Διαχείριση των στοιχείων του λογαριασμού σας προγραμματιστή

Εάν χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας προγραμματιστή Google Play, μπορείτε να κάνετε αλλαγές χρησιμοποιώντας το Play Console.

Ρύθμιση ή αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού

Τα στοιχεία του προγραμματιστή εμφανίζονται στους χρήστες στο Google Play

Εάν αλλάξουν τα στοιχεία σας επικοινωνίας όπως το όνομα προγραμματιστή ή η φυσική διεύθυνση σας φροντίστε να τα ενημερώσετε. Μόνο ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προφίλ προγραμματιστή. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να συμμορφώνονται με τις Πολιτικές του προγράμματος προγραμματιστών.

Στοιχεία επικοινωνίας

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Όλες οι εφαρμογές Όλες οι εφαρμογές.
 3. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 4. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Παρουσία στο Play Store > Καταχώριση καταστήματος.
 5. Στο κάτω τμήμα της σελίδας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας ή τον ιστότοπό σας. Απαιτείται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας για τη δημοσίευση ή την ενημέρωση εφαρμογών στο Google Play. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας δεν είναι απαραίτητο να αντιστοιχεί στον ίδιο λογαριασμό με τον οποίο συνδέεστε στον λογαριασμό προγραμματιστή.
 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Όνομα προγραμματιστή

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Δίπλα στο "Όνομα προγραμματιστή" πληκτρολογήστε το όνομα προγραμματιστή που θέλετε να εμφανίζεται στο Google Play.
 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Φυσική διεύθυνση

Προκειμένου να συμμορφώνονται με τους νόμους περί προστασίας καταναλωτών, οι λογαριασμοί προγραμματιστών που διαθέτουν εφαρμογές επί πληρωμή ή αγορές εντός εφαρμογής θα πρέπει να προσθέσουν μια φυσική διεύθυνση στους λογαριασμούς τους. Εάν κάποιος λογαριασμός προγραμματιστή με εφαρμογές επί πληρωμή ή αγορές εντός εφαρμογής δεν διαθέτει φυσική διεύθυνση, οι εφαρμογές του λογαριασμού ενδέχεται να ανασταλούν από το Google Play.

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα "Προφίλ προγραμματιστή", πληκτρολογήστε τη διεύθυνσή σας.
 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Στοιχεία επικοινωνίας για προτεινόμενες απαντήσεις

Για να απαντάτε σε αξιολογήσεις χρηστών χρησιμοποιώντας προτεινόμενες απαντήσεις, πρέπει να προσθέσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα συμπεριλαμβάνονται στις προτεινόμενες απαντήσεις.

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα Προτεινόμενες απαντήσεις σε αξιολογήσεις, πληκτρολογήστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
Στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το Google Play για να επικοινωνεί μαζί σας

Μόνο ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προφίλ προγραμματιστή. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας δεν είναι απαραίτητο να αντιστοιχεί στον ίδιο λογαριασμό με τον οποίο συνδέεστε στον λογαριασμό προγραμματιστή.

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα Λεπτομέρειες λογαριασμού.
 3. Δίπλα στο στοιχείο "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου", πληκτρολογήστε τις πληροφορίες σας.
 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χώρα κατόχου λογαριασμού

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της χώρας του κατόχου λογαριασμού. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, ορίζοντας άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χώρα και να μεταφέρετε τις εφαρμογές σας στον νέο λογαριασμό.

Λογαριασμοί με δημοσιευμένες ή μη δημοσιευμένες εφαρμογές

Για να μεταφέρετε εφαρμογές στο νέο λογαριασμό, μεταβείτε στη λίστα ελέγχου μεταφοράς εφαρμογών.

Λογαριασμοί χωρίς εφαρμογές

Εάν δεν έχετε δημοσιεύσει εφαρμογές με τον υπάρχοντα λογαριασμό στο Play Console, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό και να ακυρώσετε τον υπάρχοντα λογαριασμό σας.

Προφίλ πληρωμών συνδεδεμένο στον λογαριασμό προγραμματιστή

Αφού δημιουργήσετε και συνδέσετε ένα προφίλ πληρωμών στον λογαριασμό Play Console, οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί σας και η ρύθμιση χώρας πληρωμών δεν μπορούν να αλλάξουν.

Εάν θέλετε να αλλάξετε το προφίλ πληρωμών που είναι συνδεδεμένο στον λογαριασμό προγραμματιστή, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό προγραμματιστή και προφίλ πληρωμών και να συνδέσετε τους νέους λογαριασμούς.

Συμβουλή: Τα υπόλοιπα του προφίλ πληρωμών δεν μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ λογαριασμών. Εάν διαθέτετε προφίλ πληρωμών με εκκρεμείς οφειλές ή πληρωμές, είναι καλή ιδέα να κρατήσετε ανοικτό αυτόν τον λογαριασμό μέχρι να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες συναλλαγές.

Λογαριασμοί με δημοσιευμένες ή μη δημοσιευμένες εφαρμογές

Για να μεταφέρετε εφαρμογές στο νέο λογαριασμό, μεταβείτε στη λίστα ελέγχου μεταφοράς εφαρμογών.

Λογαριασμοί χωρίς εφαρμογές

Εάν δεν έχετε δημοσιεύσει εφαρμογές με τον υπάρχοντα λογαριασμό στο Play Console, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό και να ακυρώσετε τον υπάρχοντα λογαριασμό σας.

Ρύθμιση προτιμήσεων ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ρόλου

Ρύθμιση προτιμήσεων ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις. Θα εμφανιστεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις εφαρμογής και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ.
 3. Δίπλα στα στοιχεία "Οι εφαρμογές σας" και "Google Play" χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου, για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις σας.
  • Εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα εξαιρεθείτε από τα προαιρετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ, όπως ανακοινώσεις για νέες λειτουργίες και συμβουλές. Θα εξακολουθήσουμε να στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως υποχρεωτικές ανακοινώσεις υπηρεσιών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συσχετίζεται με το προφίλ προγραμματιστή σας.
  • Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Play Console, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις ειδοποιήσεων για κινητά εντός της εφαρμογής.

Πείτε μας περισσότερα σχετικά με τον ρόλο σας

Αν μας πείτε πώς χρησιμοποιείτε το Play Console, μπορούμε να σας στέλνουμε τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι πιο σχετικές με την εργασία σας. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε το "Μάρκετινγκ" ως έναν από τους ρόλους σας, ενδέχεται να σας στέλνουμε συμβουλές σχετικά με την απόκτηση χρηστών.

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις.
 3. Δίπλα στην ενότητα Ο ρόλος σας, επιλέξτε τα πλαίσια που περιγράφουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το Play Console.
 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
Έλεγχος της εξατομίκευσης του Play Console

Με την κοινή χρήση δεδομένων σχετικά με τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε, μπορείτε να μας βοηθήσετε να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στο Play Console και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Τα δεδομένα εξατομίκευσης του Play Console περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Λειτουργίες του Play Console με τις οποίες αλληλεπιδράτε
 • Ενέργειες που εκτελείτε, όπως η προβολή, το κλείσιμο ή η ενεργοποίηση μιας λειτουργίας
 • Μια χρονική σήμανση για την αλληλεπίδρασή σας με τις λειτουργίες
 • Ο λογαριασμός προγραμματιστή στον οποίο είστε συνδεδεμένοι
 • Η πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε για να μεταβείτε στο Play Console (ιστός, εφαρμογή για κινητά ή άλλη πηγή)
 • Η γλώσσα που βλέπετε στο Play Console
 • Το όνομα πακέτου που βλέπετε

Απενεργοποίηση της εξατομίκευσης του Play Console

Αν απενεργοποιήσετε την εξατομίκευση του Play Console, τα δεδομένα σας εξατομίκευσης στο Play Console δεν θα συνδέονται με τον λογαριασμό προγραμματιστή που διαθέτετε.

Για να απενεργοποιήσετε την εξατομίκευση του Play Console:

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις.
 3. Μεταβείτε στην ενότητα Απόρρητο και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα στο στοιχείο Εξατομίκευση.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης λογαριασμού

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Σύνδεση και ασφάλεια.
 2. Κάντε κλικ στον Κωδικό πρόσβασης.

Συμβουλή: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση στον λογαριασμό σας, μεταβείτε στην Ανάκτηση Λογαριασμού Google.

Μεταφορά εφαρμογών σε διαφορετικό λογαριασμό

Για να μεταφέρετε εφαρμογές σε άλλον λογαριασμό, μεταβείτε στη λίστα ελέγχου μεταφοράς εφαρμογών.

Διαγραφή λογαριασμού προγραμματιστή

Εάν δεν έχετε δημοσιεύσει εφαρμογές

Εάν δεν έχετε δημοσιεύσει εφαρμογές και θέλετε να διαγράψετε έναν λογαριασμό προγραμματιστή ή να μεταφέρετε όλες τις εφαρμογές σας σε άλλον λογαριασμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης. Η διαγραφή ενός Λογαριασμού Google δεν θα διαγράψει αυτόματα τον λογαριασμό προγραμματιστή σας.

Εάν έχετε δημοσιεύσει εφαρμογές

Εάν έχετε δημοσιεύσει εφαρμογές χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό προγραμματιστή σας και θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να:

 1. Συνδεθείτε στον αρχικό λογαριασμό σας για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας ή να τις κατεβάσετε προτού ζητήσετε τη διαγραφή κάποιου λογαριασμού. Εάν διαγράψετε έναν λογαριασμό Play Console, δεν θα μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
 2. Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης και ζητήστε να μεταφερθούν οι εφαρμογές σας σε άλλον λογαριασμό.
 3. Απαντήστε στην επιβεβαίωση της μεταφοράς εφαρμογών για να κλείσετε τον υπάρχοντα λογαριασμό.

Σημειώσεις:

 • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα προγραμματιστή σε νέο λογαριασμό, θα χρειαστεί να αλλάξετε το όνομα προγραμματιστή στον υπάρχοντα λογαριασμό σας σε ένα διαφορετικό όνομα. Τα ονόματα προγραμματιστή θα πρέπει να διαφέρουν.
 • Η διαγραφή ενός Λογαριασμού Google δεν θα διαγράψει αυτόματα τον λογαριασμό προγραμματιστή σας.

Σχετικό περιεχόμενο

Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό προγραμματιστή Google Play και χρειάζεστε βοήθεια για τη χρήση της εφαρμογής Play Store ή την προσθήκη ενός τρόπου πληρωμής, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας Google Play.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας