จัดการข้อมูลบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หากคุณต้องการอัปเดตข้อมูลบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วย Play Console

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี

ข้อมูลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นใน Google Play

โปรดอัปเดตข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ ชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือที่อยู่จริง เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้นที่เปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ ข้อมูลนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ข้อมูลติดต่อ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. คลิกแอปพลิเคชันทั้งหมด แอปพลิเคชันทั้งหมด
 3. เลือกแอป
 4. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store
 5. พิมพ์อีเมลสำหรับติดต่อหรือเว็บไซต์ที่ด้านล่างของหน้า ทั้งนี้ต้องระบุอีเมลสำหรับติดต่อเพื่อเผยแพร่หรืออัปเดตแอปบน Google Play อีเมลสำหรับติดต่อไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ข้าง "ชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์" ให้พิมพ์ชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการให้แสดงใน Google Play
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่จริง

บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมีแอปที่ต้องซื้อหรือการซื้อในแอปจะต้องเพิ่มที่อยู่จริงในบัญชีด้วยเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค หากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมีแอปที่ต้องซื้อหรือการซื้อในแอปไม่มีที่อยู่จริงอาจส่งผลให้มีการระงับแอปของบัญชีดังกล่าวจาก Google Play

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 3. พิมพ์ที่อยู่ของคุณในส่วน "โปรไฟล์นักพัฒนาซอฟต์แวร์"
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลติดต่อสำหรับการตอบกลับที่แนะนำ

หากต้องการตอบกลับรีวิวจากผู้ใช้โดยใช้การตอบกลับที่แนะนำ คุณต้องเพิ่มข้อมูลติดต่อของฝ่ายสนับสนุนลงในการตอบกลับเหล่านั้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ใต้ “การตอบกลับที่แนะนำสำหรับรีวิว” ให้พิมพ์ข้อมูลติดต่อของคุณ
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลติดต่อที่ Google Play ใช้เพื่อติดต่อคุณ

เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้นที่เปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ อีเมลสำหรับติดต่อไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ระบบจะพาคุณไปที่หน้ารายละเอียดบัญชี
 3. ถัดจาก "ที่อยู่อีเมล" ให้พิมพ์ข้อมูลของคุณ
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
อีเมลและประเทศของเจ้าของบัญชี

อีเมลและประเทศของเจ้าของบัญชีจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม คุณสร้างบัญชีใหม่โดยใช้อีเมลหรือประเทศอื่นและโอนแอปไปยังบัญชีใหม่ได้

บัญชีที่มีแอปที่เผยแพร่หรือไม่เผยแพร่

หากต้องการโอนแอปไปยังบัญชีใหม่ โปรดไปที่รายการตรวจสอบการโอนแอป

บัญชีที่ไม่มีแอป

หากคุณยังไม่ได้เผยแพร่แอปใดๆ โดยใช้บัญชี Play Console ที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างบัญชีใหม่แล้วยกเลิกบัญชีเดิมได้

โปรไฟล์การชำระเงินที่ลิงก์กับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ

เมื่อคุณสร้างและลิงก์โปรไฟล์การชำระเงินกับบัญชี Play Console แล้ว บัญชีที่ลิงก์และการตั้งค่าประเทศของการชำระเงินจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์การชำระเงินที่ลิงก์กับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถสร้างบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรไฟล์การชำระเงินใหม่ และลิงก์บัญชีใหม่

เคล็ดลับ: เงินคงเหลือในโปรไฟล์การชำระเงินจะโอนระหว่างบัญชีไม่ได้ หากคุณมีโปรไฟล์การชำระเงินที่มียอดคงค้าง หรือเงินคงเหลือที่รอดำเนินการ คุณควรเปิดบัญชีนั้นไว้ต่อไปจนกว่าจะมีการชำระคืนยอดที่เหลือทั้งหมดแล้ว

บัญชีที่มีแอปที่เผยแพร่หรือไม่เผยแพร่

หากต้องการโอนแอปไปยังบัญชีใหม่ โปรดไปที่รายการตรวจสอบการโอนแอป

บัญชีที่ไม่มีแอป

หากคุณยังไม่ได้เผยแพร่แอปใดๆ โดยใช้บัญชี Play Console ที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างบัญชีใหม่แล้วยกเลิกบัญชีเดิมได้

ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลและค่ากำหนดบทบาท

ตั้งค่ากำหนดการแจ้งเตือนทางอีเมล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า > ค่ากำหนด คุณจะเห็นอีเมลสำหรับส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปและอีเมลการตลาด
 3. ข้าง "แอปของคุณ" และ "Google Play" ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่า

บอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของคุณ

หากคุณบอกเราเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ Play Console เราจะสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณมากที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก "การตลาด" เป็นหนึ่งในบทบาทของคุณ เราอาจส่งเคล็ดลับที่เกี่ยวข้องกับการได้ผู้ใช้ใหม่ให้คุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า > ค่ากำหนด
 3. ถัดจาก "บทบาทของคุณ" ให้ทำเครื่องหมายในช่องที่อธิบายวิธีที่คุณใช้ Play Console ได้ดีที่สุด
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ควบคุมการปรับเปลี่ยน Play Console ในแบบของคุณ

การแชร์ข้อมูลว่าคุณใช้ฟีเจอร์ใดและใช้อย่างไรจะเป็นการช่วยให้เราปรับเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ Play Console ในแบบของคุณและช่วยเราปรับปรุงบริการได้

ข้อมูลการปรับเปลี่ยน Play Console ในแบบของคุณจะรวมข้อมูลต่อไปนี้

 • ฟีเจอร์ Play Console ที่คุณโต้ตอบด้วย
 • การทำงานที่ทำ เช่น เมื่อคุณดู ปิด หรือเปิดใช้ฟีเจอร์
 • การประทับเวลาเมื่อคุณโต้ตอบกับฟีเจอร์
 • บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณเข้าสู่ระบบ
 • แพลตฟอร์มที่คุณใช้เข้าถึง Play Console (เว็บ แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือแพลตฟอร์มอื่น)
 • ภาษาที่คุณใช้ดู Play Console
 • ชื่อแพ็กเกจที่คุณดู

ปิดการปรับเปลี่ยน Play Console ในแบบของคุณ

เมื่อปิดการปรับเปลี่ยน Play Console ในแบบของคุณ เราจะไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการปรับเปลี่ยน Play Console ในแบบของคุณเข้ากับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อีก

หากต้องการปิดการปรับเปลี่ยน Play Console ในแบบของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า > ค่ากำหนด
 3. ไปที่ส่วน "ความเป็นส่วนตัว" และยกเลิกการเลือกช่อง "การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ"

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี

 1. ไปที่การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย
 2. คลิกรหัสผ่าน

เคล็ดลับ: หากพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บัญชี โปรดไปที่การกู้คืนบัญชี Google

โอนแอปไปยังบัญชีอื่น

โปรดไปที่รายการตรวจสอบการโอนแอปเพื่อโอนแอปไปยังบัญชีอื่น

ลบบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หากคุณยังไม่ได้เผยแพร่แอป

คุณติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้หากคุณยังไม่ได้เผยแพร่แอปและต้องการลบบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโอนแอปทั้งหมดไปยังบัญชีอื่น การลบบัญชี Google จะไม่ลบบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ออกโดยอัตโนมัติ

หากคุณเผยแพร่แอปแล้ว

เมื่อคุณใช้บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์เผยแพร่แอปแล้วและต้องการลบบัญชี ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดิมเพื่อสำรองข้อมูลหรือดาวน์โหลดข้อมูลก่อนขอลบบัญชี หากลบบัญชี Play Console คุณจะใช้บัญชีดังกล่าวไม่ได้แล้ว
 2. ติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อโอนแอปไปยังบัญชีอื่น
 3. ตอบกลับการยืนยันการโอนแอปเพื่อปิดบัญชีที่มีอยู่

หมายเหตุ

 • หากต้องการใช้ชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์เดิมในบัญชีใหม่ คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในบัญชีที่มีอยู่เป็นชื่ออื่น ชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะเหมือนกันไม่ได้
 • การลบบัญชี Google จะไม่ลบบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ออกโดยอัตโนมัติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หากไม่มีบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play และต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้แอป Play Store หรือการเพิ่มวิธีการชำระเงิน โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร