Prehľad a analýza hodnotení a recenzií vašej aplikácie

V službe Play Console si môžete zobraziť prehľad hodnotení aplikácie, jednotlivé používateľské recenzie a združené údaje o recenziách aplikácie.

Používatelia môžu vašu aplikáciu v službe Google Play ohodnotiť pomocou hviezdičiek a recenzie. Aplikácia sa dá ohodnotiť iba raz, ale hodnotenie či recenziu je možné kedykoľvek aktualizovať.

Tip: Ak hľadáte informácie o svojich uverejnených recenziách, prejdite do centra pomoci služby Google Play.

Prehliadanie hodnotení

Používanie webu Play Console

Zobrazenie údajov o hodnoteniach aplikácie

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Spätná väzba od používateľov > Hodnotenia.

Poznámka: Aktualizujeme spôsob výpočtu hodnotenia aplikácie, aby sa kládol väčší dôraz na najaktuálnejšie hodnotenia.

V hornej časti stránky si môžete zobraziť súhrn hodnotení svojej aplikácie vrátane nasledujúcich položiek:

 • Nové hodnotenie v službe Google Play: hodnotenie aplikácie po uplatnení nového výpočtu. Používateľom služby Google Play sa začne zobrazovať v auguste 2019.
 • Celkové hodnotenia: počet hodnotení, ktoré vaša aplikácia získala za celé obdobie.
  • Poznámka: Celkové hodnotenia sú k dispozícii iba pre aplikácie, ktoré získali minimálne päť hodnotení.
 • Hodnotenie za celé obdobie: súhrnné hodnotenie aplikácie aktuálne zobrazované používateľom služby Google Play.
 • Hodnotenie aplikácie v porovnaní s podobnými aplikáciami: aké je hodnotenie vašej aplikácie v porovnaní s odporúčanou skupinou alebo vlastnou skupinou podobných aplikácií, ktorú vyberiete.

V súhrne hodnotení aplikácie si môžete zobraziť historické a podrobné údaje o hodnoteniach, ktoré zahrnujú:

 • Hodnotenia v priebehu času: ak si chcete zobraziť súhrny hodnotení svojej aplikácie, vyberte karty Denné, Týždenné alebo Mesačné. Ak si chcete zobraziť súhrnné hodnotenie svojej aplikácie, začiarknite políčko Hodnotenie za celé obdobie.
 • Rozpis hodnotení: zobrazte si informácie o výkonnosti aplikácie rozdelené podľa krajiny, jazyka, zariadenia, verzie aplikácie alebo verzie Androidu.

Porovnanie hodnotení s podobnými aplikáciami 

Na karte „Hodnotenia v porovnaní s podobnými aplikáciami“ v hornej časti stránky Hodnotenia príslušnej aplikácie vyberte Upraviť skupinu podobných aplikácií a vytvorte tak vlastnú skupinu podobných aplikácií. Keď vytvoríte vlastnú skupinu podobných aplikácií, môžete sa pozrieť, ako je na tom vaša aplikácia v porovnaní s inými aplikáciami v službe Google Play, ktoré vyberiete.

Na stránke Hodnotenia vašej aplikácie a na ľubovoľnej karte Rozpis hodnotení si môžete zobraziť porovnanie hodnotení vašej aplikácie s aplikáciami vo vašej vlastnej skupine podobných aplikácií umiestnením kurzora myši na ikony aplikácií zobrazené na karte Hodnotenia v porovnaní s podobnými aplikáciami.

Rozpisy hodnotení

Okrem údajov pre vlastnú aplikáciu si môžete vybratím položky Zobraziť podrobnosti na karte Rozpis hodnotení zobraziť porovnanie svojej aplikácie s ďalšími aplikáciami v službe Google Play.

 • Priemerné hodnotenie: hodnotenie aplikácie za vybrané časové obdobie, počet hodnotení a typ rozpisu.
 • Počet hodnotení: počet hodnotení vašej aplikácie odoslaných za vybrané časové obdobie a typ rozpisu.
 • Podiel hodnotení: porovnanie počtu hodnotení v jednotlivých riadkoch s celkovým počtom hodnotení vašej aplikácie.
 • Medián podobných aplikácií: priemerné hodnotenie aplikácií v rovnakej kategórii služby Google Play.
 • V porovnaní s mediánom podobných aplikácií: aké je hodnotenie vašej aplikácie v porovnaní s aplikáciami v rovnakej kategórii služby Google Play. Ak je napríklad hodnotenie vašej aplikácie 3,9 s rozdielom +1,2, podobné aplikácie majú hodnotenie 2,7.
V aplikácii Play Console

Pri prehliadaní údajov o hodnoteniach v aplikácii Play Console uvidíte priemerné hodnotenie svojej aplikácie v Obchode Play, hodnotenia aplikácie jednotlivými používateľmi a výkonnosť aplikácie počas týždenných a mesačných časových období.

 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na kartu Hodnotenia. Ak chcete zmeniť obdobie, klepnite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka.

Prehliadanie recenzií

Používanie webu Play Console

Zobrazenie recenzií aplikácií v produkcii

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Spätná väzba od používateľov > Recenzie.
 4. Vyberte si spôsob prehliadania recenzií.
  • Filtrovanie: Ak si chcete prečítať recenzie usporiadané podľa určitých kritérií, ako sú dátum, jazyk, stav odpovede, hodnotenie hviezdičkami, verzia aplikácie, zariadenie a pod., vyberte z dostupných filtrov.
  • Usporiadanie: Ak chcete zobraziť recenzie na základe hodnotenia, dátumu či užitočnosti, vyberte si príslušnú možnosť z rozbaľovacej ponuky Zoradiť podľa.
  • Vyhľadanie: Ak chcete vyhľadať konkrétne slová v recenziách, použite vyhľadávacie pole.

Zobrazenie spätnej väzby od beta testerov

Ak máte aplikáciu v otvorenom beta programe, v konzole Play Console máte prístup k spätnej väzbe od používateľov a môžete na ňu odpovedať. Spätnú väzbu od beta používateľov si môžete zobraziť iba vy. V službe Google Play sa nezobrazuje.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na položky Spätná väzba od používateľov > Spätná väzba od beta testerov.
 4. Zvoľte spôsob prehliadania spätnej väzby.
  • Filtrovanie: Ak si chcete prečítať spätné väzby týkajúce sa beta verzie usporiadané podľa určitých kritérií, ako sú dátum, jazyk, stav odpovede, verzia aplikácie, zariadenie a pod., vyberte si z dostupných filtrov.
  • Vyhľadávanie: Ak chcete nájsť konkrétne slová vo svojej spätnej väzbe, použite vyhľadávacie pole.
V aplikácii Play Console
 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Posuňte zobrazenie nadol na kartu Posledné recenzie.
 4. Ak chcete filtrovať recenzie podľa jazyka, verzie aplikácie, dátumu alebo hodnotenia hviezdičkami, klepnite na Zobraziť ďalšie recenzie a potom na ikonu filtrovania Ikona filtra. Vyberte predvoľby a klepnite na možnosť Filtrovať.
Formát recenzie

Recenzie sú automaticky preložené do jazyka, ktorý používate v konzole Play Console. Ak si chcete zobraziť recenziu v jej pôvodnom jazyku, postupujte nasledovne:

 • Pomocou webu Play Console: vedľa preloženej recenzie vyberte možnosť Zobraziť pôvodnú recenziu.
 • V aplikácii Play Console: vedľa preloženej recenzie klepnite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka.

V každej recenzii môžete nájsť tieto údaje od používateľa:

 • hodnotenie aplikácie hviezdičkami;
 • používateľské meno;
 • časová pečiatka.

Niektoré recenzie tiež zahrnujú:

 • názov recenzie (tučným písmom);
 • podrobnosti o verzii zariadenia a aplikácie (napr. informácie o výrobcovi, veľkosti obrazovky, operačnom systéme, kóde verzie a jazyku);
 • označenie od iných používateľov, že bola užitočná;
 • históriu vašich odpovedí a všetky zmeny, ktoré používatelia vykonali v recenzii po tom, ako ste im odpovedali. Ak si chcete zobraziť všetky odpovede samostatne, kliknite na možnosť Skryť históriu v hornej časti recenzie.

Poznámka: Hodnotenia a recenzie zahrnujú rôzne verzie rovnakého balíka. Hodnotenia aplikácie sa pri zverejnení novej verzie aplikácie nevymažú.

Analýza recenzií

Na to, aby sme vám pomohli vašu aplikáciu alebo hru čo najúčinnejšie zlepšiť, môžete si prehliadnuť najdôležitejšie trendy a problémy, ktoré používatelia spomínajú v recenziách vašej aplikácie. Tipy na analyzovanie recenzií nájdete na webe Android Developers.

Ak si chcete zobraziť najdôležitejšie trendy a problémy vašej aplikácie, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Spätná väzba od používateľov > Analýza recenzií.

Vo webovej verzii konzoly Play Console sú k dispozícii nasledujúce funkcie.

Výber: pozrite si populárne motívy v recenziách aplikácie

V časti Výber nájdete výrazy a výroky používateľov, ktoré sa pravidelne objavujú v recenziách napísaných v angličtine. Sekcia Výber sa pravidelne aktualizuje, aby ste sa mohli oboznámiť s najnovšími dojmami používateľov z vašej aplikácie.

Na vytvorenie Výberu používame algoritmy strojového učenia. Tiež používame filtre, aby sme zaistili, že sa zahrnú iba tie najrelevantnejšie recenzie.

 • Na to, aby bolo možné výber vytvoriť, vaša aplikácia potrebuje dostatočný počet recenzií týkajúcich sa viac ako jednej témy alebo motívu.
 • Používateľom sa tento výber vašej aplikácie zobrazí na jej stránke so záznamom v obchode Google Play.
Analýza recenzií: prezrite si, ako rôzne témy ovplyvňujú hodnotenie vašej aplikácie

V časti Analýza recenzií si môžete prezrieť, ako používatelia hodnotia vašu aplikáciu v súvislosti s konkrétnymi kategóriami. Dva prehľady (porovnania a témy) analyzujú, ako každá téma ovplyvňuje celkové hodnotenie vašej aplikácie.

Všetky údaje dostupné v časti Analýza recenzií sa zobrazujú iba v konzole Play Console a vaši používatelia ich neuvidia.

Typy prehľadov

 • Porovnania: V zobrazení porovnania sú uvedené informácie o tom, ako používatelia hodnotia vašu aplikáciu v rôznych skupinách statických kategórií, ktoré sa používajú na meranie všetkých aplikácií v rovnakej kategórii Obchodu Play (napr. Zdravie a fitnes alebo Životný štýl). Prehľad porovnania je k dispozícii iba pre recenzie napísané v angličtine.
 • Témy: V zobrazení tém je uvedený dynamický zoznam tém spomenutých v recenziách, ktoré sa týkajú vašej aplikácie. Prehľad tém je k dispozícii iba pre recenzie napísané v zariadeniach používajúcich angličtinu, hindčinu, japončinu, kórejčinu, nemčinu, portugalčinu, španielčinu alebo taliančinu.

Údaje aplikácie

V hornej časti sekcií Porovnania a Témy môžete zmeniť časové obdobie svojho prehľadu. Pri prehliadaní údajov uvidíte nasledujúce informácie:

 • Bežná téma: Pevná skupina tém, ktoré sú relevantné pre väčšinu aplikácií v rovnakej kategórii Obchodu Play. Bežné témy zahrnujú:
  • Vzhľad: recenzie, v ktorých je spomenutý vzhľad aplikácie (napr. grafika, prekrásna hra, dobre vyzerá atď.)
  • Ochrana súkromia: recenzie, v ktorých je spomenutá možnosť ovládať zhromažďované informácie
  • Profil: recenzie, v ktorých je spomenutá skúsenosť s registráciou aplikácie (napr. prihlásenie, nemožnosť odhlásiť sa, registrácia atď.)
  • Využitie prostriedkov: recenzie, v ktorých je spomenutý vplyv aplikácie na využitie hardvéru (napr. batéria, pamäť, dáta atď.)
  • Rýchlosť: recenzie, v ktorých je spomenutá rýchlosť aplikácie (napr. sekanie, pomalá, rýchla atď.)
  • Stabilita: recenzie, v ktorých sú spomenuté zlyhania aplikácie (napr. zlyhania, chyby, zamŕzanie atď.)
  • Odinštalovania: recenzie, v ktorých sú spomenuté dôvody odinštalovania aplikácie používateľmi (napr. odinštalovať, odinštalovanie, odinštalované)
  • Aktualizácia: recenzie, v ktorých je spomenutá najnovšia verzia aplikácie (napr. verzia, aktualizácia atď.)
  • Použiteľnosť: recenzie, v ktorých je spomenutý dojem z plynulosti a použiteľnosti aplikácie (napr. jednoduchá na používanie, ťažká navigácia, optimalizovaná pre používateľov)
 • Téma: Dynamická skupina tém, ktoré používatelia v prípade vašej aplikácie najčastejšie spomínajú.
 • Priemerné hodnotenie: Najzápornejšie recenzie sú červené s hodnotením 1. Najkladnejšie recenzie sú zelené s hodnotením 5.
 • Počet recenzií: Počet recenzií priradených k danej téme. Čiarový graf zobrazuje zmenu počtu počas vybratého časového obdobia.
 • Účinok na hodnotenie: Všetky červené pruhy znižujú hodnotenie a zelené pruhy zvyšujú hodnotenie. Šírka farebných pruhov znázorňuje vplyv témy na celkové hodnotenie.

Porovnania medzi aplikáciami

Okrem údajov pre vašu aplikáciu zobrazujú porovnania aj informácie o vašej aplikácii v porovnaní s ostatnými aplikáciami z rovnakej kategórie Obchodu Play.

 • Porovnanie hodnotenia s ostatnými aplikáciami: porovnanie vášho hodnotenia s hodnoteniami aplikácií z rovnakej kategórie Obchodu Play. Ak je napríklad hodnotenie vzhľadu vašej aplikácie 3,9 s rozdielom pri porovnaní +1,2, podobné aplikácie majú hodnotenie 2,7.
 • Porovnanie počtu s ostatnými aplikáciami: porovnanie počtu recenzií na tému s aplikáciami z rovnakej kategórie Obchodu Play. Ak má napríklad vaša aplikácia 1 000 recenzií týkajúcich sa stability s množstevným rozdielom 0,5x, podobné aplikácie majú priemerne 2 000 recenzií.
Aktualizované hodnotenia: pozrite sa, ako používatelia časom aktualizujú hodnotenia a recenzie

V časti Aktualizované hodnotenia si môžete pozrieť, ako používatelia aktualizovali svoje hodnotenia a recenzie počas vybraného časového obdobia.

Typy aktualizácií používateľmi

 • S odpoveďami: V tomto riadku uvidíte dáta týkajúce sa používateľov, ktorí aktualizovali svoje hodnotenie alebo recenziu po tom, ako dostali odpoveď na pôvodnú recenziu.
 • Bez odpovedí: V tomto riadku uvidíte dáta týkajúce sa používateľov, ktorí aktualizovali svoje hodnotenie alebo recenziu, ale nedostali odpoveď na pôvodnú recenziu.

Údaje aplikácie

 • Vracajúci sa používatelia: počet používateľov, ktorí sa vrátili do Obchodu Play a aktualizovali svoje pôvodné hodnotenie alebo recenziu.
 • Aktualizácie hodnotení: po návrate do Obchodu Play uvádza časť Zmeny hodnotení údaje o tom, či požívatelia zvýšili, znížili alebo ponechali svoje pôvodné hodnotenie. Pomocou farebných pruhov uvidíte, ako odpovedanie na recenzie ovplyvňuje zmeny v hodnotení vašej aplikácie.
  • Červená: V červenej sekcii uvidíte percento používateľov, ktorí znížili svoje pôvodné hodnotenie.
  • Sivá: V sivej sekcii sa zobrazuje percento používateľov, ktorí ponechali svoje pôvodné hodnotenie nezmenené.
  • Zelená: V zelenej sekcii uvidíte percento používateľov, ktorí zvýšili svoje pôvodné hodnotenie.
 • Zmena priemerného hodnotenia: zmena priemerného hodnotenia danej aplikácie vracajúcimi sa používateľmi.

Odpovedanie na recenzie

Ak chcete odpovedať na recenzie v službe Play Console, potrebujete povolenie Odpovedanie na recenzie. Ku každej recenzii vašej aplikácie používateľom môžete napísať jednu verejnú odpoveď. Odpoveď na recenziu môžete kedykoľvek upraviť.

Po odpovedaní na recenziu dostane príslušný používateľ upozornenie služby a e‑mailové upozornenie.

E‑mailové upozornenia môžu zahŕňať nasledujúce informácie:

 • názov vašej aplikácie;
 • dátum recenzie používateľa;
 • hodnotenie a recenziu vašej aplikácie používateľom;
 • vašu odpoveď;
 • odkaz na kontaktovanie e‑mailom (použije sa kontaktná e‑mailová adresa uvedená na stránke so záznamom aplikácie v obchode).

Osvedčené postupy komunikovania s používateľmi prostredníctvom recenzií nájdete na webe Android Developers.

Na webe Play Console

Pri odpovedaní na recenziu môžete napísať vlastnú odpoveď alebo vybrať navrhovanú, ktorá vychádza z recenzie používateľa. Ak použijete navrhovanú odpoveď, môžete ju pred zverejnením upraviť.

Navrhované odpovede sú k dispozícii iba pre nedávne recenzie napísané v angličtine pre vývojárov, ktorí majú službu Play Console zobrazenú v angličtine. Navrhované odpovede nie sú k dispozícii v prípade recenzií, na ktoré ste už odpovedali.

Ako odpovedať na recenziu:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Spätná väzba od používateľov > Recenzie.
 4. V časti Vaša odpoveď napíšte vlastný text alebo vyberte navrhovanú odpoveď.
  • Ak vyberiete navrhovanú odpoveď, ale zatiaľ ste nepridali kontaktné údaje na použitie v navrhovaných odpovediach, zadajte telefónne číslo, e‑mailovú adresu alebo web.
 5. Vyberte Zverejniť odpoveď.

Poznámka: Kontaktné údaje používané v navrhovaných odpovediach môžete aktualizovať na stránke Podrobnosti o účte.

V aplikácii Play Console
 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Posuňte zobrazenie nadol na kartu Posledné recenzie a klepnite na ľubovoľnú recenziu.
 4. Klepnite na možnosť Odpovedať a zadajte text.
 5. Ak chcete odpoveď zverejniť, klepnite na ikonu šípky Šípka odpovede.
Použitie rozhrania Reply to Reviews API

Pomocou rozhrania Reply to Reviews API môžete načítavať recenzie a odpovedať na ne prostredníctvom služieb tretích strán, ako sú napríklad ZendeskConversocial, alebo si môžete vytvoriť vlastnú integráciu.

Ako prejav dobrej vôle voči iným vývojárom podporuje rozhranie Reply to Reviews API viacero kvót. Ak chcete požiadať o zvýšenie kvóty rozhrania API, vyplňte tento formulár.

Ďalšie informácie nájdete na webe Google Developers.

 

Pravidlá pre komentáre

Pravidlá pre uverejňovanie komentárov

Funkcia verejnej odpovede vývojárov vám má uľahčiť riešenie problémov s aplikáciou a umožniť vám nadviazať vzťah s používateľmi. Používanie služby Google Play sa riadi obchodnými pravidlami a pravidlami programu služby Google Play.

Pri pridávaní komentárov k recenziám používateľov dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

 • Komentáre by mali byť jasné a relevantné: V odpovedi by ste sa mali priamo zamerať na komentár používateľa jasným, hodnotným a pravdivým spôsobom. Snažte sa v texte svojej odpovede reagovať na komentár používateľa.
 • Buďte milý/-á: Sú to vaši používatelia a chcete im pomôcť nájsť riešenie, nie spáliť mosty. Neuverejňujte obsah, ktorý je urážlivý, nenávistný, odmietavý alebo zastrašuje či obťažuje ostatných. Taktiež v odpovediach nereagujte na nevhodné komentáre používateľov. Namiesto toho si prečítajte naše pokyny pre používateľov týkajúce sa uverejňovania a zistite, ako nahlasovať nevhodné komentáre. Bez ohľadu na charakter správy, na ktorú odpovedáte, musíte postupovať podľa našich pravidiel pre uverejňovanie.
 • Nič nesprostredkúvajte ani nepropagujte: Používateľom sa požiadavky ani propagácie nezdajú relevantné či užitočné.
 • Zachovajte si úroveň: Neuverejňujte sexuálne explicitný obsah ani obsah s nadávkami.

Použitie tejto funkcie je privilégium, nie právo. V súlade s podmienkami služby Google Play môže nedodržanie pokynov uvedených vyššie alebo akýchkoľvek ďalších podmienok služby Google Play viesť k pozastaveniu aplikácie alebo účtu vývojára Google Play.

Nahlásenie nevhodných recenzií a komentárov

Ak natrafíte na recenziu alebo komentár, ktorý nespĺňa požiadavky pravidiel uverejňovania komentárov, môžete nahlásiť nevhodné recenzie.

Registrácia odberu upozornení na recenzie

Ak chcete dostávať e‑mailové upozornenia, keď používatelia napíšu nové recenzie, aktualizujú existujúce recenzie alebo vytvoria spätnú väzbu týkajúcu sa beta verzie určitej aplikácie, nastavte si predvoľby správ.

Ďalšie informácie o e‑mailových upozorneniach získate v časti Správa informácií o účte vývojára.

Sťahovanie prehľadov zo služby Google Cloud Storage

Prehľady môžete otvárať a sťahovať zo služby Google Cloud Storage v podobe súborov CSV. Prehľady sa generujú denne a zhromažďujú sa v mesačných súboroch CSV.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?