Свързване на профил на програмист в Google Play с потребителския ви профил за плащания

За да продавате в Google Play платени приложения и елементи в приложенията, трябва да настроите потребителски профил в центъра на Google за плащания. Съответният потребителски профил автоматично ще се свърже с профил в Play Console. След това в Play Console ще можете да управлявате продажбите на приложения, да преглеждате отчети за продажбите, да получавате плащания за тях и др.

Забележка: Ако по-рано сте настроили потребителски профил за плащания или профил в Търговския център, той вече е свързан с Play Console.

За да свържете профил в Play Console с потребителски профил за плащания:

  1. Отворете Play Console.
  2. Кликнете върху Изтегляне на отчетите Отчети > Финансови.
  3. Изберете Настройте си профил на търговец още сега.
  4. Въведете информацията за бизнеса си, за да завършите настройването.

След като настроите потребителски профил за плащания, уверете се, че приложенията ви се продават с правилните данъци за местоположението ви.

Ако не се намирате на някое от поддържаните местоположения за търговци и не притежавате необходимата банкова сметка за получаване на плащания, Google може да не е в състояние да плаща по друг начин за продажбите в този профил.

Можете да свържете профил в Play Console и потребителски профил за плащания само веднъж. Не е възможно да прекратите създадената връзка, нито да променяте профилите. Ако се налага да направите едно от двете неща, ще трябва да си регистрирате нов профил на програмист, да платите отново съответната такса и да прехвърлите съществуващите приложения към новия си потребителски профил за плащания.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си