Sağlık uygulaması kategorileri ve ek bilgiler

Nisan 2024'te bazı geliştiricilerin sağlık uygulamaları beyanlarını, belirlenen son tarihlerine göre 31 Mayıs 2024'e kadar veya bu yılın sonlarına doğru Play Console'daki Uygulama içeriği sayfasında (Politika > Uygulama içeriği) doldurmaları gerektiğini duyurmuştuk. Daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun.

Sağlık uygulamaları, kullanıcıların sağlığını (zihinsel ve fiziksel) ve tıbbi yönetimini destekleyip iyileştirmek için tasarlanmış çeşitli uygulamaları kapsar. Tıbbi uygulamalar, sağlık ve fitness uygulamaları ve sağlık araştırması uygulamaları, sağlık uygulamalarına örnek verilebilir.

Bu makalede sağlık uygulamaları kategorilerinin belirlenme şekline, Sağlık Uygulamaları Politikamızın bu uygulamalarda nasıl geçerli olduğuna ve bu politika kapsamındaki izinlere açıklık getirmek için bazı sık sorulan sorular yanıtlanmıştır. Aşağıdaki bölümleri tıklayarak genişletip daraltabilirsiniz.

Sağlık ve fitness uygulamaları nedir?

Kullanıcıların sağlık ve fitness durumlarını yönetmelerine yardımcı olan uygulamalar. Bu uygulamalar genellikle kullanıcıları bilgilendirir ya da kişisel sağlık ve fitness bilgilerinin yanı sıra fitness, beslenme, sağlıklı yaşam ve uyku gibi alanlardaki hedeflerine ulaşma yolunda kaydettikleri ilerlemeyle ilgili bilgileri takip veya senkronize etmelerine olanak tanır. Fitness takibi, beslenme takibi, uyku takibi ve stres yönetimi uygulamaları bu kapsama girer.

Tıbbi uygulamalar nedir?

Tıbbi hizmeti desteklemek, teşhis ve tedaviyi kolaylaştırmak ve genel sağlık sonuçlarını iyileştirmek için kullanıcılara tıbbi bilgiler, kaynaklar veya araçlar sunan uygulamalar. Hastalar, devlet kurumları veya sağlık uzmanları tarafından sağlık yönetimi ve bakım hizmetleri için kullanılan, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı (ör. HIPAA kapsamındaki tüzel kişiler) ya da benzer bir kurum tarafından geliştirilen uygulamalar bu kapsama girer. Bu politikalar aşağıdakileri içerir:

 • Elektronik sağlık kayıtları ve hasta portalları gibi sağlık hizmeti sağlayıcısı uygulamaları, tıbbi referans uygulamaları, uzaktan sağlık hizmeti, uzaktan izleme uygulamaları, hastalık yönetimi uygulamaları, belirti kontrol uygulamaları vb.
 • Kamu sağlığı pandemi uygulamaları gibi hastalıkların yayılmasını takip etmeye veya kamu sağlığıyla ilgili faydalı bilgiler sağlamaya yönelik uygulamalar da dahil olmak üzere devlet kurumları ve diğer kurumsal kuruluşlar (ör. sivil toplum kuruluşları) tarafından kamu sağlığını ve refahını korumak için kullanılan ve geliştirilen uygulamalar. Bunlar genellikle devlet kurumları ve STK'lar tarafından kamu için tasarlanan uygulamalardır (ör. kamu sağlığı temas izleme uygulamaları).
 • Tıbbi uygulamalar, tıbbi cihaz olarak yazılım (SaMD) kapsamına giren ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gibi bir düzenleyici kurum ya da kuruluş tarafından denetlenen uygulamaları da içerebilir. Bu uygulamalar, tıbbi bir donanım cihazının parçası olmadan bir veya daha fazla tıbbi amaçla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tıbbi amaç, hastalıkların ve fizyolojik durumların teşhisi ve önlenmesinin yanı sıra izlenmesi ve tedavisi gibi çeşitli konuları içerebilir. Örneğin, görüntü verilerini analiz ederek inme veya kanser hastalıklarını tespit edip teşhis eden uygulamalar, hasta kayıt verilerini yorumlayıp tedavi planı oluşturan uygulamalar vb. bu kapsama girer.
İnsan deneyleri araştırma uygulamaları nedir?

İnsan sağlığıyla ilgili araştırma çalışmaları için veri toplamak üzere yetkili araştırmacılar ve sağlık çalışanları tarafından kullanılan ve geliştirilen, bir Kurumsal İnceleme Kurulu (IRB), Etik Komitesi (EC) veya dengi bir tüzel kişiden onay almış uygulamalar. Belirtiler, hastalığın görülmesi, tedavinin etkinliği ve yaşam kalitesi gibi sağlıkla ilgili çeşitli sonuçlara dair veri toplayan uygulamalar bu kapsama girer. Bazı uygulamalar klinik deneylerde kullanılmak üzere, bazıları ise gözlemsel çalışmalar veya hastalar tarafından bildirilen sonuç ölçümleri için tasarlanmıştır. Uygulamalar yalnızca araştırmacıların ya da hem araştırmacıların hem de araştırma katılımcılarının kullanımı için tasarlanmış olabilir.

İnsan sağlığına yönelik araştırmalar yapan uygulamalar; reşit katılımcıların kendilerinden, reşit olmayan katılımcıların ise ebeveynlerinden ya da vasilerinden izin almak zorundadır.

Bu izin, aşağıdakileri içermelidir:

 • Araştırmanın yapısı, amacı ve süresi
 • Prosedürler, riskler ve katılımcı için avantajlar
 • Verilerin gizliliği ve işlenmesi hakkında bilgiler (üçüncü taraflarla yapılan paylaşımlar dahil)
 • Katılımcı soruları için iletişime geçilecek kişi
 • Cayma süreci

İnceleme kurulu şartları nelerdir?

İnceleme kurulları, tamamen insan odaklı araştırmaların ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan odaklı araştırma yapan tüm uygulamalar, aşağıdaki amaçları benimsemiş bağımsız bir kuruldan (uygun olduğu durumlarda) onay almalıdır:

 • Katılımcıların haklarını, güvenliğini ve sağlığını korumak
 • İnsan odaklı araştırmaları inceleme, değiştirme ve onaylama yetkisine sahiptir.

Talep edilmesi halinde bu onayın belgelenmesi zorunludur.

Health Connect üzerinden elde edilen verilerle insan sağlığına yönelik araştırmalar yapan uygulamaların bu araştırma formunu doldurması gerekebilir.

Sağlık Uygulamaları Politikası kapsamında hangi izinler yer alır?

Aşağıdaki izinler, sağlıkla ilgili hassas veri kapsamına girer (liste tüm izinleri içermez):

 • ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
 • ACCESS_COARSE_LOCATION
 • ACCESS_FINE_LOCATION
 • ACTIVITY_RECOGNITION
 • BLUETOOTH_ADVERTISE
 • BLUETOOTH_CONNECT
 • BLUETOOTH_SCAN
 • BODY_SENSORS
 • BODY_SENSORS_BACKGROUND
 • CAMERA
 • READ_CALENDAR
 • READ_SMS
 • RECORD_AUDIO
 • SEND_SMS
 • WRITE_CALENDAR

Uygulamanız bu izinlerden herhangi birini gerektiriyorsa kullanıcı verilerinin nasıl kullanılacağını belirgin bir şekilde açıklamalı, erişilen veri türünü tanımlamalı ve kullanıcıdan bu tür kullanımlar için izin almalıdır. Android izinlerinin ve açıklamalarının tam listesini Android Developers sitesinde bulabilirsiniz.

Önemli: Uygulamanız kısıtlanmış izin veya API kullanıyorsa Üst Düzey Ayrıcalıkları Kötüye Kullanma Politikası'nı ihlal etmemek de dahil olmak üzere kabul edilebilir kullanım şartlarına uymalıdır. Uygulamalar, kullanıcı izni olsa dahi Android güvenlik ve izin korumalı alanını ihlal edemez. Örneğin, Android Accessibility API'nin diğer uygulamalardaki izinleri otomatik olarak onaylamak için kullanılmasına izin verilmez.

Veri/izin erişim isteğine ve amacına referansta bulunmak için hangi örnek biçim kullanılabilir?

Aşağıdaki izinler, sağlıkla ilgili hassas veri kapsamına girer (liste tüm izinleri içermez):

Veri/izin erişim isteğine ve amacına referansta bulunmak için gizlilik politikasında ve belirgin açıklama iletişim kutusunda aşağıdaki biçim kullanılabilir:

 • "Bu uygulama, yakılan kalorileri hesaplamak için fiziksel aktivite verilerini toplar."
 • "Bu uygulama, koşu parkurlarını bulmak için konum verilerini toplar."
Sağlık uygulamaları ile ilgili en iyi uygulamalar

Uygulamanız, sağlık sorunlarının teşhisine veya yönetimine (takip, iyileştirme veya tedavi dahil) yardımcı olmak gibi sağlıkla ilgili veya tıbbi iddialarda bulunuyorsa kullanıcıların güvenliği ve sağlığı için bazı önemli bilgileri onlarla açık ve kolay anlaşılır bir şekilde paylaşmanız gerekir.

Aşağıdakiler bu içeriklere örnek olarak gösterilebilir:

 • Uygulamanın amaçları (ör. ne işe yaradığı ve/veya ne için kullanılacağı)
 • İddia edilen avantajları (ör. sağlığı iyileştirme, bakım yönetimi, durum takibi, teşhis, tedavi)
 • Sunulan iddianın temeli (ör. kanıt, en iyi uygulamalar, standartlar)
 • Uygulamanızın hedeflediği kullanıcı türleri (ör. yetişkinler, çocuklar, kadınlar, klinik uzmanları, hastalar)
 • Uygulamanın kullanımıyla ilişkili tüm riskler
 • Gerekli tüm sorumluluk reddi beyanları ve uyarılar (ör. kullanıcıların bir doktora veya yetkili başka bir sağlık çalışanına danışmasını önerme) uygulama içinde açıkça yer almalıdır.
Sağlık uygulamaları beyan formunu nasıl doldurabilirim?

Sağlık uygulamaları beyan formunu doldurmak için bu Yardım Merkezi makalesindeki talimatları uygulayın.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü