Kontrola výnosov a údajov o kupujúcich vašej aplikácie

V službe Play Console môžete kontrolovať finančné údaje svojej aplikácie a zistiť, akú výkonnosť dosahujú v priebehu času vaše predaje, spravované produkty, odbery a produkty za odmenu. Údaje o výnosoch vychádzajú z odhadovaných predajov (súm platených kupujúcimi zahrnujúcimi daň).

Zobrazenie finančných údajov

Finančné údaje sú založené na časovom pásme UTC a aktualizujú sa denne. Finančné údaje si môžete zobraziť vo webovej verzii služby Play Console alebo príslušnej aplikácii, ak máte povolenie Zobrazovanie finančných údajov.

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Kliknite na položku Všetky aplikácie Všetky aplikácie.
 3. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 4. V ponuke vľavo kliknite na položku Financie.

Prehľady vo webovej verzii služby Play Console

Vo webovej verzii služby Play Console môžete prehliadať údaje pomocou rôznych rozdelení, aby ste lepšie porozumeli výkonnosti svojej aplikácie.

Prehľad

Na stránke Prehľad sa v rozdelení na vysokej úrovni zobrazujú zdroje výnosov, priemerné výnosy na platiaceho používateľa (ARPPU) a informácie o kupujúcich.

Výnosy a údaje o kupujúcich sa zobrazujú pre nasledujúce časové obdobia. Zobrazené percentá predstavujú zmenu v porovnaní s predošlým obdobím.

 • Posledný deň
 • Posledných 7 dní
 • Posledných 30 dní
 • Celkovo (celé obdobie)

Výnosy

Každý zdroj, ktorý sa podieľa na celkových výnosoch, je zobrazený v riadku na karte Výnosy. Nezobrazujú sa možné zdroje výnosov, pri ktorých nebol za celé obdobie zaznamenaný žiaden podiel na výnosoch. Zdroje výnosov môžu zahŕňať:

 • Celkové výnosy: Súhrnné výnosy zo všetkých zdrojov.
 • Predaje aplikácie: Výnosy generované priamo z poplatkov za vašu aplikáciu v službe Google Play.
 • Produkty v aplikácii: Výnosy generované z produktov v aplikácii.
 • Odbery: Výnosy generované z opakovaného predplatného.
 • ARPPU: Suma priemerných výnosov na platiaceho používateľa za posledných 30 dní.
 • Priem. hodnota transakcie: Priemerná suma výnosov generovaných jednou transakciou.

Kupujúci

Na karte Kupujúci sa zobrazujú údaje o nových aj vracajúcich sa kupujúcich. Ak si chcete zobraziť všetky krajiny alebo zariadenia s údajmi o kupujúcich, kliknite na možnosť Zobraziť všetko v dolnej časti zoznamu krajín alebo zariadení.

Kupujúci sa zobrazujú v nasledujúcich skupinách:

 • Spolu: Všetci kupujúci, ktorí počas daného obdobia nakupovali.
 • Noví: Kupujúci, ktorí počas daného obdobia nakupovali po prvý raz.
 • Vracajúci sa: Kupujúci, ktorí nakupovali už predtým a znova nakupovali aj počas daného obdobia.

Poznámka: Na karte ARPPU sú krajiny a zariadenia zoradené podľa celkových výnosov za dané časové obdobie. Vedľa položky Agregácia grafu môžete vybrať 30-dňový kĺzavý priemer alebo Priemer za deň, čím graf aktualizujete pre svoje vybrané časové obdobie.

Výnosy

Na stránke Výnosy sa zobrazuje graf výnosov generovaný podľa času.

V hornej časti stránky môžete filtrovať údaje podľa obdobia. Ak máte výnosy z viac ako jednej krajiny alebo zdroja nákupov, môžete údaje tiež filtrovať podľa krajiny a zdroja nákupov pomocou možnosti Pridať filter.

Dostupné možnosti filtrovania:

 • Obdobie: posledných 30 dní, posledných 6 mesiacov, posledný rok, celé obdobie
  • Možnosti sa môžu líšiť, pretože údaje sa zobrazujú iba za príslušné časové obdobia.
 • Krajina: krajiny, kde vaša aplikácia generovala výnosy

Poznámka: Dostupnosť filtrov závisí od údajov o výnosoch aplikácie, preto nie sú k dispozícii všetky kombinácie filtrov.

Výnosy podľa produktov

Ak v aplikácii poskytujete spravované produkty, odbery alebo produkty za odmenu, v časti Rozpis výnosov podľa produktu nájdete tabuľku s údajmi o výnosoch aplikácie rozdelené podľa jednotlivých produktov, medzi ktoré patria:

 • Výnosy
 • Objednávky
 • Vrátenia platieb
 • Čiastočné vrátenia platieb

Produkty za odmenu

 • Zobrazenia: započítajú sa vtedy, keď sa na obrazovke zariadenia zobrazí aspoň jeden pixel reklamy
 • Udalosti s udelenou odmenou: počet produktov za odmenu, ktoré si používatelia počas vybraného obdobia nárokovali
 • eCTZ: odhadované výnosy, ktoré získate za každých tisíc zobrazení reklamy
 • Výnosy
 • Trend: trend výnosov v posledných 30 dňoch

Podrobné informácie o jednotlivých produktoch

Ak si chcete zobraziť podrobné grafy jednotlivých produktov na stránke Výnosy, kliknite na názov príslušného spravovaného produktu, predplatného alebo udeleného produktu.

V grafe sa zobrazia údaje o výnosoch produktu. V hornej časti obrazovky si kliknutím na karty a filtre zobrazte ďalšie dimenzie.

V dolnej časti grafu máte k dispozícii nasledujúce dimenzie:

 • Zariadenie: marketingový názov a vlastný názov zariadenia kupujúceho, napr. Google Nexus 7 (Flo).
 • Krajina: krajina kupujúceho (údaje o krajine sa môžu líšiť pre výnosy odberov a štatistiky odberov).

Ak chcete do grafu pridať ďalšie dimenzie údajov, začiarknite pod grafom políčka vedľa jednotlivých nezačiarknutých riadkov.

Exportovanie údajov o výnosoch

Prehľady výnosov aplikácie sú odvodené z prehľadov odhadovaných predajov vašej aplikácie, ktoré môžete exportovať zo stránky Finančné prehľady. Hromadné prehľady obsahujú údaje transakcií zo všetkých aplikácií generujúcich výnosy v súbore vo formáte CSV. Zo svojej stránky Finančné prehľady môžete exportovať aj prehľady mesačných zárobkov.

Kupujúci

Na stránke Kupujúci môžete nájsť ďalšie podrobnosti o kupujúcich a priemerných výnosoch na platiaceho používateľa (ARPPU). V strednej časti svojej obrazovky kliknite na kartu prehľadu, ktorý chcete zobraziť.

Po výbere položky Kupujúci alebo ARPPU sa vaše údaje zobrazia v grafe, ktorý môžete filtrovať podľa obdobia alebo kódu SKU.

 • Zariadenie: marketingový názov a názov zariadenia kupujúceho, napríklad Google Nexus 7 (Flo)
 • Krajina: krajina kupujúceho
  • Vlastnosť Iné zoskupí údaje z krajín, v ktorých nebola dosiahnutá požadovaná prahová hodnota ochrany údajov.

Ak chcete do grafu pridať ďalšie dimenzie, kliknite na neoznačené začiarkavacie políčka pri jednotlivých riadkoch v dolnej časti obrazovky.

Časové filtre

Pomocou filtrov v pravej hornej časti obrazovky môžete zobraziť výnosy za nasledujúce časové obdobia. Zobrazené percentá predstavujú zmenu v porovnaní s predošlým obdobím.

 • Posledný deň
 • Posledných 7 dní
 • Posledných 30 dní
 • Celé obdobie
Konverzie

Na stránke Konverzie si môžete prezrieť údaje, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako zákazníci utrácajú vo vašej aplikácii.

V hornej časti jednotlivých grafov si môžete zobraziť údaje podľa týždenných alebo mesačných kohort. Pomocou údajov o kohortách môžete porovnať vzory míňania používateľov, ktorí si nainštalovali vašu aplikáciu počas rôznych časových období.

Pomocou filtrov v hornom pravom rohu obrazovky môžete zobraziť údaje za tieto časové obdobia:

 • Posledných 30 dní
 • Posledných 6 mesiacov
 • Posledný rok

Poznámka: Skupiny kohort sú definované na základe dátumu inštalácie v súbore PST. Údaje o výdavkoch sa aktualizujú každý deň.

Konverzný pomer

V tabuľke Miera konverzie je uvedený odhadovaný percentuálny podiel používateľov, ktorí si po inštalácii vašej aplikácie zakúpili položku v aplikácii alebo odber. Tieto údaje nezahŕňajú predaje aplikácií. Tieto údaje vám pomôžu pochopiť, aké percento publika kupuje položky vo vašej aplikácii a aký je vplyv nedávnych zmien, ktoré ste vykonali, na konverziu používateľov na platiacich používateľov.

Poznámka: Deň 0 predstavuje používateľov, ktorí si kúpili položku v rovnaký deň, kedy si nainštalovali vašu aplikáciu. Percentuálne hodnoty vyjadrujúce konverzie sú počítané kumulatívne.

Výdavky na kupujúceho

V tabuľke Výdavky na kupujúceho je uvedený priemerný, postupne kumulovaný odhad sumy, ktorú minuli používatelia od svojho prvého nákupu vo vašej aplikácii. Tieto údaje nezahŕňajú predaje aplikácií. Tieto údaje vám pomôžu pochopiť, ako sa v priebehu času menia zvyky používateľov týkajúce sa utrácania, ako aj hodnotu životnosti svojich platiacich používateľov.

V prípadoch, v ktorých má aplikácia významný počet vrátení platieb v porovnaní s nákupmi, sa môže hodnota údajov výdavkov na kupujúceho občas znížiť. Tento scenár je pravdepodobnejší pre nové kohorty s obmedzeným počtom kupujúcich.

Tip: Ak v aplikácii ponúkate odber a kumulované výdavky určitej kohorty postupom času klesajú, môžu vyjadrovať používateľov, ktorí zrušili svoje odbery.

Poznámka: Deň 0 predstavuje deň, v ktorom používatelia vykonali prvý nákup vo vašej aplikácii. Ak aktuálny týždeň alebo mesiac nie je úplný, vaše údaje tiež nebudú úplne a môžu sa zmeniť ešte pred koncom mesiaca. Sumy výdavkov na kupujúceho sú počítané kumulatívne.

Výnosy v aplikácii Play Console

Aplikácia Play Console vám umožňuje rýchlo získať údaje o výkonnosti vašej aplikácie.

Keď pre aplikáciu vyberiete kartu Výnosy, zobrazia sa celkové výnosy vašej aplikácie vo zvolenom časovom období spolu s rozdelením výnosov podľa krajiny. Ak chcete zmeniť časové obdobie v hornej časti obrazovky, vyberte šípku nadol Rozbaľovacia šípka.

Máte problémy so zobrazením údajov alebo potrebujete ďalšie informácie?

 • Uistite sa, či máte povolenie Zobrazovanie finančných údajov.
 • Ak chcete zistiť, aký je podiel jednotlivých zdrojov výnosov z celkových výnosov, zobrazte si podrobnosti vo webovej verzii služby Play Console.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?