จัดการคำสั่งซื้อของแอปและคืนเงิน

คุณดูคำสั่งซื้อของแอป พร้อมทั้งคืนเงิน และจัดการการยกเลิกการสมัครใช้บริการของสินค้าที่ผู้ใช้ซื้อไว้ได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอป Play Console

ดูนโยบายการคืนเงินของ Google Play ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play ทั้งนี้คุณมีหน้าที่กำหนดนโยบายการคืนเงินของตนเองด้วย ผู้ซื้ออาจติดต่อคุณโดยตรงหากมีคำถามเกี่ยวกับการคืนเงินหรือการยกเลิก คุณต้องคืนเงินตามนโยบาย คุณมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนเงินให้ผู้ใช้ทราบ และตรวจสอบว่านโยบายเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ต้องการเงินค่าสินค้าที่ซื้อไปคืน โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play

การเข้าถึงและสิทธิ์

คุณจะเข้าถึงฟีเจอร์ผู้ขายใน Play Console ได้หากเป็นเจ้าของบัญชี

สำหรับสมาชิกทีมคนอื่นๆ ที่ต้องการเข้าถึงฟีเจอร์นี้ เจ้าของบัญชีจะต้องมอบสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 สิทธิ์ต่อไปนี้

 • ดูข้อมูลทางการเงิน: หากตั้งค่าสิทธิ์นี้เป็น "ส่วนกลาง" ผู้ใช้จะดูรายงานทางการเงินและการขายได้
 • จัดการคำสั่งซื้อ: หากผู้ใช้มีสิทธิ์ "ดูข้อมูลแอป" ของแอป 1 แอป และมีสิทธิ์ "จัดการคำสั่งซื้อ" แบบส่วนกลาง ผู้ใช้จะจัดการคำสั่งซื้อของแอปดังกล่าวได้เพียงแอปเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ: สิทธิ์ใน Play Console จะแยกจากสิทธิ์อื่นๆ ที่จัดการในศูนย์การชำระเงินของ Google

หาคำสั่งซื้อ

ใช้เว็บไซต์ Play Console
 1. เปิด Play Console
 2. ทางด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. ใช้ช่อง "ค้นหาคำสั่งซื้อ" เพื่อค้นหาตามรหัสคำสั่งซื้อ หรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
เมื่อใช้แอป Play Console
 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลื่อนลงไปที่การ์ด "คำสั่งซื้อล่าสุด" แล้วแตะจัดการคำสั่งซื้อ
 4. แตะคำสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดรายการ ค่าใช้จ่าย ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งประวัติการสั่งซื้อ ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้

สถานะการสั่งซื้อ

ระบบแสดงสถานะของแต่ละคำสั่งซื้อในหน้าการจัดการคำสั่งซื้อ โดยแต่ละสถานะมีความหมายดังนี้

สถานะ คำอธิบาย
เรียกเก็บเงินได้ คำสั่งซื้ออยู่ระหว่างดำเนินการ
ยกเลิกแล้ว ผู้ใช้ยกเลิกการชำระเงินระหว่างดำเนินการ หรือเนื่องจากมีปัญหาในการชำระเงิน
การเรียกเก็บเงินคืน

การโต้แย้งการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตโดยลูกค้ากับธนาคารที่ออกบัตร

เรียกเก็บเงินแล้ว เรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว
คืนเงินบางส่วนแล้ว คืนเงินที่ชำระบางส่วนแล้ว
การชำระเงินถูกปฏิเสธ วิธีการชำระเงินของผู้ใช้ถูกปฏิเสธ
กำลังดำเนินการคืนเงิน คำขอคืนเงินจะดำเนินการเสร็จสิ้นในไม่ช้า
คืนเงินแล้ว คืนเงินเต็มจำนวนแล้ว

เลือกประเภทคำสั่งซื้อที่ต้องการคืนเงินหรือยกเลิก

คุณคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนสำหรับรายการที่ผู้ใช้ซื้อไปได้

การคืนเงินสำหรับการซื้อในแอปและแอปที่ต้องซื้อ

คืนเงินเต็มจำนวนโดยใช้เว็บไซต์ Play Console

 1. เปิด Play Console
 2. ในเมนูทางซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน
  • หากต้องการค้นหาคำสั่งซื้อที่เฉพาะเจาะจง ให้ค้นหาจากรหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
  • หากต้องการคืนเงินหลายรายการพร้อมกัน โปรดเลือกเฉพาะคำสั่งซื้อของผู้ใช้คนเดียวกันเท่านั้น
 4. คลิกคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ
 5. เลือกเปอร์เซ็นต์และจํานวนเงินคืนที่เหมาะสม
 6. เลือกเหตุผลของการคืนเงินในหมายเหตุการคืนเงิน คุณจะเพิ่มข้อความหรือเหตุผลที่ลูกค้าขอเงินคืนด้วยก็ได้
 7. คลิกคืนเงิน

คืนเงินเต็มจำนวนโดยใช้แอป Play Console

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลื่อนลงไปที่การ์ด "คำสั่งซื้อล่าสุด" แล้วแตะจัดการคำสั่งซื้อ
 4. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณจะคืนเงิน ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
 5. แตะคืนเงินในส่วนราคา
 6. เลือกเหตุผลการคืนเงินที่เหมาะสม
 7. แตะคืนเงิน
  • หากปุ่มคืนเงินใช้งานไม่ได้ แสดงว่าคำสั่งซื้อนั้นได้รับเงินคืนแล้ว

คืนเงินบางส่วนโดยใช้เว็บไซต์ Play Console

คุณจะคืนเงินสำหรับการซื้อในแอปเฉพาะบางส่วนได้โดยใช้เว็บไซต์ Play Console

หมายเหตุ: คุณจะคืนเงินบางส่วนสำหรับแอปที่ต้องซื้อไม่ได้ การคืนเงินบางส่วนรองรับเฉพาะคำสั่งซื้อที่สั่งหลังเดือนมีนาคม 2018 เท่านั้น

เมื่อมีการคืนเงินบางส่วน จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเงินคืนดังกล่าวจะมีผลกับการชำระคืนของคุณรวมถึงค่าบริการด้วย ตัวอย่างเช่น หากคืนเงินบางส่วนเป็นจำนวน 50% ของคำสั่งซื้อ ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนคิดเป็น 50% ของการชำระคืน และอีก 50% ของค่าบริการที่ชำระให้แก่ Google

วิธีการคืนเงินบางส่วนมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. ในเมนูทางซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน
  • หากต้องการค้นหาคำสั่งซื้อที่เฉพาะเจาะจง ให้ค้นหาจากรหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
  • หากต้องการคืนเงินหลายรายการพร้อมกัน โปรดเลือกเฉพาะคำสั่งซื้อของผู้ใช้คนเดียวกันเท่านั้น
 4. คลิกคืนเงิน
 5. มองหาสวิตช์ซึ่งอยู่ข้างคืนเงินบางส่วน แล้วคลิกสวิตช์ดังกล่าวจนสวิตช์เปลี่ยนเป็นสีฟ้า
 6. พิมพ์จำนวนเปอร์เซ็นต์ (น้อยกว่า 100%) หรือจำนวนก่อนหักภาษี (น้อยกว่ายอดรวมของคำสั่งซื้อ) เพื่อคืนเงิน
  • ระบบคำนวณยอดเงินคืนหลังหักภาษีโดยอัตโนมัติ
 7. เลือกเหตุผลการคืนเงินที่เหมาะสม
 8. คลิกส่ง
  • หากปุ่มส่งใช้งานไม่ได้ แสดงว่าคำสั่งซื้อนั้นได้รับเงินคืนแล้ว
  • คุณคืนเงินบางส่วนเป็นจำนวนหลายรายการในคำสั่งซื้อ 1 รายการได้ แต่คืนเงินเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับยอดรวมของคำสั่งซื้อไม่ได้
ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

หากคุณยกเลิกการสมัครใช้บริการ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินผู้ใช้อีก และการสมัครใช้บริการนั้นจะมีผลใช้ได้จนถึงวันสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน

สำคัญ: การยกเลิกการสมัครใช้บริการจะไม่เป็นการคืนเงิน

ใช้เว็บไซต์ Play Console

 1. เปิด Play Console
 2. ในเมนูทางซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
 4. เลือกยกเลิกการสมัครใช้บริการ

เมื่อใช้แอป Play Console

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลื่อนลงไปที่การ์ด "คำสั่งซื้อล่าสุด" แล้วแตะจัดการคำสั่งซื้อ
 4. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
 5. ในส่วนราคา ให้แตะยกเลิกการสมัครใช้บริการ > ยกเลิกการสมัครใช้บริการ
การคืนเงินสำหรับการสมัครใช้บริการ (ทั้งคืนเงินและเพิกถอน)

คุณคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนสำหรับการสมัครใช้บริการที่ผู้ใช้ซื้อไปได้

คืนเงินเต็มจำนวนโดยใช้เว็บไซต์ Play Console

 1. เปิด Play Console
 2. ในเมนูทางซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. เลือกการสมัครใช้บริการที่คุณต้องการยกเลิกและ/หรือคืนเงิน ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
  • คืนเงินและเพิกถอน: หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อล่าสุดในการสมัครใช้บริการ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะได้รับเงินคืน ระบบจะนำการสมัครใช้บริการของผู้ใช้ออกทันทีและยกเลิกคำสั่งซื้อที่จะเกิดซ้ำในอนาคตโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังใช้ Google Play Developer API เพื่อดำเนินการนี้ได้อีกด้วย
  • คืนเงินอย่างเดียว: หากคืนเงินคำสั่งซื้อเก่าในการสมัครใช้บริการ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะได้รับเงินคืนและผู้ใช้จะยังคงสมัครใช้บริการอยู่ นอกจากนี้ คุณยังใช้ Google Play Developer API เพื่อดำเนินการนี้ได้อีกด้วย
 4. เลือกเหตุผลการคืนเงินที่เหมาะสม
 5. เลือกส่ง

คืนเงินเต็มจำนวนโดยใช้แอป Play Console

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลื่อนลงไปที่การ์ด "คำสั่งซื้อล่าสุด" แล้วแตะจัดการคำสั่งซื้อ
 4. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
 5. แตะคืนเงินในส่วนราคา
 6. เลือกเหตุผลในการคืนเงินที่เหมาะสม
  • คืนเงินและเพิกถอน: หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อล่าสุดในการสมัครใช้บริการ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะได้รับเงินคืน ระบบจะนำการสมัครใช้บริการของผู้ใช้ออกทันทีและยกเลิกคำสั่งซื้อที่จะเกิดซ้ำในอนาคตโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังใช้ Google Play Developer API เพื่อดำเนินการนี้ได้อีกด้วย
  • คืนเงินอย่างเดียว: หากคืนเงินคำสั่งซื้อเก่าในการสมัครใช้บริการ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะได้รับเงินคืนและผู้ใช้จะยังคงสมัครใช้บริการอยู่ นอกจากนี้ คุณยังใช้ Google Play Developer API เพื่อดำเนินการนี้ได้อีกด้วย

 7. แตะคืนเงิน

คืนเงินบางส่วนโดยใช้เว็บไซต์ Play Console

คุณจะคืนเงินสำหรับการสมัครใช้บริการเฉพาะบางส่วนได้โดยใช้เว็บไซต์ Play Console

หมายเหตุ: คุณจะคืนเงินบางส่วนสำหรับแอปที่ต้องซื้อไม่ได้ การคืนเงินบางส่วนรองรับเฉพาะคำสั่งซื้อที่สั่งหลังเดือนมีนาคม 2018 เท่านั้น

เมื่อมีการคืนเงินบางส่วน จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเงินคืนดังกล่าวจะมีผลกับการชำระคืนของคุณรวมถึงค่าบริการด้วย ตัวอย่างเช่น หากคืนเงินบางส่วนเป็นจำนวน 50% ของคำสั่งซื้อ ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนคิดเป็น 50% ของการชำระคืน และอีก 50% ของค่าบริการที่ชำระให้แก่ Google

วิธีการคืนเงินบางส่วนมีดังนี้

 1. เปิด Play Console
 2. ในเมนูทางซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน
  • หากต้องการค้นหาคำสั่งซื้อที่เฉพาะเจาะจง ให้ค้นหาจากรหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
  • หากต้องการคืนเงินหลายรายการพร้อมกัน โปรดเลือกเฉพาะคำสั่งซื้อของผู้ใช้คนเดียวกันเท่านั้น
 4. คลิกคืนเงิน
 5. มองหาสวิตช์ซึ่งอยู่ข้างคืนเงินบางส่วน แล้วคลิกสวิตช์ดังกล่าวจนสวิตช์เปลี่ยนเป็นสีฟ้า
 6. พิมพ์จำนวนเปอร์เซ็นต์ (น้อยกว่า 100%) หรือจำนวนก่อนหักภาษี (น้อยกว่ายอดรวมของคำสั่งซื้อ) เพื่อคืนเงิน
  • ระบบคำนวณยอดเงินคืนหลังหักภาษีโดยอัตโนมัติ
 7. เลือกเหตุผลการคืนเงินที่เหมาะสม
 8. คลิกส่ง
  • หากปุ่มส่งใช้งานไม่ได้ แสดงว่าคำสั่งซื้อนั้นได้รับเงินคืนแล้ว
  • คุณคืนเงินบางส่วนเป็นจำนวนหลายรายการในคำสั่งซื้อ 1 รายการได้ แต่คืนเงินเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับยอดรวมของคำสั่งซื้อไม่ได้

หลังจากคืนเงินหรือยกเลิกการสมัครใช้บริการแล้ว

 • หลังจากที่คืนเงินแล้ว จะยกเลิกไม่ได้
 • Google จะคืนค่าบริการให้คุณ โดยคุณจะเห็นค่าบริการที่ได้รับคืนในรายงานรายได้ครั้งถัดไป
 • หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อก่อนที่ Google จะจ่ายการชำระคืนสำหรับคำสั่งซื้อนั้น คุณจะไม่ได้รับเงินจำนวนที่คุณคืนให้ผู้ซื้อในการชำระคืนครั้งต่อไป หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อหลังจากได้รับเงินชำระคืน ระบบจะหักจำนวนเงินที่คุณคืนให้ผู้ซื้อออกจากการชำระคืนครั้งต่อไป
 • หากคุณคืนเงินแล้วยอดเงินคงเหลือในบัญชีติดลบเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง Google จะเก็บเงินจากคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการ และตัดเงินจากบัญชีธนาคารที่คุณใช้รับการชำระคืน จำนวนเงินที่ถอนจากบัญชีธนาคารของคุณจะเท่ากับยอดเงินคงเหลือติดลบ ณ วันที่ Google ดำเนินการตัดบัญชี

การยกเลิกการสมัครใช้บริการ

 • จะไม่มีการเรียกเก็บเงินคำสั่งซื้อในอนาคตของการสมัครใช้บริการนั้นอีก
 • คุณจะเห็นสถานะคําสั่งซื้อ "ยกเลิก" ในหน้ารายละเอียดคําสั่งซื้อ
 • หลังจากยกเลิกไปแล้วจะกลับมาสมัครใช้บริการไม่ได้อีก
 • การชำระเงินด้วยบริการของ Google จะส่งอีเมลแจ้งเตือนการยกเลิกถึงผู้ซื้อ เพื่อแจ้งว่าการสมัครใช้บริการถูกยกเลิกแล้ว

เหตุใดคำสั่งซื้อจึงได้รับเงินคืน

หากเห็นคำสั่งซื้อที่ได้รับเงินคืนแต่คุณไม่ทราบมาก่อน เป็นไปได้ว่าอาจเป็นการคืนเงินจาก Google การคืนเงินดังกล่าวเป็นการสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้หรือตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาแอป

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกรณีที่คืนเงินได้

 • ผู้ใช้ขอคืนแอปที่ต้องซื้อ: หลังจากที่ซื้อแอปที่ต้องซื้อแล้ว ผู้ใช้มีเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงในการขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะคืนแอปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผู้ใช้ซื้อแอปเดิมอีก จะขอคืนเป็นครั้งที่ 2 ไม่ได้
 • ผู้ใช้ขอรับเงินคืน: ผู้ใช้ขอรับเงินคืนใน Google Play ได้
 • การซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ตั้งใจ: ในบางกรณี ทีมสนับสนุนของเราอาจคืนเงินให้กับการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการซื้อที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

การตรวจสอบบัญชี

เพื่อสร้างบรรยากาศการซื้อที่ปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการ ผู้เชี่ยวชาญของเราจึงทำการตรวจสอบโปรไฟล์การชำระเงินเป็นประจำ ในระหว่างนี้ คุณจะไม่สามารถดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีได้ชั่วคราว

การเปลี่ยนแปลงในการคืนเงินปกตินี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและถือเป็นเรื่องปกติ คุณจะกลับมาดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีได้อีกครั้งใน 24 ชั่วโมง หลังจากความพยายามคืนเงินถูกปฏิเสธครั้งแรก

ฉันดำเนินการคืนเงินหรือยกเลิกการสมัครใช้บริการไม่ได้

หากคุณได้รับข้อความว่าคุณถูกบล็อกไม่ให้คืนเงินหรือยกเลิกการสมัครใช้บริการ แสดงว่าคุณดำเนินการดังกล่าวครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณแล้ว

เมื่อบัญชีดำเนินการคืนเงินหรือยกเลิกครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้แล้ว เราจะส่งอีเมลถึงเจ้าของบัญชี Play Console

หากต้องการดําเนินการคืนเงินหรือยกเลิกเพิ่มเติม เจ้าของบัญชีจะติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้

ฉันคืนเงินบางส่วนไม่ได้

หากคุณคืนเงินบางส่วนไม่ได้ อาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้

 • การคืนเงินบางส่วนใช้ได้กับเฉพาะการซื้อในแอปและการสมัครใช้บริการเท่านั้น โดยแอปที่ต้องซื้อจะไม่รองรับการคืนเงินบางส่วน
 • วิธีการชำระเงินบางอย่างไม่รองรับการคืนเงินบางส่วน
 • คืนเงินคำสั่งซื้อที่สมัครผ่าน Google ไม่ได้
 • คำสั่งซื้อนั้นสั่งก่อนเดือนมีนาคม 2018

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
92637
false