อัตราภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ในบางประเทศ ราคาที่แสดงต่อผู้ซื้อในการค้นหาและบนหน้ารายละเอียดจะต้องเท่ากับจำนวนที่ต้องจ่ายเมื่อชำระเงิน ซึ่งหมายความว่าภาษีทั้งหมด (รวมถึง VAT) จะต้องรวมอยู่ในราคา

ปัจจุบันเรารองรับการกำหนดราคาแบบรวมภาษีในประเทศต่อไปนี้

 • ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลารุส เบลเยียม บราซิล บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย ไอร์แลนด์ อิตาลี อิสราเอล ญี่ปุ่น ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย เซอร์เบีย สิงคโปร์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร

หลักเกณฑ์เฉพาะภูมิภาคและประเทศ

ออสเตรเลีย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในออสเตรเลีย

หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง GST สำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปใน Google Play Store สำหรับผู้ซื้อในออสเตรเลีย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในออสเตรเลีย

เนื่องด้วยกฎหมายภาษีในออสเตรเลีย Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง GST 10% ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในออสเตรเลีย

คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณและส่ง GST แยกต่างหากสำหรับการซื้อโดยลูกค้าในออสเตรเลีย หากที่ผ่านมาคุณเป็นผู้เก็บ GST ในออสเตรเลีย คุณก็ไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป

บาห์เรน

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในบาห์เรน

หากคุณอยู่ในบาห์เรน คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด เรียกเก็บ และนำส่ง VAT สำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในบาห์เรน

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในบาห์เรน

ตามที่กฎหมายภาษีของบาห์เรนกำหนด Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด เรียกเก็บ และนำส่ง VAT ให้กับหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในบาห์เรน

คุณจึงไม่ต้องคำนวณและส่ง VAT แยกต่างหากสำหรับการซื้อของลูกค้าที่อยู่ในบาห์เรน หากที่ผ่านมาคุณเป็นผู้เก็บ VAT ในบาห์เรน คุณก็ไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป

เบลารุส

นักพัฒนาที่อยู่ในเบลารุส

หากคุณอยู่ในเบลารุส คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT ของแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปใน Google Play Store สำหรับลูกค้าในเบลารุส

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในเบลารุส

เนื่องด้วยกฎหมายภาษีในเบลารุส Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT 20% ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในเบลารุส

หากคุณไม่ได้อยู่ในเบลารุส คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณและส่ง VAT แยกต่างหากสำหรับการซื้อของลูกค้าในเบลารุส หากที่ผ่านมาคุณเป็นผู้เก็บ VAT ในเบลารุส คุณก็ไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป

สหภาพยุโรป

เนื่องด้วยกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในสหภาพยุโรป (EU) Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT สำหรับการซื้อเนื้อหาดิจิทัลใน Google Play Store ของลูกค้าใน EU ทั้งหมด Google จะส่ง VAT สำหรับการซื้อเนื้อหาดิจิทัลของลูกค้าใน EU ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม

คุณไม่ต้องคำนวณและส่ง VAT แยกต่างหากสำหรับลูกค้าใน EU แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีที่ตั้งใน EU การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย VAT นี้ก็ยังบังคับใช้ด้วย

ดูตัวอย่าง
ก่อน VAT ใน EU เปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 มกราคม 2015 หลังจาก VAT ใน EU เปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 มกราคม 2015

สมมติว่าราคาแอปในประเทศเท่ากับ £1 และ VAT เท่ากับ 20%

รายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลังจากแบ่ง 70/30 และนำส่ง VAT ที่ £0.58

 • ตัวอย่างเช่น £0.83 * 0.7 = 0.58
 • ราคาไม่รวม VAT * 70%

ประเมิน EU VAT สำหรับผู้ซื้อที่ £0.17

 • ตัวอย่างเช่น £1 - (£1 * 1/1.2) = £0.17
 • ราคาแอป - (ราคาแอป * 1/(1+อัตราภาษี))

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รับจาก Google ที่ £0.75

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นำส่ง EU VAT ที่ £0.17

สมมติว่าราคาแอปในประเทศเท่ากับ £1 และ VAT เท่ากับ 20%

รายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลังจากแบ่ง 70/30 และนำส่ง VAT ที่ £0.58

 • ตัวอย่างเช่น £0.83 * 0.7 = 0.58
 • ราคาไม่รวม VAT * 70%

ประเมิน EU VAT สำหรับผู้ซื้อที่ £.17

 • ตัวอย่างเช่น £1 - (£1 * 1/1.2) = £0.17
 • ราคาแอป - (ราคาแอป * 1/(1+อัตราภาษี))

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รับจาก Google ที่ £0.58

Google นำส่ง EU VAT ที่ £0.17

สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ตั้งอัตรา VAT ให้กับแอปและเนื้อหาสำหรับประเทศใน EU ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ก่อน VAT ใน EU เปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 มกราคม 2015 หลังจาก VAT ใน EU เปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 มกราคม 2015

สมมติว่าราคาแอปในประเทศเท่ากับ £1 และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้ตั้งอัตรา VAT

รายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลังแยก 70/30

 • ตัวอย่างเช่น £1 * 0.7 = 0.70
 • ราคาแอปในประเทศ * 70%

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รับจาก Google ที่ £0.70

สมมติว่าราคาแอปในประเทศเท่ากับ £1 และ VAT เท่ากับ 20%

 

รายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลังจากแบ่ง 70/30 และนำส่ง VAT ที่ £0.58

 • ตัวอย่างเช่น £0.83 * 0.7 = 0.58
 • ราคาไม่รวม VAT * 70%

ประเมิน EU VAT สำหรับผู้ซื้อที่ £0.17

 • ตัวอย่างเช่น £1 - (£1 * 1/1.2) = £0.17
 • ราคาแอป - (ราคาแอป * 1/(1+อัตราภาษี))

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รับจาก Google ที่ £0.58

Google นำส่ง EU VAT ที่ £0.17

อัตรา VAT ที่ใช้สำหรับการซื้อแอปและเนื้อหาของลูกค้าในสหภาพยุโรป

ต่อไปนี้คือวิธีตรวจสอบอัตรา VAT ที่ใช้สำหรับการซื้อแอปและเนื้อหาของลูกค้าในสหภาพยุโรป

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน > จัดการภาษีการขาย
 3. ในส่วน "สหภาพยุโรป" ให้คลิกแสดง
อินเดีย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในอินเดีย

หากคุณอยู่ในอินเดีย คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดว่าต้องมีหมายเลขประจำตัวสำหรับภาษีสินค้าและบริการ (GSTIN) หรือไม่ และต้องระบุได้ว่ามีภาษีใดเกี่ยวข้องบ้าง

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในอินเดีย

เนื่องด้วยกฎหมายภาษีในอินเดีย Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง GST ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในอินเดีย

คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณและส่ง GST แยกต่างหากสำหรับการซื้อโดยลูกค้าในอินเดีย หากที่ผ่านมาคุณเป็นผู้เก็บ GST ในอินเดีย คุณก็ไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาษีสินค้าและบริการของอินเดีย

ญี่ปุ่น

หากคุณนำเสนอแอปที่ต้องซื้อหรือการซื้อในแอปให้แก่ลูกค้าในญี่ปุ่น นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2015 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีผู้บริโภคในญี่ปุ่น (JCT) จะมีผลต่อหน้าที่ในการชำระภาษีของคุณในญี่ปุ่น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระภาษีของคุณในญี่ปุ่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่น

หากคุณอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นและนำเสนอแอปที่ต้องซื้อหรือการซื้อในแอปให้แก่ลูกค้าในญี่ปุ่น คุณมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บ นำส่ง และรายงานเกี่ยวกับ JCT ไปยังสำนักงานภาษีแห่งชาติในญี่ปุ่น

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในญี่ปุ่น

หากคุณอยู่ในญี่ปุ่นและนำเสนอแอปที่ต้องซื้อหรือการซื้อในแอปให้กับลูกค้าในญี่ปุ่น นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2015 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใน Google Play ที่ Google Asia Pacific Limited เรียกเก็บจะถือว่าเป็นการทำธุรกรรมแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)

คุณมีหน้าที่ต้องประเมินและรายงาน JCT สำหรับบริการแบบ B2B ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในต่างประเทศแก่สำนักงานภาษีแห่งชาติในญี่ปุ่น ทั้งนี้ จะไม่มีการบวก JCT ในค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของแอปคุณโดยอัตโนมัติ

รัสเซีย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในรัสเซีย

หากคุณอยู่ในรัสเซีย คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด เรียกเก็บ และนำส่ง VAT สำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในรัสเซีย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในรัสเซีย

เนื่องด้วยกฎหมายภาษีในรัสเซีย Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT 20% ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในรัสเซีย

คุณจึงไม่ต้องคำนวณและส่ง VAT แยกต่างหากสำหรับการซื้อของลูกค้าที่อยู่ในรัสเซีย หากที่ผ่านมาคุณเป็นผู้เก็บ VAT ในรัสเซีย คุณก็ไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป

ซาอุดีอาระเบีย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในซาอุดิอาระเบีย

หากคุณอยู่ในซาอุดิอาระเบีย คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT ของแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปใน Google Play Store สำหรับลูกค้าในซาอุดิอาระเบีย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในซาอุดิอาระเบีย

เนื่องด้วยกฎหมายภาษีในซาอุดิอาระเบีย Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT 5% ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในซาอุดิอาระเบีย

หากคุณไม่ได้อยู่ในซาอุดิอาระเบีย คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณและส่ง VAT แยกต่างหากสำหรับการซื้อของลูกค้าในซาอุดิอาระเบีย หากที่ผ่านมาคุณเป็นผู้เก็บ VAT ในซาอุดิอาระเบีย คุณก็ไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป

เซอร์เบีย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเซอร์เบีย

หากคุณอยู่ในเซอร์เบีย คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT สำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปใน Google Play Store สำหรับผู้ซื้อในเซอร์เบีย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในเซอร์เบีย

เนื่องด้วยกฎหมายภาษีในเซอร์เบีย Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT 20% ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในเซอร์เบีย

คุณจึงไม่ต้องคำนวณและส่ง VAT แยกต่างหากสำหรับการซื้อของลูกค้าที่อยู่ในเซอร์เบีย หากที่ผ่านมาคุณเป็นผู้เก็บ VAT ในเซอร์เบีย คุณก็ไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป

เกาหลีใต้

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเกาหลีใต้

หากคุณอยู่ในเกาหลีใต้ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT สำหรับการซื้อเนื้อหาดิจิทัลทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในเกาหลีใต้

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในเกาหลีใต้

เนื่องด้วยกฎหมายภาษีในเกาหลีใต้ Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT 10% ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในเกาหลีใต้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในเกาหลีใต้

ด้วยเหตุนี้ หากคุณไม่ได้อยู่ในเกาหลีใต้ คุณจะไม่ต้องคำนวณและส่ง VAT แยกต่างหากสำหรับการซื้อของลูกค้าในเกาหลีใต้ หากที่ผ่านมาคุณเป็นผู้เก็บ VAT ในเกาหลีใต้ คุณก็ไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นักพัฒนาที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หากคุณอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT สำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปใน Google Play Store สำหรับผู้ซื้อในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เนื่องด้วยกฎหมายภาษีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง VAT 5% ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หากคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณและส่ง VAT แยกต่างหากสำหรับการซื้อของลูกค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หากที่ผ่านมาคุณเป็นผู้เก็บ VAT ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณก็ไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป

สหรัฐอเมริกา

แอละแบมา แอริโซนา อาร์คันซอ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด คอนเนตทิคัต ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย จอร์เจีย ฮาวาย ไอดาโฮ อิลลินอยส์ อินดีแอนา ไอโอวา เคนทักกี เมน แมริแลนด์ แมสซาชูเซตส์ มิชิแกน มินนิโซตา เนแบรสกา เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ นิวเม็กซิโก นิวยอร์ก นอร์ทแคโรไลนา นอร์ทดาโคตา โอไฮโอ โอคลาโฮมา เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ เซาท์แคโรไลนา เซาท์ดาโคตา เทกซัส ยูทาห์ เวอร์มอนต์ เวอร์จิเนีย วอชิงตัน เวสต์เวอร์จิเนีย วิสคอนซิน และไวโอมิง

ตามข้อกำหนดภาษีการขาย Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่งภาษีการขายสำหรับแอป Google Play Store และการซื้อในแอปของลูกค้าในรัฐเหล่านี้ Google จะรวบรวมและนำส่งภาษีการขายให้กับหน่วยงานภาษีที่เหมาะสมตามที่เกี่ยวข้อง

คุณจะไม่ต้องคำนวณและส่งภาษีการขายแยกต่างหากสำหรับลูกค้าในรัฐเหล่านี้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา การปฏิบัตินี้ก็ยังบังคับใช้ด้วย

ประเทศและภูมิภาคอื่นๆ

ตามที่กฎหมาย VAT และภาษีสินค้าและบริการ (GST) กำหนด Google จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด เรียกเก็บ และนำส่ง VAT หรือ GST สำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปทั้งหมดใน Google Play Store ของลูกค้าในสถานที่ตั้งต่อไปนี้

 • VAT: แอลเบเนีย ลิกเตนสไตน์ โมร็อกโก นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ ไต้หวัน ตุรกี
 • GST: นิวซีแลนด์ สิงคโปร์
 • ภาษีบริการ: มาเลเซีย

Google จะส่ง VAT หรือ GST สำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปของลูกค้าในประเทศเหล่านี้ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม คุณจะไม่ต้องคำนวณและส่ง VAT หรือ GST แยกต่างหากสำหรับลูกค้าในประเทศดังกล่าว

ต่อไปนี้คือวิธีตรวจสอบอัตรา VAT หรือ GST ที่ใช้สำหรับแอปที่ต้องซื้อและการซื้อในแอปในประเทศเหล่านี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน > จัดการภาษีการขาย

เปลี่ยนราคาแอป

หากต้องการดูวิธีตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงราคาแอป ให้ไปที่ตั้งค่าราคาและการเผยแพร่แอป

หากคุณเสนอแอปในประเทศที่รวมภาษี ระบบจะใช้อัตราภาษีที่ตั้งไว้ใน Play Console กับราคาที่ไม่รวมภาษีที่มีอยู่

ในประเทศที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์รับผิดชอบการนำส่ง VAT ให้หน่วยงานภาษีที่เหมาะสม Google จะส่งเงินภาษีทั้งหมดที่เก็บได้ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และคำนวณค่าธรรมเนียมธุรกรรมจากราคาสุทธิของผลิตภัณฑ์

ดูตัวอย่าง
สมมติว่าราคาแอปในประเทศเท่ากับ 100 JPY และ VAT เท่ากับ 20%

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รับจาก Google ที่ 75 JPY

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นำส่ง VAT ที่ 17 JPY

 • ตัวอย่างเช่น 100 JPY - (100 JPY * 1/1.2) = 17 JPY
 • ราคาแอป - (ราคาแอป * 1/(1+อัตราภาษี))

รายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลังจากแบ่ง 70/30 และนำส่ง VAT ที่ 58 JPY

 • ตัวอย่างเช่น 83 JPY * 0.7 = 58 JPY
 • ราคาไม่รวม VAT * 70%
การนำเข้าไฟล์ CSV สำหรับไอเทมที่ซื้อในแอป

หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ CSV ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป โปรดคำนวณราคารวมภาษีเสมอ

 • หากคุณใช้ราคาที่แปลงค่าอัตโนมัติ คุณจะระบุราคาเริ่มต้นที่ไม่รวมภาษีได้ ราคารวมภาษีจะแปลงค่าโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณไม่ใช้ราคาที่แปลงค่าอัตโนมัติ ราคาต้องรวมภาษี

ราคาท้องถิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป

เพื่อไม่ให้มีการเติมราคาท้องถิ่นในสกุลเงินเริ่มต้นของประเทศของคุณโดยอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป คุณต้องระบุราคาผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป 2 ครั้งในไฟล์ CSV ที่คุณนำเข้า ดังนี้

 • ราคาแรกเพื่อตั้งราคาเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป
 • ราคาที่ 2 เพื่อตั้งราคาของแต่ละประเทศสำหรับไอเทมที่ซื้อในแอป

หมายเหตุ: ไปที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการเพื่อนำเข้าไฟล์ CSV ที่มีไอเทมที่ซื้อในแอป

ประเทศอื่นๆ

หากคุณเสนอแอปในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ด้านบน คุณมีหน้าที่ในการกำหนดอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับการขายแอปของคุณในเขตอำนาจศาลทั้งหมดที่แอปของคุณวางขาย ตลอดจนการส่งเงินภาษีไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม (ซึ่งอาจแตกต่างจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศของคุณเอง) จะมีการนำอัตราภาษีที่คุณกำหนดไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงิน Google ไม่อาจให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับเรื่องภาษีได้และคุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณ

ตรวจสอบอัตราภาษี

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน > จัดการภาษีการขาย
 3. ค้นหาภูมิภาคที่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษี
 4. เลือกไอคอนรูปดินสอ ไอคอนรูปดินสอ / ไอคอนแก้ไข ข้าง "อัตราภาษี"
 5. ป้อนอัตราภาษี
 6. คลิกบันทึก
ดูตัวอย่าง

อัตราภาษีการขายจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาแอปของคุณ เช่น

อัตราภาษีการขาย ราคาแอป ภาษีขาย ราคารวมของแอป
20% $10 $2.00 $12.00

สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในอาร์เจนตินา

ในขณะนี้ หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อาร์เจนตินาที่เสนอแอปใน Google Play เหล่านี้ โปรดทราบว่าเราไม่มีกลไกสำหรับการเก็บภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆ ในฐานะผู้ขาย คุณต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าในทางกฎหมายคุณต้องเรียกเก็บภาษีไหม
 2. เพิ่มราคาแอปพลิเคชันเพื่อรวมค่าภาษีใดๆ และ
 3. นำส่งเงินภาษีต่างๆ ที่จำเป็นให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง คุณต้องรับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายแอปและการชำระเงินจาก Google จะดำเนินการเป็นจำนวนสุทธิไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร