ผู้ซื้อ

ในหน้าผู้ซื้อ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ซื้อและรายได้เฉลี่ยต่อผู้ซื้อที่ชำระเงิน (ARPPU) คลิกแท็บของรายงานที่คุณต้องการดูที่ตรงกลางหน้าจอ

หลังจากเลือกผู้ซื้อหรือ ARPPU ข้อมูลจะแสดงในแผนภูมิซึ่งคุณจะกรองตามช่วงวันที่หรือ SKU ได้

 • อุปกรณ์: ชื่อทางการตลาดของอุปกรณ์และชื่ออุปกรณ์ของผู้ซื้อ เช่น Google Nexus 7 (Flo)
 • ประเทศ: ประเทศของผู้ซื้อ
  • พร็อพเพอร์ตี้ "อื่นๆ" จัดกลุ่มข้อมูลจากประเทศที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวที่กำหนด

หากต้องการเพิ่มมิติข้อมูลในแผนภูมิ ให้คลิกช่องที่ยังไม่ได้เลือกถัดจากแถวแต่ละแถวบริเวณด้านล่างของหน้าจอ

ตัวกรองเวลา

เมื่อใช้ตัวกรองบริเวณด้านบนขวาของหน้าจอ รายงานจะแสดงข้อมูลในช่วงเวลาต่อไปนี้ได้ เปอร์เซ็นต์ที่แสดงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้

 • วันที่ผ่านมา
 • 7 วันที่ผ่านมา
 • 30 วันที่ผ่านมา
 • ตลอดอายุ
Conversion

ในหน้า Conversion คุณจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการใช้จ่ายของผู้ใช้ที่มีต่อแอปในช่วงเวลาต่างๆ ได้

ที่บริเวณด้านบนของแผนภูมิแต่ละรายการ คุณจะเลือกดูข้อมูลตามกลุ่มประชากรตามรุ่นรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้ และใช้ข้อมูลกลุ่มประชากรตามรุ่นเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการใช้จ่ายของผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปในระยะเวลาต่างๆ ได้

เมื่อใช้ตัวกรองที่บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ คุณจะเห็นข้อมูลสำหรับระยะเวลาดังต่อไปนี้

 • 30 วันที่ผ่านมา
 • 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: ระบบแบ่งกลุ่มต่างๆ ของกลุ่มประชากรตามรุ่นตามวันที่ติดตั้งในเขตเวลา PST และข้อมูลการใช้จ่ายจะได้รับการอัปเดตทุกวัน

อัตรา Conversion

ในตารางอัตรา Conversion คุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์โดยประมาณของผู้ใช้ที่ได้ซื้อไอเทมที่ซื้อในแอปหรือการสมัครใช้บริการตั้งแต่ติดตั้งแอปของคุณ โดยข้อมูลนี้จะไม่รวมยอดขายของแอป คุณใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูจำนวนเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อรายการในแอปและดูผลของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่มีต่อ Conversion ซึ่งเปลี่ยนผู้ใช้เป็นผู้ใช้ที่จ่ายเงิน

หมายเหตุ: วันที่ 0 แสดงถึงผู้ใช้ที่ได้ซื้อรายการในวันเดียวกับวันที่ติดตั้งแอป โดยเปอร์เซ็นต์ Conversion เป็นแบบสะสมไปเรื่อยๆ

การใช้จ่ายต่อผู้ซื้อ

ในตารางการใช้จ่ายต่อผู้ซื้อ คุณจะเห็นค่าประมาณโดยเฉลี่ยของการใช้จ่ายของผู้ใช้แบบสะสมตั้งแต่การซื้อในแอปเป็นครั้งแรก โดยข้อมูลนี้จะไม่รวมยอดขายของแอป คุณใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ใช้ในช่วงเวลาต่างๆ และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของผู้ใช้ที่จ่ายเงินได้

ในกรณีที่แอปมีจำนวนครั้งในการคืนเงินที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการซื้อ ข้อมูลการใช้จ่ายต่อผู้ซื้ออาจลดลงได้ในบางครั้ง สถานการณ์นี้อาจเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่นใหม่ๆ ที่มีจำนวนผู้ซื้อจำกัด

เคล็ดลับ: หากคุณขายการสมัครใช้บริการในแอป และเห็นว่ามีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรตามรุ่นลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป อาจแสดงให้เห็นถึงผู้ใช้ที่ได้ยกเลิกการสมัครใช้บริการไปแล้ว

หมายเหตุ: วันที่ 0 แสดงถึงวันที่ผู้ใช้ทำการซื้อในแอปของคุณเป็นครั้งแรก หากสัปดาห์หรือเดือนปัจจุบันยังไม่สิ้นสุด ข้อมูลจะยังไม่สมบูรณ์และอาจเปลี่ยนแปลงไปก่อนที่จะสิ้นสุดเดือนนั้นๆ จำนวนการใช้จ่ายต่อผู้ซื้อเป็นจำนวนแบบสะสมไปเรื่อยๆ

รายได้ในแอป Play Console

การใช้แอป Play Console ช่วยให้คุณดูข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปได้อย่างรวดเร็ว

วิธีดูรายได้ของแอป

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ในส่วน "KPI" ให้เลือก KPI รายได้และ KPI รายได้เฉลี่ยต่อจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน

หากต้องการวิเคราะห์ข้อมูล ให้เลือกมิติข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งที่มี เช่น ประเทศ เวอร์ชันแอป หรือเวอร์ชัน Android

หากมีปัญหาในการดูข้อมูลหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 • ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ "ดูข้อมูลทางการเงิน"
 • หากต้องการดูว่าแหล่งที่มาของรายได้แต่ละแหล่งมีส่วนในรายได้ทั้งหมดอย่างไร ให้ดูรายละเอียดใน Play Console เวอร์ชันเว็บ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
12661349229412230359
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true