Contentclassificaties voor apps en games

Met ons nieuwe classificatiesysteem kunt u uw gebruikers gemakkelijk informeren over vertrouwde en lokaal relevante contentclassificaties. Ook verbetert u de app-engagement door de juiste doelgroep voor uw content aan te spreken.

U kunt voorkomen dat uw apps worden weergegeven als 'Niet geclassificeerd' door in te loggen bij de Play Console en de vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen voor elk van uw apps. Apps met de status 'Niet geclassificeerd' kunnen worden verwijderd uit Google Play.

Opmerking: Alle apps en games op Google Play moeten voldoen aan het Programmabeleid voor ontwikkelaars van Google Play

Classificaties

U kunt voor elk van uw apps en games alleen een classificatie ontvangen als u in de Play Console een vragenlijst voor classificatie invult over de aard van de content van uw apps. Vervolgens ontvangt u een contentclassificatie van verschillende classificatie-instanties. De classificatie die aan uw app wordt toegewezen en op Google Play wordt weergegeven, wordt bepaald aan de hand van uw antwoorden op de vragenlijst.

U bent verantwoordelijk voor het invullen van de vragenlijst voor contentclassificatie voor:

 • Nieuwe apps die bij de Play Console zijn ingediend
 • Bestaande apps die op Google Play actief zijn
 • Updates van apps waarbij de content of de functies van de app zodanig zijn gewijzigd dat uw antwoorden op de vragenlijst niet meer van toepassing zijn

Ontwikkelaars wordt aangeraden om, in het belang van de gebruiker, de toegewezen classificatie op te nemen in reclamecampagnes voor hun app in bepaalde regio's, met inachtneming van de richtlijnen voor weergave.

App-classificaties zijn niet bedoeld om de gewenste doelgroep aan te geven. De classificaties zijn bedoeld om consumenten, met name ouders, te helpen bij het identificeren van mogelijk aanstootgevende content in een app.

Alle classificatiepictogrammen zijn beschermde handelsmerken van de betreffende classificatie-instanties en misbruik hiervan kan leiden tot juridische stappen. Ga naar de website van de betreffende classificatie-instantie voor meer informatie over het gebruik van classificatiepictogrammen.

Belangrijk: Zorg ervoor dat uw antwoorden op de vragenlijst voor contentclassificatie juist zijn. Een onjuiste voorstelling van de content van uw app kan leiden tot verwijdering of opschorting.

De vragenlijst voor contentclassificatie van uw app invullen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store Contentclassificatie.
 4. Lees de informatie over de vragenlijst door en typ uw e-mailadres.
  • Uw e-mailadres wordt gebruikt voor correspondentie met IARC.
 5. Klik op Doorgaan.
 6. Selecteer een categorie.
 7. Vul de vragenlijst in.
  • Als u na het voltooien van een onderdeel wijzigingen wilt aanbrengen, klikt u op Bewerken.
  • Als u bent begonnen met het invullen van de vragenlijst en dit later wilt voltooien, klikt u op Concept opslaan. U kunt voor elke app één conceptvragenlijst tegelijk opslaan.
 8. Klik op Classificatie voor app berekenen.
 9. Klik op Classificatie toepassen op mijn app op de pagina met uw classificatieoverzicht.

Nadat u classificaties op uw app heeft toegepast, kunt u uw classificaties en vragenlijsten bekijken op de pagina Contentclassificatie. Als u de vragenlijst voor uw app opnieuw wilt invullen, klikt u op Nieuwe vragenlijst starten op uw pagina Contentclassificatie.

Aanvullende informatie

Uw app kan in verschillende regio's verschillende classificaties ontvangen. Omdat classificatienormen per regio kunnen verschillen, past elke classificatie-instantie zijn eigen logica toe bij het classificeren van een app.

Classificatie-instanties die deel uitmaken van de IARC, kunnen de classificatie van uw app na een beoordeling wijzigen. Als de classificatie van uw app wordt overschreven door een classificatie-instantie en u uw antwoorden wilt updaten, moet u de vragenlijst opnieuw invullen.

Opmerking: De berekende classificatie die wordt weergegeven, is mogelijk niet de classificatie die gebruikers te zien krijgen op Google Play. App-updates en inzendingen kunnen worden geweigerd vanwege een onjuiste voorstelling van de content van uw app. Uw antwoorden op de vragenlijst kunnen worden gebruikt om classificaties te genereren voor specifieke gebieden wanneer dit door lokale wetgeving wordt vereist.

Bezwaar tegen een classificatie

Als u het niet eens bent met de classificatie die door een deelnemende IARC-instantie aan uw app is toegewezen, heeft u het recht rechtstreeks bezwaar in te dienen via de link in de e-mail met uw certificaat. Als u andere vragen heeft over IARC die niet gerelateerd zijn aan bezwaren, kunt u contact met ze opnemen via hun website.

Hoe classificaties worden gebruikt

 • Consumenten (met name ouders) informeren over potentieel aanstootgevende content in een app.
 • Uw content blokkeren of filteren in bepaalde regio's of voor bepaalde gebruikers waar dit wettelijk is vereist.
 • Evalueren of uw app in aanmerking komt voor speciale programma's voor ontwikkelaars.

Classificatie-instanties en beschrijvingen

ESRB - Noord- en Zuid-Amerika
Classificatie Beschrijving
E IEDEREEN

Inhoud is over het algemeen geschikt voor alle leeftijden. Kan een zeer beperkte mate van cartoonachtig, niet-realistisch of mild geweld en/of een beperkte mate van enigszins ongepast taalgebruik bevatten.

E10 IEDEREEN VAN 10 JAAR EN OUDER

Inhoud is over het algemeen geschikt voor 10 jaar en ouder. Kan meer cartoonachtig, niet-realistisch of mild geweld, enigszins ongepast taalgebruik en/of enigszins suggestieve thema's bevatten.

T TIENER

Inhoud is over het algemeen geschikt voor 13 jaar en ouder. Kan geweld, suggestieve thema's, grove humor, een beperkte mate van bloed, gesimuleerde kansspelen en/of een beperkte mate van grof taalgebruik bevatten.

M VOLWASSEN - 17 JAAR EN OUDER

Inhoud is over het algemeen geschikt voor 17 jaar en ouder. Kan expliciet geweld, bloed en bloedvergieten, seksuele inhoud en/of grof taalgebruik bevatten.

AO ALLEEN VOLWASSENEN - 18 JAAR EN OUDER

Inhoud is alleen geschikt voor volwassen van 18 jaar en ouder. Kan langdurige scènes met expliciet geweld, expliciet seksuele inhoud en/of kansspelen met echt geld bevatten.

Bekijk meer informatie op de ESRB-website

Locaties

Antigua en Barbuda, Argentinië, Bahama's, Barbados, Belize, Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Grenada, Groenland, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobago, Uruguay, Venezuela en Verenigde Staten

PEGI - Europa en het Midden-Oosten
Classificatie Beschrijving
3 PEGI 3

De inhoud van apps met deze classificatie wordt beschouwd als geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Enig geweld in een humoristische context (meestal cartoonachtige vormen van geweld, zoals in Bugs Bunny of Tom & Jerry) is acceptabel. Een kind moet het personage op het scherm niet kunnen associëren met echte mensen. De personages op het scherm moeten duidelijk niet-realistisch zijn. De app mag geen geluiden of afbeeldingen bevatten die eng zijn voor jonge kinderen. Er mag geen grof taalgebruik te horen zijn.

7 PEGI 7

Elke app die normaal gesproken de classificatie voor 3 jaar zou krijgen, maar enkele scènes of geluiden bevat die mogelijk eng zijn voor kinderen, vallen mogelijk in deze categorie. Er mag slechts zeer mild geweld voorkomen in een app met de classificatie PEGI 7, zoals geïmpliceerd geweld of niet-gedetailleerd, niet-realistisch geweld.

12 PEGI 12

Games of apps waarin geweld van een enigszins explicietere aard tegen niet-realistische personages of niet-expliciet geweld tegen mensachtige personages of dieren voorkomt, vallen in deze leeftijdscategorie, evenals naaktheid van een enigszins explicietere aard en gesimuleerde kansspelen. Eventueel grof taalgebruik in deze categorie moet mild van aard zijn en mag geen seksuele krachttermen bevatten.

16 PEGI 16

Zodra de afbeelding van geweld of seksuele activiteiten een stadium bereikt dat lijkt op de echte wereld, wordt deze classificatie toegepast. Grover ongepast taalgebruik, het stimuleren van het gebruik van tabak of drugs en het afbeelden van criminele activiteiten kunnen inhoud zijn van apps met de classificatie voor 16 jaar.

18 PEGI 18

De classificatie 'voor volwassenen' wordt toegepast wanneer de mate van geweld een stadium bereikt van expliciet geweld en/of elementen van specifieke soorten geweld bevat (zinloos moorden, geweld tegen weerloze personages of seksueel geweld). Hieronder valt ook expliciete seksuele inhoud, discriminatie of het idealiseren van het gebruik van illegale drugs.

Guidance recommended OUDERLIJK TOEZICHT AANBEVOLEN

Apps bevatten niet altijd voorgedefinieerde inhoud die vooraf kan worden geclassificeerd. Bepaalde apps functioneren als portals (bijvoorbeeld om inhoud te streamen) en leveren een grote hoeveelheid variabele inhoud waaruit consumenten kunnen kiezen. Voor deze apps gebruiken we het pictogram voor ouderlijk toezicht om ouders te waarschuwen dat de app toegang kan geven tot inhoud die niet geschikt is voor hun kind, hoewel er ook andere inhoud beschikbaar kan zijn die wel geschikt is, afhankelijk van de keuze die de gebruiker maakt.

Bekijk meer informatie op de PEGI-website

Locaties

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) - Duitsland
Classificatie Beschrijving
0 Alle leeftijden

Apps zonder leeftijdsbeperking bevatten geen inhoud waartegen kinderen beschermd moeten worden. Ze kunnen rechtstreeks op kinderen en jongeren zijn gericht, maar kunnen ook een volwassen doelgroep hebben. Hulpprogramma's, productcatalogussen of tools vallen bijvoorbeeld in deze categorie, evenals sociale netwerken waarin alle inhoud die door gebruikers wordt gegenereerd, zorgvuldig wordt gecontroleerd, gefilterd of beheerd.

6 USK: 6 jaar en ouder

Apps in deze categorie kunnen elementen bevatten die mogelijk niet geschikt zijn voor jongere kinderen. Ze kunnen af en toe enge momenten, een kleine hoeveelheid mild vloeken of subtiele erotische toespelingen bevatten. Als er gewelddadige afbeeldingen zijn, blijven deze abstract en zijn deze niet bepalend voor het totale product. Games in deze leeftijdscategorie kunnen nog steeds worden gecategoriseerd als gezinsvriendelijk maar omvatten spannendere en competitievere aspecten.

12 USK: 12 jaar en ouder

Apps in deze categorie kunnen jongere kinderen beïnvloeden als gevolg van de opname van enge elementen, afschrikwekkende effecten, enig grof taalgebruik, seksuele inhoud of incidentele gewelddadige afbeeldingen. Games in deze categorie kunnen een veel competitievere en hectische gameplay bevatten. Houd er rekening mee dat inhoud in sociale netwerken of door gebruikers gegenereerde inhoud meestal een bepalende rol kan spelen bij het vaststellen of kinderen hiertegen moeten worden beschermd.

16 USK: 16 jaar en ouder

Bepaalde realistisch vormgegeven weergaven van geweld, een grotere hoeveelheid afschrikwekkende en horrorelementen, veelvuldig grof taalgebruik of apps met een erotische of seksuele focus vallen in deze categorie. Gewapende strijd, een verhaallijn en militaire missies zijn vaak onderdelen van deze games. Onder de genres in deze categorie vallen ook actie- en avonturengames, militaire strategiegames en first person shooters.

18 USK: 18 jaar en ouder

Aspecten zoals de expliciete weergave van drugsgebruik en realistisch, expliciet geweld zijn de meest voorkomende redenen dat deze apps de classificatie 18+ krijgen. In games in deze leeftijdscategorie is vrijwel altijd sprake van gewelddadige gameconcepten die een prominente rol spelen bij de meeste gamedoelstellingen.

Bekijk meer informatie op de USK-website

Australian Classification Board - Australië

Opmerking: Australian Classification Board-classificaties worden alleen gegeven voor games.

Classificatie Beschrijving
G Algemeen

De inhoud heeft een zeer milde impact.

De classificatie G is geschikt voor iedereen. Producten met de classificatie G kunnen classificeerbare elementen zoals taalgebruik en thema's bevatten die een zeer milde impact hebben. Sommige computergames met de classificatie G kunnen echter inhoud bevatten die niet interessant is voor kinderen.

PG Ouderlijk toezicht

De inhoud heeft een milde impact.

De impact van computergames met de classificatie PG (Parental Guidance; ouderlijk toezicht) mag niet hoger dan mild zijn, maar ze kunnen inhoud bevatten die kinderen verwarrend of eng vinden. Hierbij kan toezicht van ouders en voogden gewenst zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld classificeerbare elementen zoals taalgebruik en thema's bevatten die een milde impact hebben. Het bekijken of spelen van de games zonder toezicht van ouders of voogden wordt afgeraden voor kinderen jonger dan 15 jaar.

M Volwassen

De inhoud heeft een gemiddelde impact.

Computergames met de classificatie M (Mature; volwassen) bevatten inhoud met een gemiddelde impact en worden aanbevolen voor tieners vanaf 15 jaar oud. Het is wettelijk toegestaan dat kinderen jonger dan 15 jaar toegang tot dit materiaal krijgen, omdat dit slechts een adviserende categorie is. Computergames met de classificatie M kunnen echte classificeerbare elementen zoals geweld en naaktheid met gemiddelde impact bevatten die worden afgeraden voor kinderen jonger dan 15 jaar. Ouders en voogden moeten wellicht onderzoek doen naar de specifieke inhoud van de computergame voordat ze besluiten of het materiaal geschikt is voor hun kind.

MA15 Beperkt

De inhoud heeft een sterke impact.

Materiaal met de classificatie MA15+ bevat inhoud met sterke impact en is wettelijk beperkt tot mensen van 15 jaar en ouder. Het kan classificeerbare elementen zoals seksscènes en drugsgebruik bevatten die een sterke impact hebben.

Mensen kunnen worden gevraagd hun leeftijd te bewijzen voordat ze een computergame met de classificatie MA15+ huren of kopen. Het is kinderen jonger dan 15 jaar wettelijk verboden materiaal met de classificatie MA15+ te bekijken, te kopen of te huren, tenzij ze in het gezelschap zijn van een ouder of voogd.

De voogd moet een volwassene zijn die ouderlijk toezicht uitoefent over de persoon die jonger dan 15 jaar is. De voogd moet 18 jaar of ouder zijn.
R18 Beperkt

De inhoud heeft een hoge impact.

Materiaal met de classificatie R18+ is wettelijk beperkt tot volwassenen. Dergelijk materiaal kan classificeerbare elementen zoals seksscènes en drugsgebruik bevatten die een hoge impact hebben. Bepaald materiaal met de classificatie R18+ kan aanstootgevend zijn voor bepaalde volwassenen. Mensen kunnen worden gevraagd hun leeftijd te bewijzen voordat ze computergames met de classificatie R18+ huren, kopen of bekijken.

Bekijk meer informatie op de ACB-website

Classificação Indicativa (ClassInd) - Brazilië
Classificatie Beschrijving
L Alle leeftijden

De inhoud is niet schadelijk voor kinderen. De inhoud kan een zeer lage impact hebben, zoals cartoongeweld.

10 Classificatie 10 jaar en ouder

Enige inhoud met lage impact, met name voor jongeren kinderen. De inhoud kan enigszins grof taalgebruik, wapens, gevechten zonder bloed, enge scènes, verwijzingen naar tabak/alcohol en medicinaal gebruik van illegale drugs bevatten.

12 Classificatie 12 jaar en ouder

Inhoud met lage impact. De inhoud kan grof taalgebruik, seksuele toespelingen of verwijzingen, wonden, bloed en gebruik van tabak en consumptie van alcohol bevatten.

14 Classificatie 14 jaar en ouder

Inhoud met gemiddelde impact. De inhoud kan dood/overlijden, erotische settings, naaktheid en verwijzingen naar gebruik van illegale drugs bevatten.

16 Classificatie 16 jaar en ouder

Inhoud met gemiddelde impact. De inhoud kan frequent geweld, bloedvergieten, verminking, marteling, seksuele handelingen en gebruik van illegale drugs bevatten.

18 Classificatie 18 jaar en ouder

Inhoud met hoge impact. De inhoud kan sadisme, wreedheid, aansporing tot of idealisering van drugs/geweld en expliciete seksuele handelingen bevatten.

Bekijk meer informatie op de ClassInd-website

GRAC - Zuid-Korea

Opmerking: GRAC-classificaties worden alleen gegeven voor games. Apps gebruik een afzonderlijk systeem voor contentclassificatie.

Classificatie Beschrijving
Voor iedereen

Titels met de classificatie 'Voor iedereen' bevatten content die geschikt kan zijn voor alle leeftijden.

Classificatie 12 jaar en ouder

Titels met de classificatie 12 jaar en ouder bevatten content die geschikt kan zijn voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Classificatie 15 jaar en ouder

Titels met de classificatie 15 jaar en ouder bevatten content die geschikt kan zijn voor gebruikers van 15 jaar en ouder.

Classificatie 18 jaar en ouder

Titels met de classificatie 18 jaar en ouder bevatten content die geschikt kan zijn voor gebruikers van 18 jaar en ouder.

Bekijk meer informatie op de GRAC-website

 

In landen en regio's die niet worden vertegenwoordigd door een deelnemende classificatie-instantie, stelt een afzonderlijke classificatie de leeftijdsgeschiktheid van een app of game voor.

IARC Algemeen
Classificatie Beschrijving
3

Classificatie voor 3 jaar en ouder

Geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Enig geweld in een humoristische of niet-realistische context is toegestaan. Grof taalgebruik is niet toegestaan.

7

Classificatie voor 7 jaar en ouder

Kan enkele scènes bevatten die beangstigend zijn voor kinderen. Mild geweld (geïmpliceerd of niet-realistisch) is toegestaan.

12

Classificatie voor 12 jaar en ouder

Geweld waarbij fantasiewezens zijn betrokken en/of niet-expliciet geweld waarbij menselijk uitziende personages of dieren zijn betrokken, is toegestaan. Niet-expliciete naaktheid, enigszins grof taalgebruik en gesimuleerde kansspelen zijn ook toegestaan, maar seksuele krachttermen zijn niet toegestaan.

16

Classificatie voor 16 jaar en ouder

Realistisch geweld, seksuele handelingen, grof taalgebruik, gebruik van tabak en drugs en afbeeldingen van criminele activiteiten zijn toegestaan.

18

Classificatie voor 18 jaar en ouder

Expliciet geweld (waaronder afbeeldingen van zinloos geweld en/of geweld tegen weerloze personages) en seksueel geweld zijn toegestaan. Hieronder vallen ook expliciete seksuele inhoud, discriminatie en/of het idealiseren van het gebruik van illegale drugs.

Google Play-classificatie - Van toepassing in Zuid-Korea (alleen voor apps)

Het systeem voor contentclassificatie voor apps (met uitzondering van games) in Zuid-Korea is gebaseerd op het Google Play-classificatiesysteem.

Classificatie Beschrijving
3

Classificatie 3 jaar en ouder

Over het algemeen geschikt voor alle leeftijden. Houd er rekening mee dat apps met deze classificatie mogelijk niet specifiek zijn bedoeld voor kinderen.

7

Classificatie 7 jaar en ouder

Mogelijk niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar. Houd er rekening mee dat apps met deze classificatie mogelijk niet specifiek zijn bedoeld voor kinderen.

12

Classificatie 12 jaar en ouder

Mogelijk niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Classificatie 16 jaar en ouder

Mogelijk niet geschikt voor kinderen jonger dan 16 jaar.

18

Classificatie 18 jaar en ouder

Alleen aanbevolen voor volwassenen. 

Google Play-classificatie - Van toepassing in Rusland

Opmerking: Als u de nieuwe vragenlijst voor contentclassificatie niet heeft ingevuld, worden uw apps weergegeven als 'Niet geclassificeerd'.

Classificatie Beschrijving
3

Classificatie 3 jaar en ouder

Over het algemeen geschikt voor alle leeftijden. Houd er rekening mee dat apps met deze classificatie mogelijk niet specifiek zijn bedoeld voor kinderen.

7

Classificatie 7 jaar en ouder

Mogelijk niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar. Houd er rekening mee dat apps met deze classificatie mogelijk niet specifiek zijn bedoeld voor kinderen.

12

Classificatie 12 jaar en ouder

Mogelijk niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Classificatie 16 jaar en ouder

Mogelijk niet geschikt voor kinderen jonger dan 16 jaar.

18

Classificatie 18 jaar en ouder

Alleen aanbevolen voor volwassenen. 

Overig

Niet geclassificeerd
Classificatie Beschrijving
Unrated

Niet geclassificeerd

Waarschuwing: De inhoud is nog niet geclassificeerd. Niet-geclassificeerde apps bevatten mogelijk inhoud die alleen geschikt is voor volwassenen.

Classificatie geweigerd

Op beperkte basis kunnen classificatie-instanties weigeren een app te classificeren die wordt gedistribueerd in hun gebied. Dit betekent dat de distributie van de app of game niet is toegestaan in het gebied van de classificatie-instantie.

Als de classificatie van een app of game wordt geweigerd in een gebied, gebeurt het volgende:

 • De IARC informeert de ontwikkelaar van de app per e-mail over de beslissing.
 • In plaats van een classificatie van een classificatie-instantie kan Classificatie geweigerd RC worden weergegeven in de Play Console.
 • Google Play verwijdert apps en games met de aanduiding 'Classificatie geweigerd' alleen in het toepasselijke gebied.

Als een van uw apps of games deze aanduiding krijgt en u bezwaar wilt indienen, kunt u dit doen via de URL in de e-mail die u heeft ontvangen van de IARC.

Classificaties en richtlijnen voor een specifiek land

Brazilië

Google Play bevat nu een classificatie specifiek voor Brazilië op de informatiepagina's van uw apps voor de naleving van plaatselijke regelgeving. Specifiek Braziliaanse classificaties worden automatisch gemaakt op basis van de bestaande contentclassificaties van uw app in uw Play Console en worden weergegeven aan gebruikers in Brazilië.

Opmerking: De ClassInd-contentclassificaties voor Brazilië die worden berekend op basis van antwoorden op de vragenlijst voor contentclassificatie, zijn momenteel niet zichtbaar voor eindgebruikers.

De classificaties specifiek voor Brazilië worden als volgt gemaakt op basis van uw bestaande contentclassificaties:

Google Play-classificatie Classificatie specifiek voor Brazilië Beschrijving van content
Iedereen L Niet van toepassing
Volwassenheid: laag 10 Geweld, criminele activiteiten, legale drugs
Volwassenheid: medium 14 Geweld, criminele activiteiten, legale drugs, illegale drugs, ongepast taalgebruik, seksuele content
Volwassenheid: hoog 16 Extreem geweld, criminele activiteiten, seksuele content, seks, legale drugs, illegale drugs, ongepast taalgebruik
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?