Quản lý đơn đặt hàng của ứng dụng và tiến hành hoàn tiền

Bạn có thể sử dụng trang web hoặc ứng dụng Play Console để xem các đơn đặt hàng của ứng dụng, hoàn tiền và quản lý hoạt động hủy đăng ký đối với các mặt hàng mà người dùng đã mua.

Chính sách hoàn lại tiền của Google Play hiện có trong Trung tâm trợ giúp của Google Play, nhưng bạn cũng có trách nhiệm thiết lập chính sách hoàn tiền của riêng mình. Người mua có thể liên hệ trực tiếp với bạn khi có thắc mắc về khoản tiền hoàn lại hoặc việc hủy đăng ký. Bạn phải hoàn tiền tuân theo chính sách của mình. Bạn có trách nhiệm thông báo cho người dùng về mọi thay đổi đối với chính sách hoàn tiền của bạn và đảm bảo rằng các chính sách đó tuân thủ luật hiện hành.

Lưu ý: Nếu bạn là một người dùng muốn được hoàn tiền cho mặt hàng mình đã mua, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của Google Play.

Quyền truy cập và quyền

Nếu là chủ sở hữu tài khoản thì bạn có thể truy cập vào các tính năng dành cho người bán trong Play Console.

Để các thành viên khác trong nhóm có thể truy cập vào những tính năng này, chủ tài khoản cần cấp cho người dùng một hoặc cả hai quyền sau đây:

 • Xem dữ liệu tài chính: Nếu quyền này đặt thành "Chung" thì người dùng có thể xem báo cáo tài chính và báo cáo doanh số. 
 • Quản lý đơn đặt hàng: Nếu người dùng có quyền "Xem thông tin ứng dụng" đối với một ứng dụng và quyền "Quản lý đơn đặt hàng" tổng thể, thì người dùng chỉ có thể quản lý các đơn đặt hàng cho ứng dụng cụ thể đó.

Lưu ý: Các quyền trong Play Console khác với mọi quyền được quản lý trong Trung tâm thanh toán Google.

Tìm đơn đặt hàng

Sử dụng trang web Play Console
 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Ở bên trái, hãy chọn biểu tượng Quản lý đơn đặt hàng Order management
 3. Khi sử dụng hộp "Tìm kiếm đơn đặt hàng", hãy tìm kiếm theo ID đặt hàng hoặc địa chỉ email đầy đủ của người dùng.
Sử dụng ứng dụng Play Console
 1. Mở ứng dụng Play Console Ứng dụng Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Cuộn xuống thẻ "Đơn đặt hàng mới nhất" rồi nhấn vào Quản lý đơn đặt hàng.
 4. Nhấn vào đơn đặt hàng để xem chi tiết về mặt hàng, chi phí, mọi khoản thuế và phí cũng như lịch sử đặt hàng. Để tìm đơn đặt hàng, bạn có thể tìm kiếm theo mã đơn hàng hoặc địa chỉ email đầy đủ của người dùng.

Trạng thái đơn đặt hàng

Trên trang Quản lý đơn đặt hàng, có một trạng thái được hiển thị cho mỗi đơn đặt hàng. Dưới đây là ý nghĩa của trạng thái:

Trạng thái Mô tả
Có thể tính phí Đơn đặt hàng đang được xử lý.
Đã hủy Người dùng đã hủy khoản thanh toán khi hệ thống chưa xử lý xong hoặc do có vấn đề trong quá trình thanh toán.
Hoàn tiền

Một khoản phí trên thẻ tín dụng mà khách hàng tranh chấp với ngân hàng phát hành thẻ của họ.

Đã tính phí Thanh toán đã được tính phí thành công.
Đã hoàn lại một phần tiền Một phần của số tiền thanh toán đã được hoàn lại.
Thanh toán bị từ chối Phương thức thanh toán của người dùng đã bị từ chối.
Đã hoàn tiền Toàn bộ số tiền thanh toán đã được hoàn lại.

Chọn loại đơn đặt hàng bạn muốn hoàn tiền hoặc hủy

Bạn có thể hoàn lại toàn bộ hoặc một phần tiền cho các mặt hàng mà người dùng đã mua.

Hoàn tiền các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và ứng dụng phải trả phí

Hoàn tiền toàn bộ qua trang web Play Console

 1. Mở Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Quản lý đơn đặt hàng Order management.
 3. Chọn đơn đặt hàng mà bạn muốn hoàn tiền.
  • Để tìm đơn đặt hàng cụ thể, hãy tìm kiếm theo mã đơn hàng hoặc địa chỉ email đầy đủ của người dùng.
  • Để hoàn tiền cho nhiều đơn đặt hàng một lúc, hãy đảm bảo bạn chỉ chọn các đơn đặt hàng do cùng một người dùng đặt.
 4. Nhấp vào Hoàn tiền cho đơn đặt hàng.
 5. Chọn tỷ lệ phần trăm và số tiền hoàn lại thích hợp.
 6. Trong mục Ghi chú hoàn tiền, hãy chọn Lý do hoàn tiền. Bạn cũng có thêm tin nhắn của khách hàng hoặc lý do yêu cầu hoàn tiền.
 7. Nhấp vào Hoàn tiền.

Hoàn tiền toàn bộ qua ứng dụng Play Console

 1. Mở ứng dụng Play Console Ứng dụng Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Cuộn xuống thẻ "Đơn đặt hàng mới nhất" rồi nhấn vào Quản lý đơn đặt hàng.
 4. Chọn đơn đặt hàng bạn muốn hoàn tiền. Để tìm đơn đặt hàng, bạn có thể tìm kiếm theo mã đơn hàng hoặc địa chỉ email đầy đủ của người dùng.
 5. Bên dưới giá, hãy nhấn vào Hoàn tiền.
 6. Chọn lý do hoàn tiền phù hợp.
 7. Nhấn vào Hoàn tiền.
  • ​​Nếu nút Hoàn tiền không có sẵn thì đơn đặt hàng đó đã được hoàn lại tiền.

Hoàn lại một phần tiền bằng cách sử dụng trang web Play Console

Nếu chỉ muốn hoàn lại một phần tiền của mặt hàng mua trong ứng dụng, bạn có thể hoàn lại một phần tiền bằng cách sử dụng trang web Play Console.

Lưu ý: Bạn không thể hoàn lại một phần tiền cho ứng dụng phải trả phí. Khoản tiền hoàn lại một phần chỉ áp dụng đối với đơn đặt hàng sau tháng 3 năm 2018.

Khi bạn thực hiện hoàn tiền một phần, giá trị khoản thanh toán bạn nhận được và phí dịch vụ cũng sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm tiền hoàn lại. Ví dụ: nếu bạn hoàn 50% giá trị của một đơn đặt hàng, thì chúng tôi cũng sẽ hoàn cho người dùng 50% số tiền thanh toán cho bạn và 50% phí dịch vụ đã trả cho Google.

Cách thực hiện hoàn tiền một phần:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Quản lý đơn đặt hàng Order management.
 3. Chọn đơn đặt hàng mà bạn muốn hoàn tiền.
  • Để tìm đơn đặt hàng cụ thể, hãy tìm kiếm theo mã đơn hàng hoặc địa chỉ email đầy đủ của người dùng.
  • Để hoàn tiền cho nhiều đơn đặt hàng một lúc, hãy đảm bảo bạn chỉ chọn các đơn đặt hàng do cùng một người dùng đặt.
 4. Nhấp vào Hoàn tiền.
 5. Tìm nút chuyển bên cạnh Khoản hoàn lại một phần. Sau đó, nhấp vào nút chuyển cho đến khi nút này chuyển sang màu xanh lam.
 6. Nhập phần trăm (ít hơn 100%) hoặc số tiền trước thuế (ít hơn tổng số tiền của đơn đặt hàng) để hoàn tiền.
  • Số tiền hoàn lại sau thuế được tạo tự động.
 7. Chọn lý do hoàn tiền phù hợp.
 8. Nhấp vào Gửi.
  • Nếu nút Gửi không có sẵn thì đơn đặt hàng đó đã được hoàn lại tiền.
  • Bạn có thể hoàn tiền một phần nhiều lần cho một đơn đặt hàng, nhưng không thể hoàn lại số tiền lớn hơn hoặc bằng tổng giá trị của đơn đặt hàng đó.
Hủy đăng ký

Nếu bạn hủy một đăng ký, người dùng sẽ không bị tính phí lại và sẽ vẫn duy trì đăng ký cho tới khi kết thúc kỳ thanh toán hiện tại.

Quan trọng: Việc hủy đăng ký sẽ không hoàn tiền.

Sử dụng trang web Play Console

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Quản lý đơn đặt hàng Order management.
 3. Chọn đơn đặt hàng bạn muốn hủy. Để tìm đơn đặt hàng, bạn có thể tìm kiếm theo mã đơn hàng hoặc địa chỉ email đầy đủ của người dùng.
 4. Chọn Hủy đăng ký.

Sử dụng ứng dụng Play Console

 1. Mở ứng dụng Play Console Ứng dụng Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Cuộn xuống thẻ "Đơn đặt hàng mới nhất" rồi nhấn vào Quản lý đơn đặt hàng.
 4. Chọn đơn đặt hàng bạn muốn hủy. Để tìm đơn đặt hàng, bạn có thể tìm kiếm theo mã đơn hàng hoặc địa chỉ email đầy đủ của người dùng.
 5. Trong phần giá, hãy nhấn vào Hủy đăng ký > Hủy đăng ký.
Hoàn tiền gói đăng ký (bao gồm hoàn tiền và thu hồi)

Bạn có thể hoàn lại toàn bộ hoặc một phần tiền cho các gói đăng ký mà người dùng đã mua.

Hoàn lại toàn bộ tiền bằng cách sử dụng trang web Play Console

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Quản lý đơn đặt hàng Order management.
 3. Chọn các đăng ký bạn muốn hủy và/hoặc hoàn tiền. Để tìm đơn đặt hàng, bạn có thể tìm kiếm theo mã đơn hàng hoặc địa chỉ email đầy đủ của người dùng.
  • Hoàn tiền và thu hồi: Nếu bạn hoàn tiền cho đơn đặt hàng mới nhất trong một gói đăng ký, thì khi đơn đặt hàng đó được hoàn tiền, gói đăng ký của người dùng sẽ bị xóa ngay lập tức và các lần gia hạn định kỳ trong tương lai sẽ tự động bị hủy. Bạn cũng có thể thực hiện hành động này thông qua API nhà phát triển Google Play.
  • Chỉ hoàn tiền: Nếu bạn hoàn tiền cho một đơn đặt hàng trước đó trong gói đăng ký, thì đơn đặt hàng đó sẽ được hoàn tiền và gói đăng ký vẫn ở trạng thái hoạt động. Bạn cũng có thể thực hiện hành động này thông qua API Nhà phát triển Google Play.
 4. Chọn lý do hoàn tiền phù hợp.
 5. Chọn Gửi.

Hoàn tiền toàn bộ qua ứng dụng Play Console

 1. Mở ứng dụng Play Console Ứng dụng Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Cuộn xuống thẻ "Đơn đặt hàng mới nhất" rồi nhấn vào Quản lý đơn đặt hàng.
 4. Chọn đơn đặt hàng bạn muốn hủy. Để tìm đơn đặt hàng, bạn có thể tìm kiếm theo mã đơn hàng hoặc địa chỉ email đầy đủ của người dùng.
 5. Bên dưới giá, hãy nhấn vào Hoàn tiền.
 6. Chọn lý do hoàn tiền phù hợp.
  • Hoàn tiền và thu hồi: Nếu bạn hoàn tiền cho đơn đặt hàng mới nhất trong một gói đăng ký, thì khi đơn đặt hàng đó được hoàn tiền, gói đăng ký của người dùng sẽ bị xóa ngay lập tức và các lần gia hạn định kỳ trong tương lai sẽ tự động bị hủy. Bạn cũng có thể thực hiện hành động này thông qua API nhà phát triển Google Play.
  • Chỉ hoàn tiền: Nếu bạn hoàn tiền cho một đơn đặt hàng trước đó trong gói đăng ký, thì đơn đặt hàng đó sẽ được hoàn tiền và gói đăng ký vẫn ở trạng thái hoạt động. Bạn cũng có thể thực hiện hành động này thông qua API Nhà phát triển Google Play.

 7. Nhấn vào Hoàn tiền.

Hoàn lại một phần tiền bằng cách sử dụng trang web Play Console

Nếu chỉ muốn hoàn lại một phần tiền của đăng ký, bạn có thể hoàn lại một phần tiền bằng cách sử dụng trang web Play Console.

Lưu ý: Bạn không thể hoàn lại một phần tiền cho ứng dụng phải trả phí. Khoản tiền hoàn lại một phần chỉ áp dụng đối với đơn đặt hàng sau tháng 3 năm 2018.

Khi bạn thực hiện hoàn tiền một phần, giá trị khoản thanh toán bạn nhận được và phí dịch vụ cũng sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm tiền hoàn lại. Ví dụ: nếu bạn hoàn 50% giá trị của một đơn đặt hàng, thì chúng tôi cũng sẽ hoàn cho người dùng 50% số tiền thanh toán cho bạn và 50% phí dịch vụ đã trả cho Google.

Cách thực hiện hoàn tiền một phần:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Quản lý đơn đặt hàng Order management.
 3. Chọn đơn đặt hàng mà bạn muốn hoàn tiền.
  • Để tìm đơn đặt hàng cụ thể, hãy tìm kiếm theo mã đơn hàng hoặc địa chỉ email đầy đủ của người dùng.
  • Để hoàn tiền cho nhiều đơn đặt hàng một lúc, hãy đảm bảo bạn chỉ chọn các đơn đặt hàng do cùng một người dùng đặt.
 4. Nhấp vào Hoàn tiền.
 5. Tìm nút chuyển bên cạnh Khoản hoàn lại một phần. Sau đó, nhấp vào nút chuyển cho đến khi nút này chuyển sang màu xanh lam.
 6. Nhập phần trăm (ít hơn 100%) hoặc số tiền trước thuế (ít hơn tổng số tiền của đơn đặt hàng) để hoàn tiền.
  • Số tiền hoàn lại sau thuế được tạo tự động.
 7. Chọn lý do hoàn tiền phù hợp.
 8. Nhấp vào Gửi.
  • Nếu nút Gửi không có sẵn thì đơn đặt hàng đó đã được hoàn lại tiền.
  • Bạn có thể hoàn tiền một phần nhiều lần cho một đơn đặt hàng, nhưng không thể hoàn lại số tiền lớn hơn hoặc bằng tổng giá trị của đơn đặt hàng đó.

Sau khi hoàn tiền hoặc hủy gói đăng ký

 • Bạn sẽ không thể hoàn tác sau khi hoàn tiền.
 • Google sẽ trả lại phí dịch vụ cho bạn. Bạn sẽ thấy thông tin phí dịch vụ được trả lại trên báo cáo thu nhập tiếp theo.
 • Nếu bạn hoàn tiền cho một đơn đặt hàng trước khi Google thanh toán cho bạn đối với đơn đặt hàng đó thì trong lần thanh toán tiếp theo bạn sẽ không nhận được số tiền đã hoàn cho người mua. Nếu bạn hoàn tiền cho đơn đặt hàng sau khi đã nhận được khoản thanh toán cho đơn đặt hàng đó thì số tiền bạn hoàn lại cho người mua sẽ được khấu trừ vào khoản thanh toán trong tương lai.
 • Nếu bạn hoàn tiền và số dư tài khoản của bạn bị âm và tiếp tục âm trong ít nhất 48 giờ thì Google sẽ thu tiền từ bạn theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và ghi nợ vào tài khoản ngân hàng mà bạn dùng để nhận các khoản thanh toán. Số tiền rút từ tài khoản ngân hàng sẽ bằng số dư âm của bạn vào ngày Google bắt đầu ghi nợ.

Hủy đăng ký

 • Mọi đơn đặt hàng trong tương lai cho gói thuê bao đó sẽ không bị tính phí.
 • Bạn sẽ thấy trạng thái đơn đặt hàng là "Đã hủy" trên trang thông tin chi tiết của đơn đặt hàng đó.
 • Không thể khôi phục gói thuê bao sau khi gói đó đã bị hủy.
 • Google Payments sẽ gửi một email thông báo về việc hủy cho người dùng, trong đó nêu rõ việc gói thuê bao của họ đã bị hủy.

Tại sao một đơn đặt hàng được hoàn tiền?

Nếu bạn thấy một đơn đặt hàng được hoàn tiền mà bạn không nhận ra, thì có thể Google đã hoàn lại tiền cho đơn đặt hàng đó. Khoản tiền này được hoàn lại cho người dùng như một ưu đãi hoặc theo yêu cầu của luật pháp và được bao gồm như một phần trong Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

Dưới đây là một vài ví dụ về việc khi nào có thể hoàn lại tiền:

 • Người dùng trả lại một ứng dụng phải trả phí: Sau khi mua một ứng dụng phải trả phí, người dùng có tối đa 2 giờ để trả lại ứng dụng nếu muốn được hoàn lại toàn bộ tiền. Họ chỉ có thể trả lại ứng dụng một lần. Nếu mua lại cùng một ứng dụng, người dùng sẽ không thể trả lại nữa.
 • Người dùng yêu cầu hoàn tiền: Người dùng có thể yêu cầu hoàn tiền trên Google Play.
 • Giao dịch mua hàng trái phép hoặc do nhầm lẫn: Trong một số trường hợp, nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể hoàn tiền cho mặt hàng đã mua do nhầm lẫn hoặc không có sự đồng ý của người dùng.

Đánh giá tài khoản

Để đảm bảo môi trường mua hàng an toàn và tuân thủ các Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, những chuyên gia của chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá các hồ sơ thanh toán. Trong thời gian này, tạm thời bạn sẽ không thể xử lý khoản hoàn trả thông qua tài khoản của mình.

Thay đổi này ít khi xảy ra trong quá trình hoàn tiền thông thường và quy trình này là bình thường. Bạn sẽ có thể tiếp tục quá trình hoàn tiền qua tài khoản của mình sau 24 giờ kể từ khi nỗ lực hoàn tiền của bạn bị từ chối lần đầu tiên.

Tôi không thể hoàn tiền hoặc hủy gói đăng ký

Nếu bạn thấy thông báo cho biết quyền hoàn tiền hoặc hủy gói đăng ký của mình đã bị chặn, thì tức là bạn đã đạt đến giới hạn áp dụng cho tài khoản nhà phát triển của bạn.

Khi một tài khoản đạt đến giới hạn hoàn tiền hoặc hủy, chúng tôi sẽ gửi email cho chủ sở hữu tài khoản Play Console.

Nếu bạn có giao dịch khác cần hoàn tiền hoặc hủy, chủ sở hữu tài khoản có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi không thể hoàn lại một phần tiền

Nếu bạn không thể hoàn lại một phần tiền, dưới đây là một vài lý do khiến điều này có thể xảy ra:

 • Khoản tiền hoàn lại một phần chỉ áp dụng cho các đăng ký và hàng mua trong ứng dụng. Ứng dụng phải trả phí không hỗ trợ hoàn lại một phần tiền.
 • Một số phương thức thanh toán không hỗ trợ hoàn lại một phần tiền.
 • Đơn đặt hàng sử dụng tính năng Đăng ký qua Google không thể được hoàn lại tiền.
 • Đơn được đặt trước tháng 3 năm 2018.

Nội dung có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false