Opbrengst- en kopersgegevens voor uw app bekijken

Met de Play Console kunt u de financiële gegevens van uw app bekijken om te zien hoe uw verkopen, beheerde producten, abonnementen en producten met beloning presteren. Opbrengstgegevens zijn gebaseerd op geschatte verkoopcijfers (betaalde bedragen door kopers, inclusief btw).

Financiële gegevens bekijken

Uw financiële gegevens zijn gebaseerd op de tijdzone UTC en worden dagelijks vernieuwd. U kunt financiële gegevens bekijken in de webversie of app van de Play Console als u over het recht 'Financiële gegevens bekijken' beschikt.

 1. Open de Google Play Developer Console-app Console-app.
 2. Selecteer een app.
 3. Tik op de kaart Opbrengst.

Rapporten in de webversie van de Play Console

In de webversie van uw Play Console kunt u via verschillende uitsplitsingen door uw gegevens browsen om een beter inzicht te krijgen in de prestaties van uw app.

Overzicht

Op de pagina Overzicht kunt u een algemeen overzicht bekijken van opbrengstbronnen, gemiddelde opbrengst per betalende gebruiker (ARPPU) en kopersgegevens.

Er worden opbrengst- en kopersgegevens weergegeven voor de volgende perioden. De percentages geven de verandering weer ten opzichte van de vorige periode.

 • Afgelopen dag
 • Afgelopen 7 dagen
 • Afgelopen 30 dagen
 • Totaal (levensduur)

Opbrengst

In de tabel 'Opbrengst' wordt elke bron die bijdraagt aan uw totale opbrengst, weergegeven in een rij. Potentiële opbrengstbronnen die geen meetbare bijdrage aan de levensduur hebben, worden verborgen. Opbrengstbronnen kunnen bestaan uit:

 • Totale opbrengst: de cumulatieve opbrengst van alle bronnen.
 • App-verkopen: opbrengst die vanuit de vooruitbetaalde kosten van uw app op Google Play is gegenereerd.
 • In-app-producten: opbrengst die vanuit de verkoop van in-app-producten is gegenereerd.
 • Abonnementen: opbrengst die vanuit terugkerende abonnementen is gegenereerd.
 • ARPPU: een overzicht van de gemiddelde opbrengst per betalende gebruiker gedurende de afgelopen dertig dagen.
 • Gem. waarde per transactie: de gemiddelde opbrengstwaarde die een transactie genereert.

Kopers

In de tabel Kopers worden gegevens over nieuwe en terugkerende kopers weergegeven. Als u alle landen of apparaten met kopersgegevens wilt bekijken, klikt u op Alles weergeven onder aan uw lijst met landen of apparaten.

Kopers worden als volgt weergegeven:

 • Totaal: alle kopers die gedurende deze periode een aankoop hebben gedaan.
 • Nieuw: kopers die gedurende deze periode hun eerste aankoop hebben gedaan
 • Terugkerend: kopers die eerdere aankopen hebben gedaan en gedurende deze periode ook aankopen hebben gedaan.

Opmerking: Op het tabblad ARPPU worden de landen en apparaten gerangschikt op totale opbrengst voor de periode. Ook kunt u naast 'Diagramaggregatie' de optie Voortschrijdend gemiddelde over 30 dagen of Dagelijks gemiddelde selecteren om het diagram voor uw geselecteerde periode te updaten.

Opbrengst

Op de pagina Opbrengst wordt een diagram weergegeven met opbrengst die in de loop van de tijd is gegenereerd.

Bovenaan de pagina kunt u uw gegevens filteren op periode. Als u opbrengst uit meerdere landen of aankoopbronnen heeft, kunt u ook filteren op land en aankoopbron. Selecteer Een filter toevoegen als u dat wilt doen.

De volgende filteropties zijn beschikbaar:

 • Periode: 'Afgelopen 30 dagen', 'Afgelopen 6 maanden', 'Vorig jaar', 'Levensduur'
  • Opties kunnen verschillen omdat gegevens alleen worden weergegeven voor toepasselijke perioden.
 • Land: Landen waar uw app opbrengst heeft gegenereerd

Opmerking: Omdat de beschikbaarheid van filters afhankelijk is van de opbrengstgegevens van uw app, zijn niet alle filtercombinaties beschikbaar.

Opbrengst per product

Als u in uw app beheerde producten, abonnementen of producten met beloning aanbiedt, gaat u naar 'Uitsplitsing van opbrengst per product' om een tabel met opbrengstgegevens van uw app per afzonderlijk product te bekijken. De tabel bevat het volgende:

 • Opbrengst
 • Bestellingen
 • Terugbetalingen
 • Gedeeltelijke terugbetalingen

Producten met beloning

 • Vertoningen: geteld wanneer er op het scherm van een apparaat ten minste één pixel van een advertentie zichtbaar is
 • Gebeurtenissen met beloning: aantal producten ter beloning dat is geclaimd door gebruikers gedurende de door jou geselecteerde periode
 • eCPM: geschatte opbrengst die u ontvangt voor elke duizend advertentievertoningen
 • Opbrengst
 • Trend: opbrengsttrend in de afgelopen dertig dagen

Afzonderlijke productdetails

Als u een gedetailleerd diagram voor een afzonderlijk product wilt bekijken op uw pagina Opbrengst, klikt u op de naam van een beheerd product, abonnement of product met beloning.

De opbrengstgegevens van uw product wordt in een diagram weergegeven. Klik boven aan het scherm op de tabbladen en filters om andere dimensies weer te geven.

In de linkerbenedenhoek van het diagram zijn de volgende dimensies beschikbaar:

 • Apparaat: de marketingnaam en apparaatnaam van het apparaat van de koper, zoals Google Nexus 7 (Flo)
 • Land: het land van de koper (landgegevens kunnen verschillen tussen abonnementsopbrengsten en abonnementsstatistieken)

Als u extra gegevensdimensies wilt toevoegen aan het diagram, vinkt u onder het diagram niet-aangevinkte selectievakjes aan naast afzonderlijke rijen.

Opbrengstgegevens exporteren

Rapporten over app-opbrengst worden samengesteld op basis van de geschatte verkooprapporten van uw app. U kunt deze exporteren vanaf de pagina Financiële rapporten. Bulkexports bevatten transactiegegevens van alle apps die opbrengst genereren in CSV-indeling. U kunt uw maandelijkse opbrengstrapporten ook exporteren vanaf de pagina 'Financiële rapporten'.

Kopers

Op de pagina Kopers vindt u meer informatie over uw kopers en de gemiddelde opbrengst per betalende gebruiker (ARPPU). Klik in het midden van het scherm op het tabblad voor het rapport dat u wilt bekijken.

Nadat u Kopers of ARPPU heeft geselecteerd, worden uw gegevens weergegeven in een diagram dat u kunt filteren op periode of SKU.

 • Apparaat: de marketingnaam en apparaatnaam van het apparaat van de koper, zoals Google Nexus 7 (Flo)
 • Land: het land van de koper
  • De eigenschap 'Overige' groepeert gegevens van landen die niet aan de vereiste privacydrempel hebben voldaan

Als u extra gegevensdimensies wilt toevoegen aan het diagram, klikt u op de uitgevinkte selectievakjes naast afzonderlijke rijen onderaan het scherm.

Tijdfilters

Met de filters in de rechterbovenhoek van het scherm kan het rapport gegevens voor de volgende perioden weergeven. De percentages geven de verandering weer ten opzichte van de vorige periode.

 • Afgelopen dag
 • Afgelopen 7 dagen
 • Afgelopen 30 dagen
 • Levensduur
Conversies

Op de pagina Conversies kunt u gegevens bekijken waarmee u inzicht kunt krijgen in de uitgavepatronen van gebruikers in de loop van de tijd met uw app.

Bovenaan elk diagram kunt u ervoor kiezen gegevens weer te geven op basis van wekelijkse of maandelijkse cohorten. U kunt cohortgegevens gebruiken om uitgavepatronen te vergelijken van gebruikers die uw app tijdens verschillende perioden hebben geïnstalleerd.

Gebruik de filters in de rechterbovenhoek van uw scherm om gegevens voor de volgende perioden te bekijken.

 • Afgelopen 30 dagen
 • Afgelopen 6 maanden
 • Afgelopen jaar

Opmerking: Cohortgroepen worden gedefinieerd op installatiedatum in de tijdzone PST. Gegevens met betrekking tot uitgaven worden dagelijks geüpdatet.

Conversiepercentage

In de tabel Conversiepercentage kunt u een geschat percentage gebruikers bekijken dat een in-app-item of abonnement heeft gekocht na installatie van uw app. Deze gegevens omvatten geen app-verkopen. U kunt deze gegevens gebruiken om inzicht te krijgen in welk percentage van uw publiek items in uw app koopt en hoe recente wijzigingen die u heeft aangebracht, van invloed zijn op de conversie van gebruiker naar betalende gebruiker.

Opmerking: Dag 0 vertegenwoordigt gebruikers die een item hebben gekocht op dezelfde dag als waarop ze uw app hebben geïnstalleerd. Conversiepercentages zijn cumulatief.

Uitgaven per koper

In de tabel Uitgaven per koper kunt u een schatting bekijken van hoeveel gebruikers gemiddeld (cumulatief) hebben uitgegeven sinds hun eerste aankoop in uw app. Deze gegevens omvatten geen app-verkopen. U kunt deze gegevens gebruiken om inzicht te krijgen in hoe de uitgavegewoonten van uw gebruikers in de loop van de tijd zijn veranderd en wat de lifetime value van uw betalende gebruikers is.

In gevallen waarin een app een aanzienlijk aantal teruggaven heeft in vergelijking met het aantal aankopen, kunnen de gegevens met betrekking tot uitgaven per koper af en toe afnemen. Dit scenario is waarschijnlijker voor nieuwe cohorten met beperkte aantallen kopers.

Tip: Als u een abonnement in uw app aanbiedt en ziet dat de incrementele uitgaven van een cohort in de loop van de tijd afnemen, kan dit gebruikers vertegenwoordigen die hun abonnement hebben opgezegd.

Opmerking: Dag 0 vertegenwoordigt de dag waarop gebruikers hun eerste aankoop in uw app hebben gedaan. Als een actuele week of maand nog niet is afgelopen, zijn uw gegevens onvolledig en kunnen ze nog veranderen vóór het einde van de maand. Bedragen bij 'Uitgaven per koper' zijn cumulatief.

Opbrengsten in de Play Console-app

Met de Play Console-app kunt u snel gegevens ontvangen over hoe uw app presteert.

Wanneer u de kaart Opbrengst voor een app selecteert, ziet u de totale opbrengsten van uw app binnen de geselecteerde periode, evenals een uitsplitsing van de opbrengst per land. Als u de periode bovenaan het scherm wilt wijzigen, selecteert u de pijl-omlaag Dropdownpijl.

Problemen bij het bekijken van gegevens of heeft u meer informatie nodig?

 • Zorg ervoor dat u over het recht 'Financiële gegevens bekijken' beschikt.
 • Als u wilt zien hoe afzonderlijke opbrengstbronnen bijdragen aan uw totale opbrengst, bekijkt u de details in de webversie van de Play Console.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?