Τύποι λιστών προτεινόμενων εφαρμογών

Προκειμένου να βοηθήσουν τους χρήστες να ανακαλύψουν καταπληκτικές εφαρμογές στο Google Play, υπάρχουν πολλές λίστες προτεινόμενων εφαρμογών.

Σημείωση: Ενδέχεται να μη γίνει προώθηση των εφαρμογών που κρίνονται ακατάλληλες για το ευρύ κοινό.

Ακολουθούν ορισμένες από τις λίστες προτεινόμενων εφαρμογών στο Google Play:

Δημοφιλές

  • Κορυφαίες δωρεάν: Ο πιο δημοφιλείς δωρεάν εφαρμογές όλων των εποχών
  • Κορυφαίες επί πληρωμή: Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές επί πληρωμή όλων των εποχών
  • Κορυφαίες σε πωλήσεις: Εφαρμογές και παιχνίδια που αποφέρουν τα περισσότερα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων αγορών εφαρμογών και πληρωμών εντός της εφαρμογής.
  • Τάσεις εφαρμογών: Εφαρμογές των οποίων η εγκατάσταση παρουσιάζει αύξηση κατά τις τελευταίες 24 ώρες

Νέο

Προκειμένου να προσδιορίσουν τις νέες εφαρμογές ηλικίας μικρότερης των 30 ημερών, οι λίστες "Κορυφαίες νέες" χρησιμοποιούν την ημερομηνία της πρώτης διαθεσιμότητας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που δημοσιεύτηκε μια εφαρμογή ή την πρώτη φορά που μια εφαρμογή διατέθηκε σε μια τοποθεσία.

Σημείωση: Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια εφαρμογή βρίσκεται αποκλειστικά σε κατάσταση Alpha ή Beta (χωρίς APK Παραγωγής) δεν επηρεάζει την πρώτη ημερομηνία διαθεσιμότητας ή τη δυνατότητά της να περιλαμβάνεται στις λίστες "Κορυφαίες νέες".

  • Κορυφαίες νέες δωρεάν: Οι πιο δημοφιλείς δωρεάν εφαρμογές ηλικίας μικρότερης των 30 ημερών
  • Κορυφαίες νέες επί πληρωμή: Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές επί πληρωμή ηλικίας μικρότερης των 30 ημερών

Επιλεγμένες από την Ομάδα του Google Play

  • Προτεινόμενες: Επιλεγμένες νέες εφαρμογές
  • Επιλογές προσωπικού: Εναλλασσόμενο σύνολο επιλεγμένων εφαρμογών από το προσωπικό
  • Επιλογή συντακτών: Ορισμένες από τις καλύτερες εφαρμογές Android όλων των εποχών στο Google Play
  • Κορυφαίοι προγραμματιστές: Ορισμένοι από τους καλύτερους προγραμματιστές στο Google Play
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;