Xử lý đơn đặt hàng và thanh toán

Yêu cầu hủy của người mua

Người mua sẽ có hai giờ để hủy sau khi mua một ứng dụng hoặc trò chơi từ Google Play. Hết thời gian hủy này, Google sẽ tự động tính phí thẻ và chuyển khoản thanh toán vào tài khoản của bạn theo lịch biểu thanh toán hiện hành.

Báo cáo và thanh toán hằng tháng

Mọi đơn đặt hàng được xử lý, hoàn tiền hoặc bồi hoàn từ ngày đầu tiên của một tháng cụ thể tới ngày cuối cùng của tháng đó sẽ được thanh toán vào khoảng ngày thứ 15 của tháng tiếp theo. Xin lưu ý rằng có thể mất vài ngày để ngân hàng ghi có vào tài khoản của bạn. Để tìm hiểu thêm về thời gian xoay vòng các khoản tiền gửi điện tử, hãy liên hệ với tổ chức tài chính của bạn.

Vị trí nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

Tại một số vị trí, người bán trên Google Play sẽ được Google thanh toán thông qua phương thức chuyển khoản ngân hàng. Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến nội dung cách nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.

Tiến trình thanh toán và mức tối thiểu

  • Trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập> Hồ sơ thanh toán) trong Play Console không cập nhật theo thời gian thực mà cập nhật trong vòng 24 giờ từ khi thanh toán.
  • Google không thực hiện thanh toán vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng. Ví dụ: nếu bạn tính phí đơn đặt hàng vào Thứ Năm, Thứ Sáu hoặc Thứ Bảy, tiền gửi của bạn sẽ được chuyển vào Thứ Hai. Nếu thứ Hai là ngày nghỉ của ngân hàng, tiền thanh toán cho bạn sẽ được chuyển vào thứ Ba.
  • Số dư bạn nhận được tại thời điểm thanh toán phải đáp ứng mức tối thiểu, tùy theo cách bạn nhận thanh toán:
    • Người bán nhận khoản thanh toán bằng đồng nội tệ: 1 USD
    • Người bán nhận khoản thanh toán bằng USD qua hình hức chuyển khoản ngân hàng: 100 USD
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false