จัดการคำสั่งซื้อของแอปและคืนเงิน

คุณดูคำสั่งซื้อของแอป พร้อมทั้งคืนเงิน และจัดการการยกเลิกการสมัครใช้บริการของสินค้าที่ผู้ใช้ซื้อไว้ได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอป Play Console

ดูนโยบายการคืนเงินของ Google Play ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play ทั้งนี้คุณมีหน้าที่กำหนดนโยบายการคืนเงินของตนเองด้วย ผู้ซื้ออาจติดต่อคุณโดยตรงหากมีคำถามเกี่ยวกับการคืนเงินหรือการยกเลิก คุณต้องคืนเงินตามนโยบาย คุณมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนเงินให้ผู้ใช้ทราบ และตรวจสอบว่านโยบายเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ต้องการขอรับเงินคืนสำหรับสินค้าที่ซื้อไป โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play

การเข้าถึงและสิทธิ์

คุณจะเข้าถึงฟีเจอร์ผู้ขายใน Play Console ได้หากเป็นเจ้าของบัญชี

สำหรับสมาชิกทีมคนอื่นๆ ที่ต้องการเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้ เจ้าของบัญชีจะต้องมอบสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 สิทธิ์ต่อไปนี้ให้แก่ผู้ใช้

 • ดูข้อมูลทางการเงิน: หากตั้งค่าสิทธิ์นี้เป็น "ส่วนกลาง" ผู้ใช้จะดูรายงานทางการเงินและการขายได้
 • จัดการคำสั่งซื้อ: หากผู้ใช้มีสิทธิ์ "ดูข้อมูลแอป" ของแอป 1 แอป และมีสิทธิ์ "จัดการคำสั่งซื้อ" แบบส่วนกลาง ผู้ใช้จะจัดการคำสั่งซื้อของแอปดังกล่าวได้เพียงแอปเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ: สิทธิ์ใน Play Console จะแยกจากสิทธิ์อื่นๆ ที่จัดการในศูนย์การชำระเงินของ Google

หาคำสั่งซื้อ

ใช้เว็บไซต์ Play Console
 1. เปิด Play Console
 2. ทางด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. ใช้ช่อง "ค้นหาคำสั่งซื้อ" เพื่อค้นหาตามรหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
เมื่อใช้แอป Play Console
 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ไปที่ส่วน "คำสั่งซื้อ"
 4. แตะคำสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดรายการ ค่าใช้จ่าย ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งประวัติการสั่งซื้อ ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้

สถานะการสั่งซื้อ

ระบบแสดงสถานะของแต่ละคำสั่งซื้อในหน้าการจัดการคำสั่งซื้อ โดยแต่ละสถานะมีความหมายดังนี้

สถานะ คำอธิบาย
เรียกเก็บเงินได้ คำสั่งซื้ออยู่ระหว่างดำเนินการ
ยกเลิกแล้ว ผู้ใช้ยกเลิกการชำระเงินระหว่างดำเนินการ หรือเนื่องจากมีปัญหาในการชำระเงิน
การเรียกเก็บเงินคืน

การโต้แย้งการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตโดยลูกค้ากับธนาคารที่ออกบัตร

เรียกเก็บเงินแล้ว เรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว
คืนเงินบางส่วนแล้ว คืนเงินที่ชำระบางส่วนแล้ว
การชำระเงินถูกปฏิเสธ วิธีการชำระเงินของผู้ใช้ถูกปฏิเสธ
กำลังดำเนินการคืนเงิน คำขอคืนเงินจะดำเนินการเสร็จสิ้นในไม่ช้า
คืนเงินแล้ว คืนเงินเต็มจำนวนแล้ว

เลือกประเภทคำสั่งซื้อที่ต้องการคืนเงินหรือยกเลิก

คุณคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนสำหรับรายการที่ผู้ใช้ซื้อไปได้

การคืนเงินสำหรับการซื้อในแอปและแอปที่ต้องซื้อ

คืนเงินเต็มจำนวนโดยใช้เว็บไซต์ Play Console

 1. เปิด Play Console
 2. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน
  • หากต้องการค้นหาคำสั่งซื้อที่เฉพาะเจาะจง ให้ค้นหาจากรหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
  • หากต้องการคืนเงินหลายรายการพร้อมกัน โปรดเลือกเฉพาะคำสั่งซื้อของผู้ใช้คนเดียวกันเท่านั้น
 4. คลิกคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ
 5. เลือกเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงินคืนที่เหมาะสม
 6. เลือกเหตุผลของการคืนเงินในหมายเหตุการคืนเงิน
 7. คลิกคืนเงิน

คืนเงินเต็มจำนวนโดยใช้แอป Play Console

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ไปที่ส่วน "คำสั่งซื้อ"
 4. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
 5. แตะคืนเงินในส่วนราคา
 6. เลือกเหตุผลการคืนเงินที่เหมาะสม
 7. แตะคืนเงิน
  • หากปุ่มคืนเงินใช้งานไม่ได้ แสดงว่าคำสั่งซื้อนั้นได้รับเงินคืนแล้ว

คืนเงินบางส่วนโดยใช้เว็บไซต์ Play Console

คุณจะคืนเงินสำหรับการซื้อในแอปเฉพาะบางส่วนได้โดยใช้เว็บไซต์ Play Console

หมายเหตุ: คุณจะคืนเงินบางส่วนสำหรับแอปที่ต้องซื้อไม่ได้ การคืนเงินบางส่วนรองรับเฉพาะคำสั่งซื้อที่สั่งหลังเดือนมีนาคม 2018 เท่านั้น

เมื่อมีการคืนเงินบางส่วน จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเงินคืนดังกล่าวจะมีผลกับการชำระคืนของคุณรวมถึงค่าบริการด้วย ตัวอย่างเช่น หากคืนเงินบางส่วนเป็นจำนวน 50% ของคำสั่งซื้อ ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนคิดเป็น 50% ของการชำระคืน และอีก 50% ของค่าบริการที่ชำระให้แก่ Google

วิธีการคืนเงินบางส่วนมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน
  • หากต้องการค้นหาคำสั่งซื้อที่เฉพาะเจาะจง ให้ค้นหาจากรหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
  • หากต้องการคืนเงินหลายรายการพร้อมกัน โปรดเลือกเฉพาะคำสั่งซื้อของผู้ใช้คนเดียวกันเท่านั้น
 4. คลิกคืนเงิน
 5. มองหาสวิตช์ซึ่งอยู่ข้างคืนเงินบางส่วน แล้วคลิกสวิตช์ดังกล่าวจนสวิตช์เปลี่ยนเป็นสีฟ้า
 6. พิมพ์จำนวนเปอร์เซ็นต์ (น้อยกว่า 100%) หรือจำนวนก่อนหักภาษี (น้อยกว่ายอดรวมของคำสั่งซื้อ) เพื่อคืนเงิน
  • ระบบคำนวณยอดเงินคืนหลังหักภาษีโดยอัตโนมัติ
 7. เลือกเหตุผลการคืนเงินที่เหมาะสม
 8. คลิกส่ง
  • หากปุ่มส่งใช้งานไม่ได้ แสดงว่าคำสั่งซื้อนั้นได้รับเงินคืนแล้ว
  • คุณคืนเงินบางส่วนเป็นจำนวนหลายรายการในคำสั่งซื้อ 1 รายการได้ แต่คืนเงินเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับยอดรวมของคำสั่งซื้อไม่ได้
ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

หากคุณยกเลิกการสมัครใช้บริการ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินผู้ใช้อีก และการสมัครใช้บริการนั้นจะมีผลใช้ได้จนถึงวันสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน

สำคัญ: การยกเลิกการสมัครใช้บริการจะไม่เป็นการคืนเงิน

ใช้เว็บไซต์ Play Console

 1. เปิด Play Console
 2. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
 4. เลือกยกเลิกการสมัครใช้บริการ

เมื่อใช้แอป Play Console

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ไปที่ส่วน "คำสั่งซื้อ"
 4. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
 5. ในส่วนราคา ให้แตะยกเลิกการสมัครใช้บริการ > ยกเลิกการสมัครใช้บริการ
การคืนเงินสำหรับการสมัครใช้บริการ (ทั้งคืนเงินและเพิกถอน)

คุณคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนสำหรับการสมัครใช้บริการที่ผู้ใช้ซื้อไปได้

คืนเงินเต็มจำนวนโดยใช้เว็บไซต์ Play Console

 1. เปิด Play Console
 2. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. เลือกการสมัครใช้บริการที่คุณต้องการยกเลิกและ/หรือคืนเงิน ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
  • คืนเงินและเพิกถอน: หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อล่าสุดในการสมัครใช้บริการ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะได้รับเงินคืน ระบบจะนำการสมัครใช้บริการของผู้ใช้ออกทันทีและยกเลิกคำสั่งซื้อที่จะเกิดซ้ำในอนาคตโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังใช้ Google Play Developer API เพื่อดำเนินการนี้ได้อีกด้วย
  • คืนเงินอย่างเดียว: หากคืนเงินคำสั่งซื้อเก่าในการสมัครใช้บริการ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะได้รับเงินคืนและผู้ใช้จะยังคงสมัครใช้บริการอยู่ นอกจากนี้ คุณยังใช้ Google Play Developer API เพื่อดำเนินการนี้ได้อีกด้วย
 4. เลือกเหตุผลการคืนเงินที่เหมาะสม
 5. เลือกส่ง

คืนเงินเต็มจำนวนโดยใช้แอป Play Console

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ไปที่ส่วน "คำสั่งซื้อ"
 4. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก ซึ่งค้นหาได้โดยใช้รหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
 5. แตะคืนเงินในส่วนราคา
 6. เลือกเหตุผลในการคืนเงินที่เหมาะสม
  • คืนเงินและเพิกถอน: หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อล่าสุดในการสมัครใช้บริการ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะได้รับเงินคืน ระบบจะนำการสมัครใช้บริการของผู้ใช้ออกทันทีและยกเลิกคำสั่งซื้อที่จะเกิดซ้ำในอนาคตโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังใช้ Google Play Developer API เพื่อดำเนินการนี้ได้อีกด้วย
  • คืนเงินอย่างเดียว: หากคืนเงินคำสั่งซื้อเก่าในการสมัครใช้บริการ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะได้รับเงินคืนและผู้ใช้จะยังคงสมัครใช้บริการอยู่ นอกจากนี้ คุณยังใช้ Google Play Developer API เพื่อดำเนินการนี้ได้อีกด้วย

 7. แตะคืนเงิน

คืนเงินบางส่วนโดยใช้เว็บไซต์ Play Console

คุณจะคืนเงินสำหรับการสมัครใช้บริการเฉพาะบางส่วนได้โดยใช้เว็บไซต์ Play Console

หมายเหตุ: คุณจะคืนเงินบางส่วนสำหรับแอปที่ต้องซื้อไม่ได้ การคืนเงินบางส่วนรองรับเฉพาะคำสั่งซื้อที่สั่งหลังเดือนมีนาคม 2018 เท่านั้น

เมื่อมีการคืนเงินบางส่วน จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเงินคืนดังกล่าวจะมีผลกับการชำระคืนของคุณรวมถึงค่าบริการด้วย ตัวอย่างเช่น หากคืนเงินบางส่วนเป็นจำนวน 50% ของคำสั่งซื้อ ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนคิดเป็น 50% ของการชำระคืน และอีก 50% ของค่าบริการที่ชำระให้แก่ Google

วิธีการคืนเงินบางส่วนมีดังนี้

 1. เปิด Play Console
 2. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการคำสั่งซื้อ Order management
 3. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน
  • หากต้องการค้นหาคำสั่งซื้อที่เฉพาะเจาะจง ให้ค้นหาจากรหัสคำสั่งซื้อหรืออีเมลแบบเต็มของผู้ใช้
  • หากต้องการคืนเงินหลายรายการพร้อมกัน โปรดเลือกเฉพาะคำสั่งซื้อของผู้ใช้คนเดียวกันเท่านั้น
 4. คลิกคืนเงิน
 5. มองหาสวิตช์ซึ่งอยู่ข้างคืนเงินบางส่วน แล้วคลิกสวิตช์ดังกล่าวจนสวิตช์เปลี่ยนเป็นสีฟ้า
 6. พิมพ์จำนวนเปอร์เซ็นต์ (น้อยกว่า 100%) หรือจำนวนก่อนหักภาษี (น้อยกว่ายอดรวมของคำสั่งซื้อ) เพื่อคืนเงิน
  • ระบบคำนวณยอดเงินคืนหลังหักภาษีโดยอัตโนมัติ
 7. เลือกเหตุผลการคืนเงินที่เหมาะสม
 8. คลิกส่ง
  • หากปุ่มส่งใช้งานไม่ได้ แสดงว่าคำสั่งซื้อนั้นได้รับเงินคืนแล้ว
  • คุณคืนเงินบางส่วนเป็นจำนวนหลายรายการในคำสั่งซื้อ 1 รายการได้ แต่คืนเงินเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับยอดรวมของคำสั่งซื้อไม่ได้

หลังจากคืนเงินหรือยกเลิกการสมัครใช้บริการแล้ว

 • หลังจากที่คืนเงินแล้ว จะดึงเงินคืนไม่ได้
 • Google จะคืนค่าบริการให้คุณ โดยคุณจะเห็นค่าบริการที่ได้รับคืนในรายงานรายได้ครั้งถัดไป
 • หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อก่อนที่ Google จะจ่ายการชำระคืนสำหรับคำสั่งซื้อนั้น คุณจะไม่ได้รับเงินจำนวนที่คุณคืนให้ผู้ซื้อในการชำระคืนครั้งต่อไป หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อหลังจากได้รับเงินชำระคืน ระบบจะหักจำนวนเงินที่คุณคืนให้ผู้ซื้อออกจากการชำระคืนครั้งต่อไป
 • หากคุณคืนเงินแล้วยอดเงินคงเหลือในบัญชีติดลบเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง Google จะเก็บเงินจากคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการ และตัดเงินจากบัญชีธนาคารที่คุณใช้รับการชำระคืน จำนวนเงินที่ถอนจากบัญชีธนาคารของคุณจะเท่ากับยอดเงินคงเหลือติดลบ ณ วันที่ Google ดำเนินการตัดบัญชี

การยกเลิกการสมัครใช้บริการ

 • จะไม่มีการเรียกเก็บเงินคำสั่งซื้อในอนาคตของการสมัครใช้บริการนั้นอีก
 • คุณจะเห็นสถานะการสั่งซื้อเป็น "ยกเลิกแล้ว" ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ
 • หลังจากยกเลิกไปแล้วจะกลับมาสมัครใช้บริการไม่ได้อีก
 • การชำระเงินด้วยบริการของ Google จะส่งอีเมลแจ้งเตือนการยกเลิกถึงผู้ซื้อ เพื่อแจ้งว่าการสมัครใช้บริการถูกยกเลิกแล้ว

เหตุใดคำสั่งซื้อจึงได้รับเงินคืน

หากเห็นคำสั่งซื้อที่ได้รับเงินคืนแต่คุณไม่ทราบมาก่อน เป็นไปได้ว่าอาจเป็นการคืนเงินจาก Google การคืนเงินดังกล่าวเป็นการสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้หรือตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาแอป

ตัวอย่างกรณีที่คืนเงินได้มีดังนี้

 • ผู้ใช้ขอคืนแอปที่ต้องซื้อ: หลังจากที่ซื้อแอปที่ต้องซื้อแล้ว ผู้ใช้มีเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงในการขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะคืนแอปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผู้ใช้ซื้อแอปเดิมอีก จะขอคืนเป็นครั้งที่ 2 ไม่ได้
 • ผู้ใช้ขอรับเงินคืน: ผู้ใช้ขอรับเงินคืนใน Google Play ได้
 • การซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ตั้งใจ: ในบางกรณี ทีมสนับสนุนของเราอาจคืนเงินให้กับการซื้อที่ดำเนินการโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการซื้อที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

การตรวจสอบบัญชี

เพื่อสร้างบรรยากาศการซื้อที่ปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการ ผู้เชี่ยวชาญของเราจึงทำการตรวจสอบโปรไฟล์การชำระเงินเป็นประจำ ในระหว่างนี้ คุณจะไม่สามารถดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีได้ชั่วคราว

การเปลี่ยนแปลงในการคืนเงินปกตินี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและถือเป็นเรื่องปกติ คุณจะกลับมาดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีได้อีกครั้งใน 24 ชั่วโมง หลังจากความพยายามคืนเงินถูกปฏิเสธครั้งแรก

ฉันดำเนินการคืนเงินหรือยกเลิกการสมัครใช้บริการไม่ได้

หากได้รับข้อความว่าคุณถูกบล็อกไม่ให้คืนเงินหรือยกเลิกการสมัครใช้บริการ แสดงว่าคุณดำเนินการดังกล่าวครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีนักพัฒนาแอปแล้ว

เมื่อบัญชีดำเนินการคืนเงินหรือยกเลิกครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้แล้ว เราจะส่งอีเมลถึงเจ้าของบัญชี Play Console

หากต้องการดําเนินการคืนเงินหรือยกเลิกเพิ่มเติม เจ้าของบัญชีสามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้

ฉันคืนเงินบางส่วนไม่ได้

หากคุณคืนเงินบางส่วนไม่ได้ ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 • การคืนเงินบางส่วนใช้ได้กับเฉพาะการซื้อในแอปและการสมัครใช้บริการเท่านั้น โดยแอปที่ต้องซื้อจะไม่รองรับการคืนเงินบางส่วน
 • วิธีการชำระเงินบางอย่างไม่รองรับการคืนเงินบางส่วน
 • คืนเงินคำสั่งซื้อที่สมัครผ่าน Google ไม่ได้
 • คำสั่งซื้อนั้นสั่งก่อนเดือนมีนาคม 2018

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
9741330749597059359
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
92637