Zarządzanie wersjami na różne formaty na osobnych ścieżkach

Wprowadzamy zmiany w sposobie publikowania aplikacji na Wear OS. Z końcem sierpnia aby publikować aktualizacje na Wear OS, musisz utworzyć osobną ścieżkę wersji dla tego systemu. Więcej informacji znajdziesz w poniższej sekcji Migracja istniejących wersji na Wear OS.
Za pomocą osobnych ścieżek możesz zarządzać w Konsoli Play wersjami aplikacji na różne formaty. Dotyczy to na przykład aplikacji na Wear OS lub na Androida TV.

Zmiany w ścieżkach w Konsoli Play

Wprowadzamy obecnie zmiany w sposobie, w jaki deweloperzy zarządzają wersjami w przypadku poszczególnych formatów – wprowadzamy osobne ścieżki wersji na różne formaty. Sprawia to, że:

 • deweloperzy mogą łatwiej wdrażać określone wersje (np. na Wear OS) niezależnie od wersji na inne formaty;
 • testowanie jest prostsze dzięki osobnym ścieżkom do konfigurowania testerów i zarządzania nimi.

W marcu 2023 r. udostępniliśmy ścieżkę „Tylko Wear OS” w przypadku plików APK i pakietów aplikacji na Wear OS. Można nią zarządzać niezależnie od ścieżki wersji mobilnej. W październiku 2023 r. wprowadziliśmy specjalną ścieżkę na potrzeby wersji na Androida TV: „Tylko Android TV”.

Jeśli masz wersję na Wear OS na ścieżce standardowej, musisz przenieść ją na ścieżkę dla tego systemu. Więcej informacji znajdziesz w sekcji poniżej.

Migracja istniejących wersji i używanie specjalnych ścieżek

Jeśli masz aplikacje na Wear OS, które chcesz nadal dystrybuować w Google Play, musisz przenieść je ze ścieżki wersji mobilnej na specjalne ścieżki. Możesz też uprościć zarządzanie aplikacjami na Androida TV, korzystając z osobnej ścieżki.

Rozwiń lub zwiń poniższe sekcje, aby dowiedzieć się, jak przenieść istniejące wersje na osobne ścieżki w Konsoli Play.

Migracja istniejących wersji na Wear OS

Od września 2023 r. wersje na Wear OS, które nie zostały jeszcze przeniesione ze ścieżek wersji mobilnych, nadal są dostępne dla użytkowników, ale nie można ich aktualizować. Aby je zaktualizować, musisz przenieść te wersje na ścieżkę „Tylko Wear OS”.

Żeby przenieść wersję:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Produkcyjna (Wersja > Produkcyjna).
 2. Jeśli wersja zawiera pakiet aplikacji na Wear OS, u góry strony pojawi się powiadomienie z informacją, że zawiera on aplikację na Wear OS. Wdrożenie tej wersji będzie wtedy niemożliwe. Pod powiadomieniem kliknij Utwórz ścieżkę dla Wear OS.
 3. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Skopiuj testerów, kraje i pakiety aplikacji z istniejących ścieżek: testerzy, kraje i pakiety aplikacji zostaną skopiowane z istniejących ścieżek testów i ścieżek produkcyjnych. Nadal możesz wprowadzać zmiany. Pakiety aplikacji nie zostaną skopiowane w przypadku ścieżek, na których trwa wdrażanie etapowe. Aby skopiować pakiety aplikacji, najpierw zakończ wdrażanie etapowe. Jeśli jesteś użytkownikiem interfejsu API, musisz zaktualizować integrację, aby używać nowego identyfikatora ścieżki.
  • Nie kopiuj testerów, krajów ani pakietów aplikacji: jeśli wybierzesz tę opcję, będzie trzeba dodać te informacje podczas przygotowywania wersji na Wear OS.
 4. Kliknij Utwórz ścieżki.
 • Gdy zaczniesz udostępniać aplikację użytkownikom na ścieżce wersji „Tylko Wear OS”, usuń zbędne pliki APK i pakiety aplikacji na Wear OS ze ścieżki wersji mobilnej. Odtąd możesz zarządzać wersjami na Wear OS i ich użytkownikami niezależnie od wersji mobilnej lub wersji na inne formaty.
Używanie osobnej ścieżki wersji w przypadku aplikacji na Androida TV

Korzystanie z osobnej ścieżki wersji przeznaczonej dla aplikacji na Androida TV jest opcjonalne. Nadal możesz udostępniać te aplikacje użytkownikom za pomocą ścieżki wersji mobilnej. Sprawdzoną metodą jest jednak korzystanie z osobnej ścieżki wersji w przypadku Androida TV.

Aby użyć ścieżki przeznaczonej dla Androida TV:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Ustawienia zaawansowane (Wersja > Konfiguracja > Ustawienia zaawansowane).
 2. Kliknij kartę Formaty.
 3. Jeśli kierowanie nie uwzględnia jeszcze Androida TV, kliknij + Dodaj format i wybierz Android TV. Opcja „Android TV” zostanie dodana do karty Formaty.
 4. Obok opcji „Android TV” kliknij Zarządzaj.
 5. Obok opcji „Wersje” wybierz Użyj ścieżki wersji przeznaczonej dla Androida TV.
 6. Wybierz Udostępniaj aplikację na Androidzie TV. Sprawdzimy zgodność Twojej aplikacji ze wskazówkami dotyczącymi jakości na Androidzie TV.
  • Uwaga: aby udostępniać aplikację na Androidzie TV, musisz przesłać zrzuty ekranu z Androida TV do zamieszczenia na wszystkich stronach aplikacji. Kliknij Zapisz, prześlij zrzuty ekranu z Androida TV, a potem wróć, aby wyrazić zgodę.
 7. Kliknij Zapisz.
  • Uwaga: po zapisaniu wersjami na Androida TV i ich użytkownikami będzie można zarządzać niezależnie od wersji mobilnej (lub innej). Nie będzie można tego zmienić.

Gdy zaczniesz udostępniać aplikację użytkownikom na ścieżce wersji na Androida TV, usuń zbędne pliki APK i pakiety aplikacji na Androida TV ze ścieżki wersji mobilnej. Odtąd możesz zarządzać wersjami na Androida TV i ich użytkownikami niezależnie od wersji mobilnej lub wersji na inne formaty.

Uwaga dla użytkowników interfejsu API

Po utworzeniu osobnych ścieżek wersji na Wear OS nie będzie już można używać istniejących interfejsów API do publikowania plików APK ani pakietów aplikacji na Wear OS przy użyciu ścieżki wersji mobilnej. Żeby korzystać z nowych identyfikatorów ścieżek na Wear OS, musisz zaktualizować integrację.

Więcej informacji o identyfikowaniu ścieżek dla poszczególnych formatów znajdziesz na stronie dla deweloperów aplikacji na Androida.

Przygotowywanie nowej wersji

Rozwiń lub zwiń poniższe sekcje, aby dowiedzieć się, jak w Konsoli Play przygotować wersję na różne formaty.

Przygotowywanie nowej wersji na Wear OS

Warunek wstępny: jeśli tworzysz środowisko Wear OS po raz pierwszy, musisz użyć pakietu aplikacji z obsługą Wear OS. Użycie takiego pakietu aplikacji oznacza, że aby obsługiwać instalowaną wersję aplikacji i środowisko Wear OS wystarczy skompilować, podpisać i przesłać tylko 1 artefakt.

Aby przygotować się do dystrybucji na Wear OS:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Ustawienia zaawansowane (Wersja > Konfiguracja > Ustawienia zaawansowane).
 2. Kliknij kartę Formaty i wybierz Dodaj nowy format.
 3. Wybierz Wear OS.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby:
 5. Wróć na stronę Ustawienia zaawansowane i w sekcji „Wear OS” kliknij Zarządzaj.
 6. Zaakceptuj warunki dystrybucji i korzystania z usługi.

Gdy wyrazisz zgodę i opublikujesz aplikację, nasz zespół sprawdzi ją pod kątem zgodności ze wskazówkami dotyczącymi jakości aplikacji na Wear OS. Możesz też zrezygnować, jeśli zmienisz zdanie. Możesz także zgłosić aplikację do potencjalnego uwzględnienia w kolekcjach na Wear OS w Google Play.

Dowiedz się więcej o dystrybucji aplikacji na Wear OS.

Przygotowywanie nowej wersji na Androida TV

Warunek wstępny: jeśli tworzysz środowisko Androida TV po raz pierwszy, musisz użyć pakietu aplikacji z obsługą Androida TV. Użycie takiego pakietu oznacza, że aby obsługiwać instalowaną wersję aplikacji i środowisko Androida TV, wystarczy skompilować, podpisać i przesłać tylko 1 artefakt.

Aby przygotować się do dystrybucji na Androidzie TV:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Ustawienia zaawansowane (Wersja > Konfiguracja > Ustawienia zaawansowane).
 2. Kliknij kartę Formaty i wybierz Dodaj nowy format.
 3. Wybierz Android TV.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby:
  • przesłać zrzut ekranu z Androida TV, a także
  • przesłać pakiet aplikacji na Androida TV na ścieżkę testów.
 5. Wróć na stronę Ustawienia zaawansowane i w sekcji „Android TV” kliknij Zarządzaj.
 6. Zaakceptuj warunki dystrybucji i korzystania z usługi.

Gdy wyrazisz zgodę i opublikujesz aplikację, nasz zespół sprawdzi ją pod kątem zgodności ze wskazówkami dotyczącymi jakości aplikacji na Androida TV. Możesz też zrezygnować, jeśli zmienisz zdanie. Możesz także zgłosić aplikację do potencjalnego uwzględnienia w kolekcjach na Androida TV w Google Play.

Dowiedz się więcej o tym, jak rozpowszechniać aplikacje na Androida TV.

Wycofywanie aplikacji

Dotychczasowi użytkownicy aplikacji nadal będą mogli jej używać i pobierać aktualizacje, nawet gdy ją wycofasz. Nowi użytkownicy nie będą mogli jej znaleźć ani pobrać z Google Play.

Wymagania wstępne: zanim wycofasz aplikację, dopilnuj, by zostały spełnione te warunki:

Aby cofnąć publikację swojej aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Ustawienia zaawansowane (Wersja > Konfiguracja > Ustawienia zaawansowane).
 2. Na karcie Dostępność aplikacji wybierz Nie opublikowano.

Jeśli chcesz ponownie udostępnić aplikację nowym użytkownikom, możesz tu wrócić i wybrać Opublikowano.

Najczęstsze pytania

Kiedy domyślna ścieżka przestanie obsługiwać urządzenia z Wear OS?

Domyślna ścieżka automatycznie przestanie obsługiwać urządzenia z Wear OS, gdy Twoja wersja na Wear OS na ścieżce „Tylko dla Wear OS” zostanie sprawdzona, zatwierdzona i stanie się dostępna w Google Play.

Co się stanie z pakietami aplikacji i plikami APK na Wear OS, które pozostaną na ścieżce domyślnej w okresie migracji i po nim?

W okresie migracji (od maja do końca sierpnia) będą one dostępne dla urządzeń z Wear OS. Od września, po zakończeniu okresu migracji, pojawi się prośba o usunięcie wszystkich pakietów aplikacji i plików APK na Wear OS, które pozostaną na ścieżkach domyślnych.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne