Erinevate kujutüübi versioonide haldamine spetsiaalsetel versiooniradadel

Muudame Wear OS-i rakenduste avaldamise viisi. Pärast augusti lõppu peate Wear OS-i värskenduste avaldamiseks looma spetsiaalse Wear OS-i versiooniraja. Lisateavet leiate allolevast jaotisest Olemasolevate Wear OS-i väljalasete üleviimine.
Spetsiaalsete versiooniradade abil saate Play Console'is hallata rakenduste versioone erinevate kujutüüpide korral (nt Wear OS-i ja Android TV rakendused).

Radade vahetumine Play Console'is

Teeme praegu muudatusi seoses sellega, kuidas haldavad arendajad iga kujutüübi versioone. Selleks võtame erinevate kujutüüpide jaoks kasutusele spetsiaalsed versioonirajad. Nii on arendajatel lihtsam:

 • anda teatud versioone (nt Wear OS-i väljalase) välja teistest kujutüübi versioonidest sõltumatult;
 • lihtsustada testimist, kuna testijate seadistamiseks ja haldamiseks on spetsiaalsed rajad.

2023. aasta märtsis lubasime raja „Ainult Wear OS“ spetsiaalselt Wear OS-i rakenduse kogumite ja APK-de jaoks, mida hallatakse mobiilseadme versiooni rajast eraldi. 2023. aasta oktoobris võtsime Android TV väljalasete jaoks kasutusele spetsiaalse raja: „Ainult Android TV“.

Kui teil on standardsel rajal juba olemas Wear OS-i väljalase, peate selle üle viima Wear OS-i rajale. Lisateavet leiate allolevast jaotisest.

Olemasolevate versioonide üleviimine ja spetsiaalsete radade kasutamine

Kui teil on praegu Wear OS-i rakendusi, mille levitamist soovite Google Plays jätkata, peate viima need versioonid mobiilseadme versiooni rajalt üle spetsiaalsetele radadele. Samuti saate lihtsustada Android TV rakenduse haldamist, kui kasutate spetsiaalset Android TV rada.

Laiendage või ahendage allolevad jaotised, et teada saada, kuidas viia olemasolevad versioonid Play Console'is üle spetsiaalsetele radadele.

Olemasoleva Wear OS-i väljalaske üleviimine

Alates 2023. aasta septembrist pakutakse kasutajatele endiselt Wear OS-i väljalaskeid, mida pole mobiilseadme versiooni radadelt veel üle viidud, kuid te ei saa neid värskendada. Värskendamiseks peate need väljalasked üle viima rajale Ainult Wear OS.

Oma väljalaske üleviimiseks tehke järgmist.

 1. Avage Play Console, minge lehele Tootmisversioon (Väljalase > Tootmisversioon).
 2. Kui teie väljalase sisaldab Wear OS-i rakenduse kogumit, kuvatakse lehe ülaosas märguanne, mis ütleb, et teie kogum sisaldab Wear OS-i rakendust ja selle avaldamine blokeeritakse. Klõpsake märguande all valikul Loo Wear OS-i rada.
 3. Tehke üks järgmistest valikutest.
  • Kopeerige testijad, riigid ja rakenduste kogumid olemasolevatelt radadelt. Testijad, riigid ja rakenduste kogumid kopeeritakse teie olemasolevatelt test- ja tootmisradadelt. Saate endiselt muudatusi teha. Rakenduste kogumeid ei kopeerita radade puhul, mille etapiviisiline levitamine on pooleli. Rakenduste kogumite kopeerimiseks lõpetage enne jätkamist etapiviisiline levitamine. Kui olete API kasutaja, peate uue jälgimis-ID kasutamiseks oma integratsiooni värskendama.
  • Ärge kopeerige testijaid, riike ega rakenduste kogumeid. Kui teete selle valiku, siis peate antud info lisama, kui valmistate ette oma Wear OS-i väljalaset.
 4. Klõpsake käsul Loo rajad.
 • Kui olete alustanud oma rakenduse pakkumist kasutajatele versiooniraja Ainult Wear OS kaudu, eemaldage üleliigsed Wear OS-i rakenduse kogumid ja APK-d oma mobiilseadme versiooni rajalt. Alates sellest hetkest saate Wear OS-i väljalaskeid ja kasutajaid hallata mobiilseadme versioonist ja teiste kujutüüpide versioonidest eraldi.
Spetsiaalse versiooniraja kasutamine Android TV rakenduste puhul

Spetsiaalse versiooniraja kasutamine Android TV rakenduste jaoks on valikuline ja saate Android TV rakendusi kasutajatele endiselt pakkuda oma mobiilseadme versiooni raja kaudu. Hea tavana soovitame siiski kasutada Android TV jaoks spetsiaalset versioonirada.

Android TV puhul spetsiaalse versiooniraja kasutamiseks tehke järgmist.

 1. Avage Play Console ja minge lehele Täpsemad seaded (Versioon > Seadistus > Täpsemad seaded).
 2. Valige vahekaart Kuju tüübid.
 3. Kui Android TV-d veel ei sihita, klõpsake valikul + Lisa kuju tüüp ja tehke valik Android TV. „Android TV“ lisatakse vahekaardile Kuju tüübid.
 4. Klõpsake „Android TV“ kõrval valikul Halda.
 5. Valiku „Väljalasked“ kõrval tehke valik Spetsiaalse versiooniraja kasutamine Android TV rakenduste puhul.
 6. Tehke valik Luba Android TV. Teie rakendus vaadatakse Android TV kvaliteedijuhiste alusel üle.
  • Märkus. Android TV lubamiseks peate olema kõigi poekirjete jaoks üles laadinud Android TV ekraanipildid. Kui te pole seda veel teinud, saate klõpsata nupul Salvesta, laadida üles oma Android TV ekraanipildid ja siis minna lubamiseks tagasi.
 7. Klõpsake nupul Salvesta.
  • Märkus. Pärast salvestamist haldate oma Android TV väljalaskeid ja kasutajaid oma mobiilseadme versiooni (või muu) rakendusest eraldi. Seda ei saa muuta.

Kui olete alustanud oma rakenduse pakkumist kasutajatele Android TV versiooniraja kaudu, eemaldage üleliigsed Androidi rakenduse kogumid ja APK-d oma mobiilseadme versioonirajalt. Alates sellest hetkest saate Android TV väljalaskeid ja kasutajaid hallata mobiilseadme versioonist ja teiste kujutüüpide versioonidest eraldi.

Märkus API kasutajatele

Pärast spetsiaalsete Wear OS-i versiooniradade loomist ei saa te enam kasutada olemasolevat API-d Wear OS-i rakenduse kogumite või APK-de avaldamiseks mobiilseadme versiooni raja kaudu. Uue Wear OS-i jälgimis-ID kasutamiseks peate värskendama oma integratsiooni.

Lisateavet kujutüüpide radade tuvastamise kohta leiate Androidi arendajate saidilt.

Uue väljalaske ettevalmistamine

Laiendage või ahendage allolevad jaotised, et teada saada, kuidas valmistada väljalase Play Console'is erinevate kujutüüpide jaoks ette.

Uue Wear OS-i väljalaske ettevalmistamine

Eeltingimus. Kui loote Wear OS-i versiooni esimest korda, peate kasutama Wear OS-i toega rakenduse kogumit. Wear OS-i toega rakenduse kogumi kasutamise korral peate oma rakenduse installitud versiooni ja Wear OS-i kasutuskogemuse toetamiseks koostama, allkirjastama ja üles laadima artefakti ainult ühe korra.

Ettevalmistumine Wear OS-is levitamiseks:

 1. Avage Play Console ja minge lehele Täpsemad seaded (Versioon > Seadistus > Täpsemad seaded).
 2. Valige vahekaart Kuju tüübid ja klõpsake valikul Lisa uus kuju tüüp.
 3. Tehke valik Wear OS.
 4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et teha järgmist.
 5. Naaske lehele Täpsemad seaded ja klõpsake jaotises „Wear OS” valikul Haldamine.
 6. Nõustuge levitamis- ja teenusetingimustega.

Pärast nõustumist ja rakenduse avaldamist vaatab meie tiim teie rakenduse üle ning aitab tagada, et see järgiks Wear OS-i rakenduste kvaliteedijuhiseid. Saate ka loobuda, kui peaksite hiljem meelt muutma. Samuti võite lubada võimaliku kaasamise Google Plays olevatesse Wear OS-i kogudesse.

Lisateave oma rakenduse levitamise kohta Wear OS-is.

Uue Android TV väljalaske ettevalmistamine

Eeltingimus. Kui loote esimest korda Android TV kasutuskogemust, peate kasutama Android TV toega rakenduse kogumit. Android TV toega rakenduse kogumi kasutamise korral peate oma rakenduse installitud versiooni ja Android TV kasutuskogemuse toetamiseks koostama, allkirjastama ja üles laadima artefakti ainult ühe korra.

Et valmistuda Android TV-s levitamiseks, tehke järgmist.

 1. Avage Play Console ja minge lehele Täpsemad seaded (Versioon > Seadistus > Täpsemad seaded).
 2. Valige vahekaart Kuju tüübid ja klõpsake valikul Lisa uus kuju tüüp.
 3. Valige Android TV.
 4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et teha järgmist.
  • Laadige üles Android TV ekraanipilt.
  • Laadige testrajale üles Android TV rakenduse kogum.
 5. Minge tagasi lehele Täpsemad seaded ja klõpsake jaotises „Android TV“ valikul Haldamine.
 6. Nõustuge levitamis- ja teenusetingimustega.

Pärast lubamist ja rakenduse avaldamist vaatab meie tiim teie rakenduse üle ja kontrollib, kas see järgib TV rakenduse kvaliteedijuhiseid. Saate ka loobuda, kui peaksite hiljem meelt muutma. Samuti võite lubada võimaliku kaasamise Google Plays olevatesse Android TV kogudesse.

Vaadake lisateavet rakenduse Android TV-s levitamise kohta.

Rakenduse avaldamise tühistamine

Kui tühistate rakenduse avaldamise, siis saavad olemasolevad kasutajad ikka rakendust kasutada ja rakenduse värskendusi vastu võtta. Uued kasutajad ei leia teie rakendust Google Playst ega saa seda alla laadida.

Eeltingimused. Enne kui saate oma rakenduse avaldamise tühistada, peate veenduma järgmises.

Rakenduse avaldamise tühistamiseks tehke järgmist.

 1. Avage Play Console ja minge lehele Täpsemad seaded (Versioon > Seadistus > Täpsemad seaded).
 2. Tehke vahelehel Rakenduse saadavus valik Avaldamine tühistatud.

Kui otsustate oma rakenduse taas uutele kasutajatele kättesaadavaks teha, naaske sellele lehele ja valige Avaldatud.

Korduma kippuvad küsimused

Millal lõpetatakse vaikeraja pakkumine Wear OS-i seadmetele?

Vaikerada lõpetab automaatselt toimimise Wear OS-i seadmetele, kui teie Wear OS-i väljalase rajal „Ainult Wear OS“ on üle vaadatud, heaks kiidetud ja kättesaadav Google Plays.

Mis saab Wear OS-i rakenduste kogumitest ja APK-dest, mis jäävad üleviimise perioodiks ja pärast seda vaikerajale?

Neid pakutakse Wear OS-i seadmetele üleviimise perioodi vältel alates maist kuni augusti lõpuni. Alates septembrist, kui üleviimise periood lõppeb, palutakse teil kõik vaikerajale jäänud Wear OS-i rakenduste kogumid ja APK-d kustutada.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü