Daňové sazby a daň z přidané hodnoty (DPH)

V některých zemích se ceny uvedené na stránkách vyhledávání a podrobností musejí rovnat částce, kterou kupující skutečně zaplatí. To znamená, že cena musí zahrnovat veškeré daně (včetně DPH).

Aktuálně podporujeme ceny se zahrnutím daní v následujících zemích:

 • Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská Arábie, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Velká Británie

Pokyny pro jednotlivé oblasti a země

Tyto pokyny popisují, jak fungují daně ve službě Play Console. Společnost Google neposkytuje daňové poradenství. Informace o tom, jak mohou daně ovlivnit vás a vaše prodeje zákazníkům na Google Play, vám poskytne daňový poradce.

Austrálie

Vývojáři se sídlem v Austrálii

Pokud sídlíte v Austrálii, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění daně ze zboží a služeb (GST) za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky z Austrálie.

Vývojáři se sídlem mimo Austrálii

Vzhledem k právním předpisům Austrálie je za stanovení, účtování a odvádění 10% GST za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Austrálie, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

U nákupů uskutečněných australskými zákazníky nebudete muset samostatně počítat a odesílat daň GST. Pokud jste GST pro australské úřady dříve vybírali, již to není nutné.

Bahrajn

Vývojáři se sídlem v Bahrajnu

Pokud sídlíte v Bahrajnu, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky z Bahrajnu.

Vývojáři se sídlem mimo Bahrajn

Vzhledem k právním předpisům Bahrajn je za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Indie, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

DPH za nákupy provedené zákazníky z Bahrajnu nemusíte sami počítat a odvádět. Pokud jste DPH v Bahrajnu dříve vybírali, již to není nutné.

Bělorusko

Vývojáři se sídlem v Bělorusku

Pokud sídlíte v Bělorusku, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky z Běloruska.

Vývojáři sídlící mimo Bělorusko

Vzhledem k daňovým právním předpisům Běloruska je za stanovení, účtování a odvádění 20% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky z Běloruska odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

Pokud sídlíte mimo Bělorusko, nemusíte tedy DPH za nákupy provedené zákazníky z Běloruska počítat a odvádět samostatně. Pokud jste DPH v Bělorusku dříve vybírali, již to není nutné.

Kanada

Britská Kolumbie

Od 1. dubna 2021 je za stanovení, účtování a odvádění 7% provinční daně z prodeje (BC PST) za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z provincie Britská Kolumbie, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

U nákupů uskutečněných zákazníky z Britské Kolumbie nebudete muset tuto daň samostatně počítat a odesílat. Pokud jste tuto daň dříve vybírali, už to není nutné.

Vývojáři se sídlem v Kanadě

Pokud sídlíte v Kanadě a jste zaregistrováni k dani z prodeje v Quebecu (Quebec Sales Tax – QST) nebo k provinční dani z prodeje v Saskatchewanu (Saskatchewan Provinal Sales Tax – SK PST), nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění QST nebo SK PST za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Quebecu nebo Saskatchewanu. 

Pokud k dani QST nebo SK PST zaregistrováni nejste (nebo pokud nám tyto daňové údaje neposkytnete), společnost Google bude od 1. prosince 2020 předpokládat, že k dani QST nebo SK PST skutečně zaregistrováni nejste, a daň QST nebo SK PST za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Quebecu nebo Saskatchewanu, bude stanovovat, účtovat a odvádět sama. Pokud společnost Google neinformujete, že jste registrováni k dani QST nebo SK PST, nebudete moci aktivovat výběr daně QST nebo SK PST za nákupy, které na Google Play provedou zákazníci z Quebecu nebo Saskatchewanu.

Aktualizace informací o daňové registraci v Kanadě

Pro účely odvodu daní v Kanadě musí společnost Google shromažďovat vaše daňové údaje o dani QST nebo SK PST. Postup, jak Googlu poskytnout daňové údaje o dani QST nebo SK PST: 

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. V nabídce vlevo klikněte na Nastavení Nastavení> Nastavení plateb > Spravovat daň z prodeje.
 3. V části Nastavení klikněte na Spravovat nastavení.
 4. Přejděte dolů do sekce „Daňové údaje (Kanada)“ a klikněte na Upravit Ikona tužky / ikona úprav.
 5. Zadejte nebo aktualizujte tyto údaje:
  • registrační číslo QST v poli „Registrační číslo daně z prodeje v Quebecu“, nebo 
  • registrační číslo PST Saskatchewanu v poli „Číslo daně z prodeje provincie Saskatchewan“.
 6. Klikněte na Uložit.

Vývojáři sídlící mimo Kanadu

Pokud nesídlíte v Kanadě, od 1. prosince 2020 bude za stanovení, účtování a odvádění daně QST nebo SK PST za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Quebecu nebo Saskatchewanu, odpovědná společnost Google. 

U nákupů uskutečněných zákazníky z Quebecu nebo Saskatchewanu na Google Play nebudete moci aktivovat vybírání daně QST nebo SK PST.

Chile

Vývojáři se sídlem v Chile

Pokud sídlíte v Chile, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Chile.

Zároveň platí, že pokud nejste plátci DPH, bude společnost Google u poplatku za služby účtovat 19% daň z přidané hodnoty (DPH), a to z důvodu rozšíření daňových právních předpisů v Chile. 19% DPH bude uvedena odděleně od poplatku za služby.

Daně, které budete v Chile odvádět, závisí na vašem statusu plátce daně. Níže naleznete postup, jak Google informovat o statusu plátce daně, aby bylo možné určit, zda se na vás vztahuje povinnost odvádět daň z přidané hodnoty (DPH):

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. V nabídce vlevo klikněte na Nastavení Nastavení> Nastavení plateb > Spravovat daň z prodeje.
 3. V části Nastavení klikněte na Spravovat nastavení.
 4. Přejděte dolů do sekce „Daňové údaje (Chile)“ a klikněte na Upravit Ikona tužky / ikona úprav.
 5. Zadejte následující údaje:
  • Jste v Chile zaregistrováni jako plátce DPH?
   • Pokud zaregistrováni jste, vyberte Ano.
  • Jste osvobozeni od dodatečné daně (impuesto adicional)?
   • Pokud jste osvobozeni, vyberte Ano.
 6. Klikněte na Uložit.

Vývojáři sídlící mimo Chile

Vzhledem k právním předpisům Chile je za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Chile, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu. DPH za nákupy provedené zákazníky z Chile nemusíte sami počítat a odvádět. Pokud jste DPH pro chilské úřady dříve vybírali, již to není nutné.

 

Colombia

If you are not VAT registered (not under regimen comun), Google will be applying a 19% Value Added Tax (VAT) on the Service Fee charged due to the expansion of the tax legislation in Colombia. The 19% VAT charge will be reflected separately from the Service Fee.

Your tax registration status affects the taxes you are charged in Colombia. Here’s how you can provide Google with your tax registration status to determine your value-added tax (VAT) applicability:

 1. Sign in to your Play Console.
 2. On the left menu, click Settings Nastavení > Payment Settings > Manage sales tax.
 3. In the “Settings” section, click Manage Settings.
 4. Scroll down to "Colombia tax info" and click Edit Ikona tužky / ikona úprav.
 5. Enter the following information:
  • Are you registered under Regimen comun?
   • Select Yes if you're registered.
  • Numero de Identificación Tributaria (NIT)
   • Enter your Colombian NIT.
  • Please upload your RUT form (Unique Tax Registration form)
   • Click Choose File and upload your RUT document in PDF format.
 6. Click Save.
Evropská unie

Vzhledem k právním předpisům Evropské unie (EU) ohledně DPH je společnost Google odpovědná za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerého digitálního obsahu v Obchodu Google Play provedené zákazníky z EU. DPH z nákupů digitálního obsahu uskutečněných zákazníky z EU bude příslušným úřadům odesílat společnost Google.

Pro zákazníky z EU nemusíte DPH počítat a odvádět samostatně. Změna právních předpisů ohledně DPH se vás týká i v případě, že nesídlíte na území EU.

Příklad
Před změnou DPH z 1. ledna 2015 Po změně DPH z 1. ledna 2015

Předpokládáme, že cena aplikace v zemi je 1 £ a DPH činí 20 %

Tržba vývojáře po rozdělení příjmu v poměru 70:30 a odvodu DPH: 0,58 £

 • Příklad: 0,83 £ * 0,7 = 0,58
 • Cena před zdaněním * 70 %

DPH v EU vyměřená kupujícímu: 0,17 £

 • Příklad: 1 £ - (1 £ * 1/1,2) = 0,17 £
 • Cena aplikace - (cena aplikace * 1 / (1 + daňová sazba))

Příjem, který vývojář obdrží od Googlu: 0,75 £

DPH pro EU, kterou odvede vývojář: 0,17 £

Předpokládáme, že cena aplikace v zemi je 1 £ a DPH činí 20 %

Tržba vývojáře po rozdělení příjmu v poměru 70:30 a odvodu DPH: 0,58 £

 • Příklad: 0,83 £ * 0,7 = 0,58
 • Cena před zdaněním * 70 %

DPH v EU vyměřená kupujícímu: 0,17 £

 • Příklad: 1 £ - (1 £ * 1/1,2) = 0,17 £
 • Cena aplikace - (cena aplikace * 1 / (1 + daňová sazba))

Příjem, který vývojář obdrží od Googlu: 0,58 £

DPH pro EU, kterou odvede Google: 0,17 £

Na vývojáře, kteří pro aplikace a obsah v příslušných zemích EU nestanovili sazby DPH, může mít změna následující vliv:

Před změnou DPH z 1. ledna 2015 Po změně DPH z 1. ledna 2015

Předpokládáme, že cena aplikace v zemi je 1 £ a vývojář nestanovil sazbu DPH.

Tržba vývojáře po rozdělení příjmu v poměru 70:30

 • Příklad: 1 £ * 0,7 = 0,70
 • Cena aplikace v zemi * 70 %

Příjem, který vývojář obdrží od Googlu: 0,70 £

Předpokládáme, že cena aplikace v zemi je 1 £ a DPH činí 20 %

 

Tržba vývojáře po rozdělení příjmu v poměru 70:30 a odvodu DPH: 0,58 £

 • Příklad: 0,83 £ * 0,7 = 0,58
 • Cena před zdaněním * 70 %

DPH v EU vyměřená kupujícímu: 0,17 £

 • Příklad: 1 £ - (1 £ * 1/1,2) = 0,17 £
 • Cena aplikace - (cena aplikace * 1 / (1 + daňová sazba))

Příjem, který vývojář obdrží od Googlu: 0,58 £

DPH pro EU, kterou odvede Google: 0,17 £

Sazby DPH za nákupy aplikací a obsahu provedené zákazníky z EU

Sazby DPH za nákupy aplikací a obsahu provedené zákazníky z EU zjistíte takto:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. V nabídce vlevo klikněte na Nastavení Nastavení> Nastavení plateb > Spravovat daň z prodeje.
 3. V sekci Evropská unie klikněte na Zobrazit.
Indie

Vývojáři se sídlem v Indii

Pokud sídlíte v Indii, je vaší odpovědností zjistit, zda máte povinnost sehnat si identifikační číslo pro daň ze zboží a služeb (GSTIN) a příslušnou daň odvádět.

Vývojáři se sídlem mimo Indii

Vzhledem k právním předpisům Indie je za stanovení, účtování a odvádění daně GST za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Indie, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

U nákupů uskutečněných indickými zákazníky nebudete muset samostatně počítat a odesílat daň GST. Pokud jste GST pro indické úřady dříve vybírali, již to není nutné.

Související obsah

Další informace naleznete v článku Daň za zboží a služby v Indii.

Japonsko

Pokud nabízíte placené aplikace nebo nákupy v aplikacích v Japonsku, změny japonských zákonů o spotřební dani (JCT) od 1. října 2015 upravují vaše daňové povinnosti v Japonsku. Máte-li ohledně daňových povinností v Japonsku konkrétní otázky, obraťte se na svého daňového poradce.

Vývojáři se sídlem mimo Japonsko

Pokud sídlíte mimo Japonsko a nabízíte placené aplikace nebo nákupy v aplikacích zákazníkům v Japonsku, odpovídáte za účtování, poukazování a hlášení veškerých japonských spotřebních daní (JCT) Národnímu daňovému úřadu v Japonsku.

Vývojáři se sídlem v Japonsku

Pokud sídlíte v Japonsku a nabízíte placené aplikace nebo nákupy v aplikacích zákazníkům v Japonsku, od 1. října 2015 je poplatek za službu Google Play účtovaný společností Google Asia Pacific Limited považován za transakci business-to-business (B2B).

Za stanovení a hlášení japonských spotřebních daní (JCT) za služby B2B poskytované cizím subjektem Národnímu daňovému úřadu v Japonsku odpovídáte vy. Japonské spotřební daně (JCT) nebudou do poplatků za službu týkající se vašich aplikací přidávány automaticky.

Mexiko

Vývojáři se sídlem v Mexiku

Pokud sídlíte v Mexiku, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerého digitálního obsahu v Obchodu Google Play provedené zákazníky v Mexiku.

Od 1. srpna 2020 bude společnost Google u poplatku za služby účtovat 16% daň z přidané hodnoty (DPH), a to z důvodu rozšíření daňových právních předpisů v Mexiku. 16% DPH bude uvedena odděleně od poplatku za služby.

Vývojáři se sídlem mimo Mexiko

Od 1. dubna 2021 platí, že pokud sídlíte mimo Mexiko a v Obchodu Google Play prodáváte placené aplikace a obsah v aplikacích kupujícím z Mexika, za stanovení, účtování a odvádění 16% daně z přidané hodnoty (DPH) účtované kupujícím z Mexika bude odpovědná společnost Google.

Pro zákazníky z Mexika nemusíte DPH počítat a odvádět samostatně. Pokud jste DPH pro mexické úřady dříve vybírali, už to není nutné.

Omán

Vývojáři se sídlem v Ománu

Pokud sídlíte v Ománu, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Ománu.

Vývojáři se sídlem mimo Omán

Od 16. dubna 2021 platí, že pokud v Obchodu Google Play prodáváte placené aplikace a obsah v aplikacích, za stanovení, účtování a odvádění 5% daně z přidané hodnoty (DPH) účtované kupujícím z Ománu bude odpovědná společnost Google.

Pro zákazníky z Ománu nemusíte DPH počítat a odvádět samostatně. Pokud jste DPH pro ománské úřady dříve vybírali, už to není nutné.

Rusko

Vývojáři se sídlem v Rusku

Pokud sídlíte v Rusku, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky z Ruska.

Vývojáři se sídlem mimo Rusko

Vzhledem k právním předpisům Ruska je za stanovení, účtování a odvádění 20% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Ruska, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

DPH za nákupy provedené zákazníky z Ruska nemusíte sami počítat a odvádět. Pokud jste DPH v Rusku dříve vybírali, již to není nutné.

Saúdská Arábie

Vývojáři se sídlem v Saúdské Arábii

Pokud sídlíte v Saúdské Arábii, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky ze Saúdské Arábie.

Vývojáři sídlící mimo Saúdskou Arábii

Vzhledem k daňovým právním předpisům Saúdské Arábie je za stanovení, účtování a odvádění 5% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky ze Saúdské Arábie odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

Pokud sídlíte mimo Saúdskou Arábii, nemusíte tedy DPH za nákupy provedené zákazníky ze Saúdské Arábie počítat a odvádět samostatně. Pokud jste DPH v Saúdské Arábii dříve vybírali, již to není nutné.

Srbsko

Vývojáři se sídlem v Srbsku

Pokud sídlíte v Srbsku, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky ze Srbska.

Vývojáři sídlící mimo Srbsko

Vzhledem k právním předpisům Srbska je za stanovení, účtování a odvádění 20% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci ze Srbska, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

DPH za nákupy provedené zákazníky ze Srbska nemusíte sami počítat a odvádět. Pokud jste DPH pro srbské úřady dříve vybírali, již to není nutné.

Jižní Korea

Vývojáři se sídlem v Jižní Koreji

Pokud sídlíte v Jižní Koreji, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerého digitálního obsahu v Obchodu Google Play provedené zákazníky z Jižní Koreje.

Vývojáři se sídlem mimo Jižní Koreu

Vzhledem k právním předpisům Jižní Koreje je za stanovení, účtování a odvádění 10% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích od vývojářů se sídlem mimo Jižní Koreu, které provedou zákazníci z Jižní Koreje, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

Pokud sídlíte mimo Jižní Koreu, nemusíte tedy DPH za nákupy provedené zákazníky z Jižní Koreje počítat a odvádět samostatně. Pokud jste DPH v Jižní Koreji dříve vybírali, již to není nutné.

Spojené arabské emiráty

Vývojáři se sídlem ve Spojených arabských emirátech

Pokud sídlíte ve Spojených arabských emirátech, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky ze Spojených arabských emirátů.

Vývojáři se sídlem mimo Spojené arabské emiráty

Vzhledem k daňovým právním předpisům ve Spojených arabských emirátech je za stanovení, účtování a odvádění 5% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky ze Spojených arabských emirátů odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

Pokud sídlíte mimo Spojené arabské emiráty, nemusíte tedy DPH za nákupy provedené zákazníky ze Spojených arabských emirátů počítat a odvádět samostatně. Pokud jste DPH ve Spojených arabských emirátech dříve vybírali, již to není nutné.

USA

Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Georgia, Havaj, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Pensylvánie, Portoriko, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming a Západní Virginie

Podle požadavků na daň z prodeje v uvedených státech je za stanovení, účtování a odvádění této daně za nákupy aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky v uvedených státech odpovědná společnost Google. Společnost Google bude daň z prodeje shromažďovat a odvádět příslušným daňovým úřadům.

Pro zákazníky z těchto států nemusíte daň z prodeje počítat a odvádět samostatně. Toto opatření se vás týká i v případě, že nesídlíte v USA.

Ostatní země a oblasti

Vzhledem k právním předpisům ohledně DPH a daně ze zboží a služeb (GST) je za stanovení, účtování a odvádění těchto daní za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích odpovědná společnost Google. Týká se to nákupů uskutečněných zákazníky v následujících zemích:

 • DPH: Albánie, Bangladéš (od 1. května 2021), Indonésie, Keňa, Lichtenštejnsko, Maroko, Norsko, Tchaj-wan, Turecko
 • GST: Nový Zéland, Singapur
 • Daň ze služeb: Malajsie

DPH a GST za nákupy aplikací, které uskuteční zákazníci z těchto zemí, bude příslušným úřadům odesílat společnost Google. Pro zákazníky z těchto zemí nemusíte DPH a GST počítat a odvádět samostatně.

Sazby DPH a GST za placené aplikace a nákupy v aplikacích provedené zákazníky v těchto zemích zjistíte takto:

 1. Otevřete Play Console.
 2. V nabídce vlevo klikněte na Nastavení Nastavení >Účet vývojáře >Nastavení plateb >Spravovat daň z prodeje.

Změny cen aplikací

Postup nastavení a úpravy cen aplikací naleznete v tomto článku.

Pokud nabízíte aplikace v zemích, kde je povinné uvádět cenu včetně daní, bude na vaše existující ceny bez daně použita daňová sazba, kterou máte nastavenou ve službě Play Console.

V zemích, kde za odvody DPH příslušnému daňovému úřadu odpovídají vývojáři, zašle Google plnou výši daně vývojáři a poplatek za službu vypočítá z čisté ceny.

Příklad
Předpokládáme, že cena aplikace v zemi je 100 JPY a DPH je 20 %:

Částka, kterou vývojář dostane od Googlu: 75 JPY

DPH odvedené vývojářem: 17 JPY

 • Příklad: 100 JPY - (100 JPY * 1/1,2) = 17 JPY
 • Cena aplikace - (cena aplikace * 1 / (1 + daňová sazba))

Tržba vývojáře po rozdělení příjmu v poměru 70:30 a odvodu DPH: 58 JPY

 • Příklad: 83 JPY * 0,7 = 58 JPY
 • Cena před zdaněním * 70 %
Import souborů CSV pro produkty v aplikaci

Pokud s produkty v aplikaci importujete soubory CSV, nezapomeňte, že ceny musí zahrnovat daň.

 • Pokud používáte automaticky převedené ceny, můžete výchozí cenu uvést bez daně. Automaticky bude převedena cena včetně daně.
 • Pokud automaticky převedené ceny nepoužíváte, musí ceny zahrnovat daň.

Místní ceny pro produkty v aplikaci

Chcete-li zabránit tomu, aby byla v produktech v aplikaci automaticky vyplněna místní cena ve výchozí měně vaší země, je třeba v souborech CSV, které importujete, zadat cenu produktů v aplikaci dvakrát:

 • První cenou nastavíte výchozí cenu produktu v aplikaci.
 • Druhou cenou stanovíte místní cenu produktu v aplikaci.

Poznámka: Chcete-li importovat soubory CSV s produkty v aplikaci, přejděte na vytvoření spravovaného produktu.

Ostatní země

Pokud nabízíte aplikace v zemi, která výše není uvedena, odpovídáte za zjištění příslušných daňových sazeb pro aplikace ve všech jurisdikcích a za odvedení těchto daní příslušným daňovým úřadům (což nemusejí být daňové úřady ve vaší zemi). Zadané daňové sazby se použijí automaticky v okamžiku platby kupujícího. Společnost Google vám v tomto nemůže poskytnout daňové poradenství a měli byste konzultovat vlastního daňového poradce.

Zjištění daňových sazeb

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. V nabídce vlevo klikněte na Nastavení Nastavení> Nastavení plateb > Spravovat daň z prodeje.
 3. Vyhledejte oblast, ve které chcete změnit nastavení daně.
 4. V sekci Sazby daně klikněte na ikonu tužky Ikona tužky / ikona úprav.
 5. Zadejte sazbu daně.
 6. Klikněte na Uložit.
Příklad

Sazba daně z obratu je určena procentem z vámi stanovené ceny. Příklad:

Sazba daně z prodeje Cena aplikace Daň z prodeje Celková cena aplikace
20 % 10 $ 2 $ 12 $

Pro vývojáře v Argentině

Pokud jste vývojářem v Argentině a nabízíte aplikace ve službě Google Play, upozorňujeme, že neposkytujeme mechanismus pro výběr daní z prodeje, daní z přidané hodnoty ani dalších daní. Jako obchodník máte následující odpovědnosti:

 1. Rozhodnout, zda se vás týká právní požadavek výběru daně.
 2. Navýšit cenu aplikací o případné daně.
 3. Uhradit požadované daně příslušnému daňovému úřadu. Jste odpovědní za všechny srážkové daně vyplývající z prodeje aplikací a všechny platby, které z Googlu obdržíte, budou sníženy o srážkové daně.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory