Daňové sazby a daň z přidané hodnoty (DPH)

V některých zemích se ceny uvedené na stránkách vyhledávání a podrobností musejí rovnat částce, kterou kupující skutečně zaplatí. To znamená, že cena musí zahrnovat veškeré daně (včetně DPH).

Aktuálně podporujeme ceny se zahrnutím daní v následujících zemích:

 • Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská Arábie, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Velká Británie

Pokyny pro jednotlivé oblasti a země

Austrálie

Vývojáři se sídlem v Austrálii

Pokud sídlíte v Austrálii, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění daně ze zboží a služeb (GST) za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky z Austrálie.

Vývojáři se sídlem mimo Austrálii

Vzhledem k právním předpisům Austrálie je za stanovení, účtování a odvádění 10% GST za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Austrálie, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

U nákupů uskutečněných australskými zákazníky nebudete muset samostatně počítat a odesílat daň GST. Pokud jste GST pro australské úřady dříve vybírali, již to není nutné.

Bahrajn

Vývojáři se sídlem v Bahrajnu

Pokud sídlíte v Bahrajnu, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky z Bahrajnu.

Vývojáři se sídlem mimo Bahrajn

Vzhledem k právním předpisům Bahrajn je za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Indie, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

DPH za nákupy provedené zákazníky z Bahrajnu nemusíte sami počítat a odvádět. Pokud jste DPH v Bahrajnu dříve vybírali, již to není nutné.

Bělorusko

Vývojáři se sídlem v Bělorusku

Pokud sídlíte v Bělorusku, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky z Běloruska.

Vývojáři sídlící mimo Bělorusko

Vzhledem k daňovým právním předpisům Běloruska je za stanovení, účtování a odvádění 20% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky z Běloruska odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

Pokud sídlíte mimo Bělorusko, nemusíte tedy DPH za nákupy provedené zákazníky z Běloruska počítat a odvádět samostatně. Pokud jste DPH v Bělorusku dříve vybírali, již to není nutné.

Evropská unie

Vzhledem k právním předpisům Evropské unie (EU) ohledně DPH je společnost Google odpovědná za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerého digitálního obsahu v Obchodu Google Play provedené zákazníky z EU. DPH z nákupů digitálního obsahu uskutečněných zákazníky z EU bude příslušným úřadům odesílat společnost Google.

Pro zákazníky z EU nemusíte DPH počítat a odvádět samostatně. Změna právních předpisů ohledně DPH se vás týká i v případě, že nesídlíte na území EU.

Příklad
Před změnou DPH z 1. ledna 2015 Po změně DPH z 1. ledna 2015

Předpokládáme, že cena aplikace v zemi je 1 £ a DPH činí 20 %

Tržba vývojáře po rozdělení příjmu v poměru 70:30 a odvodu DPH: 0,58 £

 • Příklad: 0,83 £ * 0,7 = 0,58
 • Cena před zdaněním * 70 %

DPH v EU vyměřená kupujícímu: 0,17 £

 • Příklad: 1 £ - (1 £ * 1/1,2) = 0,17 £
 • Cena aplikace - (cena aplikace * 1 / (1 + daňová sazba))

Příjem, který vývojář obdrží od Googlu: 0,75 £

DPH pro EU, kterou odvede vývojář: 0,17 £

Předpokládáme, že cena aplikace v zemi je 1 £ a DPH činí 20 %

Tržba vývojáře po rozdělení příjmu v poměru 70:30 a odvodu DPH: 0,58 £

 • Příklad: 0,83 £ * 0,7 = 0,58
 • Cena před zdaněním * 70 %

DPH v EU vyměřená kupujícímu: 0,17 £

 • Příklad: 1 £ - (1 £ * 1/1,2) = 0,17 £
 • Cena aplikace - (cena aplikace * 1 / (1 + daňová sazba))

Příjem, který vývojář obdrží od Googlu: 0,58 £

DPH pro EU, kterou odvede Google: 0,17 £

Na vývojáře, kteří pro aplikace a obsah v příslušných zemích EU nestanovili sazby DPH, může mít změna následující vliv:

Před změnou DPH z 1. ledna 2015 Po změně DPH z 1. ledna 2015

Předpokládáme, že cena aplikace v zemi je 1 £ a vývojář nestanovil sazbu DPH.

Tržba vývojáře po rozdělení příjmu v poměru 70:30

 • Příklad: 1 £ * 0,7 = 0,70
 • Cena aplikace v zemi * 70 %

Příjem, který vývojář obdrží od Googlu: 0,70 £

Předpokládáme, že cena aplikace v zemi je 1 £ a DPH činí 20 %

 

Tržba vývojáře po rozdělení příjmu v poměru 70:30 a odvodu DPH: 0,58 £

 • Příklad: 0,83 £ * 0,7 = 0,58
 • Cena před zdaněním * 70 %

DPH v EU vyměřená kupujícímu: 0,17 £

 • Příklad: 1 £ - (1 £ * 1/1,2) = 0,17 £
 • Cena aplikace - (cena aplikace * 1 / (1 + daňová sazba))

Příjem, který vývojář obdrží od Googlu: 0,58 £

DPH pro EU, kterou odvede Google: 0,17 £

Sazby DPH za nákupy aplikací a obsahu provedené zákazníky z EU

Sazby DPH za nákupy aplikací a obsahu provedené zákazníky z EU zjistíte takto:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. V nabídce vlevo klikněte na Nastavení Nastavení> Nastavení plateb > Spravovat daň z prodeje.
 3. V sekci Evropská unie klikněte na Zobrazit.
Indie

Vývojáři se sídlem v Indii

Pokud sídlíte v Indii, je vaší odpovědností zjistit, zda máte povinnost sehnat si identifikační číslo pro daň ze zboží a služeb (GSTIN) a příslušnou daň odvádět.

Vývojáři se sídlem mimo Indii

Vzhledem k právním předpisům Indie je za stanovení, účtování a odvádění daně GST za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Indie, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

U nákupů uskutečněných indickými zákazníky nebudete muset samostatně počítat a odesílat daň GST. Pokud jste GST pro indické úřady dříve vybírali, již to není nutné.

Související obsah

Další informace naleznete v článku Daň za zboží a služby v Indii.

Japonsko

Pokud nabízíte placené aplikace nebo nákupy v aplikacích v Japonsku, změny japonských zákonů o spotřební dani (JCT) od 1. října 2015 upravují vaše daňové povinnosti v Japonsku. Máte-li ohledně daňových povinností v Japonsku konkrétní otázky, obraťte se na svého daňového poradce.

Vývojáři se sídlem mimo Japonsko

Pokud sídlíte mimo Japonsko a nabízíte placené aplikace nebo nákupy v aplikacích zákazníkům v Japonsku, odpovídáte za účtování, poukazování a hlášení veškerých japonských spotřebních daní (JCT) Národnímu daňovému úřadu v Japonsku.

Vývojáři se sídlem v Japonsku

Pokud sídlíte v Japonsku a nabízíte placené aplikace nebo nákupy v aplikacích zákazníkům v Japonsku, od 1. října 2015 je poplatek za transakci na Google Play účtovaný společností Google Asia Pacific Limited považován za transakci business-to-business (B2B).

Za stanovení a hlášení japonských spotřebních daní (JCT) za služby B2B poskytované cizím subjektem Národnímu daňovému úřadu v Japonsku odpovídáte vy. Japonské spotřební daně (JCT) nebudou do poplatků za transakce týkající se vašich aplikací přidávány automaticky.

Rusko

Vývojáři se sídlem v Rusku

Pokud sídlíte v Rusku, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky z Ruska.

Vývojáři se sídlem mimo Rusko

Vzhledem k právním předpisům Ruska je za stanovení, účtování a odvádění 20% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci z Ruska, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

DPH za nákupy provedené zákazníky z Ruska nemusíte sami počítat a odvádět. Pokud jste DPH v Rusku dříve vybírali, již to není nutné.

Saúdská Arábie

Vývojáři se sídlem v Saúdské Arábii

Pokud sídlíte v Saúdské Arábii, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky ze Saúdské Arábie.

Vývojáři sídlící mimo Saúdskou Arábii

Vzhledem k daňovým právním předpisům Saúdské Arábie je za stanovení, účtování a odvádění 5% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky ze Saúdské Arábie odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

Pokud sídlíte mimo Saúdskou Arábii, nemusíte tedy DPH za nákupy provedené zákazníky ze Saúdské Arábie počítat a odvádět samostatně. Pokud jste DPH v Saúdské Arábii dříve vybírali, již to není nutné.

Srbsko

Vývojáři se sídlem v Srbsku

Pokud sídlíte v Srbsku, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky ze Srbska.

Vývojáři sídlící mimo Srbsko

Vzhledem k právním předpisům Srbska je za stanovení, účtování a odvádění 20% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích, které provedou zákazníci ze Srbska, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

DPH za nákupy provedené zákazníky ze Srbska nemusíte sami počítat a odvádět. Pokud jste DPH pro srbské úřady dříve vybírali, již to není nutné.

Jižní Korea

Vývojáři se sídlem v Jižní Koreji

Pokud sídlíte v Jižní Koreji, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerého digitálního obsahu v Obchodu Google Play provedené zákazníky z Jižní Koreje.

Vývojáři se sídlem mimo Jižní Koreu

Vzhledem k právním předpisům Jižní Koreje je za stanovení, účtování a odvádění 10% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích od vývojářů se sídlem mimo Jižní Koreu, které provedou zákazníci z Jižní Koreje, odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

Pokud sídlíte mimo Jižní Koreu, nemusíte tedy DPH za nákupy provedené zákazníky z Jižní Koreje počítat a odvádět samostatně. Pokud jste DPH v Jižní Koreji dříve vybírali, již to není nutné.

Spojené arabské emiráty

Vývojáři se sídlem ve Spojených arabských emirátech

Pokud sídlíte ve Spojených arabských emirátech, nesete odpovědnost za stanovení, účtování a odvádění DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky ze Spojených arabských emirátů.

Vývojáři se sídlem mimo Spojené arabské emiráty

Vzhledem k daňovým právním předpisům ve Spojených arabských emirátech je za stanovení, účtování a odvádění 5% DPH za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky ze Spojených arabských emirátů odpovědná společnost Google, která tuto daň zaplatí příslušnému úřadu.

Pokud sídlíte mimo Spojené arabské emiráty, nemusíte tedy DPH za nákupy provedené zákazníky ze Spojených arabských emirátů počítat a odvádět samostatně. Pokud jste DPH ve Spojených arabských emirátech dříve vybírali, již to není nutné.

USA

Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Georgia, Havaj, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kalifornie, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming a Západní Virginie

Podle požadavků na daň z prodeje v uvedených státech je za stanovení, účtování a odvádění této daně za nákupy aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích provedené zákazníky v uvedených státech odpovědná společnost Google. Společnost Google bude daň z prodeje shromažďovat a odvádět příslušným daňovým úřadům.

Pro zákazníky z těchto států nemusíte daň z prodeje počítat a odvádět samostatně. Toto opatření se vás týká i v případě, že nesídlíte v USA.

Ostatní země a oblasti

Vzhledem k právním předpisům ohledně DPH a daně ze zboží a služeb (GST) je za stanovení, účtování a odvádění těchto daní za nákupy veškerých placených aplikací v Obchodu Google Play a nákupy v aplikacích odpovědná společnost Google. Týká se to nákupů uskutečněných zákazníky v následujících zemích:

 • DPH: Albánie, Jihoafrická republika, Lichtenštejnsko, Maroko, Norsko, Tchaj-wan, Turecko
 • GST: Nový Zéland, Singapur
 • Daň ze služeb: Malajsie

DPH a GST za nákupy aplikací, které uskuteční zákazníci z těchto zemí, bude příslušným úřadům odesílat společnost Google. Pro zákazníky z těchto zemí nemusíte DPH a GST počítat a odvádět samostatně.

Sazby DPH a GST za placené aplikace a nákupy v aplikacích provedené zákazníky v těchto zemích zjistíte takto:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. V nabídce vlevo klikněte na Nastavení Nastavení> Nastavení plateb > Spravovat daň z prodeje.

Změny cen aplikací

Postup nastavení a úpravy cen aplikací naleznete v tomto článku.

Pokud nabízíte aplikace v zemích, kde je povinné uvádět cenu včetně daní, bude na vaše existující ceny bez daně použita daňová sazba, kterou máte nastavenou ve službě Play Console.

V zemích, kde za odvody DPH příslušnému daňovému úřadu odpovídají vývojáři, zašle Google plnou výši daně vývojáři a transakční poplatek vypočítá z čisté ceny.

Příklad
Předpokládáme, že cena aplikace v zemi je 100 JPY a DPH je 20 %:

Částka, kterou vývojář dostane od Googlu: 75 JPY

DPH odvedené vývojářem: 17 JPY

 • Příklad: 100 JPY - (100 JPY * 1/1,2) = 17 JPY
 • Cena aplikace - (cena aplikace * 1 / (1 + daňová sazba))

Tržba vývojáře po rozdělení příjmu v poměru 70:30 a odvodu DPH: 58 JPY

 • Příklad: 83 JPY * 0,7 = 58 JPY
 • Cena před zdaněním * 70 %
Import souborů CSV pro produkty v aplikaci

Pokud s produkty v aplikaci importujete soubory CSV, nezapomeňte, že ceny musí zahrnovat daň.

 • Pokud používáte automaticky převedené ceny, můžete výchozí cenu uvést bez daně. Automaticky bude převedena cena včetně daně.
 • Pokud automaticky převedené ceny nepoužíváte, musí ceny zahrnovat daň.

Místní ceny pro produkty v aplikaci

Chcete-li zabránit tomu, aby byla v produktech v aplikaci automaticky vyplněna místní cena ve výchozí měně vaší země, je třeba v souborech CSV, které importujete, zadat cenu produktů v aplikaci dvakrát:

 • První cenou nastavíte výchozí cenu produktu v aplikaci.
 • Druhou cenou stanovíte místní cenu produktu v aplikaci.

Poznámka: Chcete-li importovat soubory CSV s produkty v aplikaci, přejděte na vytvoření spravovaného produktu.

Ostatní země

Pokud nabízíte aplikace v zemi, která výše není uvedena, odpovídáte za zjištění příslušných daňových sazeb pro aplikace ve všech jurisdikcích a za odvedení těchto daní příslušným daňovým úřadům (což nemusejí být daňové úřady ve vaší zemi). Zadané daňové sazby se použijí automaticky v okamžiku platby kupujícího. Společnost Google vám v tomto nemůže poskytnout daňové poradenství a měli byste konzultovat vlastního daňového poradce.

Zjištění daňových sazeb

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. V nabídce vlevo klikněte na Nastavení Nastavení> Nastavení plateb > Spravovat daň z prodeje.
 3. Vyhledejte oblast, ve které chcete změnit nastavení daně.
 4. V sekci Sazby daně klikněte na ikonu tužky Ikona tužky / ikona úprav.
 5. Zadejte sazbu daně.
 6. Klikněte na Uložit.
Příklad

Sazba daně z obratu je určena procentem z vámi stanovené ceny. Příklad:

Sazba daně z prodeje Cena aplikace Daň z prodeje Celková cena aplikace
20 % 10 $ 2 $ 12 $

Pro vývojáře v Argentině

Pokud jste vývojářem v Argentině a nabízíte aplikace ve službě Google Play, upozorňujeme, že neposkytujeme mechanismus pro výběr daní z prodeje, daní z přidané hodnoty ani dalších daní. Jako obchodník máte následující odpovědnosti:

 1. Rozhodnout, zda se vás týká právní požadavek výběru daně.
 2. Navýšit cenu aplikací o případné daně.
 3. Uhradit požadované daně příslušnému daňovému úřadu. Jste odpovědní za všechny srážkové daně vyplývající z prodeje aplikací a všechny platby, které z Googlu obdržíte, budou sníženy o srážkové daně.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?