Eelvaade: Oht lastele

Eeskirjade eelvaade (jõustuvad 2025. aasta 31. jaanuaril)

Sellest artiklist leiate meie 2024. aasta aprilli eeskirjavärskendustes olevate muudatuste eelvaate.

Võtame kasutusele laste ohutusstandardite eeskirjad, mille kohaselt nõutakse sotsiaal- ja kohtingurakendustelt teatud standardite järgimist ning Play Console'is nende eeskirjade järgimise kinnitamist, enne kui need saab avaldada.

Artikli „Laste ohustamine“ praeguse versiooni vaatamiseks külastage seda lehte.

Rakendused, mis ei takista kasutajatel luua, üles laadida või levitada sisu, mis hõlbustab laste ekspluateerimist või väärkohtlemist, eemaldatakse Google Playst viivitamata. See hõlmab kõiki laste seksuaalset väärkohtlemist hõlmavaid materjale. Selleks et anda teada Google'i teenuse sisust, mis võib hõlmata lapse ärakasutamist, klõpsake valikul Väärkasutusest teatamine. Kui märkate sellist sisu mujal Internetis, võtke otse ühendust oma asukohariigi asjakohase asutusega

Rakenduste abil laste ohustamine on keelatud. See hõlmab muu hulgas rakendusi, mis propageerivad ebasobivat käitumist laste suhtes, näiteks:

 • sobimatu suhtlemine alaealisega (nt puudutamine või silitamine);
 • laste seksuaalne ahvatlemine, nt lapsega veebis või veebiväliselt sõbrunemine eesmärgiga saavutada seksuaalne kontakt ja/või vahetada selle lapsega seksuaalset pildimaterjali;
 • alaealise seksualiseerimine, nt pildid, mis kujutavad, julgustavad või soodustavad laste seksuaalset väärkohtlemist, või laste kujutamine viisil, mille tulemuseks võib olla laste seksuaalne väärkohtlemine;
 • seksuaalne väljapressimine (nt lapse ähvardamine või väljapressimine, kasutades ehtsat või väidetavat juurdepääsu lapse intiimsetele piltidele);
 • lastega seotud inimkaubandus, nt lapse reklaamimine või ahvatlemine äriotstarbelise seksuaalse ärakasutamise eesmärgil.

Kui saame teada laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavast sisust, rakendame asjakohaseid meetmeid, seejuures võime sisust teada anda riiklikule kadunud ja ärakasutatud laste keskusele (National Center for Missing & Exploited Children). Kui arvate, et mõni laps on ohus või ta on langenud väärkohtlemise, ekspluateerimise või inimkaubanduse ohvriks, võtke ühendust kohaliku õiguskaitseorganiga ja ka siin loetletud laste ohutuse organisatsiooniga.

Keelatud on ka laste jaoks köitvad rakendused, mis sisaldavad täiskasvanutele mõeldud teemasid, sealhulgas:

 • rakendused, mis hõlmavad liigset vägivalda ja verist sisu;
 • rakendused, mis kujutavad või propageerivad kahjulikke ja ohtlikke tegevusi.

Samuti on keelatud rakendused, mis propageerivad negatiivset keha- või minapilti, sealhulgas rakendused, mis kujutavad meelelahutuslikul otstarbel plastilist kirurgiat, kaalukaotust ja muid füüsilise välimuse kosmeetilise korrigeerimise viise.

Laste ohutusstandardite eeskirjad

Google Play nõuab, et sotsiaal- ja kohtingurakendused järgiksid laste ohutusstandardite eeskirju.

Nende rakenduste puhul kehtib järgmine.

 • Rakenduses peavad olema avaldatud standardid: teie rakendus peab avalikult juurdepääsetavates standardites, nagu teie rakenduse teenusetingimused, kogukonna juhised või muud avalikult kättesaadavad kasutajareeglite dokumendid, sõnaselgelt keelama laste seksuaalse väärkohtlemise ja ärakasutamise (CSAE).
 • Rakenduses peab olema tagasiside saatmise võimalus: peate kinnitama, et teie rakenduses on lahendus, mille kaudu kasutajatel on võimalik saata teie rakenduse kohta tagasisidet, muresid või teavitusi.
 • Rakenduses tegeletakse laste seksuaalset väärkohtlemist kujutava materjaliga: peate kinnitama, et teie rakenduses võetakse nõutavaid meetmeid, sh näiteks eemaldatakse teie avaldatud standardite ja kehtivate seaduste kohaselt laste seksuaalset väärkohtlemist kujutav materjal, kui selle olemasolust on teada saadud.
 • Rakendus peab järgima laste ohutust puudutavaid seadusi: peate kinnitama, et teie rakendus järgib kohaldatavaid laste ohutust puudutavaid seadusi ja määrusi, sh peab näiteks olema kehtestatud protsess, kuidas laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavast materjalist teavitada riiklikku kadunud ja ärakasutatud laste keskust (National Center for Missing and Exploited Children) või asjakohast kohalikku ametiasutust.
 • Rakendus peab esitama laste ohutusega tegeleva kontaktisiku andmed: teie rakendus peab esitama määratud kontaktisiku andmed, kes saab Google Playlt võimalikke märguandeid laste seksuaalset väärkohtlemist või ärakasutamist kujutava sisu kohta, mis teie rakendusest või platvormilt leitakse. See esindaja peab olema pädev kõnelema teie jõustamis- ja ülevaatusprotseduuridest ning vajadusel võtma meetmeid.

Lisateavet nende nõuete ja nende järgimise kohta leiate meie abikeskuse artiklist.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü