จัดการรุ่นของอุปกรณ์รูปแบบต่างๆ ในแทร็กเฉพาะ

เรากำลังเปลี่ยนแปลงวิธีเผยแพร่แอป Wear OS หากต้องการเผยแพร่อัปเดต Wear OS หลังสิ้นเดือนสิงหาคม คุณต้องสร้างการติดตามการเผยแพร่สำหรับ Wear OS โดยเฉพาะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนย้ายข้อมูลรุ่น Wear OS ที่มีอยู่ด้านล่าง
คุณใช้แทร็กเฉพาะเพื่อจัดการรุ่นของแอปสำหรับอุปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น แอป Wear OS และ Android TV ได้ใน Play Console

ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแทร็กใน Play Console

ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่นักพัฒนาแอปจัดการรุ่นสำหรับอุปกรณ์แต่ละรูปแบบด้วยการเปิดตัวการติดตามการเผยแพร่สำหรับอุปกรณ์รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปดำเนินการต่อไปนี้ได้ง่ายขึ้น

 • เปิดตัวบางรุ่น (เช่น รุ่น Wear OS) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรุ่นของอุปกรณ์รูปแบบอื่นๆ
 • ลดความซับซ้อนของการทดสอบด้วยการมีแทร็กเฉพาะสำหรับกำหนดค่าและจัดการผู้ทดสอบ

เมื่อเดือนมีนาคม 2023 เราได้เปิดใช้แทร็ก "Wear OS เท่านั้น" สำหรับ App Bundle และ APK ของ Wear OS โดยเฉพาะ ซึ่งมีการจัดการแยกจากการติดตามการเผยแพร่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในเดือนตุลาคม 2023 เราได้เปิดตัวแทร็ก "Android TV เท่านั้น" สำหรับรุ่นต่างๆ ของ Android TV โดยเฉพาะ

หากมีรุ่น Wear OS อยู่ในแทร็กมาตรฐาน คุณต้องย้ายข้อมูลไปยังแทร็ก Wear OS โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนด้านล่าง

ย้ายข้อมูลรุ่นที่มีอยู่และใช้แทร็กเฉพาะ

หากปัจจุบันคุณมีแอป Wear OS ที่ต้องการเผยแพร่ใน Google Play ต่อ คุณต้องย้ายข้อมูลรุ่นเหล่านี้จากการติดตามการเผยแพร่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังแทร็กเฉพาะ คุณยังสามารถจัดการแอป Android TV ได้ง่ายขึ้นโดยใช้แทร็กสำหรับ Android TV โดยเฉพาะ

ขยายหรือยุบส่วนด้านล่างเพื่อดูวิธีย้ายข้อมูลรุ่นที่มีอยู่ไปยังแทร็กเฉพาะใน Play Console

ย้ายข้อมูลรุ่น Wear OS ที่มีอยู่

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 รุ่น Wear OS ที่ยังไม่ได้ย้ายข้อมูลจากการติดตามการเผยแพร่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่จะยังคงให้บริการแก่ผู้ใช้ แต่คุณจะไม่สามารถอัปเดตรุ่นเหล่านั้นได้ คุณต้องย้ายข้อมูลรุ่นเหล่านี้ไปยังแทร็ก Wear OS เท่านั้นเพื่ออัปเดต

วิธีย้ายข้อมูลรุ่น

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าเวอร์ชันที่ใช้งานจริง (รุ่น > เวอร์ชันที่ใช้งานจริง)
 2. หากรุ่นของคุณมี App Bundle ของ Wear OS คุณจะเห็นการแจ้งเตือนที่ด้านบนของหน้า ซึ่งระบุว่า Bundle ของคุณมีแอป Wear OS และจะถูกบล็อกไม่ให้เปิดตัว คลิกสร้างแทร็ก Wear OS ใต้การแจ้งเตือน
 3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • คัดลอกผู้ทดสอบ ประเทศ และ App Bundle จากแทร็กที่มีอยู่: ระบบจะคัดลอกผู้ทดสอบ ประเทศ และ App Bundle จากแทร็กทดสอบและแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริงที่มีอยู่ โดยคุณจะยังทำการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ ระบบจะไม่คัดลอก App Bundle สำหรับแทร็กที่มีการเปิดตัวแบบทีละขั้นอยู่ หากต้องการคัดลอก App Bundle ให้ทำการเปิดตัวแบบทีละขั้นให้เสร็จก่อนที่จะดำเนินการต่อ หากคุณเป็นผู้ใช้ API คุณจะต้องอัปเดตการผสานรวมให้ใช้รหัสแทร็กใหม่
  • ไม่คัดลอกผู้ทดสอบ ประเทศ และ App Bundle: หากเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลนี้เมื่อเตรียมรุ่น Wear OS
 4. คลิกสร้างแทร็ก
 • หลังจากที่เริ่มให้บริการแอปแก่ผู้ใช้ผ่านการติดตามการเผยแพร่ของ Wear OS เท่านั้น ให้นำ App Bundle และ APK ของ Wear OS ที่ซ้ำซ้อนออกจากการติดตามการเผยแพร่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จากจุดนี้ คุณสามารถจัดการรุ่นและผู้ใช้ของ Wear OS แยกจากรุ่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์รูปแบบอื่นๆ ได้
ใช้การติดตามการเผยแพร่สำหรับแอป Android TV โดยเฉพาะ

คุณจะใช้การติดตามการเผยแพร่สําหรับแอป Android TV โดยเฉพาะหรือไม่ก็ได้ โดยคุณจะยังให้บริการผู้ใช้แอป Android TV ผ่านการติดตามการเผยแพร่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้การติดตามการเผยแพร่สำหรับ Android TV โดยเฉพาะซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติแนะนำ

วิธีใช้การติดตามการเผยแพร่สำหรับ Android TV โดยเฉพาะ

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการตั้งค่าขั้นสูง (รุ่น > การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง)
 2. เลือกแท็บรูปแบบของอุปกรณ์
 3. หากยังไม่ได้กำหนดเป้าหมาย Android TV ให้คลิก + เพิ่มรูปแบบของอุปกรณ์ แล้วเลือก Android TV ระบบจะเพิ่ม Android TV ลงในแท็บรูปแบบของอุปกรณ์
 4. คลิกจัดการข้าง Android TV
 5. ข้าง "รุ่น" ให้เลือกใช้การติดตามการเผยแพร่สำหรับ Android TV โดยเฉพาะ
 6. เลือกเลือกใช้ Android TV แอปจะได้รับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของ Android TV
  • หมายเหตุ: หากต้องการเลือกใช้ Android TV คุณต้องอัปโหลดภาพหน้าจอ Android TV สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ทั้งหมด หากยังไม่ได้อัปโหลดภาพหน้าจอดังกล่าว คุณสามารถคลิก "บันทึก" อัปโหลดภาพหน้าจอ Android TV แล้วกลับมาเลือกใช้ได้
 7. คลิกบันทึก
  • หมายเหตุ: หลังจากบันทึกแล้ว คุณจะจัดการรุ่นและผู้ใช้ของ Android TV แยกจากแอปรุ่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หรือแอปอื่นๆ) ซึ่งการดําเนินการนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้

หลังจากที่เริ่มให้บริการแอปแก่ผู้ใช้ผ่านการติดตามการเผยแพร่ของ Android TV ให้นำ Android App Bundle และ APK ที่ซ้ำซ้อนออกจากการติดตามการเผยแพร่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จากจุดนี้ คุณสามารถจัดการรุ่นและผู้ใช้ของ Android TV แยกจากรุ่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์รูปแบบอื่นๆ ได้

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ API

หลังจากที่สร้างการติดตามการเผยแพร่สำหรับ Wear OS โดยเฉพาะแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ API ที่มีอยู่เพื่อเผยแพร่ App Bundle หรือ APK ของ Wear OS โดยใช้การติดตามการเผยแพร่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อีกต่อไป และจะต้องอัปเดตการผสานรวมเพื่อใช้รหัสแทร็ก Wear OS ใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุแทร็กสำหรับรูปแบบของอุปกรณ์ในเว็บไซต์ของนักพัฒนาแอป Android

เตรียมรุ่นใหม่

ขยายหรือยุบส่วนด้านล่างเพื่อดูวิธีเตรียมรุ่นสำหรับอุปกรณ์รูปแบบต่างๆ ใน Play Console

เตรียมการสำหรับ Wear OS รุ่นใหม่

สิ่งที่ต้องทำก่อน: หากสร้างแอปสำหรับ Wear OS เป็นครั้งแรก คุณต้องใช้ App Bundle ที่รองรับ Wear OS การใช้ App Bundle ที่รองรับ Wear OS หมายความว่าคุณเพียงต้องสร้าง รับรอง และอัปโหลดอาร์ติแฟกต์เดี่ยวเพียงครั้งเดียวเพื่อรองรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของแอปและประสบการณ์การใช้งาน Wear OS

วิธีเตรียมการสำหรับการเผยแพร่ใน Wear OS

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการตั้งค่าขั้นสูง (รุ่น > การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง)
 2. เลือกแท็บรูปแบบของอุปกรณ์ แล้วคลิกเพิ่มรูปแบบของอุปกรณ์ใหม่
 3. เลือก Wear OS
 4. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
 5. กลับไปที่หน้าการตั้งค่าขั้นสูง แล้วคลิกจัดการในส่วน Wear OS
 6. เลือกใช้การเผยแพร่และข้อกำหนดในการให้บริการ

เมื่อเลือกใช้และเผยแพร่แอปแล้ว ทีมของเราจะช่วยตรวจสอบว่าแอปของคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของแอป Wear OS หรือคุณจะเลือกไม่ใช้ก็ได้หากเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณเลือกให้แอปรวมอยู่ในคอลเล็กชัน Wear OS บน Google Play ได้ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเผยแพร่แอปไปยัง Wear OS

เตรียมการสำหรับ Android TV รุ่นใหม่

สิ่งที่ต้องทำก่อน: หากกำลังสร้างแอปสำหรับ Android TV เป็นครั้งแรก คุณต้องใช้ App Bundle ที่รองรับ Android TV การใช้ App Bundle ที่รองรับ Android TV หมายความว่าคุณเพียงต้องสร้าง รับรอง และอัปโหลดอาร์ติแฟกต์เดี่ยวเพียงครั้งเดียวเพื่อรองรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของแอปและประสบการณ์การใช้งาน Android TV

วิธีเตรียมความพร้อมสำหรับการเผยแพร่ใน Android TV

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการตั้งค่าขั้นสูง (รุ่น > การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง)
 2. เลือกแท็บรูปแบบของอุปกรณ์ แล้วคลิกเพิ่มรูปแบบของอุปกรณ์ใหม่
 3. เลือก Android TV
 4. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
  • อัปโหลดภาพหน้าจอของ Android TV และ
  • อัปโหลด App Bundle ของ Android TV ไปยังแทร็กทดสอบ
 5. กลับไปที่หน้าการตั้งค่าขั้นสูง แล้วคลิกจัดการในส่วน Android TV
 6. เลือกใช้การเผยแพร่และข้อกำหนดในการให้บริการ

เมื่อเลือกใช้และเผยแพร่แอปแล้ว ทีมของเราจะช่วยตรวจสอบว่าแอปของคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของแอป TV หรือคุณจะเลือกไม่ใช้ก็ได้หากเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณเลือกให้แอปรวมอยู่ในคอลเล็กชัน Android TV บน Google Play ได้ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเผยแพร่แอปไปยัง Android TV

ยกเลิกการเผยแพร่แอป

เมื่อคุณไม่เผยแพร่แอป ผู้ใช้ปัจจุบันจะยังคงใช้แอปและรับการอัปเดตแอปได้ แต่ผู้ใช้ใหม่จะค้นหาและดาวน์โหลดแอปของคุณใน Google Play ไม่ได้

สิ่งที่ต้องทำก่อน: ก่อนที่จะยกเลิกการเผยแพร่แอปได้คุณต้องตรวจสอบว่า

วิธียกเลิกการเผยแพร่แอป

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการตั้งค่าขั้นสูง (รุ่น > การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง)
 2. ในแท็บความพร้อมให้บริการของแอป ให้เลือกยกเลิกการเผยแพร่

หากตัดสินใจว่าจะทำให้แอปพร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ใหม่อีกครั้ง คุณสามารถกลับมาที่นี่แล้วเลือกเผยแพร่

คำถามที่พบบ่อย

แทร็กเริ่มต้นจะหยุดให้บริการในอุปกรณ์ Wear OS เมื่อใด

แทร็กเริ่มต้นจะหยุดให้บริการในอุปกรณ์ Wear OS โดยอัตโนมัติเมื่อรุ่น Wear OS ในแทร็ก "Wear OS เท่านั้น" ได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และพร้อมให้บริการใน Google Play แล้ว

จะเกิดอะไรขึ้นกับ App Bundle และ APK ของ Wear OS ที่เหลืออยู่ในแทร็กเริ่มต้นระหว่างหรือหลังจากระยะเวลาการย้ายข้อมูล

App Bundle และ APK เหล่านี้จะให้บริการในอุปกรณ์ Wear OS ในระยะเวลาการย้ายข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป เมื่อระยะเวลาการย้ายข้อมูลสิ้นสุดลง คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้นำ App Bundle และ APK ของ Wear OS ที่เหลืออยู่ออกจากแทร็กเริ่มต้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก