Lập chỉ mục ứng dụng trên Google Tìm kiếm

Với tính năng Lập chỉ mục ứng dụng, người dùng đã cài đặt ứng dụng có thể mở liên kết từ tìm kiếm của Google dành cho thiết bị di động ngay trong ứng dụng của bạn.

Để sử dụng tính năng Lập chỉ mục ứng dụng, bạn cần phải xác minh trang web của mình.

Xác minh trang web của bạn

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn ứng dụng bạn muốn xác minh.
 4. Trên menu bên trái, nhấp vào Công cụ phát triển Dịch vụ và API.
 5. Trong "Lập chỉ mục ứng dụng từ Google Tìm kiếm", nhấp vào Xác minh trang web.
 6. Nhập địa chỉ trang web của bạn.
 7. Nhấp vào Xác minh.
 8. Chuyển tới Google Search Console.
 9. Trên menu bên trái, nhấp vào Tất cả thông báo.
 10. Mở thông báo yêu cầu xác minh (ví dụ: "Google Play: Liên kết http://www.yourwebsite.com với android-app://example.com.yourpackage.name").
 11. Nhấp vào Phê duyệt yêu cầu.
 12. Xem lại thông tin và nhấp vào Phê duyệt. Sau khi đã phê duyệt, ứng dụng của bạn sẽ xuất hiện trong Trang chủ Search Console cho tài khoản của bạn. Hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn cho phép liên kết sâu.

Mẹo: Chỉ người dùng Google Search Console có quyền "Chủ sở hữu" mới có thể xem và phê duyệt yêu cầu xác minh trang web. Nếu bạn không thấy yêu cầu xác minh trang web của mình, hãy chắc chắn bạn đã đăng nhập bằng tài khoản có quyền "Chủ sở hữu".

Xóa trang web đã xác minh

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Trên menu bên trái, nhấp vào Công cụ phát triển > Dịch vụ và API.
 5. Bên cạnh trang web bạn muốn xóa, nhấp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt > Ngắt kết nối.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?