Podgląd: Narażanie dzieci na niebezpieczeństwo

Podgląd zasad (zmiany obowiązujące od 31 stycznia 2025 roku)

Ten artykuł zawiera podgląd zmian, jakie wprowadzimy w naszych zasadach w kwietniu 2024 roku.

Wprowadzamy zasady dotyczące standardów bezpieczeństwa dzieci, zgodnie z którymi aplikacje społecznościowe i randkowe muszą spełniać określone standardy. Przed publikacją takich aplikacji deweloperzy muszą samodzielnie potwierdzić ich zgodność z zasadami w Konsoli Play.

Bieżącą wersję artykułu „Wykorzystywanie i krzywdzenie dzieci” znajdziesz na tej stronie.

Aplikacje, które nie zabraniają użytkownikom tworzenia, przesyłania i rozpowszechniania treści umożliwiających wykorzystywanie dzieci, będą natychmiast usuwane z Google Play. Ta zasada obejmuje też wszystkie materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Aby poinformować o treściach w usłudze Google, które mogą przedstawiać wykorzystywanie dziecka, kliknij Zgłoś nadużycie. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią organizacją w swoim kraju.

Zabraniamy wykorzystywania aplikacji w celu narażania dzieci na niebezpieczeństwo. Dotyczy to między innymi promowania agresywnych zachowań w stosunku do dzieci, takich jak:

 • nieodpowiednie interakcje z dziećmi (np. obmacywanie lub pieszczoty);
 • uwodzenie dzieci, np. zaprzyjaźnianie się z dzieckiem w internecie w celu doprowadzenia (online lub offline) do kontaktu seksualnego lub wymiany z dzieckiem zdjęć o charakterze seksualnym;
 • seksualizacja osób nieletnich, np. przez prezentowanie zdjęć przedstawiających lub promujących wykorzystywanie seksualne dzieci bądź zachęcających do niego albo zamieszczanie materiałów wizualnych przedstawiających dzieci w sposób, który może skutkować ich wykorzystaniem seksualnym;
 • szantaż seksualny (polegający np. na grożeniu dziecku udostępnieniem jego intymnych zdjęć, nawet wtedy, gdy grożący takimi zdjęciami nie dysponuje);
 • handel dziećmi, na przykład reklamowanie lub pozyskiwanie dzieci w celu ich wykorzystywania seksualnego.

Jeśli wykryjemy treści zawierające materiały dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci, podejmiemy stosowne działania obejmujące m.in. zawiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children). Jeśli uważasz, że dziecko może zostać wykorzystane lub paść ofiarą wykorzystania lub handlu ludźmi albo sądzisz, że doszło już do wymienionych przestępstw, skontaktuj się z lokalnymi organami ścigania oraz organizacją zajmującą się bezpieczeństwem dzieci wskazaną tutaj.

Ponadto niedozwolone są aplikacje przeznaczone dla dzieci, ale zawierające treści o tematyce tylko dla dorosłych, w tym:

 • aplikacje obrazujące nadmierną przemoc, krew i okrucieństwo;
 • aplikacje przedstawiające szkodliwe bądź niebezpieczne działania lub do nich zachęcające.

Zabraniamy również publikowania aplikacji, które promują negatywne postrzeganie ciała lub siebie, w tym aplikacji przedstawiających w celach rozrywkowych operacje plastyczne, odchudzanie lub inne zabiegi kosmetyczne mające na celu zmianę wyglądu.

Zasady dotyczące standardów bezpieczeństwa dzieci

Google Play wymaga, aby aplikacje społecznościowe i randkowe były zgodne z zasadami dotyczącymi standardów bezpieczeństwa dzieci.

Takie aplikacje muszą spełniać te kryteria:

 • Opublikowane standardy – musisz udostępnić publicznie dokument, taki jak warunki korzystania z usługi, wytyczne dla społeczności czy inne zasady dotyczące użytkowników, który wyraźnie zabrania wykorzystywania seksualnego dzieci i naruszania ich praw przy użyciu aplikacji.
 • Dostępny w aplikacji mechanizm przesyłania opinii przez użytkowników – musisz samodzielnie zaświadczyć, że w Twojej aplikacji działa przeznaczony dla użytkowników mechanizm przesyłania opinii, wątpliwości lub zgłoszeń.
 • Podejmowanie działań dotyczących materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci – musisz samodzielnie zaświadczyć, że po uzyskaniu informacji na temat takich treści w aplikacji podejmujesz odpowiednie działania, włącznie z usunięciem tych materiałów, zgodnie z opublikowanymi przez Ciebie standardami oraz obowiązującymi przepisami.
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci – musisz samodzielnie zaświadczyć, że Twoja aplikacja jest zgodna z przepisami i regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci, m.in. udostępniając odpowiedni sposób zgłaszania potwierdzonych materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci do amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych lub odpowiednich urzędów regionalnych.
 • Dostęp do osoby kontaktowej ds. bezpieczeństwa dzieci – w aplikacji muszą być dostępne dane kontaktowe osoby wyznaczonej do otrzymywania powiadomień z Google Play dotyczących potencjalnych treści związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i naruszaniem ich praw przy użyciu Twojej aplikacji lub na Twojej platformie. Ta osoba musi być upoważniona do kontaktów z organami ścigania, stosowania procedur weryfikacji i w razie potrzeby podejmowania odpowiednich działań.

Więcej informacji na temat tych wymagań i sposobów ich przestrzegania znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne