ดูและวิเคราะห์คะแนนและรีวิวของแอป

คุณดูภาพรวมคะแนนของแอป รีวิวแต่ละรายการจากผู้ใช้ และข้อมูลที่จัดเป็นหัวข้อเกี่ยวกับรีวิวของแอปได้ใน Play Console

ผู้ใช้ให้คะแนนแอปใน Google Play ได้ด้วยการให้ดาวและเขียนรีวิว ผู้ใช้จะให้คะแนนแอปได้เพียงครั้งเดียว แต่อัปเดตคะแนนหรือรีวิวได้ทุกเมื่อ

เคล็ดลับ: หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับรีวิวที่เคยโพสต์ไว้ โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play

เรียกดูการให้คะแนน

เมื่อใช้เว็บไซต์ Play Console

ดูข้อมูลการให้คะแนนของแอป

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าคะแนน (คะแนนและรีวิว > คะแนน)
 2. เลื่อนหน้าเพื่อดูข้อมูลคะแนนที่มี ซึ่งอธิบายอยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ: เรากำลังอัปเดตวิธีคำนวณคะแนนของแอปเพื่อให้ความสำคัญมากขึ้นกับคะแนนล่าสุดที่คุณได้รับ

ที่ด้านบนของหน้า คุณจะเห็นภาพรวมคะแนนของแอปซึ่งรวมถึง

 • คะแนนใน Google Play: คะแนนของแอปที่แสดงต่อผู้ใช้ใน Google Play โดยคำนวณจากคะแนนที่ได้ล่าสุด
 • คะแนนเฉลี่ยตลอดอายุ: คะแนนเฉลี่ยนับตั้งแต่ที่คุณเปิดตัวแอปเป็นครั้งแรก
 • ผู้ใช้: จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้ให้คะแนนแอปของคุณ โปรดทราบว่าผู้ใช้จะอัปเดตคะแนนได้ทุกเมื่อ
 • การให้คะแนนทั้งหมด: จำนวนการให้คะแนนแอปตลอดอายุ
  • หมายเหตุ: การให้คะแนนทั้งหมดใช้ได้สำหรับแอปที่ได้รับการให้คะแนน 5 ครั้งขึ้นไปเท่านั้น
 • คะแนนเทียบกับแอปเทียบเท่า: คะแนนของแอปเมื่อเทียบกับชุดแอปที่แนะนำหรือกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองซึ่งคุณเลือกไว้

คุณจะดูข้อมูลคะแนนที่ผ่านมาโดยละเอียดรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ได้ในสรุปคะแนนของแอป

 • คะแนนตลอดช่วงเวลา: เลือกตัวเลือกตัวกรองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนเพื่อดูสรุปคะแนนของแอป หากต้องการดูคะแนนสะสมของแอป ให้เลือกตัวเลือกตัวกรองแสดงการให้คะแนนตลอดอายุ
 • รายละเอียดของคะแนน: ดูประสิทธิภาพของแอปแยกตามประเทศ/ภูมิภาค, ภาษา, อุปกรณ์, เวอร์ชันแอป, เวอร์ชัน Android และผู้ให้บริการ

เปรียบเทียบคะแนนกับแอปเทียบเท่า 

บริเวณด้านบนของหน้าคะแนนของแอป ในการ์ด "คะแนนเทียบกับแอปเทียบเท่า" ให้เลือกแก้ไขกลุ่มแอปเทียบเท่าเพื่อสร้างกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเอง หลังจากสร้างกลุ่มแอปดังกล่าวแล้ว คุณจะเห็นการเปรียบเทียบระหว่างแอปของคุณกับแอปอื่นๆ ใน Google Play ที่คุณเลือกไว้

ในหน้าคะแนนของแอปและในการ์ด "รายละเอียดของคะแนน" คุณจะดูการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนของแอปคุณกับแอปใดแอปหนึ่งในกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองได้โดยเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือไอคอนแอปที่แสดงในการ์ด "คะแนนเทียบกับแอปเทียบเท่า"

รายละเอียดของคะแนน

นอกจากข้อมูลสำหรับแอป ให้เลือกสำรวจในการ์ด "รายละเอียดของคะแนน" เพื่อดูประสิทธิภาพของแอปเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ ใน Google Play

 • คะแนนเฉลี่ย: คะแนนของแอปในช่วงระยะเวลาที่เลือก จำนวนการให้คะแนน และประเภทของรายละเอียด
 • จำนวนการให้คะแนน: จำนวนการให้คะแนนของแอปที่ส่งเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่เลือก และประเภทของรายละเอียด
 • สัดส่วนการให้คะแนน: จำนวนการให้คะแนนต่อแถวเมื่อเปรียบเทียบการให้คะแนนรวมของแอป
 • ค่ามัธยฐานของแอปเทียบเท่า: คะแนนเฉลี่ยสำหรับแอปในหมวดหมู่เดียวกันใน Google Play
 • เทียบกับค่ามัธยฐานของแอปเทียบเท่า: คะแนนของแอปเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแอปในหมวดหมู่เดียวกันใน Google Play เช่น ถ้าคะแนนแอปของคุณคือ 3.9 โดยมีความแตกต่างอยู่ที่ +1.2 หมายความว่าแอปอื่นๆ ที่คล้ายกันมีคะแนน 2.7
เมื่อใช้แอป Play Console

เมื่อดูข้อมูลการให้คะแนนด้วยแอป Play Console คุณจะเห็นคะแนนเฉลี่ยใน Google Play ของแอป คะแนนที่ผู้ใช้แต่ละคนให้ และประสิทธิภาพของแอปเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลื่อนลงแล้วแตะการ์ด "การให้คะแนน" หากต้องการเปลี่ยนช่วงวันที่ ให้แตะลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง

เรียกดูรีวิว

เมื่อใช้เว็บไซต์ Play Console

ดูรีวิวของแอปเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้ารีวิว (คะแนนและรีวิว > รีวิว)
 2. เลือกวิธีที่ต้องการเรียกดูรีวิว
  • กรอง: หากต้องการดูรีวิวตามเกณฑ์เฉพาะบางอย่าง เช่น วันที่ ภาษา สถานะการตอบกลับ การให้ดาว เวอร์ชันแอป อุปกรณ์ และอื่นๆ ให้เลือกจากตัวกรองที่มี
  • จัดเรียง: หากต้องการดูรีวิวตามคะแนน วันที่ หรือความมีประโยชน์ ให้เลือกรายการแบบเลื่อนลง "จัดเรียงตาม"
  • ค้นหา: หากต้องการมองหาคำที่เจาะจงในรีวิว ให้ใช้ช่องค้นหา

ดูความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบ

หากมีแอปอยู่ในการทดสอบ คุณสามารถเข้าถึงและตอบกลับความคิดเห็นของผู้ใช้ใน Play Console ได้ มีเพียงคุณเท่านั้นที่มองเห็นความคิดเห็นเวอร์ชันเบต้าจากผู้ใช้และจะไม่มีการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ใน Google Play

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบ (คะแนนและรีวิว > ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบ)
 2. เลือกวิธีเรียกดูความคิดเห็น
  • กรอง: หากต้องการดูความคิดเห็นเวอร์ชันเบต้าตามเกณฑ์เฉพาะบางอย่าง เช่น วันที่ ภาษา สถานะการตอบกลับ เวอร์ชันแอป อุปกรณ์ และอื่นๆ ให้เลือกจากตัวกรองที่มี
  • ค้นหา: หากต้องการค้นหาคำที่เจาะจงในความคิดเห็น ให้ใช้ช่องค้นหา
เมื่อใช้แอป Play Console
 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลื่อนลงไปที่การ์ด "รีวิวล่าสุด"
 4. หากต้องการกรองรีวิวตามภาษา เวอร์ชันแอป วันที่ หรือการให้ดาว ให้แตะดูรีวิวเพิ่มเติมแล้วแตะไอคอนตัวกรอง ไอคอนตัวกรอง เลือกค่ากำหนดที่ต้องการและแตะใช้ตัวกรอง
รูปแบบรีวิว

ระบบจะแปลภาษารีวิวเป็นภาษาที่คุณใช้ใน Play Console โดยอัตโนมัติ หากต้องการดูรีวิวในภาษาต้นฉบับ ให้ทำดังนี้

 • เมื่อใช้เว็บไซต์ Play Console: เลือกแสดงรีวิวต้นฉบับ ข้างรีวิวที่แปล
 • เมื่อใช้แอป Play Console: แตะลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง ข้างรีวิวที่แปล

ในรีวิวแต่ละรายการ คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้ของผู้ใช้

 • คะแนนดาวของแอป
 • ชื่อผู้ใช้
 • การประทับเวลา

รีวิวบางรายการอาจมี

 • ชื่อรีวิว (ตัวหนา)
 • รายละเอียดเวอร์ชันของอุปกรณ์/แอป (เช่น ผู้ผลิต ขนาดหน้าจอ ระบบปฏิบัติการ รหัสเวอร์ชัน และภาษา)
 • คะแนนโหวตที่เป็นประโยชน์จากผู้ใช้รายอื่น
 • ประวัติการตอบกลับของคุณ และการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทำในรีวิวหลังจากคุณตอบกลับ หากต้องการแสดงการตอบกลับทั้งหมดต่างหาก ให้คลิกซ่อนประวัติที่ด้านบนรีวิว

หมายเหตุ: คะแนนและรีวิวของแพ็กเกจเดียวกันแต่ต่างเวอร์ชันจะรวมเข้าด้วยกัน ระบบจะไม่เริ่มนับคะแนนแอปใหม่เมื่อคุณเผยแพร่แอปเวอร์ชันใหม่

วิเคราะห์รีวิว

คุณจะดูเทรนด์ยอดนิยมและปัญหาที่ผู้ใช้พูดถึงในการรีวิวแอปได้เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงที่จะมีประโยชน์กับแอปหรือเกมมากที่สุด หากต้องการเคล็ดลับในการวิเคราะห์รีวิว โปรดไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android

หากต้องการดูเทรนด์ยอดนิยมและปัญหาของแอป ให้เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการวิเคราะห์รีวิว

ฟีเจอร์ต่อไปนี้พร้อมใช้งานใน Play Console เวอร์ชันบนเว็บ

ไฮไลต์ในรีวิว: ดูธีมยอดนิยมในรีวิวแอปของคุณ

ในส่วน "ไฮไลต์" คุณจะเห็นคำศัพท์และคำกล่าวของผู้ใช้ที่ปรากฏบ่อยๆ ในรีวิวที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ไฮไลต์จะอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณทราบประสบการณ์การใช้งานล่าสุดของผู้ใช้แอป

เราใช้อัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อสร้าง "ไฮไลต์" และใช้ตัวกรองเพื่อให้ระบบรวมเฉพาะรีวิวที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้น

 • เพื่อให้ใช้ไฮไลต์ได้ แอปของคุณจะต้องมีรีวิวที่คล้ายกันจำนวนมากพอในธีมหรือหัวข้อมากกว่า 1 รายการ
 • ผู้ใช้ดูไฮไลต์ของแอปได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Google Play Store ของแอป
การเปรียบเทียบและหัวข้อ: ดูผลกระทบของหัวข้อต่างๆ ต่อคะแนนของแอป

ในส่วน "การเปรียบเทียบและหัวข้อ" คุณดูได้ว่าผู้ใช้รีวิวแอปของคุณในหมวดหมู่ต่างๆ อย่างไร วิธีนี้ช่วยให้คุณระบุและทำความเข้าใจเทรนด์ในรีวิวของแอปได้ รายงานทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบและหัวข้อ จะวิเคราะห์ว่าแต่ละหัวข้อส่งผลอย่างไรต่อคะแนนแอปโดยรวม

ข้อมูลที่มีอยู่ในส่วน "การเปรียบเทียบและหัวข้อ" จะดูได้ใน Play Console เท่านั้นและผู้ใช้จะมองไม่เห็นข้อมูลนี้

ประเภทของรายงาน

 • การเปรียบเทียบ: ในส่วนการเปรียบเทียบ คุณจะเห็นว่าผู้ใช้ให้คะแนนแอปของคุณอย่างไรในหมวดหมู่คงที่ที่ใช้วัดแอปทั้งหมดในหมวดหมู่เดียวกันใน Google Play (เช่น สุขภาพและการออกกำลังกาย หรือไลฟ์สไตล์) โดยจะมีรายงานการเปรียบเทียบสำหรับรีวิวที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • หัวข้อ: ในส่วนหัวข้อ คุณจะเห็นรายการแบบไดนามิกของคำที่พูดถึงในรีวิวเฉพาะแอปของคุณ รายงานหัวข้อจะพร้อมใช้งานสำหรับรีวิวที่เขียนบนอุปกรณ์ที่ใช้ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น โปรตุเกส เยอรมัน สเปน อังกฤษ อิตาลี หรือฮินดี

จุดข้อมูลสำหรับแอปของคุณ

คุณเปลี่ยนระยะเวลาสำหรับรายงานได้ที่ด้านขวาบนของส่วน "การเปรียบเทียบและหัวข้อ" คุณยังกรองผลลัพธ์ตามอาร์ติแฟกต์ได้อีกด้วย เมื่อดูข้อมูล คุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้

 • หัวข้อทั่วไป: ชุดหัวข้อถาวรเกี่ยวกับแอปส่วนใหญ่ในหมวดหมู่เดียวกันใน Google Play หัวข้อทั่วไป ได้แก่
  • การออกแบบ: รีวิวที่เกี่ยวกับภาพในแอป (เช่น กราฟิก เกมสวยงาม ดูดี ฯลฯ)
  • ความเป็นส่วนตัว: รีวิวที่ระบุถึงความสามารถในการควบคุมข้อมูลที่เก็บรวบรวม
  • โปรไฟล์: รีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์การลงชื่อสมัครใช้แอป (เช่น การเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบไม่ได้ ลงชื่อสมัครใช้ ฯลฯ)
  • การใช้ทรัพยากร: รีวิวเกี่ยวกับผลกระทบของแอปต่อการใช้ฮาร์ดแวร์ (เช่น แบตเตอรี่ หน่วยความจำ ข้อมูล ฯลฯ)
  • ความเร็ว: รีวิวที่เกี่ยวกับความเร็วของแอป (เช่น ล่าช้า ช้า เร็ว ฯลฯ)
  • ความเสถียร: รีวิวที่เกี่ยวกับความล้มเหลวของแอป (เช่น เกิดข้อขัดข้อง ข้อบกพร่อง การหยุดทำงาน ฯลฯ)
  • ถอนการติดตั้ง: รีวิวที่เกี่ยวกับเหตุผลที่ผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอป (เช่น ถอนการติดตั้ง กำลังถอนการติดตั้ง ถอนการติดตั้งแล้ว)
  • อัปเดต: รีวิวที่เกี่ยวกับเวอร์ชันล่าสุดของแอป (เช่น เวอร์ชัน อัปเดต ฯลฯ)
  • การใช้งาน: รีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งานที่ผู้ใช้พบในเรื่องความไหลลื่นของแอป (เช่น ใช้ง่าย ไปยังส่วนต่างๆ ได้ยาก)
 • หัวข้อ: ชุดหัวข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอๆ ที่ผู้ใช้พูดถึงบ่อยที่สุดเกี่ยวกับแอปของคุณ
 • คะแนนเฉลี่ย: รีวิวด้านลบที่สุดจะเป็นสีแดงโดยมีคะแนนเป็น 1 รีวิวด้านดีที่สุดจะเป็นสีเขียวโดยมีคะแนนเป็น 5
 • จำนวนรีวิว: จำนวนรีวิวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ แผนภูมิเส้นจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนรีวิวในช่วงเวลาที่เลือก
 • ผลกระทบต่อคะแนน: แท่งสีแดงจะทำให้คะแนนของคุณต่ำลง และแท่งสีเขียวจะทำให้คะแนนสูงขึ้น ความกว้างของแถบสีแสดงผลกระทบที่หัวข้อนั้นมีต่อคะแนนรวมของคุณ

เกณฑ์เปรียบเทียบกับแอปอื่น

นอกจากข้อมูลสำหรับแอปแล้ว เกณฑ์เปรียบเทียบยังแสดงให้เห็นว่าแอปของคุณอยู่ตรงจุดไหนเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกันใน Google Play

 • คะแนนเมื่อเทียบกับแอปเทียบเท่า: คะแนนของแอปคุณเมื่อเทียบกับคะแนนของแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกันใน Google Play เช่น ถ้าคะแนนการออกแบบของแอปคุณคือ 3.9 โดยมีความแตกต่างของเกณฑ์เปรียบเทียบอยู่ที่ +1.2 หมายความว่าแอปอื่นๆ ที่คล้ายกันมีคะแนน 2.7
 • จำนวนเมื่อเทียบกับแอปเทียบเท่า: จำนวนรีวิวต่อหัวข้อเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกันใน Google Play เช่น ถ้าคุณมีรีวิว 1,000 รายการเรื่องความเสถียร โดยมีความแตกต่างของปริมาณ 0.5 เท่า หมายความว่าแอปที่คล้ายๆ กันมีปริมาณรีวิวเฉลี่ยที่ 2,000 รายการ
คะแนนที่มีการอัปเดต: ดูว่าผู้ใช้อัปเดตคะแนนและรีวิวของตนในช่วงเวลาต่างๆ อย่างไร

ในส่วน "คะแนนที่มีการอัปเดต" คุณจะได้รับข้อมูลการอัปเดตคะแนนและรีวิวของผู้ใช้ในช่วงเวลาที่เลือก

ประเภทของอัปเดตจากผู้ใช้

 • ได้รับการตอบกลับ: ในแถวนี้ คุณจะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่อัปเดตคะแนนหรือรีวิวของตน หลังจากได้รับการตอบกลับในรีวิวที่ทำไว้เดิม
 • ไม่ได้รับการตอบกลับ: ในแถวนี้ คุณจะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่อัปเดตคะแนนหรือรีวิวของตน โดยไม่ได้รับการตอบกลับในรีวิวที่ทำไว้เดิม

จุดข้อมูลสำหรับแอปของคุณ

 • ผู้ใช้ที่กลับมา: จำนวนผู้ใช้ที่กลับมายัง Google Play เพื่ออัปเดตคะแนนหรือรีวิวเดิมของตน
 • การอัปเดตคะแนน: เมื่อกลับมายัง Google Play ส่วน "การเปลี่ยนแปลงคะแนน" จะแสดงข้อมูลว่าผู้ใช้ได้เพิ่มคะแนน ลดคะแนน หรือให้คะแนนเท่าเดิม คุณใช้แถบสีต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบได้ว่าการตอบกลับรีวิวส่งผลให้คะแนนแอปของคุณเปลี่ยนไปอย่างไร
  • สีแดง: ส่วนสีแดงจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ให้คะแนนน้อยลงจากเดิม
  • สีเทา: ส่วนสีเทาจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ไม่เปลี่ยนคะแนนจากเดิม
  • สีเขียว: ส่วนสีเขียวจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ให้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม
 • การเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ย: การเปลี่ยนแปลงคะแนนของแอปโดยเฉลี่ยจากผู้ใช้ที่กลับมา

ตอบกลับรีวิว

หากต้องการตอบกลับรีวิวจาก Play Console โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ "ตอบกลับรีวิว" คุณเขียนตอบรีวิวแอปสำหรับผู้ใช้แต่ละคนแบบสาธารณะได้ 1 คำตอบ โดยคุณแก้ไขการตอบรีวิวได้ทุกเมื่อ

หลังจากที่ตอบรีวิวของผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้เหล่านั้นจะได้รับข้อความ Push และการแจ้งเตือนทางอีเมล

การแจ้งเตือนทางอีเมลประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อแอป
 • วันที่ของรีวิวผู้ใช้
 • คะแนนและรีวิวแอปของผู้ใช้
 • การตอบกลับของคุณ
 • ลิงก์เพื่อติดต่อคุณทางอีเมล (ใช้อีเมลสำหรับติดต่อที่แสดงในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอป)

โปรดไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Androidเพื่อดูแนวทางปฏิบัติแนะนำในการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ผ่านรีวิว

เมื่อใช้เว็บไซต์ Play Console

เมื่อตอบกลับรีวิว คุณจะพิมพ์ตอบกลับเองหรือเลือกการตอบกลับที่แนะนำซึ่งอิงตามรีวิวของผู้ใช้ก็ได้ หากเลือกที่จะใช้การตอบกลับที่แนะนำ คุณจะแก้ไขได้ก่อนที่จะเผยแพร่การตอบกลับนั้น

การตอบกลับที่แนะนำมีเฉพาะสำหรับรีวิวล่าสุดที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดู Play Console เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะไม่มีการตอบกลับที่แนะนำสำหรับรีวิวที่คุณได้ตอบไปแล้ว

วิธีการตอบกลับรีวิวทำได้ดังนี้

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้ารีวิว (คะแนนและรีวิว > รีวิว)
 2. พิมพ์คำตอบของคุณหรือเลือกคำตอบที่แนะนำในช่อง "การตอบกลับของคุณ" ใต้รีวิว
  • หากคุณเลือกการตอบกลับที่แนะนำและยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลติดต่อไว้ในการตอบกลับที่แนะนำ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์
 3. เลือกเผยแพร่การตอบกลับ

หมายเหตุ: หากต้องการอัปเดตข้อมูลติดต่อที่ใช้ในการตอบกลับที่แนะนำ ให้ไปที่หน้ารายละเอียดบัญชี

เมื่อใช้แอป Play Console
 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลื่อนลงไปที่การ์ด "รีวิวล่าสุด" แล้วแตะรีวิวแต่ละรายการ
 4. แตะตอบกลับและป้อนข้อความ
 5. หากต้องการเผยแพร่การตอบกลับ ให้แตะไอคอนรูปลูกศร ลูกศรตอบกลับ
เมื่อใช้ Reply to Reviews API

เมื่อใช้ Reply to Reviews API คุณจะเรียกดูและตอบกลับรีวิวด้วยบริการของบุคคลที่สาม เช่น Zendesk และ Conversocial หรือสร้างการรวมระบบที่กำหนดเองได้

เพื่อไม่ให้การใช้งานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ Reply to Reviews API จะบังคับใช้โควต้าต่างๆ หากต้องการขอโควต้า API เพิ่ม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ Google Developers

นโยบายการแสดงความคิดเห็น

นโยบายการโพสต์ความคิดเห็นของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ฟีเจอร์การตอบกลับของนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสาธารณะมีจุดประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาแอปและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้ การใช้งาน Google Play ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายโปรแกรมและธุรกิจของ Google Play

โปรดปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้เมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรีวิวของผู้ใช้

 • แสดงความเห็นที่ชัดเจนและตรงประเด็น: การตอบกลับควรพูดถึงความคิดเห็นของผู้ใช้โดยตรงอย่างชัดเจน มีประโยชน์ และถูกต้องตามความจริง พยายามกล่าวถึงความคิดเห็นของผู้ใช้ภายในข้อความตอบกลับนั้น
 • สุภาพ: ผู้ให้ความเห็นคือผู้ใช้ของคุณและคุณควรแก้ปัญหาให้ผู้ใช้ ไม่ใช่ตัดสัมพันธ์ อย่าโพสต์เนื้อหาที่เป็นการละเมิด สร้างความเกลียดชัง ข่มขู่ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น และอย่าโต้ตอบความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสมในการตอบกลับ โปรดอ่านหลักเกณฑ์การโพสต์สำหรับผู้ใช้และดูวิธีรายงานความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมแทน คุณต้องทำตามนโยบายการโพสต์ไม่ว่าข้อความที่กำลังตอบกลับจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
 • อย่าเรียกร้องหรือโปรโมต: การเรียกร้องและการโปรโมตไม่เกี่ยวข้องและไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้
 • รักษาความเรียบร้อย: อย่าโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือมีถ้อยคำหยาบคาย

การใช้ฟีเจอร์นี้เป็นสิทธิ์พิเศษ ไม่ใช่สิทธิ์ที่ทุกคนจะได้รับ การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านบนหรือข้อกำหนดอื่นๆ ของ Google Play อาจเป็นผลให้เกิดการระงับแอปพลิเคชันหรือบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดของ Google Play

รายงานรีวิวและความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม

หากพบเห็นรีวิวหรือความคิดเห็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของนโยบายการโพสต์ความคิดเห็น ให้ไปที่รายงานรีวิวที่ไม่เหมาะสม

ลงชื่อสมัครใช้การแจ้งเตือนรีวิว

คุณตั้งค่ากำหนดการแจ้งเตือนได้หากต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อผู้ใช้เขียนรีวิวใหม่ อัปเดตรีวิวที่มีอยู่ หรือส่งความคิดเห็นใหม่เกี่ยวกับการทดสอบ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้ไปที่จัดการข้อมูลบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดรายงานจาก Google Cloud Storage

คุณเข้าถึงและดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบไฟล์ CSV ได้จาก Google Cloud Storage ระบบจะสร้างรายงานแบบรายวันและสะสมไว้ในไฟล์ CSV แบบรายเดือน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว