Xem và phân tích điểm xếp hạng và bài đánh giá của ứng dụng

Trong Play Console, bạn có thể xem thông tin tổng quan về điểm xếp hạng ứng dụng, bài đánh giá của từng người dùng và dữ liệu được tổng hợp theo nhóm về các lượt đánh giá ứng dụng.

Người dùng có thể xếp hạng ứng dụng của bạn trên Google Play qua điểm xếp hạng theo sao và bài đánh giá. Người dùng chỉ được đánh giá mỗi ứng dụng một lần nhưng có thể thay đổi điểm xếp hạng hoặc nội dung đánh giá bất cứ lúc nào.

Mẹo: Nếu bạn là người dùng đang tìm thông tin về những bài đánh giá bạn đã đăng, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của Google Play.

Trì hoãn và tạm dừng đăng nội dung đánh giá

Để có thể bảo vệ ứng dụng của bạn trên Google Play và tự động phát hiện điểm xếp hạng và bài đánh giá đáng ngờ, chúng tôi không đăng công khai bài đánh giá của người dùng ngay lập tức, đồng thời điểm xếp hạng mới chưa ảnh hưởng ngay đến điểm xếp hạng đã phát hành. Thay vào đó, các lượt đánh giá mới thường sẽ được giữ lại trong khoảng 24 giờ. Bạn vẫn có thể xem và trả lời các bài đánh giá mới, ngay cả khi Google chưa công khai những bài đánh giá đó. Điều này giúp bạn duy trì việc cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời và nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề mà có thể người dùng đang gặp phải.

Nếu phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ trong khoảng thời gian 24 giờ trì hoãn, chúng tôi sẽ giữ lại và chưa phát hành công khai mọi điểm xếp hạng và bài đánh giá mới cho ứng dụng của bạn trong khi chúng tôi điều tra. Sau khi điều tra xong, chúng tôi sẽ mở lại và xoá mọi điểm xếp hạng hoặc bài đánh giá mà chúng tôi nhận thấy là sai trái. Các thông báo và chỉ báo trạng thái trên các trang Điểm xếp hạngBài đánh giá sẽ cho bạn biết liệu ứng dụng của bạn có đang tạm dừng đăng nội dung đánh giá hay không cũng như cách giải quyết trong mọi cuộc điều tra. Các thông báo và chỉ báo này cũng cho bạn biết trạng thái công khai của từng bài đánh giá.

Duyệt qua điểm xếp hạng

Sử dụng trang web Play Console

Xem dữ liệu điểm xếp hạng của ứng dụng

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Điểm xếp hạng (Điểm xếp hạng và bài đánh giá > Điểm xếp hạng).
 2. Di chuyển trên trang này để xem dữ liệu hiện có về điểm xếp hạng, theo mô tả dưới đây.

Lưu ý: Hiện tại, các điểm xếp hạng gần đây sẽ được tính trọng số cao hơn trong điểm xếp hạng mà người dùng nhìn thấy trên Google Play để phản ánh các thay đổi và nội dung cập nhật mà bạn thực hiện đối với ứng dụng.

Tổng quan

Ở đầu trang này, bạn sẽ thấy thông tin tổng quan về điểm xếp hạng của ứng dụng, trong đó có:

 • Điểm xếp hạng trên Google Play: Điểm xếp hạng của ứng dụng mà người dùng nhìn thấy trên Google Play. Điểm này được tính dựa trên các lượt xếp hạng gần đây nhất mà bạn nhận được.
 • Điểm xếp hạng trung bình trong suốt thời gian phát hành ứng dụng: Điểm xếp hạng trung bình tính từ lần đầu tiên bạn phát hành ứng dụng.
 • Người dùng: Tổng số người dùng đã xếp hạng ứng dụng của bạn. Hãy lưu ý rằng người dùng có thể cập nhật điểm xếp hạng bất cứ lúc nào.
 • Tổng số xếp hạng: Số lượt xếp hạng mà ứng dụng của bạn đã nhận được trong suốt thời gian hoạt động.
  • Lưu ý: Dữ liệu Tổng số xếp hạng chỉ có cho những ứng dụng đã nhận được 5 lượt xếp hạng trở lên.
 • Điểm xếp hạng so với ứng dụng ngang hàng: So sánh điểm xếp hạng cho ứng dụng của bạn với một nhóm ứng dụng được đề xuất hoặc một nhóm ứng dụng ngang hàng tuỳ chỉnh mà bạn chọn.

So sánh điểm xếp hạng với các ứng dụng ngang hàng

Ở gần đầu trang Điểm xếp hạng của ứng dụng, trong thẻ "Điểm xếp hạng so với ứng dụng ngang hàng", hãy chọn Chỉnh sửa nhóm ứng dụng ngang hàng để tạo một nhóm ứng dụng ngang hàng tuỳ chỉnh. Sau khi tạo một nhóm ứng dụng ngang hàng tuỳ chỉnh, bạn có thể so sánh ứng dụng của mình với các ứng dụng khác trên Google Play mà bạn chọn.

Trên trang Điểm xếp hạng của ứng dụng và trên thẻ "Phân tích điểm xếp hạng" bất kỳ, bạn có thể so sánh điểm xếp hạng cho ứng dụng của mình với một trong những ứng dụng thuộc nhóm ứng dụng ngang hàng tuỳ chỉnh. Hãy di chuột qua biểu tượng ứng dụng bất kỳ có trên thẻ Điểm xếp hạng so với ứng dụng ngang hàng để so sánh.

Hiệu suất theo thời gian

Trong phần tóm tắt về điểm xếp hạng ứng dụng, bạn có thể xem dữ liệu điểm xếp hạng trước đây và dữ liệu điểm xếp hạng chi tiết. Bạn có thể tải dữ liệu xuống từ bất kỳ biểu đồ nào mà bạn thấy bằng cách sử dụng nút Tải CSV xuống. Nhờ đó, bạn có thể phân tích dữ liệu của mình mà không cần kết nối mạng.

Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để chọn khoảng thời gian mà bạn muốn cho dữ liệu của mình. Phạm vi này có thể là từ 28 ngày qua cho đến toàn bộ thời gian hoạt động của ứng dụng của bạn.

Sử dụng bộ chọn khoảng thời gian để chọn cách tổng hợp dữ liệu: hằng ngày, 7 ngày một lần hoặc 28 ngày một lần.

Điểm xếp hạng trung bình cho biết điểm xếp hạng trung bình của bạn trong mỗi khoảng thời gian thuộc phạm vi ngày bạn chọn. Bạn có thể chọn xem điểm xếp hạng trung bình chỉ trong một khoảng thời gian (ví dụ: điểm xếp hạng trung bình trong một ngày nhất định) hay điểm xếp hạng trung bình luân phiên từ trước đến nay (trung bình toàn bộ điểm xếp hạng từ trước đến ngày đó). Điểm xếp hạng trung bình của các ứng dụng ngang hàng giúp bạn biết được ứng dụng của mình có chất lượng như thế nào so với họ.

Phân bố điểm xếp hạng cho biết số lượng điểm xếp hạng bạn nhận được trong từng khoảng thời gian thuộc phạm vi ngày bạn chọn. Hãy thay đổi bộ chọn thành "Phần trăm" nếu bạn muốn đánh giá tỷ lệ phân bố đã chuẩn hoá thay vì các con số tuyệt đối.

 • Mẹo: bằng cách chọn "Toàn thời gian" trong bộ chọn phạm vi ngày và "Hằng ngày" trong bộ chọn giai đoạn, bạn có thể sử dụng tuỳ chọn Tải tệp CSV xuống trong phần "Phân bổ điểm xếp hạng" để tải dữ liệu về mọi điểm xếp hạng mà ứng dụng của bạn từng nhận được.

Phân tích điểm xếp hạng

Xem bạn nhận được bao nhiêu điểm xếp hạng và điểm xếp hạng trung bình của bạn theo các phương diện chính sau đây:

 • Quốc gia/khu vực
 • Ngôn ngữ
 • Phiên bản ứng dụng
 • Phiên bản Android
 • Loại thiết bị
 • Kiểu thiết bị
 • Toán tử

Chọn Khám phá trên một thẻ "Phân tích điểm xếp hạng" để xem thêm thông tin về thứ nguyên đó, bao gồm cả thông tin về điểm xếp hạng của ứng dụng của bạn với các ứng dụng khác trên Google Play.

 • Điểm xếp hạng trung bình: Điểm xếp hạng mà ứng dụng của bạn nhận được trong khoảng thời gian đã chọn, số lượt xếp hạng và loại tiêu chí phân tích.
 • Số lượt xếp hạng: Số lượt xếp hạng được gửi cho ứng dụng của bạn trong khoảng thời gian đã chọn và loại tiêu chí phân tích.
 • Tỷ lệ xếp hạng: So sánh số lượt xếp hạng trên mỗi hàng với tổng số lượt xếp hạng của ứng dụng.
 • Trung vị của các ứng dụng ngang hàng: Điểm xếp hạng trung bình cho các ứng dụng trong cùng danh mục trên Google Play.
 • So với trung vị của các ứng dụng ngang hàng: So sánh điểm xếp hạng cho ứng dụng của bạn với các ứng dụng trong cùng danh mục trên Google Play. Ví dụ: nếu điểm xếp hạng ứng dụng của bạn là 3,9 với mức chênh lệch là +1,2 thì các ứng dụng tương tự sẽ có điểm xếp hạng là 2,7.
Sử dụng ứng dụng Play Console
 1. Mở ứng dụng Play Console Ứng dụng Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trong phần "KPI", hãy chọn KPI điểm xếp hạng trung bình hằng ngày.

Duyệt xem bài đánh giá

Sử dụng trang web Play Console

Xem bài đánh giá về ứng dụng phát hành công khai

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Bài đánh giá (Điểm xếp hạng và bài đánh giá > Bài đánh giá).
 2. Chọn cách bạn sẽ duyệt xem các bài đánh giá.
  • Lọc: Để xem các bài đánh giá dựa trên một số tiêu chí nhất định như ngày, ngôn ngữ, trạng thái trả lời, điểm xếp hạng theo sao, phiên bản ứng dụng, thiết bị, v.v., hãy chọn trong số các bộ lọc hiện có.
  • Sắp xếp: Để xem các bài đánh giá dựa trên điểm xếp hạng, ngày hoặc mức độ hữu ích, hãy chọn "Sắp xếp theo" (dạng trình đơn thả xuống).
  • Tìm kiếm: Để tìm kiếm một số từ cụ thể trong các bài đánh giá cho ứng dụng của bạn, hãy dùng hộp tìm kiếm.

Xem phản hồi cho bản thử nghiệm

Nếu ứng dụng của bạn đang trong quá trình thử nghiệm, thì bạn có thể truy cập và trả lời ý kiến phản hồi của người dùng đối với ứng dụng đó trong Play Console. Chỉ bạn mới xem được ý kiến phản hồi của người dùng đối với phiên bản thử nghiệm beta. Những ý kiến phản hồi này sẽ không xuất hiện trên Google Play.

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Phản hồi về thử nghiệm (Điểm xếp hạng và bài đánh giá > Phản hồi về thử nghiệm).
 2. Chọn cách bạn sẽ duyệt xem những phản hồi mà mình nhận được.
  • Lọc: Để xem phản hồi thử nghiệm dựa trên một số tiêu chí nhất định (ví dụ: ngày, ngôn ngữ, trạng thái trả lời, phiên bản ứng dụng, thiết bị, v.v.), hãy chọn trong số các bộ lọc hiện có.
  • Tìm kiếm: Để tìm một số từ cụ thể trong nội dung phản hồi, hãy sử dụng hộp tìm kiếm.
Sử dụng ứng dụng Play Console
 1. Mở ứng dụng Play Console Ứng dụng Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chuyển đến phần "Bài đánh giá". Bạn có thể lọc theo ngày, điểm xếp hạng, phiên bản ứng dụng, v.v.
Định dạng của bài đánh giá

Hệ thống sẽ tự động dịch bài đánh giá sang ngôn ngữ bạn dùng trên Play Console. Để xem bài đánh giá bằng ngôn ngữ gốc, bên cạnh bài đánh giá đã dịch, hãy chọn Hiển thị bài đánh giá gốc.

Trong mỗi bài đánh giá, bạn có thể thấy những nội dung sau:

 • Điểm xếp hạng theo sao đối với ứng dụng
 • Tên người dùng
 • Dấu thời gian

Một số bài đánh giá cũng chứa những nội dung sau:

 • Tiêu đề bài đánh giá (in đậm)
 • Thông tin về phiên bản thiết bị hoặc ứng dụng (ví dụ: nhà sản xuất, kích thước màn hình, hệ điều hành, mã phiên bản và ngôn ngữ)
 • Lượt bình chọn hữu ích từ những người dùng khác
 • Lịch sử trả lời của bạn và mọi thay đổi mà người dùng thực hiện đối với bài đánh giá sau khi bạn trả lời. Để hiển thị tất cả nội dung trả lời riêng biệt, hãy nhấp vào Ẩn lịch sử ở đầu bài đánh giá.

Lưu ý: Điểm xếp hạng và bài đánh giá là về nhiều phiên bản của cùng một gói. Xếp hạng ứng dụng không bắt đầu lại khi bạn xuất bản một phiên bản mới của ứng dụng.

Phân tích bài đánh giá

Để xác định đúng những điểm quan trọng nhất cần cải thiện cho ứng dụng hoặc trò chơi của mình, bạn có thể xem những xu hướng và vấn đề mà người dùng hay nhắc đến nhất trong các bài đánh giá ứng dụng. Để nắm được các mẹo phân tích bài đánh giá, hãy truy cập Trang web dành cho nhà phát triển Android.

Để xem những xu hướng hàng đầu cũng như những vấn đề mà ứng dụng của bạn thường gặp phải nhất, hãy mở Play Console rồi chuyển đến trang Phân tích bài đánh giá.

Những tính năng sau đây hiện được cung cấp trên phiên bản web của Play Console.

Điểm nổi bật trong các bài đánh giá: xem những chủ đề thường thấy trong các bài đánh giá cho ứng dụng của bạn

Trong phần "Điểm nổi bật", bạn sẽ thấy những cụm từ và đoạn trích của người dùng hay xuất hiện trong các bài đánh giá được viết bằng tiếng Anh. Bài đánh giá nổi bật sẽ thường xuyên cập nhật để cho bạn biết về các trải nghiệm người dùng mới nhất với ứng dụng của bạn.

Chúng tôi sử dụng thuật toán máy học để tạo bài đánh giá nổi bật và áp dụng bộ lọc nhằm đảm bảo chỉ bao gồm những bài đánh giá liên quan nhất.

 • Đối với các bài đánh giá nổi bật có sẵn, ứng dụng của bạn cần phải có đủ số bài đánh giá tương tự xung quanh nhiều chủ đề.
 • Người dùng có thể xem những điểm nổi bật về ứng dụng tại trang thông tin trên Cửa hàng Google Play.
Điểm chuẩn và chủ đề: xem tác động của từng chủ đề đối với điểm xếp hạng của ứng dụng

Trong phần "Điểm chuẩn và chủ đề", bạn có thể xem cách người dùng đánh giá ứng dụng của bạn theo các danh mục cụ thể. Việc này có thể giúp bạn xác định và nắm bắt xu hướng trong các bài đánh giá cho ứng dụng của mình. Hai bản báo cáo (điểm chuẩn và chủ đề) giúp phân tích tác động của từng chủ đề đối với điểm xếp hạng tổng thể của ứng dụng.

Chỉ bạn mới xem được dữ liệu trong phần "Điểm chuẩn và chủ đề" trên Play Console còn người dùng sẽ không thấy được dữ liệu này.

Loại báo cáo

 • Điểm chuẩn: Trong phần điểm chuẩn, bạn sẽ thấy điểm xếp hạng của người dùng đối với ứng dụng của mình theo một loạt danh mục cố định. Đây là những danh mục được áp dụng chung để đo lường tất cả ứng dụng trong cùng danh mục trên Google Play (chẳng hạn như Sức khoẻ và thể hình hoặc Lối sống). Báo cáo điểm chuẩn hiện chỉ dùng được cho bài đánh giá viết bằng tiếng Anh.
 • Chủ đề: Trong phần về chủ đề, bạn sẽ thấy một danh sách gồm nhiều từ khoá linh động mà người dùng nhắc đến trong các bài đánh giá dành riêng cho ứng dụng của bạn. Báo cáo về chủ đề hiện dành cho bài đánh giá viết trên thiết bị sử dụng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha hoặc tiếng Tây Ban Nha.

Điểm dữ liệu dành cho ứng dụng

Ở trên cùng bên phải của phần "Điểm chuẩn và chủ đề", bạn có thể thay đổi khoảng thời gian cho báo cáo của mình. Bạn cũng có thể lọc kết quả theo cấu phần phần mềm. Khi xem dữ liệu, bạn sẽ thấy các thông tin sau:

 • Chủ đề phổ biến: Một nhóm chủ đề cố định liên quan đến hầu hết ứng dụng thuộc cùng danh mục trên Google Play. Sau đây là một số chủ đề phổ biến:
  • Thiết kế: Bài đánh giá đề cập đến hình ảnh trực quan của ứng dụng (ví dụ: đồ hoạ, mãn nhãn, giao diện đẹp, v.v.).
  • Quyền riêng tư: Bài đánh giá đề cập đến khả năng kiểm soát thông tin mà ứng dụng thu thập
  • Hồ sơ: Bài đánh giá đề cập đến trải nghiệm đăng ký trong ứng dụng (ví dụ: đăng nhập, không thể đăng xuất, đăng ký, v.v.).
  • Mức sử dụng tài nguyên: Bài đánh giá đề cập đến tác động của ứng dụng đối với việc tiêu thụ phần cứng (ví dụ: pin, bộ nhớ, dữ liệu, v.v.).
  • Tốc độ: Bài đánh giá đề cập đến tốc độ của ứng dụng (ví dụ: trễ, chậm, nhanh, v.v.).
  • Độ ổn định: Bài đánh giá đề cập đến lỗi trong ứng dụng (ví dụ: sự cố, lỗi, treo, v.v.).
  • Gỡ cài đặt: Bài đánh giá đề cập đến lý do người dùng gỡ cài đặt ứng dụng (ví dụ: gỡ cài đặt, đang gỡ cài đặt, đã gỡ cài đặt).
  • Bản cập nhật: Bài đánh giá đề cập đến phiên bản mới nhất của ứng dụng (ví dụ: phiên bản, bản cập nhật, v.v.).
  • Khả năng hữu dụng: Bài đánh giá đề cập đến quy trình trải nghiệm của người dùng trong ứng dụng (ví dụ: dễ sử dụng, khó thao tác, thân thiện với người dùng)
 • Chủ đề: Một loạt chủ đề đa dạng mà người dùng thường xuyên đề cập nhất khi nói đến ứng dụng của bạn.
 • Điểm xếp hạng trung bình: Những bài đánh giá tiêu cực nhất sẽ có màu đỏ với điểm xếp hạng là 1. Những bài đánh giá tích cực nhất sẽ có màu xanh lục với xếp hạng là 5.
 • Số bài đánh giá: Số bài đánh giá có liên kết với chủ đề đó. Biểu đồ đường hiển thị sự thay đổi về số lượng trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Ảnh hưởng đến điểm xếp hạng: Tất cả thanh màu đỏ biểu thị việc làm giảm điểm xếp hạng của bạn còn các thanh màu xanh lục biểu thị việc cải thiện điểm xếp hạng của bạn. Chiều rộng của thanh màu cho biết mức độ tác động của chủ đề đó lên xếp hạng chung của bạn.

Điểm chuẩn ngang hàng

Ngoài dữ liệu về ứng dụng, điểm chuẩn còn cho biết ứng dụng của bạn như thế nào so với các ứng dụng khác trong cùng một danh mục trên Google Play.

 • Điểm xếp hạng so với ứng dụng ngang hàng: So sánh điểm xếp hạng của bạn với các ứng dụng trong cùng danh mục trên Google Play. Ví dụ: nếu xếp hạng thiết kế cho ứng dụng của bạn là 3,9 với mức chênh lệch điểm chuẩn là +1,2 thì các ứng dụng tương tự sẽ có xếp hạng là 2,7.
 • Số lượng so với ứng dụng ngang hàng: So sánh số lượng bài đánh giá trên mỗi chủ đề so với các ứng dụng trong cùng danh mục trên Google Play. Ví dụ: Nếu ứng dụng của bạn có 1.000 bài đánh giá về độ ổn định với mức chênh lệch số lượng là 0,5x thì các ứng dụng tương tự sẽ có trung bình số bài đánh giá là 2.000.
Điểm xếp hạng cập nhật: xem điểm xếp hạng và bài đánh giá được người dùng cập nhật theo thời gian

Trong phần "Điểm xếp hạng cập nhật", bạn sẽ xem được nội dung cập nhật của người dùng đối với điểm xếp hạng và bài đánh giá của họ trong khoảng thời gian đã chọn.

Loại cập nhật từ người dùng

 • Có trả lời: Trong hàng này, bạn sẽ thấy dữ liệu liên quan đến người dùng đã cập nhật điểm xếp hạng hoặc bài đánh giá của họ sau khi bài đánh giá ban đầu của họ được trả lời.
 • Không có trả lời: Trong hàng này, bạn sẽ thấy dữ liệu liên quan đến người dùng đã cập nhật điểm xếp hạng hoặc bài đánh giá của họ khi mà bài đánh giá ban đầu của họ chưa được trả lời.

Điểm dữ liệu dành cho ứng dụng

 • Người dùng cũ: Số lượng người dùng quay lại Google Play để cập nhật xếp hạng và bài đánh giá ban đầu của họ.
 • Cập nhật cho xếp hạng: Khi quay lại Google Play, phần "thay đổi đối với xếp hạng" cho biết liệu người dùng đã tăng, giảm hay giữ nguyên xếp hạng ban đầu của họ. Bạn có thể sử dụng các thanh màu để biết việc trả lời bài đánh giá tác động như thế nào đến sự thay đổi trong xếp hạng của ứng dụng.
  • Đỏ: Phần màu đỏ cho biết tỷ lệ phần trăm người dùng đã hạ điểm xếp hạng ban đầu của họ.
  • Xám: Phần màu xám cho biết tỷ lệ phần trăm người dùng đã giữ nguyên điểm xếp hạng ban đầu của họ.
  • Xanh lục: Phần màu xanh lục cho biết tỷ lệ phần trăm người dùng đã tăng điểm xếp hạng ban đầu của họ.
 • Thay đổi xếp hạng trung bình: Thay đổi trung bình đối với xếp hạng của ứng dụng từ người dùng cũ.

Trả lời bài đánh giá

Để trả lời bài đánh giá qua Play Console, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền "Trả lời bài đánh giá". Bạn có thể viết một câu trả lời công khai cho mỗi bài đánh giá ứng dụng của người dùng và bạn có thể chỉnh sửa nội dung trả lời này bất cứ lúc nào.

Sau khi bạn trả lời bài đánh giá của người dùng, họ sẽ nhận được một thông báo đẩy và một thông báo qua email.

Thông báo qua email bao gồm các thông tin sau:

 • Tên ứng dụng của bạn
 • Ngày đăng bài đánh giá của người dùng
 • Điểm xếp hạng và bài đánh giá của người dùng về ứng dụng của bạn
 • Nội dung trả lời của bạn
 • Đường liên kết để liên hệ với bạn qua email (sử dụng địa chỉ email liên hệ nêu tại trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play)

Để xem các phương pháp hay nhất về cách tương tác với người dùng qua bài đánh giá, hãy truy cập Trang web dành cho nhà phát triển Android.

Sử dụng trang web Play Console

Khi trả lời bài đánh giá, bạn có thể nhập nội dung trả lời của riêng mình hoặc chọn một câu trả lời đề xuất (dựa trên bài đánh giá của người dùng). Nếu chọn sử dụng câu trả lời đề xuất, bạn có thể chỉnh sửa câu trả lời đó trước khi đăng phản hồi.

Chỉ những nhà phát triển sử dụng tiếng Anh khi xem Play Console mới có thể sử dụng câu trả lời đề xuất để trả lời các bài đánh giá gần đây viết bằng tiếng Anh. Không dùng được câu trả lời đề xuất cho các bài đánh giá mà bạn đã trả lời.

Dưới đây là cách trả lời một bài đánh giá:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Bài đánh giá (Điểm xếp hạng và bài đánh giá > Bài đánh giá).
 2. Trong trường "Nội dung trả lời của bạn" bên dưới bài đánh giá, hãy nhập nội dung trả lời của bạn hoặc chọn một câu trả lời đề xuất.
  • Nếu bạn chọn một câu trả lời đề xuất và trước đó chưa thêm thông tin liên hệ cho các câu trả lời đề xuất, hãy nhập thông tin số điện thoại, địa chỉ email hoặc trang web.
 3. Chọn Đăng trả lời.

Lưu ý: Để cập nhật thông tin liên hệ cho các câu trả lời đề xuất, hãy truy cập trang Chi tiết tài khoản.

Sử dụng ứng dụng Play Console
 1. Mở ứng dụng Play Console Ứng dụng Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chuyển đến phần "Bài đánh giá" rồi nhấn vào từng bài đánh giá.
 4. Nhấn vào Trả lời rồi nhập văn bản của bạn.
 5. Để đăng nội dung trả lời, hãy nhấp vào Gửi. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung trả lời của mình nếu cần.
Sử dụng Reply to Reviews API

Qua Reply to Reviews API, bạn có thể tìm và trả lời bài đánh giá bằng các dịch vụ của bên thứ ba như ZendeskConversocial hoặc tự tạo chế độ tích hợp tuỳ ý.

Để thể hiện thiện chí với các nhà phát triển khác, Reply to Reviews API có áp dụng định mức. Để yêu cầu tăng định mức truy vấn qua API, hãy điền vào biểu mẫu này.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web dành cho nhà phát triển của Google.

Chính sách nhận xét

Chính sách đăng nhận xét dành cho nhà phát triển

Tính năng trả lời công khai dành cho nhà phát triển nhằm giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng và xây dựng mối quan hệ với người dùng. Việc bạn sử dụng Google Play chịu sự điều chỉnh của Chính sách về chương trình và doanh nghiệp của Google Play.

Khi bình luận về bài đánh giá của người dùng, hãy làm theo các chính sách sau:

 • Trả lời rõ ràng và có liên quan: Các câu trả lời phải trực tiếp giải quyết bình luận của người dùng một cách rõ ràng, hữu ích và trung thực. Hãy cố gắng giải quyết bình luận của người dùng ngay trong nội dung văn bản mà bạn trả lời.
 • Cư xử đúng mực: Đây là người dùng của bạn và bạn nên giúp họ tìm được giải pháp mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các bên. Không được đăng nội dung lăng mạ, gây căm thù, thô bạo, đe dọa hoặc quấy rối người khác. Ngoài ra, không được tham gia vào những bình luận không phù hợp của người dùng thông qua hình thức trả lời. Thay vào đó, hãy đọc các nguyên tắc đăng bài dành cho người dùng và tìm hiểu cách báo cáo các nhận xét không phù hợp. Bạn cần phải tuân thủ các chính sách của chúng tôi về việc đăng bài, bất kể bản chất của nội dung mà bạn đang trả lời.
 • Đừng chào mời hoặc quảng bá: Nội dung chào mời và quảng bá sẽ khiến người dùng thấy không liên quan hoặc không hữu ích.
 • Giữ sự lành mạnh: Đừng đăng nội dung khiêu dâm hoặc chứa ngôn từ thô tục.

Việc sử dụng tính năng này không phải là quyền, mà là một đặc quyền. Nếu không tuân thủ những nguyên tắc nêu trên và bất kỳ điều khoản nào của Google Play, thì ứng dụng hoặc tài khoản nhà phát triển của bạn trên Google Play có thể bị tạm ngưng theo quy định trong Điều khoản của Google Play.

Báo cáo các bình luận và bài đánh giá không phù hợp

Nếu bạn thấy một bài đánh giá hoặc bình luận không tuân thủ tiêu chuẩn trong chính sách đăng bình luận, hãy chuyển đến phần báo cáo bài đánh giá không phù hợp.

Đăng ký nhận thông báo cho bài đánh giá

Để nhận thông báo qua email khi người dùng viết bài đánh giá mới, cập nhật bài đánh giá hiện tại hoặc gửi ý kiến phản hồi mới trong giai đoạn thử nghiệm, bạn có thể thiết lập chế độ thông báo.

Để tìm hiểu thêm về thông báo qua email, hãy xem nội dung Quản lý thông tin tài khoản nhà phát triển của bạn.

Tải báo cáo xuống qua Google Cloud Storage

Bạn có thể truy cập và tải báo cáo xuống dưới dạng tệp CSV từ Google Cloud Storage. Báo cáo được tạo hằng ngày và được tổng hợp vào tệp CSV hằng tháng.

Nội dung liên quan

 • Tìm hiểu thêm về Phản hồi, điểm xếp hạng và bài đánh giá trong Học viện Play.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính