Quản lý thông tin tài khoản nhà phát triển của bạn

Nếu cần cập nhật thông tin tài khoản nhà phát triển trên Google Play, bạn có thể thực hiện thay đổi bằng cách sử dụng Play Console.

Thiết lập hoặc thay đổi thông tin tài khoản

Thông tin của nhà phát triển được hiển thị cho người dùng trên Google Play

Nếu thông tin liên hệ, tên nhà phát triển hoặc địa chỉ thực của bạn thay đổi, hãy nhớ cập nhật thông tin của bạn. Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể thay đổi cài đặt hồ sơ nhà phát triển. Thông tin này phải tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển.

Thông tin liên hệ

 1. Mở Play Console.
 2. Chuyển đến biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển đến phần Sự hiện diện trong cửa hàng > Trang thông tin trên Cửa hàng Play.
 5. Ở cuối trang, nhập địa chỉ email liên hệ hoặc trang web của bạn. Cần có địa chỉ email liên hệ để xuất bản hoặc cập nhật ứng dụng trên Google Play. Địa chỉ email liên hệ không cần phải là tài khoản bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản nhà phát triển.
 6. Lưu thay đổi.

Tên nhà phát triển

 1. Mở Play Console.
 2. Chuyển đến biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Bên cạnh "Tên nhà phát triển", hãy nhập tên nhà phát triển bạn muốn hiển thị trên Google Play.
 4. Lưu thay đổi.

Địa chỉ thực

Để tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng, tài khoản nhà phát triển có ứng dụng phải trả phí hoặc mua hàng trong ứng dụng cần thêm địa chỉ thực vào tài khoản của họ. Nếu một tài khoản nhà phát triển có ứng dụng có tính phí hoặc vật phẩm trong ứng dụng nhưng lại không có địa chỉ thực, thì việc này có thể dẫn đến việc các ứng dụng của tài khoản đó bị tạm ngưng trên Google Play.

 1. Mở Play Console.
 2. Chuyển đến biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong "Hồ sơ nhà phát triển", nhập địa chỉ của bạn.
 4. Lưu thay đổi.

Thông tin liên lạc cho câu trả lời đề xuất

Để trả lời các bài đánh giá của người dùng bằng câu trả lời đề xuất, bạn cần thêm thông tin liên hệ cho mục đích hỗ trợ vào câu trả lời đó.

 1. Mở Play Console.
 2. Chuyển đến biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong phần "Câu trả lời đề xuất cho bài đánh giá", hãy nhập thông tin liên hệ của bạn.
 4. Lưu thay đổi.
Thông tin liên hệ mà Google Play dùng để liên hệ với bạn

Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể thay đổi các chế độ cài đặt của hồ sơ nhà phát triển. Địa chỉ email liên hệ không cần phải là tài khoản bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản nhà phát triển.

 1. Mở Play Console.
 2. Chuyển đến biểu tượng Cài đặt Cài đặt. Bạn sẽ được đưa đến trang Chi tiết tài khoản.
 3. Bên cạnh "Địa chỉ email", hãy nhập thông tin của bạn.
 4. Lưu thay đổi.
Quốc gia và địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản

Bạn không thể thay đổi quốc gia và địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, bạn có thể tạo một tài khoản mới bằng địa chỉ email hoặc quốc gia khác và chuyển ứng dụng của mình sang tài khoản mới đó.

Tài khoản có ứng dụng đã được phát hành hoặc bị hủy phát hành

Để chuyển ứng dụng sang tài khoản mới, hãy chuyển tới danh sách kiểm tra về việc chuyển ứng dụng của chúng tôi.

Tài khoản không có ứng dụng

Nếu chưa phát hành bất kỳ ứng dụng nào bằng tài khoản Play Console hiện có thì bạn có thể tạo tài khoản mới và hủy tài khoản hiện có của mình.

Hồ sơ thanh toán được liên kết với tài khoản nhà phát triển của bạn

Sau khi tạo và liên kết hồ sơ thanh toán với tài khoản Play Console, bạn sẽ không thể thay đổi các tài khoản được liên kết và chế độ cài đặt về quốc gia trong hồ sơ thanh toán.

Nếu muốn thay đổi hồ sơ thanh toán được liên kết với tài khoản nhà phát triển của mình, bạn có thể tạo tài khoản nhà phát triển và hồ sơ thanh toán mới rồi liên kết các tài khoản mới đó.

Mẹo: Bạn không thể chuyển số dư trên hồ sơ thanh toán giữa các tài khoản. Nếu bạn có hồ sơ thanh toán có khoản dư nợ hoặc số dư đang chờ xử lý, bạn nên duy trì tài khoản đó ở trạng thái mở cho đến khi thanh toán xong mọi số dư còn lại.

Tài khoản có ứng dụng đã được phát hành hoặc bị hủy phát hành

Để chuyển ứng dụng sang tài khoản mới, hãy chuyển tới danh sách kiểm tra về việc chuyển ứng dụng của chúng tôi.

Tài khoản không có ứng dụng

Nếu chưa phát hành bất kỳ ứng dụng nào bằng tài khoản Play Console hiện có thì bạn có thể tạo tài khoản mới và hủy tài khoản hiện có của mình.

Thiết lập lựa chọn ưu tiên về vai trò và thông báo qua email

Thiết lập lựa chọn ưu tiên về thông báo qua email

 1. Mở Play Console.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt Cài đặt > Tùy chọn. Bạn sẽ thấy chúng tôi gửi thông báo ứng dụng và email tiếp thị đến địa chỉ email nào.
 3. Bên cạnh "Ứng dụng của bạn" và "Google Play", hãy sửa đổi các chế độ cài đặt bằng cách sử dụng hộp đánh dấu.
  • Nếu chọn không nhận thông báo qua email, bạn sẽ không nhận được các email tiếp thị không bắt buộc, chẳng hạn như các mẹo và thông báo về tính năng mới. Chúng tôi sẽ vẫn gửi các email bắt buộc, như email cập nhật quan trọng về dịch vụ tới địa chỉ email được liên kết với hồ sơ nhà phát triển của bạn.
  • Nếu sử dụng ứng dụng Play Console, bạn có thể thiết lập lựa chọn ưu tiên về thông báo trên thiết bị di động trong ứng dụng.

Cho chúng tôi biết thêm về vai trò của bạn

Nếu bạn cho chúng tôi biết cách bạn sử dụng Play Console, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo qua email có liên quan nhất đến công việc của bạn. Ví dụ: nếu bạn chọn Tiếp thị làm một trong các vai trò của mình, chúng tôi có thể gửi cho bạn các mẹo liên quan đến việc thu nạp người dùng.

 1. Mở Play Console.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt Cài đặt > Tùy chọn.
 3. Bên cạnh "Vai trò của bạn", chọn (các) hộp mô tả chính xác nhất cách bạn sử dụng Play Console.
 4. Lưu thay đổi.
Kiểm soát việc cá nhân hóa tài khoản Play Console của bạn

Bằng cách chia sẻ dữ liệu về các tính năng bạn sử dụng và cách bạn sử dụng các tính năng đó, bạn có thể giúp chúng tôi cá nhân hóa trải nghiệm Play Console của mình và cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Dữ liệu cá nhân hóa Play Console bao gồm:

 • Các tính năng của Play Console mà bạn tương tác
 • Tác vụ bạn thực hiện, như khi xem, loại bỏ hoặc bật một tính năng
 • Dấu thời gian về thời điểm bạn tương tác với các tính năng
 • Tài khoản nhà phát triển bạn đã đăng nhập
 • Nền tảng bạn đang sử dụng để truy cập Play Console (web, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc nguồn khác)
 • Ngôn ngữ bạn đang xem trên Play Console
 • Tên gói bạn đang xem

Tắt cá nhân hóa Play Console

Khi bạn tắt cá nhân hóa Play Console, chúng tôi sẽ không kết nối dữ liệu cá nhân hóa Play Console với tài khoản nhà phát triển của bạn nữa.

Để tắt tính năng cá nhân hóa Play Console:

 1. Mở Play Console.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt Cài đặt > Tùy chọn.
 3. Chuyển tới phần "Quyền riêng tư" và bỏ chọn hộp bên cạnh "Cá nhân hóa".

Thay đổi mật khẩu tài khoản

 1. Chuyển đến mục Đăng nhập và bảo mật.
 2. Chuyển đến Mật khẩu.

Mẹo: Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy chuyển đến phần Khôi phục Tài khoản Google.

Chuyển ứng dụng sang tài khoản khác

Để chuyển ứng dụng sang một tài khoản khác, hãy chuyển đến phần danh sách kiểm tra về việc chuyển ứng dụng của chúng tôi.

Xóa tài khoản nhà phát triển

Nếu bạn chưa phát hành ứng dụng

Nếu chưa phát hành ứng dụng và muốn xóa tài khoản nhà phát triển hoặc chuyển tất cả ứng dụng sang tài khoản khác, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Việc xóa Tài khoản Google sẽ không tự động xóa tài khoản nhà phát triển.

Nếu bạn đã phát hành ứng dụng

Nếu đã xuất bản ứng dụng bằng tài khoản nhà phát triển và muốn xóa tài khoản của mình, thì bạn cần phải làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản ban đầu để sao lưu hoặc tải thông tin xuống trước khi yêu cầu xóa tài khoản. Nếu xóa tài khoản Play Console thì bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản đó nữa.
 2. Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để chuyển ứng dụng của bạn sang tài khoản khác.
 3. Trả lời xác nhận chuyển ứng dụng để đóng tài khoản hiện có của bạn.

Lưu ý:

 • Nếu muốn sử dụng cùng một tên nhà phát triển cho tài khoản mới thì bạn cần phải thay đổi tên nhà phát triển trên tài khoản hiện tại thành tên khác. Các tên nhà phát triển không được giống nhau.
 • Việc xóa Tài khoản Google sẽ không tự động xóa tài khoản nhà phát triển của bạn.

Nội dung liên quan

Nếu bạn chưa có tài khoản nhà phát triển trên Google Play và cần trợ giúp về việc sử dụng ứng dụng Cửa hàng Play hoặc thêm phương thức thanh toán, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google Play.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố