Đăng ký tham gia chương trình chào bán bên ngoài

 

Kể từ ngày 6 tháng 3 năm 2024, để tuân thủ các yêu cầu dưới đây của chương trình cũng như mục 9 trong Chính sách thanh toán của chúng tôi, nhà phát triển có thể đăng ký tham gia một chương trình mới về việc chào bán bên ngoài nếu họ muốn đưa người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) ra bên ngoài ứng dụng, kể cả cho mục đích xúc tiến việc chào bán dịch vụ và tính năng kỹ thuật số trong ứng dụng. Hãy xem thông tin chi tiết ở bên dưới và truy cập hướng dẫn tích hợp dành cho nhà phát triển để bắt đầu.

Chương trình chào bán bên ngoài cho phép nhà phát triển ứng dụng do Google Play phân phối đưa người dùng tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) ra bên ngoài ứng dụng, kể cả cho mục đích xúc tiến việc chào bán dịch vụ và tính năng trong ứng dụng, tuân theo Chính sách thanh toán của Google Play. Nhà phát triển phải đáp ứng những điều kiện và yêu cầu dưới đây, đồng thời hoàn tất việc đăng ký tham gia chương trình này trước khi xúc tiến việc chào bán bên ngoài. Nhà phát triển tham gia phải tuân thủ Chính sách thanh toán của chúng tôi, đồng thời, phí dịch vụ hiện hành theo mô tả dưới đây sẽ tiếp tục được áp dụng. Khoản phí này là để hỗ trợ những khoản đầu tư của chúng tôi vào Play và Android.

Điều kiện tham gia

Để có thể tham gia chương trình này:

 • Nhà phát triển phải đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp.

Yêu cầu

Nhà phát triển tham gia chương trình này phải tuân thủ những yêu cầu sau đây: 

 • Chỉ chào bán bên ngoài cho người dùng ở EEA.
 • Nội dung chào bán bên ngoài chỉ được đưa người dùng đến những tính năng hoặc dịch vụ kỹ thuật số của chính nhà phát triển.
 • Cung cấp tất cả URL đích thông qua Play Console.
 • Đăng ký và được phê duyệt cho (các) ứng dụng của bạn tham gia chương trình chào bán bên ngoài theo quy định dưới đây.
 • Tích hợp với các API chào bán bên ngoài để đưa người dùng ra bên ngoài ứng dụng, kể cả việc gọi những API này để Google có thể làm hiện màn hình thông tin cần thiết và các nhà phát triển có thể báo cáo những giao dịch thuộc phạm vi phải báo cáo.
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và phương thức hoàn tiền cho người dùng hoàn thành giao dịch bên ngoài thông qua một nội dung chào bán bên ngoài, cũng như đưa ra một quy trình để giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch trái phép.
 • Trang thông tin trên Cửa hàng Play không được cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch mua bên ngoài ứng dụng, nhằm hạn chế tối đa việc người dùng bị nhầm lẫn.
 • Khi đưa người dùng ra bên ngoài ứng dụng, nhà phát triển phải:
  • Thông báo cho người dùng về trang đích và mục đích của trang đó, đồng thời đặt biểu tượng này ngay sau đường liên kết để cho biết rằng người dùng sẽ được chuyển hướng ra ngoài ứng dụng. Ví dụ:

   Xem các mẫu ngọc khác tại gems.exampleapp.com
    
  • Hiện một URL rõ ràng trên trang đích của bạn, giúp người dùng biết được họ được dẫn đến đâu.
  • Để bảo vệ người dùng, không được truyền các tham số bổ sung vào URL hoặc điền sẵn dữ liệu từ ứng dụng.
  • Không được chuyển hướng hoặc lừa người dùng đến một trang đích khác với trang được giới thiệu trong nội dung chào bán bên ngoài của bạn, cũng như không được trình bày thông tin sai lệch hoặc lừa đảo khác.
 • Trả cho Google các khoản phí hiện hành đối với giao dịch liên kết với một ứng dụng trên Play nhưng được thực hiện bên ngoài ứng dụng theo nội dung chào bán bên ngoài. Giống như phí dịch vụ tiêu chuẩn của chúng tôi, các khoản phí liên quan đến chương trình chào bán bên ngoài phản ánh giá trị mà Android và Play mang lại, đồng thời hỗ trợ những khoản đầu tư không ngừng của chúng tôi trên Android và Play. Những khoản phí này gồm hai thành phần riêng biệt liên quan đến giá trị mà Play mang lại: (a) một khoản phí (có giới hạn thời gian trong vòng 2 năm) cho việc thu nạp người dùng lần đầu, và (b) một khoản phí dịch vụ duy trì (chẳng hạn như các dịch vụ cập nhật và bảo mật của Play) mà Play liên tục cung cấp cho nhà phát triển. 
  • Các khoản phí sau đây sẽ được áp dụng, bắt đầu từ thời điểm người dùng hoàn tất giao dịch đầu tiên trong vòng 120 giờ kể từ khi đi theo một đề nghị chào bán bên ngoài (giao dịch bên ngoài đầu tiên):
   • Phí thu nạp ban đầu: 5% đối với gói thuê bao tự động gia hạn và 10% đối với việc cung cấp tính năng và dịch vụ kỹ thuật số khác trong ứng dụng.
   • Phí dịch vụ duy trì: 7% đối với gói thuê bao tự động gia hạn và 17% đối với việc cung cấp tính năng và dịch vụ kỹ thuật số khác trong ứng dụng.
  • Các khoản phí nêu trên sẽ được áp dụng cho cả giao dịch bên ngoài đầu tiên và cho tất cả nội dung kỹ thuật số được mua sau đó trên một trang web bên ngoài để dùng trong ứng dụng, bất kể khoảng thời gian.
  • Sau khoảng thời gian thu nạp ban đầu là hai năm, nhà phát triển có thể chọn ngừng sử dụng các dịch vụ duy trì của Play cho một ứng dụng cụ thể. Do người dùng mua ứng dụng thông qua Play với kỳ vọng nhận được những dịch vụ như chế độ kiểm soát của cha mẹ, quét bảo mật, ngăn chặn hành vi gian lận và liên tục cập nhật ứng dụng, nên việc ngừng sử dụng những dịch vụ này cũng cần phải có sự đồng ý của người dùng. Sau đó, các dịch vụ duy trì và các khoản phí liên quan sẽ không còn được áp dụng cho những người dùng như vậy nữa. Nhà phát triển vẫn sẽ chịu trách nhiệm báo cáo những giao dịch liên quan đến những người dùng chọn tiếp tục nhận các dịch vụ duy trì của Play.

Đăng ký cho ứng dụng của bạn tham gia chương trình chào bán bên ngoài

Để đăng ký tham gia chương trình chào bán bên ngoài, bạn phải hoàn tất những bước sau:

 1. Xem xét các yêu cầu trên trang này để xác định xem (các) ứng dụng của bạn đã đáp ứng tất cả tiêu chí hay chưa.
 2. Hoàn tất biểu mẫu khai báo về chương trình chào bán bên ngoài, chấp nhận Điều khoản dịch vụ và hoàn tất mọi bước thiết lập ban đầu cần thiết để đăng ký tham gia chương trình thông qua nhóm hỗ trợ của Google.
 3. Tích hợp các API chào bán bên ngoài.
 4. Đăng ký cho (các) ứng dụng của bạn trực tiếp qua Play Console. Sau khi xác định được ứng dụng và quốc gia/khu vực nơi bạn sẽ chào bán bên ngoài, hãy nhấp vào một mục dưới đây để mở rộng rồi làm theo các bước để đăng ký ứng dụng cũng như quản lý chế độ chào bán bên ngoài:
a. Đăng ký cho ứng dụng của bạn
 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Ưu đãi bên ngoài (Cài đặt > Liên kết với ưu đãi bên ngoài).
 2. Tìm ứng dụng bạn muốn đăng ký rồi nhấp vào Quản lý trong bảng. Thao tác này sẽ mở ra trang Thiết lập tính năng kiếm tiền cho ứng dụng đó.
 3. Nhấp vào + Thêm/chỉnh sửa quốc gia/khu vực để chọn những quốc gia/khu vực thuộc EEA nơi bạn muốn áp dụng chương trình chào bán bên ngoài cho ứng dụng cụ thể này.
  • Danh sách quốc gia/khu vực có thể chọn được xác định theo phạm vi triển khai chương trình ở những quốc gia/khu vực đó.
 4. Sau khi chọn xong quốc gia/khu vực, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
 5. Bạn phải hoàn tất các bước này cho từng ứng dụng mà bạn muốn đăng ký tham gia chương trình.
b. Xem thông tin và quản lý chế độ cài đặt chương trình

Bạn có thể quản lý chế độ cài đặt chương trình chào bán bên ngoài (kể cả việc đăng ký cấp ứng dụng và thông tin hồ sơ) trên trang Ưu đãi bên ngoài (Cài đặt > Liên kết với ưu đãi bên ngoài).

c. Xem thông tin hoá đơn cho giao dịch chào bán bên ngoài theo khu vực
 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hoá đơn (Cài đặt > Hoá đơn cho những khoản thanh toán bên ngoài Google Play Billing).
 2. Bạn có thể chọn thẻ khu vực thích hợp của người dùng để xem thông tin giao dịch và phí dịch vụ tương ứng liên quan đến những giao dịch do người dùng ở khu vực đó thực hiện, chẳng hạn như số tiền đến hạn, giao dịch, hoá đơn và chứng từ, cũng như chế độ cài đặt.
d. Quản lý chế độ chào bán bên ngoài
 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Ưu đãi bên ngoài (Cài đặt > Liên kết với ưu đãi bên ngoài).
 2. Tìm ứng dụng bạn muốn đăng ký rồi nhấp vào Quản lý trong bảng. Thao tác này sẽ mở ra trang Thiết lập tính năng kiếm tiền cho ứng dụng đó.
 3. Nhấp vào + Chỉnh sửa quốc gia/khu vực để chọn những quốc gia/khu vực nơi bạn muốn cập nhật chương trình chào bán bên ngoài.
  • Danh sách quốc gia/khu vực có thể chọn được xác định theo phạm vi triển khai chương trình ở những quốc gia/khu vực đó.
 4. Sau khi chọn xong quốc gia/khu vực, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

5. Báo cáo cho Google Play tất cả giao dịch được uỷ quyền thuộc phạm vi báo cáo trong vòng 24 giờ kể từ khi giao dịch bên ngoài được thực hiện.

Nếu có thắc mắc thì bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại đây.

 Mở biểu mẫu khai báo

Câu hỏi thường gặp

Nhà phát triển có thể chào bán bên ngoài cho người dùng ở những khu vực địa lý khác ngoài EEA không?

Không, chương trình này chỉ dành cho người dùng ở EEA. Nhà phát triển ở những khu vực khác có thể đăng ký tham gia chương trình này để đưa người dùng tại EEA ra bên ngoài ứng dụng do Play phân phối.

Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) gồm những quốc gia nào?

Hiện tại, Khu vực kinh tế Châu Âu bao gồm các quốc gia: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thuỵ Điển.

Nhà phát triển trò chơi có được tham gia chương trình này không?

Có, cả nhà phát triển trò chơi và nhà phát triển ứng dụng đều được đăng ký và tham gia chương trình chào bán bên ngoài.

Tôi có thể chào bán bên ngoài đối với loại sản phẩm nào?

Chương trình này dành cho ứng dụng và trò chơi trên mọi kiểu dáng thiết bị, bao gồm cả thiết bị di động, máy tính bảng, ChromeOS, Android TV và Wear OS.

Có phải tất cả nhà phát triển đều bắt buộc phải đăng ký tham gia chương trình chào bán bên ngoài không?

Không, chương trình này chỉ áp dụng khi bạn chọn tham gia. Bạn không cần làm gì thêm nếu không muốn đưa người dùng ra bên ngoài ứng dụng.

Tôi chỉ chào bán bên ngoài cho một vài trong số các ứng dụng của mình được không?

Được, sau khi đăng ký thành công tham gia chương trình chào bán bên ngoài, bạn có thể dùng Play Console để chọn những ứng dụng mà mình muốn đăng ký chào bán bên ngoài vào bất kỳ thời điểm nào.

Làm cách nào để thông báo cho Google về bất kỳ thay đổi nào đối với các lựa chọn đăng ký quốc gia trong chương trình thanh toán bên ngoài?

Bạn có thể thay đổi việc đăng ký chương trình thanh toán bên ngoài ở một thị trường cho một gói ứng dụng cụ thể thông qua phần cài đặt trên Play Console. Mọi nội dung cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức, kể cả những thay đổi về mức phí dịch vụ hiện hành.

Việc tích hợp với API chào bán bên ngoài gồm những bước nào?

Bạn có thể dễ dàng mở rộng quy trình tích hợp hiện tại với hệ thống thanh toán của Google Play để sử dụng các API chào bán bên ngoài. Các API này được xây dựng dựa trên những mẫu và nguyên tắc thiết kế giống như Thư viện Play Billing và các API dành cho Nhà phát triển Play. Tức là các API này tương thích với các thiết kế hiện có của bạn và nhìn chung là quen thuộc với đội ngũ của bạn. Trong hướng dẫn tích hợp dành cho nhà phát triển, chúng tôi đưa ra những nguyên tắc và tài nguyên chi tiết về cách bắt đầu. Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi thiết thực của nhà phát triển về những API này cũng như mọi tài nguyên khác.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến phản hồi về các API chào bán bên ngoài, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Nếu đang tham gia một chương trình về hệ thống thanh toán thay thế, thì tôi có thể tham gia chương trình chào bán bên ngoài không?

Có, nhà phát triển có thể tận dụng cả hai chương trình này nếu muốn và nếu họ đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí của cả hai chương trình. Nếu bạn áp dụng cả hai chương trình này trong một ứng dụng, thì phí dịch vụ áp dụng cho một giao dịch sẽ phụ thuộc vào nơi người dùng chọn hoàn tất giao dịch (trong ứng dụng hoặc bên ngoài ứng dụng). Để tham gia chương trình chào bán bên ngoài và bắt đầu xúc tiến việc chào bán bên ngoài, bạn cần phải hoàn tất thành công quy trình đăng ký và tuân thủ tất cả yêu cầu của chương trình.

Tôi có thể sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play đồng thời với việc chào bán bên ngoài không?

Có, nhà phát triển có thể tận dụng hệ thống thanh toán của Google Play trong khi đồng thời tham gia chương trình chào bán bên ngoài. Nếu bạn vừa dùng Google Play Billing vừa xúc tiến việc chào bán bên ngoài, thì phí dịch vụ áp dụng cho một giao dịch cụ thể sẽ phụ thuộc vào nơi người dùng chọn hoàn tất giao dịch đó (trong ứng dụng hoặc bên ngoài ứng dụng). Để tham gia chương trình chào bán bên ngoài và bắt đầu xúc tiến việc chào bán bên ngoài, bạn cần phải hoàn tất thành công quy trình đăng ký và tuân thủ tất cả yêu cầu của chương trình.

Vì sao chương trình chào bán bên ngoài yêu cầu phải trả phí dịch vụ?

Các khoản phí của Play hỗ trợ chúng tôi đầu tư vào Android và Google Play, đồng thời phản ánh giá trị mà Android và Play mang lại, chẳng hạn như việc cho phép chúng tôi phân phối Android miễn phí cũng như cung cấp bộ công cụ và dịch vụ không ngừng phát triển giúp nhà phát triển kinh doanh thành công, đồng thời giữ cho nền tảng của chúng tôi luôn an toàn và bảo mật cho hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới. 

Để tuân thủ quy định của Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA), nhà phát triển có thể đăng ký tham gia chương trình chào bán bên ngoài. Để giúp chúng tôi duy trì đầu tư vào hệ sinh thái này, nhà phát triển tham gia chương trình chào bán bên ngoài sẽ phải tuân theo một mô hình phí dịch vụ mới đối với giao dịch mua của người dùng có liên kết với một ứng dụng trên Play nhưng được hoàn tất bên ngoài ứng dụng, bao gồm một khoản phí thu nạp ban đầu và một khoản phí dịch vụ duy trì.

Play áp dụng mô hình tính phí mới cho chương trình chào bán bên ngoài như thế nào?

Mô hình phí dịch vụ mới cho chương trình chào bán bên ngoài bao gồm hai thành phần : 

Khoản phí thu nạp ban đầu sẽ có giới hạn thời gian để phản ánh việc Play chỉ tính phí cho giá trị mà Play mang lại nhằm hỗ trợ quá trình thu nạp người dùng ban đầu thông qua Play. Theo đó, khoảng thời gian "thu nạp ban đầu" sẽ dựa trên cách nhà phát triển ứng dụng thường kiếm tiền nhờ ứng dụng. Nhiều nhà phát triển thực hiện việc này qua những giao dịch gia tăng với giá trị nhỏ trong khoảng thời gian dài. Đối với mọi giao dịch nằm ngoài giai đoạn 2 năm thu nạp ban đầu cho một người dùng cụ thể, nhà phát triển sẽ không phải chịu phí thu nạp ban đầu. 

Khoản phí dịch vụ liên tục sẽ được tính trong suốt thời gian nhà phát triển duy trì sử dụng các dịch vụ liên tục của Play (chẳng hạn như các dịch vụ cập nhật và bảo mật của Play). Nhà phát triển có thể chọn không sử dụng các dịch vụ duy trì của Play cho một ứng dụng nhất định sau khi kết thúc giai đoạn 2 năm thu nạp ban đầu. Do người dùng mua ứng dụng thông qua Play với kỳ vọng nhận được những dịch vụ như chế độ kiểm soát của cha mẹ, quét bảo mật, ngăn chặn hành vi gian lận và liên tục cập nhật ứng dụng, nên việc ngừng sử dụng những dịch vụ này cần phải có sự đồng ý của người dùng. Do đó, khi nhà phát triển quyết định chọn không sử dụng, người dùng đủ điều kiện của ứng dụng phải thực hiện hành động để đồng ý chọn không sử dụng. Khi đó, các dịch vụ duy trì và các khoản phí liên quan sẽ không áp dụng cho những người dùng đó. Bạn vẫn cần báo cáo giao dịch đối với những người dùng chọn tiếp tục nhận các dịch vụ duy trì của Play.

Các khoản phí dịch vụ sẽ được áp dụng như thế nào nếu tôi vừa cung cấp hệ thống thanh toán của Google Play vừa tham gia chương trình chào bán bên ngoài?
Sau đây là ví dụ minh hoạ cách áp dụng các mức phí dịch vụ trong trường hợp này. Ứng dụng Fantastiq kiếm tiền qua hệ thống thanh toán của Google Play trong ứng dụng và đồng thời tham gia chương trình chào bán bên ngoài. Người dùng A đang sử dụng ứng dụng này. Sau đây là ví dụ về các giao dịch mua của người dùng A và phí dịch vụ áp dụng cho nhà phát triển:
 
Nơi người dùng hoàn tất giao dịch trong khi sử dụng Ứng dụng Fantastiq Loại mô hình tính phí Thời gian mua Loại mặt hàng đã mua Khoản phí
Bên trong ứng dụng Hệ thống thanh toán của Google Play Không áp dụng Gói thuê bao Fabulous Playing hằng tháng 15%
Bên ngoài ứng dụng Chào bán bên ngoài Trong vòng hai năm sau giao dịch bên ngoài đầu tiên Gói thuê bao Stream More hằng năm

Phí thu nạp ban đầu: 5%
+
Phí dịch vụ duy trì: 7% (có thể chọn không áp dụng sau năm thứ hai)

 

Bên ngoài ứng dụng Chào bán bên ngoài Sau hai năm kể từ giao dịch bên ngoài đầu tiên Thêm 100 Trái tim

Phí dịch vụ liên tục: 17% (nếu người dùng tiếp tục dùng dịch vụ của Play)

Bên ngoài ứng dụng Chào bán bên ngoài Sau hai năm kể từ giao dịch bên ngoài đầu tiên Gói thuê bao Premium hằng tháng

Phí dịch vụ duy trì: 7% (nếu người dùng tiếp tục dùng dịch vụ của Play)

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính