Ocjene sadržaja za aplikacije i igre

Korisnicima možete pružiti poznate i lokalno relevantne ocjene sadržaja i poboljšati angažman za aplikacije ciljanjem prave publike za svoj sadržaj.

Da vaše aplikacije ne bi bile navedene s oznakom "Bez ocjene", prijavite se na Play konzolu i ispunite upitnik za sve svoje aplikacije što prije. Neocijenjene aplikacije mogu se ukloniti s Google Playa.

Napomena: sve aplikacije i igre na Google Playu moraju se pridržavati Programskih pravila za razvojne programere na Google Playu

Ocjene

Da biste dobili ocjenu za svaku svoju aplikaciju i igru, trebate ispuniti upitnik za ocjenjivanje sadržaja na Play konzoli o prirodi sadržaja vaše aplikacije i dobiti ocjenu sadržaja od više tijela za ocjenjivanje.  Budući da su to neovisna tijela za ocjenjivanje trećih strana, svako tijelo za ocjenjivanje koristi vlastitu metodologiju da dodijeli vaše ocjene (pogledajte Tijela za ocjenjivanje i opisi ispod). Ocjene koje se dodijele vašoj aplikaciji i koje se prikazuju na Google Playu određene su vašim odgovorima na upitnik.

Odgovorni ste za ispunjavanje upitnika o ocjeni sadržaja za sljedeće:

 • nove aplikacije poslane na Play konzoli
 • postojeće aplikacije koje su aktivne na Google Playu
 • sva ažuriranja aplikacija s izmjenama sadržaja ili značajki koje bi mogle utjecati na odgovore u upitniku.

Razvojni bi programeri trebali u interesu korisnika upotrebljavati dodijeljene ocjene prilikom oglašavanja aplikacije u svakoj navedenoj regiji, u skladu sa smjernicama za prikazivanje.

Ocjene aplikacija ne odražavaju publiku kojoj je aplikacija namijenjena. Ocjene pomažu korisnicima, a naročito roditeljima, da prepoznaju nepoželjan sadržaj u aplikaciji.

Sve ikone ocjenjivanja zaštitni su znakovi odgovarajućih tijela za ocjenjivanje i njihova zloupotreba može rezultirati pravnim postupkom. Više informacija o upotrebi ikona ocjenjivanja možete pronaći na web-lokacijama tijela za ocjenjivanje.

Važno: na upitnik o ocjeni sadržaja morate odgovoriti točno. Ako imate pitanja o ocjeni koja je dodijeljena vašoj aplikaciji, možete izravno kontaktirati tijelo za ocjenjivanje putem veze u e-poruci s certifikatom. Lažno predstavljanje sadržaja aplikacije može rezultirati uklanjanjem ili obustavljanjem.

Odgovorite na upitnik za ocjenjivanje aplikacije

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Prisutnost u trgovini Ocjena sadržaja.
 4. Pregledajte informacije o upitniku i unesite e-adresu.
  • Vaša e-adresa upotrebljavat će se za korespondenciju s IARC-om.
 5. Kliknite Nastavi.
 6. Odaberite kategoriju.
 7. Ispunite upitnik.
  • Ako želite promijeniti neke odgovore nakon što ste dovršili odjeljak, kliknite Uredi.
  • Ako ste započeli ispunjavati upitnik, a želite završiti kasnije, kliknite Spremi skicu. Jedna aplikacija može imati samo jednu skicu.
 8. Kliknite Izračunaj ocjenu aplikacije.
 9. Na stranici sažetka ocjene kliknite Primijeni ocjenu na moju aplikaciju.

Nakon primjene ocjene na aplikaciju možete pregledati svoje ocjene i upitnike na stranici Ocjenjivanje sadržaja. Ako želite ponovo ispuniti upitnik za aplikaciju, kliknite Pokreni novi upitnik na stranici Ocjenjivanje sadržaja.

Dodatne informacije

Vaša aplikacija može dobiti različite ocjene na različitim teritorijima. Budući da se standardi ocjenjivanja mogu razlikovati po teritoriju, svako tijelo za ocjenjivanje ocjenjuje aplikacije prema vlastitoj logici.

Tijela za ocjenjivanje koja sudjeluju u IARC-u mogu promijeniti ocjenu vaše aplikacije nakon pregleda. Ako ocjena tijela za ocjenjivanje nadjača vašu ocjenu aplikacije i želite ažurirati svoje odgovore, morat ćete ponovo ispuniti upitnik.

Napomena: prikazana izračunata ocjena možda nije ocjena koja se prikazuje korisnicima na Google Playu. Nove i ažurirane aplikacije mogu se odbiti ako lažno predstavljaju svoj sadržaj. Vaši odgovori na upitnik mogu se upotrijebiti za generiranje ocjena za određena područja u skladu s lokalnim zakon.

Žalbe na ocjenu

Ako imate prigovor na ocjenu koju je ocjenjivačko tijelo IARC-a dodijelio vašoj aplikaciji, imate se pravo izravno žaliti putem veze u e-poruci s certifikatom. Ako se vaša pitanja o IARC-u ne odnose na žalbe, možete im se obratiti na njihovoj web-lokaciji.

Svrha ocjena

 • Informirati korisnike, a naročito roditelje, o potencijalno nepoželjnom sadržaju u aplikaciji.
 • Blokirati ili filtrirati vaš sadržaj na određenim teritorijima ili za određene korisnike na temelju lokalnih zakona.
 • Procijeniti pogodnost aplikacije za posebne programe za razvojne programere.

Tijela za ocjenjivanje i opisi

ESRB – Amerika
Klasifikacija Opis
E SVI

Sadržaj je općenito pogodan za sve uzraste. Može uključivati minimalnu količinu animiranog, fantastičnog ili blagog nasilja i/ili sporadičnu upotrebu blago nepristojnog jezika.

E10 SVI IZNAD 10 GODINA

Sadržaj je općenito pogodan za starije od 10 godina. Može uključivati više animiranog, fantastičnog ili blagog nasilja, blago nepristojan jezik i/ili minimalnu količinu sugestivnih tema.

N TINEJDŽERI

Sadržaj je općenito pogodan za starije od 13 godina. Može uključivati nasilje, sugestivne teme, crni humor, minimalnu količinu krvi, simulirano kockanje i/ili sporadičnu upotrebu nepristojnog jezika.

M ZA ODRASLE

Sadržaj je općenito pogodan za starije od 17 godina. Može uključivati intenzivno nasilje, krv i krvarenje, seksualni sadržaj i/ili vulgaran jezik.

AO SAMO ZA ODRASLE

Sadržaj prikladan samo za odrasle osobe starije od 18 godina. Može uključivati dulje prizore intenzivnog nasilja, zorni seksualni sadržaj i/ili kockanje koje uključuje stvaran novac.

Saznajte više na web-lokaciji ESRB-a

Lokacije

Antigva i Barbuda, Argentina, Bahami, Barbados, Belize, Bolivija, Čile, Dominika, Dominikanska Republika, Ekvador, Salvador, Grenada, Grenland, Gvajana, Gvatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Kanada, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Meksiko, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Sjedinjene Američke Države, Surinam, Sveta Lucija, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Vincent i Grenadini, Trinidad i Tobago, Urugvaj i Venezuela

PEGI – Europa i Bliski istok
Klasifikacija Opis
3 PEGI 3

Sadržaj aplikacija s tom ocjenom smatra se prikladnim za sve dobne skupine. Prihvatljivi su određeni oblici nasilja u komičnom kontekstu (obično su to animirani prikazi nasilja, na primjer, Zekoslav Mrkva ili Tom i Jerry). Dijete ne bi smjelo povezivati lik na zaslonu s likovima iz stvarnog života, likovi na zaslonu trebali bi biti isključivo fantastični. Aplikacija ne bi smjela sadržavati zvukove i slike koji bi mogli uplašiti djecu. Ne smiju se čuti uvredljive riječi.

7 PEGI 7

U tu kategoriju treba uvrstiti aplikacije koje bi obično dobile ocjenu 3, ali sadrže neke prizore ili zvukove koji bi mogli biti zastrašujući za djecu. U aplikaciji s ocjenom PEGI 7 može biti samo vrlo blagog nasilja, na primjer, impliciranog nasilja, nasilja bez pojedinosti ili nerealističnog nasilja.

12 PEGI 12

U tu dobnu kategoriju pripadaju igre ili aplikacije sa zornijim prikazima nasilja prema fantastičnim likovima ili neočiglednim prikazima nasilja prema likovima koji izgledaju kao ljudi ili životinje, kao i sa zornijim prikazima golotinje i simulacijom kockanja. Uvredljive riječi u ovoj kategoriji moraju biti blage. Ne smije biti seksualnih psovki.

16 PEGI 16

Ta se ocjena primjenjuje kada prikaz nasilja ili seksualne aktivnosti postane realističan. Aplikacije s ocjenom 16 mogu sadržavati nepristojniji neprikladan jezik, poticanje upotrebe duhanskih proizvoda ili droga i prikazivanje kriminalnih aktivnosti.

18 PEGI 18

Klasifikacija "za odrasle" primjenjuje se kada je nasilje brutalno i/ili uključuje elemente određenih vrsta nasilja (ubijanje bez motiva, nasilje prema bespomoćnim likovima ili seksualno nasilje). Može uključivati i zorni seksualni sadržaj, diskriminaciju ili prikazivanje konzumacije droge u privlačnom svjetlu.

Preporučen nadzor PREPORUČEN RODITELJSKI NADZOR

Aplikacije nemaju uvijek unaprijed definiran sadržaj koji se može klasificirati prije upotrebe. Određene aplikacije djeluju kao portali (na primjer, za streaming sadržaja), nudeći širok i raznolik raspon sadržaja koje korisnici mogu birati. Za te aplikacije upotrebljavamo ikonu roditeljskog nadzora koja upozorava roditelje da aplikacija može pružiti pristup sadržaju koji nije prikladan za njihovu djecu, iako su dostupni i drugi sadržaji koji su prikladni njihovoj dobi, ovisno o odabiru.

Saznajte više na web-lokaciji PEGI-ja

Lokacije

Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Island, Italija, Izrael, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) – Njemačka
Klasifikacija Opis
0 Sve dobne skupine

Aplikacije bez dobnog ograničenja uključuju sadržaje koji ne zahtijevaju zaštitu mladih. Mogu biti usmjerene izravno na djecu i mlade, ali i na odraslu publiku. Na primjer, u tu se kategoriju ubrajaju uslužni programi, katalozi proizvoda ili alati te društvene mreže na kojima se svi sadržaji koje izrađuju korisnici temeljito pregledavaju, filtriraju ili moderiraju.

6 USK: za starije od 6 godina

Aplikacije u ovoj kategoriji mogu sadržavati elemente koji možda nisu prikladni za djecu predškolske dobi. Mogu sadržavati pojedinačne zastrašujuće trenutke, malu količinu blagih psovki ili suptilne erotske aluzije. Ako postoje slike nasilja, one su apstraktne i nisu presudne za cijeli proizvod. Igre u toj dobnoj kategoriji još se uvijek mogu uvrstiti u prikladne za obitelj, ali uključuju više uzbudljivih i natjecateljskih aspekata.

12 USK: za starije od 12 godina

Aplikacije u toj kategoriji mogu imati štetan utjecaj na mlađu djecu jer uključuju zastrašujuće elemente, šokantne efekte, određenu količinu eksplicitnog jezika, seksualne sadržaje ili povremene prikaze nasilja. Igre u toj kategoriji mogu uključivati mnogo više natjecateljskih aspekata i napetog igranja. Napominjemo da sadržaji na društvenim mrežama ili oni koje generiraju korisnici mogu općenito zahtijevati veću zaštitu mladih.

16 USK: za starije od 16 godina

Ta kategorija obuhvaća određenu količinu realističnih prikaza nasilja, veću količinu šokantnih i zastrašujućih elemenata, dosljednu upotrebu eksplicitnog jezika ili aplikacije s erotskim ili seksualnim fokusom. Igre često uključuju oružane borbe s razrađenom pričom i vojne misije. Žanrovi u toj kategorizaciji uključuju i akcijske avanture, vojne strateške igre i pucačke igre u prvom licu.

18 USK: za starije od 18 godina

Najčešći razlozi za svrstavanje aplikacija u kategoriju za odrasle između ostalog su nedvojbeno prikazivanje upotrebe droga te realistični i eksplicitni prikazi nasilja. Igre u toj dobnoj kategoriji uvijek uključuju nasilne igraće koncepte koji su istaknuti u većini ciljeva igre.

Saznajte više na web-lokaciji USK-a

Australian Classification Board (ACB) – Australija

Napomena: ocjene Australian Classification Boarda izdaju se samo za igre.

Klasifikacija Opis
G Općenito

Sadržaj izaziva vrlo blag dojam.

Klasifikacija G pogodna je za svakoga. G proizvodi mogu sadržavati klasificirane elemente kao što su jezik i teme vrlo blagog dojma. Međutim, sadržaj nekih računalnih igara koje su klasificirane kao G ne mora biti namijenjen djeci.

PG Roditeljski nadzor

Sadržaj izaziva blag dojam.

Dojam računalnih igara koje su klasificirane kao PG (eng. Parental Guidance, roditeljski nadzor) ne smije biti jači od blagog, ali sadržaj može biti zbunjujući ili uznemiravajući za djecu i može zahtijevati prisutnost roditelja ili staratelja. Te igre mogu sadržavati klasificirane elemente kao što su jezik i teme blagog dojma. Ne preporučuju se mlađima od 15 godina za igru ili gledanje bez nadzora roditelja ili staratelja.

M Zrelo

Sadržaj izaziva umjeren dojam.

Sadržaj računalnih igara klasificiranih kao M (eng. Mature, zrelo) izaziva umjeren dojam i preporučuje se starijima od 15 godina. Djeca mlađa od 15 godina smiju pristupati materijalu jer je ta kategorija savjetodavna. Međutim, računalne igre s klasifikacijom M mogu uključivati klasificirane elemente kao što su nasilje i golotinja umjerenog dojma koji se ne preporučuju djeci mlađoj od 15 godina. Roditelji i staratelji trebali bi se upoznati sa sadržajem takve računalne igre kako bi odlučili je li primjerena za njihovu djecu.

MA15 Ograničeno

Sadržaj izaziva snažan dojam.

Materijali klasificirani kao MA 15+ imaju sadržaj snažnog dojma i zakonom su zabranjeni za osobe mlađe od 15 godina. Mogu sadržavati klasificirane elemente snažnog dojma kao što su seksualni prizori i konzumacija droga.

Prije posudbe ili kupnje računalne igre s klasifikacijom MA 15+ može se tražiti dokaz o starosti. Djeci mlađoj od 15 godina zakonom je zabranjeno gledanje, kupnja ili posudba materijala s klasifikacijom MA 15+, osim ako su pod nadzorom roditelja ili staratelja.

Staratelj mora biti odrasla osoba koja ima roditeljski nadzor nad osobom mlađom od 15 godina. Staratelj mora biti stariji od 18 godina.
R18 Ograničeno

Sadržaj izaziva vrlo snažan dojam.

Materijal klasificiran kao R 18+ zakonski je ograničen na odrasle osobe. Taj materijal može sadržavati klasificirane elemente vrlo snažnog dojma kao što su seksualni prizori i konzumacija droga. Neki materijali klasificirani kao R 18+ mogu biti uvredljivi nekim skupinama odraslih osoba. Prije posudbe, kupnje ili gledanja računalne igre s klasifikacijom R 18+ može se tražiti dokaz o starosti.

Saznajte više na web-lokaciji ACB-a

Classificação Indicativa (ClassInd) – Brazil
Klasifikacija Opis
G Sve dobne skupine

Sadržaj nije štetan za djecu bilo koje dobi. Može uključivati malo sadržaja vrlo niskog utjecaja, primjerice, animirano nasilje.

10 Ocijenjeno za starije od 10 godina

Postoji određena količina sadržaja niskog utjecaja, osobito na mlađu djecu. Može sadržavati blago uvredljive psovke, oružje, borbe bez krvi, zastrašujuće prizore, spominjanje duhana/alkohola i medicinsku upotrebu droga.

12 Ocijenjeno za starije od 12 godina

Sadržaj niskog utjecaja. Može uključivati psovke, seksualne dijaloge ili spominjanje seksa, ranjavanje, krvarenje i upotrebu duhana/alkohola.

14 Ocijenjeno za starije od 14 godina

Sadržaj srednjeg utjecaja. Može uključivati smrt, erotske situacije, golotinju i naznake o nezakonitoj upotrebi droga.

16 Ocijenjeno za starije od 16 godina

Sadržaj srednjeg utjecaja. Može sadržavati učestalo nasilje, krvarenje, sakaćenje, mučenje, seksualne odnose i upotrebu droga.

18 Ocijenjeno za starije od 18 godina

Sadržaj visokog utjecaja. Može uključivati sadizam, okrutnosti, poticanje ili prikazivanje upotrebe droga/nasilja u privlačnom svjetlu i eksplicitne seksualne odnose.

Saznajte više na web-lokaciji ClassInda

GRAC – Južna Koreja

Napomena: ocjene GRAC-a izdaju se samo za igre. Za aplikacije se upotrebljava zaseban sustav ocjenjivanja sadržaja.

Klasifikacija Opis
Za sve

Naslovi s klasifikacijom ZA SVE imaju sadržaj koji bi mogao biti primjeren svim uzrastima.

Za starije od 12 godina

Naslovi s klasifikacijom Za starije od 12 godina imaju sadržaj koji bi mogao biti primjeren za starije od 12 godina.

Za starije od 15 godina

Naslovi s klasifikacijom Za starije od 15 godina imaju sadržaj koji bi mogao biti primjeren za starije od 15 godina.

Za starije od 18 godina

Naslovi s klasifikacijom Za starije od 18 godina imaju sadržaj koji bi mogao biti primjeren za starije od 18 godina.

Saznajte više na web-lokaciji GRAC-a

 

U zemljama i na teritorijima za koje nema tijela za ocjenjivanje, zasebna ocjena sugerirat će dobnu prikladnost aplikacije ili igre.

IARC općenito
Klasifikacija Opis
3

Za starije od 3 godine

Pogodno za sve dobne skupine. Prihvatljiv je određeni oblik nasilja u komičnom ili fantastičnom kontekstu. Vulgarizmi nisu dopušteni.

7

Za starije od 7 godina

Može sadržavati prizore ili zvukove koji su zastrašujući za djecu. Dopušteno je blago nasilje (implicirano ili nerealistično).

12

Za starije od 12 godina

Dopušteno je nasilje koje uključuje fantastične likove i/ili implicirano nasilje koje uključuje životinje ili likove koji izgledaju kao ljudi. Dopušteni su i implicirana golotinja, blaže nepristojne riječi i simulirano kockanje, no seksualne psovke nisu.

16

Za starije od 16 godina

Dopušteni su realistično nasilje, seksualna aktivnost, vulgarizmi, konzumacija duhanskih proizvoda i droga i prikaz kriminalnih aktivnosti.

18

Za starije od 18 godina

Dopušteni su zorni prikazi nasilja, uključujući prikaze nasilja bez motiva i/ili nad bespomoćnim likovima i seksualnog nasilja. Može uključivati i zorni seksualni sadržaj, diskriminirajuće radnje i/ili prikazivanje konzumacije droge u privlačnom svjetlu.

Ocjena Google Playa – primjenjuje se u Južnoj Koreji (samo za aplikacije)

Sustav ocjenjivanja sadržaja za aplikacije (isključujući igre) u Južnoj Koreji temelji se na sustavu ocjenjivanja koji primjenjuje Google Play.

Klasifikacija Opis
3

Za starije od 3 godine

Općenito pogodno za sve uzraste. Napominjemo da aplikacije s tom ocjenom ne moraju biti namijenjene djeci.

7

Za starije od 7 godina

Možda nije primjereno za djecu mlađu od 7 godina. Napominjemo da aplikacije s tom ocjenom ne moraju biti namijenjene djeci.

12

Za starije od 12 godina

Možda nije primjereno za djecu mlađu od 12 godina.

Za starije od 16 godina

Možda nije primjereno za djecu mlađu od 16 godina.

18

Za starije od 18 godina

Preporučuje se samo odrasloj publici. 

Ocjena Google Playa – primjenjuje se u Rusiji

Napomena: ako niste ispunili novi upitnik za ocjenjivanje sadržaja, vaša će aplikacija ili aplikacije biti navedene kao neocijenjene.

Klasifikacija Opis
3

Za starije od 3 godine

Općenito pogodno za sve uzraste. Napominjemo da aplikacije s tom ocjenom ne moraju biti namijenjene djeci.

7

Za starije od 7 godina

Možda nije primjereno za djecu mlađu od 7 godina. Napominjemo da aplikacije s tom ocjenom ne moraju biti namijenjene djeci.

12

Za starije od 12 godina

Možda nije primjereno za djecu mlađu od 12 godina.

Za starije od 16 godina

Možda nije primjereno za djecu mlađu od 16 godina.

18

Za starije od 18 godina

Preporučuje se samo odrasloj publici. 

Drugo

Bez ocjene
Klasifikacija Opis
Unrated

Bez ocjene

Pazite, sadržaj još nije ocijenjen. Aplikacije bez ocjene mogu imati sadržaj koji je primjeren samo odraslima.

Odbijena klasifikacija

U nekim slučajevima tijela za ocjenjivanje mogu "odbiti klasifikaciju" za aplikaciju koja se distribuira na njihovu teritoriju. To znači da distribucija te aplikacije ili igre nije dopuštena na području tog tijela za ocjenjivanje.

Ako se na nekom području odbije klasifikacija za određenu aplikaciju ili igru:

 • IARC će e-poštom obavijestiti razvojnog programera aplikacije o toj odluci.
 • Umjesto ocjene tijela za ocjenjivanje na Play konzoli prikazivat će se "Odbijena klasifikacija" RC.
 • Google Play uklonit će aplikacije i igre s oznakom "Odbijena klasifikacija" samo na području na kojem se ta oznaka primjenjuje.

Ako neka vaša aplikacija ili igra dobije tu oznaku i želite podnijeti žalbu, možete to učiniti putem URL-a navedenog u IARC-ovoj e-poruci.

Ocjene i smjernice za određene zemlje

Brazil

Radi usklađenosti s lokalnim propisima Google Play navodi ocjenu sadržaja za Brazil na stranicama pojedinosti vaše aplikacije. Ocjene sadržaja za Brazil automatski se generiraju prema postojećim ocjenama sadržaja vaše aplikacije na Play konzoli i prikazuju se korisnicima u Brazilu.

Napomena: ocjene sadržaja ClassInd za Brazil dobivene na temelju odgovora na upitnik za ocjenjivanje sadržaja trenutačno se ne prikazuju krajnjim korisnicima.

Način dobivanja ocjene za Brazil na temelju postojećih ocjena sadržaja:

Ocjena na Google Playu Ocjena za Brazil Opis sadržaja
Svi L Nije primjenjivo
Mlađi uzrast 10 Nasilje, kaznena djela, lijekovi
Srednji uzrast 14 Nasilje, kaznena djela, lijekovi, droge, neprikladan jezik, seksualni sadržaj
Stariji uzrast 16 Ekstremno nasilje, kaznena djela, seksualni sadržaj, seks, lijekovi, droge, neprikladan jezik
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?