Các trình duyệt được hỗ trợ

Để có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Play Console trên máy tính, hãy sử dụng phiên bản mới nhất của Chrome, Safari, Firefox.

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng Play Console, hãy thử nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?