Преглед на свързаните с приложението ви данни за приходите и купувачите

Посредством Play Console можете да преглеждате финансовите данни за приложението си, за да проследявате във времето продажбите, управляваните продукти и абонаментите си. Информацията за приходите е основана на прогнозни продажби (сумите, платени от купувачите, с включен данък).

Преглед на финансовите данни

Финансовите ви данни се показват в Координирано универсално време (UTC) и се опресняват ежедневно. Можете да преглеждате тези данни в уеб версията на Play Console или в едноименното приложение, ако имате разрешението „Преглед на финансовите данни“.

 1. Отворете Play Console и изберете приложението, за което искате да прегледате финансовите данни.
 2. Отворете страницата Общ преглед на финансовите отчети (Осигуряване на приходи > Финансови отчети > Общ преглед).

Преглед на отчетите за приходите в Play Console

Посредством Play Console можете да преглеждате данните за приходите и купувачите на приложението си, като използвате различни разбивки, за да разбирате по-добре ефективността му.

Общ преглед

На страницата Общ преглед можете да видите разбивка на високо ниво на източниците на приходи, средни приходи на плащащ потребител (СПНПП) и информация за купувачите.

Данните за приходите и купувачите се показват за следните периоди от време. Изведените проценти представят промяната в сравнение с предишния период.

 • Последния ден
 • Последните 7 дни
 • Последните 30 дни
 • Общо (за целия период)

Приходи

В таблицата за приходи на отделен ред се показва всеки източник, допринасящ за общата ви печалба. Потенциалните източници на приходи, които нямат измерим принос за целия период, са скрити. Източниците могат да включват:

 • Общ размер на приходите: Обобщени приходи от всички източници.
 • Продажби на приложението: Приходите, генерирани от продажната цена на приложението ви в Google Play.
 • Продукти в приложението: Приходите, генерирани от продукти в приложението.
 • Абонаменти: Приходите, генерирани от повтарящи се абонаменти.
 • СПНПП: Обобщена информация за средните приходи на плащащ потребител за последните 30 дни.
 • Ср. стойност на транзакция: Средните приходи, генерирани от една транзакция.

Купувачи

В таблицата за купувачите се показват данни за нови и завръщащи се купувачи. За да видите всички държави или устройства с такава информация, кликнете върху Показване на всички в долната част на съответния списък.

Купувачите са организирани по следните начини:

 • Общо: Всички купувачи, които са направили покупка през съответния период от време.
 • Нови: Купувачи, които са направили първата си покупка през съответния период от време.
 • Завръщащи се: Купувачи, които са направили покупка през съответния период от време и преди него.

Забележка: В раздела за средни приходи на плащащ потребител (СПНПП) държавите и устройствата са подредени по общ размер на приходите за периода от време. Също така до „Обобщаване на диаграмата“ можете да изберете Пълзяща средна стойност за 30 дни или Средно на ден, за да актуализирате диаграмата за избрания от вас период от време.

Приходи

На страницата Приходи можете да видите диаграма с генерираните с течение на времето приходи.

В горната част на страницата можете да филтрирате данните си по период от време. Ако имате приходи от няколко държави или източника на покупка, имате възможност да филтрирате и чрез тях, като изберете Добавяне на филтър.

Ето наличните опции за филтриране:

 • Период от време: „Последните 30 дни“, „Последните 6 месеца“, „Последната година“, „За целия период“.
  • Опциите може да варират, тъй като се показват данни само за приложими периоди от време.
 • Държава: Държавите, в които приложението ви генерира приходи.

Забележка: Не всички комбинации от филтри са налични, тъй като наличността зависи от данните за приходите на приложението ви.

Приходи за всеки отделен продукт

Ако в приложението ви се предлагат управлявани продукти и абонаменти, под „Разбивка на приходите по продукти“ можете да видите таблица с данните за приходите на приложението си по отделен продукт, включително:

 • приходи;
 • поръчки;
 • възстановявания на суми;
 • частични възстановявания на суми.

Подробности за отделни продукти

За да видите подробна диаграма за отделен управляван продукт или абонамент на страницата Приходи, кликнете върху името му.

Данните за приходите от продукта ви ще се покажат в диаграма. В горната част на екрана кликнете върху разделите и филтрите, за да прегледате други величини.

В долния ляв ъгъл на диаграмата са налице следните величини:

 • Устройство: Търговското наименование и името на устройството на купувача – напр. Google Nexus 7 (Flo).
 • Държава: Държавата на купувача (данните за държавите може да са различни за статистическите данни за абонаментите и приходите от тях).

За да добавите допълнителни величини за данни към диаграмата, кликнете върху квадратчетата без отметка до отделните редове под нея.

Експортиране на данните за приходите

Статистическите данни за приходите се извличат от прогнозните отчети за продажбите на приложението ви, които можете да експортирате от страницата „Финансови отчети“. При групово експортиране се получават данни в CSV формат за транзакциите от всички приложения, генериращи приходи. От тази страница можете също да експортирате отчетите за месечните си приходи.

Купувачи

На страницата Купувачи можете да намерите повече подробности относно купувачите, както и средните приходи на плащащ потребител (СПНПП). В центъра на екрана кликнете върху раздела за отчета, който искате да видите.

След като изберете Купувачи или СПНПП, данните ви ще се покажат в диаграма, която можете да филтрирате по период от време или складова единица на продукт.

 • Устройство: Търговското наименование и името на устройството на купувача – напр. Google Nexus 7 (Flo).
 • Държава: Държавата на купувача.
  • Елементът „Други“ съдържа групирани данни от държавите, които не достигат прага за поверителност.

За да добавите допълнителни величини за данни към диаграмата, кликнете върху квадратчетата без отметка до отделните редове в долната част на екрана.

Филтри за време

Посредством филтрите горе вдясно на екрана можете да видите в отчета данни за следните периоди от време. Изведените проценти представят промяната в сравнение с предишния период.

 • Последния ден
 • Последните 7 дни
 • Последните 30 дни
 • За целия период
Реализации

На страницата Реализации можете да преглеждате данни, с чиято помощ да разбирате колко средства харчат потребителите в приложението ви с течение на времето.

В горната част на всяка диаграма можете да изберете да преглеждате данните по седмични или месечни кохорти. Посредством тази информация сте в състояние да сравнявате разходните модели за потребителите, които са инсталирали приложението ви през различни периоди от време.

Посредством филтрите горе вдясно на екрана можете да преглеждате данни за следните периоди от време:

 • Последните 30 дни
 • Последните 6 месеца
 • Последната година

Забележка: Кохортните групи са дефинирани по дата на инсталиране в Стандартно тихоокеанско време. Данните за похарчените средства се актуализират ежедневно.

Процент на реализация

В таблицата Процент на реализация можете да видите прогнозен процент на потребителите, които след инсталиране на приложението ви са купили елемент или абонамент в него. Данните не включват продажбите на приложения. Посредством тези данни сте в състояние да разберете каква част от аудиторията ви купува елементи в приложението ви и как скорошните промени се отразяват на броя на плащащите потребители.

Забележка: „Ден 0“ представя потребителите, които са купили елемент в същия ден, в който са инсталирали приложението ви. Процентите на реализация се показват с натрупване.

Похарчени от отделен купувач средства

В таблицата Похарчени от отделен купувач средства можете да видите прогноза с натрупване за средната сума, която потребителите са похарчили, след като са направили първата си покупка в приложението ви. Данните не включват продажбите на приложения. Посредством тази информация сте в състояние да разберете как разходните им навици се променят с течение на времето, както и колко общо са похарчили плащащите потребители.

В случаите, когато за дадено приложение има значителен брой възстановявания на суми в сравнение с покупките, данните за похарчените средства от отделен купувач могат понякога да намаляват. Този сценарий е най-вероятен за нови статистики с ограничен брой купувачи.

Съвет: Ако предлагате абонамент за приложението си и виждате, че средствата, похарчени от дадена кохорта, намаляват с течение на времето, това може да се дължи на потребители, които са анулирали абонаментите си.

Забележка: „Ден 0“ е денят, в който потребителите са направили първата си покупка в приложението ви. Ако текущата седмица или текущият месец не са завършили, данните ще бъдат непълни и може да се променят преди края на месеца. Сумите на похарчените от отделните купувачи средства се показват с натрупване.

Данни за приходите в приложението Play Console

Посредством Play Console можете бързо да получавате данни за ефективността на приложението си.

Когато изберете картата „Приходи“ за дадено приложение, ще видите общите приходи от него в рамките на избрания период от време, както и разбивка по държави. За да промените времевия интервал в горната част на екрана, изберете стрелката надолу Стрелка за падащо меню.

Срещате проблеми с преглеждането на данни или се нуждаете от още информация?

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false