ลิงก์บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play กับโปรไฟล์การชำระเงิน

หากต้องการขายแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปใน Google Play คุณจะต้องตั้งค่าโปรไฟล์ในศูนย์การชำระเงินของ Google ก่อน หลังจากที่สร้างโปรไฟล์ศูนย์การชำระเงินแล้ว โปรไฟล์จะลิงก์กับ Play Console โดยอัตโนมัติ จากนั้น คุณก็จะจัดการการขายแอป ดูรายงานการขาย รับเงินจากการขาย และอื่นๆ ใน Play Console ได้

หมายเหตุ: หากคุณเคยตั้งค่าโปรไฟล์การชำระเงินหรือบัญชี Merchant Center ไว้ก่อนหน้านี้ โปรไฟล์หรือบัญชีดังกล่าวจะลิงก์กับ Play Console ไว้แล้ว

หากต้องการลิงก์ Play Console กับโปรไฟล์การชำระเงิน ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
  2. คลิกดาวน์โหลดรายงาน รายงาน > การเงิน
  3. เลือกตั้งค่าบัญชีผู้ขายเลย
  4. พิมพ์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

หลังจากตั้งค่าโปรไฟล์การชำระเงินแล้ว ตรวจสอบว่าการขายแอปใช้ภาษีที่เหมาะสมกับสถานที่ตั้ง

หากคุณไม่ได้อยู่ในสถานที่ตั้งที่รองรับสำหรับผู้ขายและไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับชำระเงิน Google อาจชำระเงินจากการขายให้กับบัญชีดังกล่าวโดยวิธีอื่นไม่ได้

คุณลิงก์ Play Console กับโปรไฟล์การชำระเงินได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะยกเลิกการลิงก์หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้หลังจากลิงก์แล้ว หากคุณจำเป็นต้องยกเลิกการลิงก์หรือทำการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องลงชื่อสมัครใช้บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ชำระค่าลงทะเบียนอีกครั้ง และโอนแอปที่มีอยู่ไปที่โปรไฟล์การชำระเงินใหม่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว